Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-10

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XII Riigikogu stenogrammid 2015. I köide : IX istungjärk : 12. jaanuar - 19. veebruar. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2015. - XXXIV, 555, [144] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-15-01906
Täistekst RR arhiivis DIGAR

XII Riigikogu. Stenogrammiköidete register 2011-2015. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2015. - 295 lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; stenogrammid ; Eesti ; registrid
Kohaviit: 3-15-01905
Täistekst RR arhiivis DIGAR

Riigikogu XII koosseis : statistikat ja ülevaateid / Riigikogu Kantselei, Eesti Rahvusraamatukogu ; peatoim. Antero Habicht ; eess.: Maria Alajõe, Antero Habicht. - Tallinn : Riigikogu Kantselei : Eesti Rahvusraamatukogu, 2015. - 160 lk.
ISSN 1736-6135
Märksõnad: parlamendid ; parlamendivalimised ; parlamendiliikmed ; parlamendikomisjonid ; parlamendifraktsioonid ; töökorraldus ; õigusloome ; Eesti ; jätkväljaanded
Kohaviit: PE A/2451 12, 3
Täistekst

Tammelo, Ilmar. Pagulaspäevik : esseed ja mõtisklused / koost. Hando Runnel ; toim. Katre Ligi ; järelsõna: Edgar Kant, Hando Runnel. - Tartu : Ilmamaa, 2015. - 224 lk. - Bibl. lk. 219-222. - Sisaldab registrit.
ISBN 978-9985-77-236-2
Märksõnad: õigusfilosoofia ; publitsistika ; esseed ; mõtisklused ; eesti ; väliseesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: 1-15-04279

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Iseskog, Tommy. Personaljuridik. - 28. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik AB, 2015. - 1002 lk. : ill.
ISBN 978-91-39-11463-5
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; kollektiivlepingud ; töötingimused ; Rootsi
Kohaviit: 2-15-05536

Miidla-Vanatalu, Meeli. Töölepingu lõppemine / näidete autor: Neenu Pavel ; toim.: Evelin Kivimaa. - 5., täiend. tr. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, 2015. - 20 lk. : ill.
ISBN 978-9949-552-76-4
Märksõnad: töölepingud ; töölepingu lõpetamine ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-15-04306
Täistekst

Murto, Jari. Ryhmänormit yrityksessä : tutkimus työntekijäryhmiä koskevien normien asemasta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2015. - XXIX, 359 lk. - (Suomalaisen Llakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 328).
ISBN 978-951-855-354-3
ISSN 0356-7206
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; kollektiivlepingud ; normid ; Soome ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 328
Sisukord

Памятка молодому работнику : что нужно учесть, поступая на работу? Памятка работодателю : что нужно учесть, принимая на работу молодого работника? / сфера трудовых отношений: Нийна Сийтам, примеры трудовых отношений: Анни Райгна, Меэли Мийдла-Ванаталу ... [и др]. ; ред. Эвелин Кивимаа ; перевод на русский язык: бюро переводов Luisa. - [Таллинн] : Инспекция труда, 2015. - 36, 36 lk. -Tirelraamat.
ISBN 978-9949-552-41-2
Märksõnad: töösuhted ; noored töötajad ; töökeskkond ; töötingimused ; töölepingud ; Eesti ; teatmikud
Kohaviit: 1-15-03845
Täistekst RR arhiivis DIGAR

Sinu õigused tööelus : lesbid, geid, biseksuaalid / Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei ; eess.: Mari-Liis Sepper. - Tallinn : Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, 2015. - 47 lk. koos kaantega.
ISBN 978-9949-38-700-7
Märksõnad: seksuaalvähemused ; vähemuste õigused ; tööturg ; töökeskkond ; töösuhted ; võrdõiguslikkus ; hoiakud ; homofoobia ; diskrimineerimine
Kohaviit: 1-15-04152
Täistekst

