Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2016-03

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XIII Riigikogu stenogrammid 2015. II köide : I istungjärk : 30. märts - 4. juuni. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2015. - XXXVI, 480, [42] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-16-00518

XIII Riigikogu stenogrammid 2015. III köide : I istungjärk : 8.-15. juuni. Erakorralised istungjärgud : 16. juuli, 18. august. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2015. - XXII, 351, [37] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-16-00519

XIII Riigikogu stenogrammid 2015. IV köide : II istungjärk : 14. september - 1. oktoober. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2015. - XXXII, 447, [25] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-16-00520

Õiguskeel 2015 : [artiklikogumik] / Justiitsministeerium. - Tallinn : Juura, 2015. - 120 lk.
ISSN 1736-7840
Märksõnad: õiguskeel ; eesti keel ; õigusloome ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2528 ; 2015

ÕIGUSAJALUGU
HISTORY OF LAW

Rahuleping Eesti ja Venemaa vahel = Мирный договор между Россией и Эстонией. - Tartu : Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu, 2016. - [34] lk. eraldi pag. - Rööptekst vene keeles.
ISBN 978-9949-38-857-8
Märksõnad: Tartu rahu, veebr. 1920 ; Eesti ; Venemaa ; rahulepingud ; rööptekstid ; eesti keel ; vene keel
Kohaviit: 4-16-00091

Tartu Akadeemia (Academia Gustaviana) põhikiri = Constitutiones Academiae Dorpatensis (Academia Gustaviana) / toim.: Marju Lepajõe, Ivo Volt ; tõlge eesti k.: Kristi Viiding ; saatesõna: Peeter Järvelaid ; komment.: Kristi Viiding, Peeter Järvelaid. - 2., parand. ja täiend. vlj. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. - 174 lk. - Tekst eesti ja ladina keeles. - Eessõna eesti, inglise ja saksa keeles.
ISBN 978-9949-32-988-5
Märksõnad: Tartu Ülikool ; ülikoolid ; Eesti ; põhikirjad
Kohaviit: 2-16-00590

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Domain name law and practice : an international handbook / ed. by Torsten Bettinger, Allegra Waddell. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - LXXXVII, 1602 lk.
ISBN 978-0-19-966316-3
Märksõnad: Internet ; domeeninimed ; kaubamärgid ; tööstusomand ; õiguskaitse ; vaidluste lahendamine ; siseriiklik õigus ; võrdlev õigusteadus ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-16-00041

Pitkänen, Anu. Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuoja. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2016. - XXXI, 414 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 329).
ISBN 978-951-855-356-7
ISSN 0356-7206
Märksõnad: kaubamärgid ; õiguskaitse ; autoriõigus ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 329

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Randlane, Kerly. Maksuvõlgade sissenõudmine : üldmenetlus : õpik mittejuristidele / Sisekaitseakadeemia, Finantskolledž. - [Tallinn] : Sisekaitseakadeemia, 2016. - 152 lk. - Bibl. lk. 149-152 ja peatükkide lõpus.
ISBN 978-9985-67-264-8
Märksõnad: maksuvõlad ; maksukorraldus ; võlahaldus ; võlakohustus ; intressid ; õpikud
Kohaviit: 1-16-00741
Täistekst

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Gillespie, Alexander. International environmental law, policy, and ethics. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XXII, 196 lk.
ISBN 978-0-19-871345-6
Märksõnad: keskkonnapoliitika ; rahvusvaheline õigus ; keskkonnakaitse ; keskkonnaeetika
Kohaviit: 2-16-00050
Sisukord

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Kuritegevus Eestis 2015 / koost. Andri Ahven, Anu Leps, Brit Tammiste, Jako Salla, Kaire Tamm, Kristel Kraas, Krister Tüllinen, Krõõt Kristiina Kaldur, Kätlin-Chris Kruusmaa, Pilleriin Lindsalu, Rainer Rohtla, Stanislav Solodov, Taavi Kõiv. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2016. - 132 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 22). - Bibl. lk. 92 ja joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-9751-1-2
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kuritegevus ; kriminaalpoliitika ; kuriteod ; süüteod ; kurjategijad ; karistused ; kriminaalmenetlus ; kriminaalhooldus ; Eesti ; statistilised andmed
Kohaviit: PE A/2201 ; 22

Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring / Tartu Ülikool ; Kadri Soo, Maarika Lukk, Mare Ainsaar ... jt. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2016. - 136 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 21). - Bibl. lk. 105-111.
ISBN 978-9949-9521-9-9
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kuritegevus ; seksuaalkuriteod ; seksuaalne väärkohtlemine ; lapsed ; noored ; uuringud ; Eesti ; aruanded
Kohaviit: PE A/2201 ; 21
Täistekst

