Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2016-05

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Andresen, Ene ; Bachmann, Talis ; Siimets-Gross, Hesi ; Simovart, Mari Ann ; Sootak, Jaan ; Torga, Maarja ; Värv, Age. Üliõpilastöö kirjutamine ja vormistamine : juhend õigusteaduskonna üliõpilastele / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; koost. Jaan Sootak. - 2., täiend. ja parand. vlj. - Tallinn : Juura, 2016. - 63 lk. - Bibl. ja õigusaktid lk. 58-59.
ISBN 978-9985-75-442-9
Märksõnad: õigusteadus ; üliõpilastööd ; juhendid ; õppematerjalid
Kohaviit: 1-16-00624
Täistekst

Legal fictions in theory and practice / ed. by Maksymilian Del Mar, William Twining. - Cham [etc.] : Springer, 2015. - XXXVI, 413 lk. - (Law and Philosophy Library ; 110).
ISBN 978-3-319-09231-7
ISSN 1572-4395
Märksõnad: õigusteooria ; õigusfilosoofia ; juriidiline fiktsioon ; tavaõigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-16-01441
Sisukord

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

The child's interests in conflict : the intersections between society, family, faith and culture / ed. by Maarit Jänterä-Jareborg. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2016. - XII, 204 lk. - (European Family Law Series ; 41).
ISBN 978-1-78068-346-1
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsed ; õiguslik seisund ; lapse õigused ; lastekaitse ; peresuhted ; kombed ; rahvusvaheline õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa
Kohaviit: 2-16-01336
Sisukord

European family law in action. Vol. 5 : informal relationships / ed. by Katharina Boele-Woelki, Bente Braat, Ian Curry-Sumner. - Antwerpen ; Oxford ; New York : Intersentia, 2015. - XX, 1168 lk. - (European Family Law Series ; 38).
ISBN 978-1-78068-323-2
Märksõnad: perekonnaõigus ; abielulahutus ; ülalpidamiskohustus ; lapsevanemad ; vastutus ; paarisuhted ; abieluvara ; varaline õigus ; võrdlev õigusteadus ; õigussüsteemid ; Euroopa
Kohaviit: 2-16-01341
Sisukord

Family forms and parenthood : theory and practice of Article 8 ECHR in Europe / ed. by Andrea Büchler, Helen Keller. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2016. - XXIII, 544 lk. - (European Family Law Series ; 40).
ISBN 978-1-78068-340-9
Märksõnad: perekonnaõigus ; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) ; perekond ; abielu ; kooselu ; samasooliste partnerlus ; emadus ; isadus ; lapsevanemad ; õigused ; kohustused ; lapse õigused ; lapsevanema-lapse suhe ; inimõigused ; rahvusvaheline õigus ; võrdlev õigusteadus ; juhtumiuuringud ; Euroopa
Kohaviit: 2-16-01342
Sisukord

Nikolina, Natalie. Divided parents, shared children : legal aspects of (residential) co-parenting in England, the Netherlands and Belgium. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2015. - XI, 229 lk. - (European Family Law Series ; 39).
ISBN 978-1-78068-341-6
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsed ; elukoht ; peresuhted ; lapsevanema-lapse suhe ; õiguslikud aspektid ; sotsioloogilised aspektid ; psühholoogilised aspektid ; lapsevanemad ; õigused ; kohustused ; hooldusõigus ; suhtlusõigus ; lapse õigused ; abielulahutus ; Inglismaa ; Holland ; Belgia ; Euroopa ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-16-01334
Sisukord

Nordic cohabitation law / John Asland ... [et al.]. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2015. - XX, 290 lk. - (European Family Law Series ; 37).
ISBN 978-1-78068-324-9
Märksõnad: perekonnaõigus ; vabaabielu ; peresuhted ; lapsevanemad ; õigused ; lapse õigused ; abieluvara ; võrdlev õigusteadus ; Põhjamaad
Kohaviit: 2-16-01335
Sisukord

Posch, Willibald. Contract law in Austria / general ed.: Roger Blanpain... [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2015. - 278 lk.
ISBN 978-90-411-6003-4
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; Austria
Kohaviit: 2-16-01360

