Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2016-04

 ÕIGUSAJALUGU
HISTORY OF LAW

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года : концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия) : материалы международной научно-практической конференции, г. Геленджик, 2-3 октября 2015 г. = Code of criminal and correctional punishment 1845 : conceptual pillars and historical impact (devoted to the 170-anniversary since adoption) : materials of international scientific and practical conference, Gelendzhik, 2-3 october 2015 / Министерство образования и науки Российской Федерации, Кубанский государственный университет, Юридический факультет, Кафедра уголовного права и криминологии ; ответственные ред.: В. П. Коняхин, М. Л. Прохорова. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2016. - 643 lk.
ISBN 978-5-93491-691-7
Märksõnad: karistusõigus ; kriminaalõigus ; kriminaalkaristused ; paranduslik töö ; seadustikud ; Venemaa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-16-01135

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Kodu ja õigusriik : [ettekannete ja artiklite kogumik] / koost. Vello Rekkaro ; toim. Urmi Reinde. - Tallinn : Eesti Üürnike Liit, 2016. - 232 lk.
ISBN 978-9949-9769-0-4
Märksõnad: asjaõigus ; Eesti Üürnike Liit ; omandireformid ; üürnikud ; konverentsid ; Eesti ; artiklid (meedia) ; ettekanded ; dokumendid
Kohaviit: 2-16-01017

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Bannerman, Sara. International copyright and access to knowledge. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016 (Milton Keynes : Lightning Source, 2016). - XVI, 258 lk. - (Cambridge Intellectual Property and Information Law ; 31).
ISBN 978-1-107-02306-2
Märksõnad: juurdepääs infole ; autoriõigus ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; ajalugu
Kohaviit: 2-16-00243
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Eesti Vabariigi raamatupidamisarvestus : juhendid, sõnastikud (muudetud 2016) = Бухгалтерский учет Эстонской Республики : инструкции, словари (редакция 2016) / [перевод с эстонского языка: Надежда Герасименко ; ред. Роберт Хирви]. - Tallinn : Sky Laser Advertising Group, 2016. - 570 lk. + CD-ROM. - Rööptekst vene keeles. - Enamlevinud [inglise-eesti-vene] raamatupidamisalaste terminite sõnastik = Словарь наиболее распространенных [англо-эстонско-русскиx] бухгалтерских терминов, lk. [513]-524. - Majanduse [eesti-inglise-vene] terminite sõnastik = Словарь [эстонско-англо-русскиx] экономических терминов, lk. [525]-570.
ISBN 978-9949-9254-3-8
Märksõnad: raamatupidamine ; finantsarvestus ; aruandlus ; Eesti ; juhendid ; oskussõnastikud
Kohaviit: 1-16-01229

German and Nordic perspectives on company law and capital markets law : [conference held in October 2013 at the Max Planck Institut for Comparative and International Private Law in Hamburg] / Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht ; ed. by Holger Fleischer, Jesper Lau Hansen, Wolf-Georg Ringe. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2015. - XII, 275 lk. - (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht ; 109).
ISBN 978-3-16-153907-7
ISSN 0340-6709
Märksõnad: äriühinguõigus ; kapitaliturg ; ülevõtmine (maj.) ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa ; Põhjamaad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/1987 ; 109
Sisukord

Otsus-Carpenter, Maire. Väikeettevõtte raamatupidamine / toim. Mari-Epp Tirkkonen. - 3., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Äripäev, 2016. - 160 lk.
ISBN 978-9949-560-42-4
Märksõnad: raamatupidamine ; väikeettevõtted ; finantsarvestus ; käsiraamatud ; nõuanded
Kohaviit: 2-16-01236

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Hea tööandja teejuht : küsimused ja vastused tööelus võrdse kohtlemise tagamiseks / eess.: Liisa Pakosta. -  [Tallinn] : Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, 2016. - 62 lk.
ISBN 978-9949-38-973-5
Märksõnad: töö (maj.) ; diskrimineerimine ; võrdõiguslikkus ; ebavõrdsus ; töösuhted ; Eesti ; küsimused ; vastused
Kohaviit: 2-16-01112
Täistekst

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Kruusmaa, Kätlin-Chris ; Kärner, Markus. Majanduskuritegude menetluspraktika analüüs : [võrguteavik]. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2015. - 21 lk. - (Kriminaalpoliitika analüüs ; 2015/5).
Märksõnad: kriminoloogia ; majanduskuriteod ; menetluspraktika ; analüüs ; Eesti
Täistekst

