Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2016-06

Õiguse üldküsimused | Tsiviilõigus | Intellektuaalne omand | Keskkonnaõigus | Tööõigus | Karistusõigus | Menetlusõigus | Riigiõigus | Haldusõigus | Rahvusvaheline õigus | Inimõigused |

 

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Magna Carta, religion and the rule of law / ed. by Robin Griffith-Jones, Mark Hill QC. - Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015. - XVII, 414 lk.
ISBN 9781107100190 (köites)
Märksõnad: Magna Charta (1215); õigusaktid; põhiseadused; õigusnormid; riigiõigus; religioossed aspektid; võrdlev usuteadus; õigusajalugu; Inglismaa; Suurbritannia; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-16-01950

Nordic and Germanic legal methods : contributions to a dialogue between different legal cultures, with a main focus on Norway and Germany / ed. by Ingvill Helland, Sören Koch. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2014. - XV, 461 lk.
ISBN 9783161530623
Märksõnad: õigusnormid; meetodid; teadusmetodoloogia; õigusallikad; õiguskultuur; tavaõigus; tsiviilõigus; eraõigus; võrdlev õigusteadus; Põhjamaad; Norra; Saksamaa; Euroopa
Kohaviit: 2-16-01920

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Conway, Heather. The law and the dead. - London ; New York : Routledge, 2016. - XXXIV, 262 lk.
ISBN 9780415706940 (köites)
Märksõnad: surm; surnud; matused; elundidoonorlus; tuhastamine; tavaõigus; tsiviilõigus; võrdlev õigusteadus; Inglismaa; Wales
Kohaviit: 2-16-01919

Degener, Kristel. Abikaasade vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe / [juhendaja: Paul Varul ; Tartu Ülikooli õigusteaduskond]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. - 241 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis, 1406-6394 ; 58).
ISBN 9789949771233
Märksõnad: perekonnaõigus; abieluvara; abieluvaralepingud; varaline õigus; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819; 58
TÄISTEKST

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse §§ 488-490; 607-609 (Darlehensrecht). - Berlin : Sellier-de Gruyter, 2015. - X, 690 lk.
ISBN 9783805912013
Märksõnad: võlakohustus ; võlaõigus ; lepinguõigus ; Saksamaa ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-16-01438

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse §§ 611-613 (Dienstvertragsrecht 1). - Berlin : Sellier-de Gruyter, 2016. - X, 800 lk.
ISBN 978380591979
Märksõnad: võlakohustus ; võlaõigus ; lepinguõigus ; Saksamaa ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-16-01439

Kama, Priit. Valduse ja kohtuliku registri kande publitsiteet Eesti eraõiguses / [juhendaja: Paul Varul ; Tartu Ülikooli õigusteaduskond]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. - 193 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-6394 ; 57).
ISBN 9789949771257
Märksõnad: Eesti; eraõigus; valdus; kohtud; registrid; legitiimsus; avalikkus; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819; 57
TÄISTEKST

Koff, Indrek ; Pakosta, Liisa-Ly. Kirjad lapsevanemale [võrguteavik]. - Tallinn : Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, 2016. - 64 lk.
ISBN 9789949977840
Märksõnad: lapsevanemad; õigused; võrdõiguslikkus; sotsiaalkaitse; nõustamine; perekond
TÄISTEKST

Principles of European Insurance contract law (PEICL) / ed. by Jürgen Basedow... [et al.]. - Köln : Otto Schmidt ; [München] : Sellier European Law Publishers, 2016. - LIV, 921 lk.
ISBN 9783504080020 (köites)
Märksõnad: Euroopa Liidu maad; Euroopa Liidu õigus; Euroopa Liit; kindlustuslepingud; kindlustusõigus; kommentaarid; lepinguõigus; seadused; siseriiklik õigus
Kohaviit: 2-16-02576

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY

Baron, Steven L. ; Lamoureux, Edward Lee ; Stewart, Claire. Case analyses for intellectual property law and new media. - New York : Peter Lang, 2015. - VIII, 188 lk.- (Digital formations, 1526-3169 ; vol. 107).
ISBN 9781433131011
Märksõnad: intellektuaalne omand; õiguskaitse; autoriõigus; uus meedia; elektrooniline meedia; interaktiivne meedia; kohtuasjad; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-16-01922