Leps, Ando. Korruptiivne Eesti / toim. Anne-Mari Alver. - [Habaja] : Kentaur, 2016. - 352 lk.
ISBN 978-9949-551-28-6
Märksõnad: korruptsioon ; ametialased süüteod ; võimu kuritarvitamine ; sisepoliitika ; poliitikud ; riigiametnikud ; ühiskonnakriitika ; Eesti ; intervjuud ; publitsistika

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Dost, Jasmin. Lainkäytön laadun arviointi tuomioistuimissa : laadunmittaus 2013 : Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke. - [Rovaniemi : Rovaniemen hovioikeuspiiri], 2015. - 111 lk. - (Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja).
ISBN 978-951-53-3633-0
ISSN 1458-9702
Märksõnad: ringkonnakohtud ; edasikaebemenetlus ; kohtulahendid ; kvaliteet ; hindamine ; Soome ; Rovaniemi ; statistilised andmed ; aruanded
Kohaviit: 2-16-00118

Eljas, Chris ; Heinsoo, Priit. Väärteo kirjelduse koostamine : [võrguteavik]. - Sisekaitseakadeemia, Politsei- ja Piirivalvekolledž. - [Tallinn] : Sisekaitseakadeemia, 2016. - 55 lk. - Bibl. lk. 54-55.
ISBN 978-9985-67-266-2
Täistekst

Kohtunike XV korraline täiskogu : 12. veebruar 2016. - Tallinn : [Eesti Kohtunike Ühing], 2016. - 33 lk.
Märksõnad: kohtunikud ; kohtusüsteemid ; kohtumenetlus ; koolitus ; Eesti ; kodukorrad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 3-16-00577

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Üliõpilastöö kirjutamine ja vormistamine : juhend õigusteaduskonna üliõpilastele / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; koost. Jaan Sootak ; autorid: Ene Andresen, Talis Bachmann, Hesi Siimets-Gross, Mari Ann Simovart, Jaan Sootak, Maarja Torga, Age Värv. - 2., täiend. ja parand. vlj. - Tallinn : Juura, 2016. - 63 lk. - Bibl. ja õigusaktid lk. 58-59.
ISBN 978-9985-75-442-9
Märksõnad: üliõpilastööd ; õigusteadus ; juhendid ; õppematerjalid
Kohaviit: 1-16-00624
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

International sales law : a global challenge / ed. by Larry A. DiMatteo. - New York (N.Y.) : Cambridge University Press, 2014, 2015. - Juurdetrükk: Milton Keynes : Lightning Source, 2016. - LV, 747 lk.
ISBN 978-1-107-58500-3
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980) ; rahvusvaheline kaubandus ; rahvusvahelised lepingud ; müügilepingud ; siseriiklik õigus ; äriõigus ; võrdlev analüüs ; kohtuasjad ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-16-00043

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Human rights and immigration / ed. by Ruth Rubio-Marín. - Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2014. - XX, 315 lk. - (The Collected Courses of the Academy of European Law ; 21/1).
ISBN 978-0-19-870117-0
Märksõnad: sisseränne ; sisserändajad ; õiguskaitse ; sotsiaalkaitse ; rahvusvaheline õigus ; asüül ; varjupaigaõigus ; rändepoliitika ; Euroopa ; loengud
Kohaviit: 2-16-00153
Sisukord

Human rights in Estonia 2014-2015 : annual report of the Estonian Human Rights Centre : [võrguteavik] / foreword: Ahti Lobjakas. - Tallinn : Eesti Inimõiguste Keskus, 2015.
ISSN 2228-1053
Märksõnad: diskrimineerimine ; õiguskaitse ; Eesti ; aruanded ; aastaraamatud
Täistekst

Inimõigused Eestis 2014-2015 : Eesti Inimõiguste Keskuse aastaaruanne / eess.: Ahto Lobjakas. - Tallinn : Eesti Inimõiguste Keskus, 2015. - 152 lk.
ISSN 2228-091X
Märksõnad: diskrimineerimine ; õiguskaitse ; Eesti ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3507 ; 2014-2015
Täistekst

Lõhmus, Katri. Caring autonomy : European human rights law and the challenge of individualism. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - XI, 246 lk. - Bibl. lk. 219-234. - Märksõnastik lk. 235-246.
ISBN 978-1-107-08172-2

Права человека в Эстонии 2014-2015 : годовой отчет Эстонского центра по правам человека : [võrguteavik]. - Таллинн : Издательство Таллиннского технического университета, 2015.
ISSN 2228-107X
Märksõnad: diskrimineerimine ; õiguskaitse ; Eesti ; aruanded ; aastaraamatud
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu
01. aprill 2016


 digitaalarhiiv digar