Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2016-07

Õiguse üldküsimused | Tsiviilõigus | Maksuõigus | Tööõigus | Karistusõigus | Menetlusõigus | Riigiõigus | Haldusõigus | Rahvusvaheline õigus | Inimõigused |

 

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Oikeustiede = Jurisprudentia : Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2016. - 357 lk.
ISSN 0355-8215
Märksõnad: Suomalainen Lakimiesyhdistys; juristid; kutseorganisatsioonid; õigusteadus; õigusaktid; Soome; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/3902; 49

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Luik, Olavi-Jüri. The application of principles of European insurance contract law to policyholders of the Baltic states: a measure for the protection of policyholders / [supervisor: Villu Kõve ; School of Law, University of Tartu]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. - 227 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis, 1406-6394 ; 59).
ISBN 9789949771677
Märksõnad: Euroopa Liit; kindlustusõigus; kindlustuslepingud; piiriülesed teenused; Baltimaad; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819; 59
TÄISTEKST

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Introduction to Austrian tax law : based on Lang, Rust, Schuch, Staringer „Einführung in das Steuerrecht” / Kurt Ubelhoer ... [et al.]. - Wien : Facultas, 2016. - 206 lk. - (Manual).
ISBN 9783708913650
Märksõnad: maksukorraldus; maksuõigus; menetlusõigus; Austria; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-16-02941

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Transfer of business and acquired employee rights : a practical guide for Europe and across the globe / eds. Jens Kirchner ... [et al.]. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2016. - XXIX, 745 lk.
ISBN 9783662490051 (köites)
Märksõnad: ettevõtted; ülevõtmine (maj.); töösuhted; töölepingud; tööõigus; Euroopa Liidu õigus; kohtuasjad; käsiraamatud
Kohaviit: 2-16-02595

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Alternative Sanktionsformen zu Freiheits- und Geldstrafe im Strafrecht ausgewählter europäischer Staaten = Alternative sanctions in criminal law excluding imprisonment and fines in selected European Countries / hrsg von Eric Hilgendorf, Brian Valerius. - Berlin : Duncker & Humblot, 2015. - 166 lk. – (Schriften zum Strafrechtsvergleich, 2364-8155; Bd. 1).
ISBN 9783428147113
Märksõnad: karistused; vangistus; asenduskaristused; sanktsioonid; karistusõigus; trahvid; kriminaalõigus; õigusaktid; Euroopa Liidu maad; Austria; Šveits;    Saksamaa; Holland; Hispaania; Itaalia; konverentsikogumikud; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-16-02578

Caulkins, Jonathan Paul. Marijuana legalization : what everyone needs to know. - New York : Oxford University Press, 2016. - XVII, 284 lk.
ISBN 9780190262419 (hbk.)
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; legaliseerimine; marihuaana; narkomaania; narkootikumid; narkopoliitika
Kohaviit: 1-16-01819

Non-conviction-based confiscation in Europe : possibilities and limitations on rules enabling confiscation without a criminal conviction / ed. by Jon Petter Rui, Ulrich Sieber. - Berlin : Duncker & Humblot ; Freiburg i. Br. : Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 2015. - VIII, 306 lk. - (Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. S, Strafrechtliche Forschungsberichte, 1860-0093; Bd. 146).
ISBN 9783428148837(Duncker & Humblot)
ISBN 9783861138099 (Max-Planck-Institut)
Märksõnad: kriminaalpreventsioon; vara; konfiskeerimine; kriminaalõigus; võrdlev õigusteadus; Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; Saksamaa; Itaalia; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-16-02581

Seksuaalkurjategijate ravi ja rehabilitatsioon : Põhja- ja Baltimaade dialoog, ekspertide ümarlauaseminar = Treatment and rehabilitation of sexual offenders : Nordic-Baltic dialogue, expert round table seminar / [Justiitsministeerium]. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2016. - 14 lk.
Märksõnad: seksuaalkuriteod; seksuaalne vägivald; kohtupsühhiaatria; ekspertiis; seksuaalkurjategijad; ravi; sotsiaalne rehabilitatsioon; kriminaalhooldus; Põhjamaad; Baltimaad; konverentsikogumikud
Kohaviit: 1-16-02340

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Kriminaalmenetluse seadustik ; Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus ; Märksõnaline sisujuht : tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 1. september 2016 / kirjastus Juura. - Tallinn : Juura, 2016
Märksõnad: kriminaalmenetlus; Eesti; seadustikud; seadused; jätkväljaanded
Kohaviit: PE A/2964, 2016, 1. sept.