New developments in EU and international copyright law / ed. by Irini A. Stamatoudi. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2016. - XXXI, 480 lk. - (Information law series ; 35).
ISBN 9789041159915 (köites)
Märksõnad: autoriõigus; Euroopa Liidu õigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; kohtuasjad; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-16-01885

Schmitz, Sandra V. I. The struggle in online copyright enforcement : problems and prospects. - Oxford : Hart Publishing ; Baden-Baden : Nomos, 2015. - 800 lk. - (Luxemburger juristische Studien ; 8)
ISBN 9781509905669 (Hart) ; 9783848724284 (Nomos)
Märksõnad: autoriõigus; intellektuaalne omand; digitaalinformatsioon; digitaalõiguste haldus; Euroopa Liidu õigus; kohtuasjad; Euroopa Liidu maad; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-16-01909

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Wilderness protection in Europe : the role of international, European and national law / ed. by Kees Bastmeijer. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XVI, 641 lk.
ISBN 9781107057890 (köites)
Märksõnad: looduskaitse; kaitsealad; elusloodus; keskkonnaõigus; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; rahvusvaheline õigus; Euroopa; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-16-01945

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Lingemann, Stefan ; Steinau-Steinrück, Robert von ; Mengel, Anja. Employment & labor law in Germany. - München : Beck, 2016. - XIV, 688 lk. - (German law accessible).
ISBN 9783406682230 (köites)
Märksõnad: töötajad; õiguskaitse; tööhõive; töölepingud; töösuhted; tööõigus; sotsiaalkindlustus; Saksamaa; õigusaktid
Kohaviit: 2-16-01891

Teder, Indrek. Puudega inimeste õigused töösuhtes. - Tallinn : Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, 2016. - 60 lk.
ISBN 9789949979110
Märksõnad: Eesti; diskrimineerimine; puuetega inimesed; põhiõigused; tööhõivepoliitika; töösuhted; tööõigus; õiguskaitse
Kohaviit: 1-16-01736

Teder, Indrek. Õigus tööle igas eas : vanusega seotud õigused töösuhtes. - Tallinn : Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, 2016. - 28 lk.
ISBN 9789949979134
Märksõnad: Eesti; põhiõigused; tööhõivepoliitika; töösuhted; tööõigus; vanus; vanuseline diskrimineerimine; õiguskaitse
Kohaviit: 1-16-01735

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Citron, Danielle Keats. Hate crimes in cyberspace. - Cambridge, Mass. ; London, England : Harvard University Press, 2014. - 343 lk.
ISBN 9780674659902
Märksõnad: Internet; küberkiusamine; küberkuriteod; vaenu õhutamine; viha; vihakuriteod; võrgusuhtlus; õigusaktid; õigusloome
Kohaviit: 1-16-01810

Clough, Jonathan. Principles of cybercrime. - Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015. - LVI, 524 lk.
ISBN 9781107034570 (köites)
Märksõnad: küberkuriteod; pettus; isikuvastased süüteod; ahistamine; küberkiusamine; küberterrorism; õigusloome
Kohaviit: 2-16-01426

Laanpere, Made ; Part, Kai. Seksuaalvägivalla ohvrite abistamise juhend meedikutele [võrguteavik]. - Tartu : Eesti Seksuaaltervise Liit, 2016. - 67 lk.
ISBN 9789949968466
Märksõnad: seksuaalne vägivald; seksuaalne väärkohtlemine; kuriteoohvrid; tervisekontroll; psühholoogiline nõustamine; kriisiabi; juhendid
TÄISTEKST

Лепс, Андо. Диалектическая криминология : монография. - Москва : Юрлитинформ, 2016. - 230 lk. - (Криминология).
ISBN 9785439611140
Märksõnad: kriminoloogia; dialektika; õigusfilosoofia
Kohaviit: AR2-16-00005

Schulze, Sven-Hendrik. Cyber-"War" - Testfall der Staatenverantwortlichkeit - Tübingen : Mohr Siebeck, 2015. - XVII, 265 lk. - (Jus internationale et Europaeum, 1861-1893 ; 107).
ISBN 9783161538452
Märksõnad: küberkuriteod; küberturve; kübersõda; infosõda; küberterrorism; Internet; arvutivõrgud; rahvusvaheline õigus; riigivastutus; Eesti; Leedu; Gruusia; Iraan; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-16-02331