Lindsalu, Pilleriin. Konfiskeerimiste ülevaade 2014 : [võrguteavik]. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2015. - 8 lk. - (Kriminaalpoliitika analüüs ; 2015/6).
Märksõnad: sanktsioonid ; konfiskeerimine ; statistilised andmed ; Eesti
Täistekst

Pedretti, Ramona. Immunity of heads of state and state officials for international crimes. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2015. - XIX, 488 lk. - (Developments in International Law ; 69).
ISBN 978-90-04-28776-1
ISSN 0924-5332
Märksõnad: rahvusvahelised kuriteod ; kriminaalvastutus ; rahvusvaheline õigus ; kriminaalõigus ; riigipead ; riigiametnikud ; õiguslik seisund ; puutumatus ; kohtuasjad
Kohaviit: 2-16-00238

Российское уголовное право : особенная часть : учебник для вузов / Кубанский государственный университет ; под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. - Москва : Контракт, 2015. - 923 lk.
ISBN 978-5-98209-181-9
Märksõnad: kriminaalõigus ; kuriteod ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-16-01134

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Elections in Estonia 1992-2015 / National Library of Estonia, National Electoral Committee ; comp. by Alo Heinsalu ... [et al.] ; translated by Galina Ader ... [et al.]. - Tallinn : National Electoral Committee, 2016. - 131 lk.
ISSN 2504-5555
Märksõnad: valimised ; presidendivalimised ; parlamendivalimised ; kohalikud valimised ; referendumid ; valimisõigus ; Eesti ; statistilised andmed ; kommentaarid
Kohaviit: PE A/2872 ; 1992-2015
Täistekst

Möller, Kai. The global model of constitutional rights. - Oxford : Oxford University Press, 2012, 2015 (Milton Keynes : Lightning Source). - XIV, 222 lk. - (Oxford Constitutional Theory)
ISBN 978-0-19-873807-7
Märksõnad: põhiõigused ; inimõigused ; õigusteooria ; kohtulahendid
Kohaviit: 2-16-00235
Sisukord

Solvak, Mihkel ; Vassil, Kristjan. E-voting in Estonia: technological diffusion and other developments over ten years (2005-2015) / Johan Skytte Institute of Political Studies, University of Tartu ; foreword: Toomas Hendrik Ilves. - Tartu : University of Tartu ; Tallinn : Estonian National Electoral Committee, 2016. - XIV, 224 lk.
Märksõnad: valimised ; valijaskond ; hääletamine ; e-hääletamine ; e-riik ; Eesti ; 21. saj. algus
Täistekst

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Craig, Paul. UK, EU and global administrative law : foundations and challenges. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - XIII, 830 lk. - (The Hamlyn Lectures ; 2015).
ISBN 978-1-107-12512-4
Märksõnad: haldus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline õigus ; Suurbritannia ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-16-00229
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Cyberwar : law and ethics for virtual conflicts / ed. by Jens David Ohlin ... [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XXXII, 274 lk.
ISBN 978-0-19-871750-8
Märksõnad: kübersõda ; küberkuriteod ; küberterrorism ; infosõda
Kohaviit: 2-16-00234
Sisukord

Damages for violations of human rights : a comparative study of domestic legal systems / ed. by Ewa Bagińska. - Cham [etc.] : Springer, 2016. - XII, 486 lk. - (Ius comparatum - Global Studies in Comparative Law ; 9).
ISBN 978-3-319-18949-9
ISSN 2214-6881
Märksõnad: inimõigused ; õigusrikkumised ; hüvitised ; siseriiklik õigus ; võrdlev õigusteadus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-16-00239
Sisukord

Drone wars : transforming conflict, law, and policy / ed. by Peter L. Bergen, Daniel Rothenberg. - New York (N.Y.) : Cambridge University Press, 2015. - XV, 478 lk.
ISBN 978-1-107-663384
Märksõnad: õhusõidukid ; kaugjuhitavad sõidukid ; droonid ; sõjandus ; õhusõda ; sõjalised konfliktid ; terrorism ; terrorismivastane võitlus ; Afganistan ; Ameerika Ühendriigid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-16-00236
Sisukord

Weapons under international human rights law / ed. by Stuart Casey-Maslen. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014, 2015 (Milton Keynes : Lightning Source, 2016). - XLVIII, 633 lk.
ISBN 978-1-107-53806-1
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; relvad ; tulirelvad ; sõjalised konfliktid ; konfliktid ; inimõigused ; humanitaarõigus ; kohtuasjad ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-16-00237
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
02. mai 2016


 digitaalarhiiv digar