Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-09

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Annotated legal documents on Islam in Europe: Estonia / comp. and annotated by Ringo Ringvee. - Leiden ; Boston : Brill, 2015. - XV, 138 lk. - (Annotated Legal Documents on Islam in Europe ; 5).
ISBN 978-90-04-29956-6
ISSN 2214-1340
Märksõnad: islam ; islamiusulised ; õiguslik seisund ; õigused ; Eesti ; õigusaktid ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-15-04804
Sisukord

Grauberg, Ene ; Eerik, Meelis. Õigusteadusliku uurimistöö kirjutamine : teooria ja praktika / toim. Ene Sepp. - [Tallinn] : Argo, [2015]. - 78 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. [63]-65.
ISBN 978-9949-527-55-7
Märksõnad: õigusteadus ; teaduslik uurimistöö ; teadusmetodoloogia ; üliõpilastööd ; teadustekstid ; tekstiõpetus ; akadeemiliste tekstide kirjutamine ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-05271

Järvelaid, Peeter. Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia ; Akadeemia Nord õigusteaduse eriala vilistlased. - Tallinn : [Ortwil], 2015. - 48 lk.
ISBN 978-9985-897-32-4
Märksõnad: Tallinna Ülikool. Õigusakadeemia ; Akadeemia Nord ; ülikoolid ; erakõrgkoolid ; õigusteadus ; vilistlased ; Eesti ; nimestikud
Kohaviit: 1-15-03536

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Lapse õigused. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2015. - 16 lk.
Märksõnad: perekonnaõigus ; lastekaitse ; lapsed ; lapse õigused ; rahvusvahelised lepingud ; kohustused ; Eesti
Kohaviit: 1-15-03778
Täistekst

Madal, Elina ; Eichenbaum, Agu. Kuidas pärandada. - Tartu : Madal ja Partnerid, 2015. - 48 lk. - (Kuidas...).
ISBN 978-9949-9704-1-4
Märksõnad: pärimisõigus ; pärimine ; testamendid ; seadused ; Eesti ; nõuanded
Kohaviit: 1-15-03594

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY

The making of the TRIPS Agreement : personal insights from the Uruguay Round negotiations / ed. by Jayashree Watal, Antony Taubman. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - XXIV, 480 lk.
ISBN 978-92-870-4025-1
Märksõnad: intellektuaalne omand ; tööstusomand ; õiguskaitse ; rahvusvaheline kaubandus ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; läbirääkimised ; Maailma Kaubandusorganisatsioon ; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994) ; Uruguay voor
Kohaviit: 2-15-05411
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Ridley, Ann ; Sheperd, Chris. Key facts key cases : company law. - London ; New York : Routledge, 2015. - XXIV, 294 lk.
ISBN 978-0-415-83322-6
Märksõnad: äriühingud ; äriühinguõigus ; kohtuasjad ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-05372
Sisukord

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Updated handbook for the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution and its protocols / Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - 253 lk.
ISBN 978-92-1-117093-1
Märksõnad: keskkonnakaitse ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon ; Piiriülese õhusaaste konventsioon (1979) ; õhu saastamine ; keskkonnamürgid ; biolagunevad jäätmed ; raskmetallisaaste ; saastevähendus ; rahvusvahelised lepingud ; protokollid ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-15-01765
Täistekst

 TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Marson, James. Beginning employment law. - London ; New York : Routledge, 2014. - XVII, 169 lk. - (Beginning the Law).
ISBN 978-0-415-65896-6
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; kohtuasjad ; Euroopa Liidu õigus ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-05369
Sisukord

Tuuna, Priit. Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus : käsiraamat / täiendused: Jüri Milov ; toim. Evelin Kivimaa. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, 2015. - 2., täiend. tr. - 52 lk.
ISBN 978-9949-552-52-8
Märksõnad: töösuhted ; tööaeg ; puhkus (töökorraldus) ; autojuhid ; bussijuhid ; transporditöötajad ; Eesti ; eeskirjad ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-15-03520
Täistekst

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Aruanne jälitusstatistikast 2014. aastal : [võrguteavik]. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, 2015. - 6 l. - (Kriminaalpoliitika analüüs ; 2015/3).
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; jälitustegevus ; statistika ; Eesti ; aruanded ; võrguväljaanded
Täistekst