Vaarmari, Kärt. Kinnipeetava kambripinna suuruse nõue Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas [võrguteavik]. - Tartu : Riigikohus, 2016. - 30 lk.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; vangid; kinnipidamiskohad; inimõigused; kohtuasjad; aruanded
TÄISTEKST

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Handbuch Mediation / hrsg. von Fritjof Haft, Katharina von Schlieffen. - München : Beck, 2016. - XXIV, 1487 lk.
ISBN 9783406665608 (köites)
Märksõnad: kohtumenetlus; vaidluste lahendamine; mediatsioon; lepitamine; võrdlev analüüs; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; Euroopa; käsiraamatud
Kohaviit: 2-16-01890

Kohtute aastaraamat 2015 / toimetuskolleegium: Andres Parmas, Paavo Randma, Saale Laos, Toomas Lillsaar, Janika Kallin, Sten Lind, Ingeri Tamm ; tegevtoim. Margus Mõttus. - Tallinn : s.n, 2016. - 220 lk.
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; kohtunikud ; kohtumenetlus ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3349 ; 2015
TÄISTEKST

Tüllinen, Krister. Riigist väljasaatmise kui lisakaristuse kohaldamise ülevaade 2014-2015 [võrguteavik]. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2016. - 4 lk. - (Kriminaalpoliitika analüüs ; 2016, nr. 1).
Märksõnad: karistused; kriminaalmenetlus; maalt väljasaatmine; Eesti; aruanded
TÄISTEKST

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

XIII Riigikogu stenogrammid 2015. V köide : II istungjärk : 12.-29. oktoober. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2016. - XXIX, 497 lk.
Märksõnad: Eesti; Eesti. Riigikogu (13 : 2015-). Istungjärk (2 : 2015); istungjärgud; parlamendid; stenogrammid
Kohaviit: 3-16-00777

XIII Riigikogu stenogrammid 2015. VI köide : II istungjärk : 9.-26. november. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2016. - XXIX, 478 lk.
Märksõnad: Eesti; Eesti. Riigikogu (13 : 2015-). Istungjärk (2 : 2015); istungjärgud; parlamendid; stenogrammid
Kohaviit: 3-16-00778

XIII Riigikogu stenogrammid 2015. VII köide : II istungjärk : 7.-17. november. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2016. - XXIII, 250 lk.
Märksõnad: Eesti; Eesti. Riigikogu (13 : 2015-). Istungjärk (2 : 2015); istungjärgud; parlamendid; stenogrammid
Kohaviit: 3-16-00779

Scholten, Sophie. The privatisation of immigration control through carrier sanctions : the role of private transport companies in Dutch and British immigration control. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2015. - VII, 312 lk. - (Immigration and asylum law and policy in Europe, 1568-2749 ; vol. 38).
ISBN 9789004290730 (köites)
Märksõnad: Euroopa Liit; Euroopa Liidu õigus;            sisseränne; ebaseaduslik ränne; rändepoliitika; kontroll; erastamine; transpordiettevõtted; eraettevõtted; õigusloome; karistused; sanktsioonid; reisijad; sisserändajad; Euroopa Liidu maad; Holland; Suurbritannia
Kohaviit: 2-16-01437

Limitations of national sovereignty through European integration / ed. by Rainer Arnold. - Dordrecht : Springer, 2016. - IX, 197 lk. - (Ius gentium : comparative perspectives on law and justice ;1534-6781 ; 51)
ISBN 9789401774697 (köites)
Märksõnad: Euroopa Liidu maad; Euroopa Liidu õigus; eurointegratsioon; iseseisvus (pol.); rahvusülesus; riigiõigus
Kohaviit: 2-16-02538

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Liiklusseadus : märksõnaline sisujuht : tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 1. märts 2016. - Tallinn : Juura, 2016. - 160 lk.
ISBN 9789985754511
Märksõnad: Eesti; liiklus; liikluse reguleerimine; liikluseeskirjad; liiklusjärelevalve; seadused
Kohaviit: 1-16-01655