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Канашевский, Владимир. Международные сделки : правовое регулирование. - Москва : Международные отношения, 2016. - 661 lk.
ISBN 978-5-7133-1515-3
Märksõnad: rahvusvahelised majandussuhted ; äritehingud ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvaheline eraõigus ; siseriiklik õigus ; kohtuasjad ; Venemaa
Kohaviit: 2-16-01207
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Siitam, Niina. Tööleping ja töölepingu seadus : praktilised nõuanded töötajale ja tööandjale töölepingu sõlmimisest lõpetamiseni. - Tallinn : Kinnisvarakool, 2016. - 216 lk.
ISBN 978-9949-9655-4-0
Märksõnad: töölepingud ; Eesti ; seadused ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-16-01394
Sisukord

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Karsai, Krisztina ; Szomora, Zsolt. Criminal law in Hungary / general editors: Roger Blanpain, Frank Hendrickx. - 2nd ed. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2015. - 240 lk.
ISBN 978-90-411-6642-5
Märksõnad: kriminaalõigus ; kriminaalmenetlus ; kuriteod ; karistused ; menetlusõigus ; kinnipidamiskohad ; kohtud ; Ungari
Kohaviit: 2-16-01427
Sisukord

Лепс, Андо. Современная диалектическая криминология / ed. by J. Martin (chief editor) ... et al. - Tallinn : Euroakadeemia, 2016. - 150 lk. - Bibl. lk. 138-140, 141-149.
ISBN 978-9949-9773-0-7
Märksõnad: kriminoloogia ; dialektika ; õigusfilosoofia ; kriminaalõigus
Kohaviit: 2-16-01679

Okeke, Romanus Izuchukwu ; Shah, Mahmood. Information theft prevention : theory and practice. - New York ; London : Routledge, 2016. - XIII, 164 lk. - (Routledge Studies in Innovation, Organization and Technology ; 41).
ISBN 978-1138841673
Märksõnad: info ; vargused ; andmekaitse ; küberkuriteod ; ennetamine ; arvutivõrgud ; arvutiturve ; organisatsioonid ; juurdepääs infole ; konfidentsiaalne info
Kohaviit: 2-16-01339
Sisukord

Zawati, Hilmi M. Fair labelling and the dilemma of prosecuting gender-based crimes at the international criminal tribunals / preface by Justice Teresa A. Doherty. - New York : Oxford University Press, 2016. - XXXIII, 228 lk.
ISBN 978-0-19-935711-6
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud ; kriminaalkohtumenetlus ; kohtuasjad ; sõjakuriteod ; seksuaalkuriteod ; vägistamine ; kriminaalõigus ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-16-01357
Sisukord

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Aruanne jälitusstatistikast 2015. aastal : [võrguteavik] / Justiitsministeerium. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, 2016. - Võrguväljaanne (6 lk.). - (Kriminaalpoliitika analüüs ; 2016/2).
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; jälitustegevus ; statistika ; Eesti ; aruanded ; e-raamatud
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Bd. IX : Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa / hrsg. von Detlef Merten, Hans-Jürgen Papier ; mit Beiträgen von Peter Badura ... [et al.]. - Heidelberg : Müller, 2016. - XXXIV, 1094 lk.
ISBN 978-3-8114-9229-5
Märksõnad: põhiõigused ; inimõigused ; Ida-Euroopa ; Kesk-Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-16-01331

Handbuch Ius Publicum Europaeum. Bd. 6 : Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen / hrsg. von Armin von Bogdandy, Peter M. Huber. - Heidelberg : Müller, 2016. - X, 945 lk.
ISBN 978-3-8114-6006-5
Märksõnad: avalik õigus ; põhiseadused ; haldusõigus ; konstitutsioonikohtud ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-16-01329

Handbuch Versammlungsrecht : Versammlungsfreiheit, Eingriffsbefugnisse, Rechtsschutz / hrsg. von Wilfried Peters, Norbert Janz ; [bearbeitet von Sebastian Brinsa ... et al.]. - München : Beck, 2015. - LIV, 417 lk.
ISBN 978-3-406-66415-1
Märksõnad: koosolekud ; koosolekute vabadus ; põhiõigused ; õiguskaitse ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline õigus ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-16-01388