Kask, Kristjan. Alaealiste kannatanute videosalvestatud ülekuulamiste analüüs : [võrguteavik]. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, 2015. - 21. lk. - (Kriminaalpoliitika analüüs ; 2015/1).
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; eeluurimine ; alaealised ; seksuaalne väärkohtlemine ; perevägivald ; kuriteoohvrid ; tunnistajad ; ülekuulamine ; videosalvestised ; uuringud ; Eesti ; võrguväljaanded
Täistekst

Singh-Landa, Charanjit. Beginning evidence. - London ; New York : Routledge, 2014. - XXII, 166 lk. - (Beginning the Law).
ISBN 978-0-415-81222-1
Märksõnad: tõendamine (jur.) ; tunnistamine ; tsiviilkohtumenetlus ; kriminaalmenetlus ; kohtuasjad ; Euroopa Liidu õigus ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-05368
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

The law as a source and guarantor of rights / [Iuridicum Foundation ; editor-in-chief: Paul Varul, eds.: Anna Shefl, Marge Sütt, Peep Pruks ; foreword: Karin Sein]. - Tartu : Iuridicum, 2015. - 144 lk. - (Juridica International : law review University of Tartu, Estonia ; 23/2015).
ISBN 978-9985-870-35-8
ISSN 1406-1082
Märksõnad: õigussüsteemid ; Euroopa Liidu õigus ; seaduste kooskõlastamine ; Eesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 23
Täistekst

Die Nachschlagewerke über das öffentliche Recht der Mordwinen / [Hrsg.:] Yutaka Nakanishi. - Tokio : [s.n.], 2015. - 40 lk.
Märksõnad: põhiseadused ; avalik õigus ; veebisaidid ; bibliograafiad
Kohaviit: 4-15-00217

Popelier, Patricia ; Lemmens, Koen. The Constitution of Belgium : a contextual analysis. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2015. - XXV, 280 lk. - (Constitutional Systems of the World).
ISBN 978-1-84946-415-4
Märksõnad: konstitutsionalism ; põhiseadused ; õigusloome ; õigusreformid ; õigusajalugu ; föderalism ; täidesaatev võim ; valitsemine ; kohtusüsteemid ; põhiõigused ; Belgia
Kohaviit: 2-15-05447
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat / FRA, European Court of Human Rights, Council of Europe. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2015. - 199 lk. - (Käsiraamat).
ISBN 978-92-871-9947-8
Märksõnad: andmekaitse ; isikuandmed ; privaatsus ; õiguskaitse ; põhiõigused ; Euroopa Liidu õigus ; õigusaktid ; eeskirjad ; Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-15-03410
Täistekst

Online activities of public service media: remit and financing / [ed. and coordinator: Maja Cappello]. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2015. - 100 lk. - (IRIS Special).
ISBN 978-92-871-8142-8
Märksõnad: meedia ; meediapoliitika ; avalik-õiguslik ringhääling ; avalikud teenused ; ringhääling ; õigusaktid ; õiguslikud aspektid ; Euroopa
Kohaviit: 3-15-01766
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Euroopa varjupaiga-, piiri- ja sisserändeõiguse käsiraamat : väljaanne 2014 / FRA, European Court of Human Rights, Council of Europe. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2015. - 265 lk. - (Käsiraamat).
ISBN 978-92-871-9930-0
Märksõnad: varjupaigaõigus ; sisseränne ; asüül ; Euroopa Liidu õigus ; inimõigused ; piirid (territ.) ; liikumisvabadus ; piirangud ; kohtuasjad ; kohtulahendid ; Euroopa Liidu maad ; õigusaktid ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-15-03411
Täistekst

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Gledhill, Kris. Human rights acts : the mechanisms compared. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2015. - XXXV, 556 lk. - (Hart Studies in Comparative Public Law ; 5).
ISBN 978-1-84946-096-5
Märksõnad: inimõigused ; jurisprudents ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; pretsedendiõigus ; õigusaktid ; rahvusvahelised lepingud ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-15-04844
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
30. november 2015 


 digitaalarhiiv digar