Tööohutus puidu- ja mööblitööstuses / Tööinspektsioon ; Rein Reisberg ... jt. ; toim.: Evelin Kivimaa. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2015. - 57 lk. koos kaanega.
ISBN 978-9949-552-72-6
Märksõnad: tööohutus ; töökaitse ; töötervishoid ; puidutööstus ; mööblitööstus ; ohutusmeetmed
Kohaviit: 1-15-04062

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Kuriteo värv : rass, kuritegevus ja õigusemõistmine Ameerikas. - Tartu : Haamer-kirjastus, 2016. - 64 lk.
ISBN 978-9949-38-722-9
Märksõnad: kriminoloogia ; kuriteod ; kuritegevus ; õigussotsioloogia ; rassism ; rassisuhted ; rassid ; eelarvamused ; vangistus ; kriminaalmenetlus ; kohtuasjad ; õigusemõistmine ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 1-15-04095

Pierce, D. Anne. Seksuaalne vägivald paarisuhtes / tlk. Reet Hiiemäe ; toim., eess.: Sirje Otstavel. - Tartu : Vägivallaennetuse Teabekeskus, 2015. - 49 lk.
ISBN 978-9949-38-738-0
Märksõnad: kriminoloogia ; seksuaalne vägivald ; paarisuhtevägivald ; paarisuhted ; abielu
Kohaviit: 1-15-04123

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Tolonen, Hannele. Lapsi, perhe ja tuomioistuin : lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2015. - XXXIII, 381 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 327).
ISBN 978-951-855-353-6
ISSN 0356-7206
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; õiguskaitse ; kohtuasjad ; hooldusõigus ; suhtlusõigus ; lapse õigused ; lapsehooldus ; lapsed ; õiguslik seisund ; lastekaitse ; Soome ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 327
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Бородач, Михаил. Конституционно-правовая природа публичной собственности : монография = The constitutional nature of public property : monograph / Российская Федерация, Министерство образования и науки, Тюменский государственный университет. - Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2015. - 226 lk.
ISBN 978-5-400-01110-8
Märksõnad: riigivara ; omand ; varaline õigus ; Venemaa
Kohaviit: 2-15-05722

Laaring, Mait. Eesti korrakaitseõigus ohuennetusõigusena : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Kalle Merusk. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. - 267 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 56). - Bibl. lk. 250-261.
Das estnische Ordnungsrecht als Gefahrenvorbeugungsrecht. Lk. 202-249
ISBN 978-9949-32-924-3
ISSN 1406-6394
Märksõnad: avalik haldus ; avalik kord ; korrakaitse ; järelevalve ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 56
Täistekst

Proosa, Martina ; Pettai, Pille. Uus ehitusseadustik ja ehitamine : praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel / Glikman, Alvin & Partnerid. - Tallinn : Kinnisvarakool, 2015. - 344 lk.
ISBN 978-9949-9655-3-3
Märksõnad: ehitusõigus ; projektid (tehn.) ; ehitusload ; hoonestusõigus ; elamuõigus ; lepingud ; ehituskorraldus ; ehitusjärelevalve ; Eesti ; seadustikud ; õigusaktid ; näidised ; nõuanded ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-15-04135

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

German yearbook of international law = Jahrbuch für internationales Recht = Annuaire suisse de droit international. Vol. 57/2014 / Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel. - Berlin : Duncker & Humblot, 2015. - 756 lk.
ISBN 978-3-428-14796-0
ISSN 0344-3094
Märksõnad: sõjaõigus ; kriminaalõigus ; inimõigused ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; Saksamaa ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/11 ; 57
Sisukord

Yearbook of private international law. Vol. XVI/2014/2015 / published in association with Swiss Institute of Comparative Law. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2016. - XIV, 574 lk.
ISBN 978-3-504-08004-4
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1255 ; 2014/2015, 16
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
04. jaanuar 2016


 digitaalarhiiv digar