Italian constitutional justice in global context / Vittoria Barsotti ... [et al.]. - Oxford [UK] ; New York, NY : Oxford University Press, 2016. - XVI, 306 lk.
ISBN 978-0-19-021455-5
Märksõnad: õigusajalugu ; kohtusüsteemid ; kohtuvõim ; konstitutsioonikohtud ; kohtumenetlus ; Itaalia
Kohaviit: 2-16-00248
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Cloud computing : ein Rechtshandbuch / hrsg. von Georg Borges, Jan Geert Meents. - München : C. H. Beck, 2016. - XXXIII, 734 lk.
ISBN 978-3-406-64590-7
Märksõnad: andmekaitse ; pilvandmetöötlus ; Interneti-teenused ; õiguslikud aspektid ; infoõigus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-16-01330
Sisukord

Handbuch öffentliches Wirtschaftsrecht : Grundlagen, Beihilfen, öffentliche Unternehmen, Gewerberecht, Umweltrecht, Regulierungsrecht / hrsg. von Martin Schulte, Joachim Kloos ; bearbeitet von David Apel ... [et al.]. - München : Beck, 2016. - LIII, 729 lk.
ISBN 978-3-406-66972-9
Märksõnad: majandusõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-16-01328

Hungarian public administration and administrative law / ed. by András Patyi, Ádám Rixer. - Passau : Schenk, 2014. - 552 lk.
ISBN 978-3-944850-12-2
Märksõnad: avalik haldus ; haldusmenetlus ; e-riik ; avalik teenistus ; ombudsmanid ; Ungari
Kohaviit: 2-16-01365

Nergelius, Joakim. Media law in Sweden / general ed.: Roger Blanpain... [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2015. - 86 lk.
ISBN 978-90-411-5898-7
Märksõnad: meedia ; massikommunikatsioon ; sõnavabadus ; ajakirjandusvabadus ; kommertsmeedia ; juurdepääs infole ; Rootsi
Kohaviit: 2-16-01359
Sisukord

Talvik, Mati ; Salumaa, Mati. Koolidirektori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju ja käskkirja näidised seisuga 01.03.2016. a. - Tallinn : Merlecons ja Ko, 2016. - 64 lk. -  (Merlecons Toimetised. Seeria B ; 85).
ISBN 978-9949-562-09-1
ISSN 1736-5759
Märksõnad: koolijuhtimine ; koolidirektorid ; haldusaktid ; käskkirjad ; dokumendihaldus ; õigusaktid ; Eesti ; juhendid
Kohaviit: PE B/3350 ; B85 [2] 85 [2016]

Talvik, Mati ; Salumaa, Tarmo. Lasteaia direktori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju seisuga 01.03.2016. a. - [Tallinn] : Merlecons ja Ko, 2016. - 39 lk. - (Merlecons Toimetised. Seeria C ; 23).
ISBN 978-9949-562-10-7
ISSN 1736-6003

Märksõnad: lasteasutused ; lasteaiad ; direktorid ; käskkirjad ; dokumendihaldus ; õigusaktid ; seadused ; Eesti ; juhendid
Kohaviit: PE B/3350 ; C23 [2] 23 [2016]

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Bossche, Peter van den ; Prévost, Denise. Essentials of WTO law. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XXV, 321 lk.
ISBN 978-1-107-63893-8
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; rahvusvaheline kaubandus ; äriõigus ; rahvusvahelised lepingud ; kaubanduslepingud ; vaidluste lahendamine ; pretsedendiõigus
Kohaviit: 2-16-01445
Sisukord

Tanaka, Yoshifumi. The international law of the sea / University of Copenhagen, Faculty of Law. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - 2nd ed. - LXXVI, 472 lk.
ISBN 978-1-107-43967-2
Märksõnad: mereõigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-16-01355
Sisukord

11.06.2016
Koostanud Maia Ruttu
J
ärgmine nimestik ilmub augusti lõpus


 digitaalarhiiv digar