Rützel, Stefan ; Wegen, Gerhard ; Wilske, Stephan. Commercial dispute resolution in Germany : litigation, arbitration, mediation. - München : Beck, 2016. - XXV, 475 lk. - (German law accessible).
ISBN 9783406682254 (köites)
Märksõnad: kaubandus; vaidluste lahendamine; mediatsioon; kohtusüsteemid; tsiviilkohtumenetlus; vahekohtud; vahekohtumenetlus; Saksamaa
Kohaviit: 2-16-02575

Tsiviilkohtumenetluse seadustik ; Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus ; Märksõnaline sisujuht : tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 1. september 2016. - Tallinn : Juura, 2016. - 313 lk.
ISBN 9789985754566
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; Eesti; seadustikud
Kohaviit: 1-16-02447

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Religious rules, state law and normative pluralism : a comparative overview / eds. Rossella Bottoni ... [et al.]. - [Cham] : Springer, 2016. - X, 420 lk. - (Ius comparatum - global studies in comparative law, 2214-6881 ; 18).
ISBN 9783319283333 (köites)
Märksõnad: religioon; pluralism; usuvabadus; riik; riigiõigus; kirikuõigus; võrdlev õigusteadus; juhtumiuuringud; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-16-02591

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Millar, Gavin ; Scott, Andrew. Newsgathering : law, regulation, and the public interest. - Oxford, United Kingdom ; New York : Oxford University Press, 2016. - XXXV, 428 lk.
ISBN 9780199685806 (köites)
Märksõnad: ajakirjandus; ajakirjandusvabadus; meedia; avalik teave; juurdepääs infole; avalik huvi; õiguslikud aspektid; õigusrikkumised; Suurbritannia
Kohaviit: 3-16-01157

Turvalise riigi loomine : siseturvalisuse arengukava 2015-2020 tutvustus / [Siseministeerium]. - Tallinn : Siseministeerium, 2016. - 34 lk.
Märksõnad: turvalisus; sisejulgeolek; kriisiabi; kriisireguleerimine; kodanikuühiskond; politsei; päästeteenistused; piirivalve; Eesti; arengukavad
Kohaviit: 1-16-02334

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

The globalization of hate : internationalizing hate crime? / ed. by Jennifer Schweppe, Mark Austin Walters. - New York : Oxford University Press, 2016. - XVI, 334 lk.
ISBN 9780198785668 (köites)
Märksõnad: vihakuriteod; globaliseerumine; rahvusvahelistumine; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-16-02930

Unaccompanied minors in international, European and national law / ed. by Ralf Roßkopf. - Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2016. - X, 267 lk. - (Abhandlungen zu Migration und Flüchtlingsfragen; Bd. 6)
ISBN 9783830535782
Märksõnad: alaealised; pagulased; varjupaigataotlejad; õiguskaitse; lapse õigused; rahvusvaheline õigus; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik õigus; pretsedendiõigus; esseekogumikud
Kohaviit: 2-16-02580

Voskamp, Friederike. Transnationaler Datenschutz : globale Datenschutzstandards durch Selbstregulierung. - Baden-Baden : Nomos, 2015. - 233 lk. - (Frankfurter Studien zum Datenschutz ; 44).
ISBN 9783848723195
Märksõnad: andmekaitse; õiguskaitse; standardid (normid); rahvusvaheline õigus; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-16-01443

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Human rights and the refugee definition : comparative legal practice and theory / ed. by Bruce Burson, David James Cantor. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2016. - XV, 411 lk. - (International refugee law series, 2213-3836 ; vol. 5).
ISBN 9789004288584 (köites)
Märksõnad: pagulased; õiguslik seisund; õiguskaitse; inimõigused; siseriiklik õigus; rahvusvaheline õigus; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-16-02926

Varuhas, Jason N. E. Damages and human rights. - Oxford, United Kingdom ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2016. - LII, 499 lk.
ISBN 9781849463720 (köites)
Märksõnad: inimõigused; õigusrikkumised; vastutus; avalik õigus; eraõigus; Euroopa Liidu õigus
Kohaviit: 2-16-02574

Koostanud Tiia Melts
30.09.2016

 

 


 digitaalarhiiv digar