Recht der elektronischen Medien : Kommentar / hrsg. von Gerald Spindler, Fabian Schuster . - München : Beck, 2015. - LI, 2717 lk.
ISBN 9783406663833 (köites)
Märksõnad: elektrooniline meedia; telekommunikatsioon; andmekaitse; õiguskaitse; ajakirjandus; tsiviilõigus; seadustikud; kaubamärgid; autoriõigus; rahvusvaheline eraõigus; Saksamaa; seadused; kommentaarid
Kohaviit: 2-16-01889

Закон о дорожном движении ; Значения дорожных знаков и дорожной разметки и требования к светофорам. - Pärnu : [Eesti Autokoolide Liit], 2016. - 160 lk.
ISBN 9789949968022
Märksõnad: Eesti; liiklus; liikluse reguleerimine; liikluseeskirjad; liiklusjärelevalve; liiklusmärgid; seadused; teemärgised; valgusfoorid
Kohaviit: 1-16-01693

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Behrens, Paul. Diplomatic interference and the law. - Oxford, United Kingdom ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2016. - XLI, 493 lk.
ISBN 9781849464369 (köites)
Märksõnad: diplomaatia; diplomaatiline ja konsulaarõigus; diplomaatilised suhted
Kohaviit: 2-16-02573

Courts and comparative law / ed. by Mads Andenas, Duncan Fairgrieve. - Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015. - XX, 735 lk.
ISBN 9780198735335 (köites)
Märksõnad: kohtud; kohtumenetlus; menetlusõigus; pretsedendiõigus;             võrdlev õigusteadus; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 3-16-00149

Deinhard, Michael. Das Recht der Staatsangehörigkeit unter dem Einfluss globaler Migrationserscheinungen. - Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015. - 513 lk. - (Schriften zum Völker- und Europarecht ; Bd. 2).
ISBN 9783830534730
Märksõnad: kodakondsus; ränne (demogr.); rändepoliitika; riigiõigus; inimõigused; rahvusvaheline õigus; Saksamaa; Euroopa; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-16-01894

Kaasik, Nikolai. Väikeriigid ja rahvad. - Tartu : Ilmamaa, 2016. - 351 lk. .- (Eesti mõttelugu, ISSN 1024-1604 ; 127).
ISBN 9789985775851
Märksõnad: Eesti; juristid; rahvusvaheline õigus; majandusõigus; Rahvasteliit; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline poliitika; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-16-01508

Refugee protection and the role of law : conflicting identities / ed. by Susan Kneebone... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2016. - XIV, 323 lk. - (Routledge research in asylum, migration and refugee law)
ISBN 9780415835657 (köites)
Märksõnad: pagulasseisundi konventsioon (1951); identiteet; pagulased; põgenikekonventsioonid; rahvusvaheline õigus; riigiõigus; varjupaigaõigus; õiguskaitse; õiguslik seisund
Kohaviit: 2-16-02571

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Research handbook on human rights and intellectual property / ed. by Christophe Geiger. -  Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Elgar, 2015. - XXIV, 727 lk. - (Reasearch handbooks in intellectual property).
ISBN 9781783472413 (köites)
Märksõnad: inimõigused; intellektuaalne omand; käsiraamatud; õiguskaitse
Kohaviit: 3-16-00234

The right to bodily integrity / ed. by A. M. Viens. - Farnham, Surrey ; Burlington, VT : Ashgate, 2014. - XX, 558 lk. - (The international library of essays on rights).
ISBN 9781409466079 (köites)
Märksõnad: inimõigused; põhiõigused; lapse õigused; naiste õigused; isikupuutumatus; keha; reproduktiivne käitumine; naise suguelundid; ümberlõikamine; kirurgia; plastiline kirurgia; surnud; uuringud; eetika; meditsiinieetika; artiklikogumikud; faksiimiletrükised
Kohaviit: 2-16-01917

Viale, Cédric. Lexicon of human rights = Les définitions des droits de l'homme = Лексiкон правоý чалавека = Лексикон прав человека. - Минск : Тэхналогия, 2013. - 240 lk.
ISBN 9789854582412
Märksõnad: inimõigused; inglise keel; prantsuse keel; valgevene keel; vene keel; leksikonid
Kohaviit: 2-16-01796

Koostanud Tiia Melts
31.08.2016

 


 digitaalarhiiv digar