Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-08

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Ants Kukrus : publikatsioonid = Ants Kukrus : publications / Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond ; eess.: Heiki Pisuke ; bibliograafia koost. Katrin Bobrov, Riina Prööm. - Tallinn : [Tallinna Tehnikaülikooli] Kirjastus, 2015. - 57 lk. : ill., portr. - Bibl. lk. 29-56. - Nimeregister lk. 57.
ISBN 978-9949-23-842-2
Märksõnad: juristid ; majandusõigus ; intellektuaalne omand ; patentimine ; bibliograafiad
Kohaviit: 1-15-03295

Гусаков, Дмитрий. История права государственного пенсионного обеспечения и социального страхования в Российской империи. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2014. - 109 lk.
ISBN 978-5-7422-4567-4
Märksõnad: õigusajalugu ; õigusloome ; riiklik pension ; pensionikindlustus ; pensionireformid ; sotsiaalkindlustus ; Venemaa
Kohaviit: 1-15-02494
Sisukord

Käbi, Mari. Sissejuhatus õigusesse. Kaasused : [võrguteavik] / Sisekaitseakadeemia, Õigus- ja Sotsiaalteaduste Keskus. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2015. - 26 lk.
ISBN 978-9985-67-261-7
Märksõnad: õigusteadus ; õigusnormid ; päästetööd ; kohtuasjad ; ülesanded ; õppematerjalid ; e-raamatud
Täistekst RR arhiivis DIGAR

Leerberg, Nora Naguib. The legal politics of neutrality in the Age of Privateering : Martin Hübner's law of neutrality and prize. - [Oslo] : Dreyer : Akademisk publisering, 2015. - 199 lk. - (Oslo Studies in Legal History ; 11).
ISBN 978-82-8152-045-5
Märksõnad: õigusajalugu ; õigusteooria ; neutraliteedipoliitika ; õiguspoliitika ; merelaevandus ; merekaubandus ; piraatlus (röövimine) ; sõjaõigus ; priisiõigus
Kohaviit: 2-15-04478

 RIIGIKOGU
PARLIAMENT

XII Riigikogu stenogrammid 2014. VII köide : VIII istungjärk : 20. oktoober - 13. november. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2015. - XXVI, 446, [34] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti  ; stenogrammid
Kohaviit: 3-15-01609

XII Riigikogu stenogrammid 2014. VIII köide : VIII istungjärk : 17. november - 18. detsember. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2015. - XXXII, 539, [103] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti  ; stenogrammid
Kohaviit: 3-15-01610

XII Riigikogu stenogrammid 2015. I köide : IX istungjärk : 12. jaanuar - 19. veebruar : [võrguteavik]. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2015. - XXXIV, 555, [144 ] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti  ; stenogrammid
Täistekst RR arhiivis DIGAR

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

European condominium law : [võrguteavik] / ed. by Cornelius Van Der Merwe. - Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2015. - XLIV, 644 lk. - (The Command Core of European Private Law / Ebrary ebooks).
ISBN 978-1-316250594 (e-book)
Märksõnad: asjaõigus ; ühisomand ; omand ; kohtuasjad ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; e-raamatud
Täistekst RR arvutivõrgus

Fried, Charles. Contract as promise : a theory of contractual obligation. - 2nd ed. - New York : Oxford University Press, 2015. - XIV, 202 lk.
ISBN 978-0-19-024016-5
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; õigusteooria ; õigusfilosoofia
Kohaviit: 1-15-02524
Sisukord

International succession / ed. by Louis Garb, John Wood. - 4th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - XXXV, 943 lk.
ISBN 978-0-19-872726-2
Märksõnad: pärimisõigus ; pärand ; testamendid ; õigusjärglus ; rahvusvaheline eraõigus ; siseriiklik õigus
Kohaviit: 3-15-01408
Sisukord

Toompark, Tõnu. Kuidas müüa kinnisvara? : eduka kinnisvaratehingu saladused. - Tallinn : Kinnisvarakool, 2015. - 224 lk.
ISBN 978-9949-9655-2-6
Märksõnad: asjaõigus ; kinnisvara ; kinnisvaratehingud ; korterid ; eramud ; müümine ; nõuanded ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-15-03163
Osaline tekst

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY

Ginsburg, Jane C. ; Treppoz, Edouard. International copyright law : U.S. and E.U. perspectives : text and cases. - Cheltenham, UK ; Northampton, Mass. : E. Elgar, 2015. - XXVIII, 849 lk.
ISBN 978-1-78347-799-9
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; kohtuasjad ; õigusnormid ; võrdlev analüüs ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-15-03919
Sisukord

 ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Saare, Kalev ; Volens, Urmas ; Vutt, Andres ; Vutt, Margit. Ühinguõigus. I : kapitaliühingud. - [Tallinn] : Juura, 2015. - 486 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 472-474. - Sisaldab registrit.
ISBN 978-9985-75-433-7 (kogu teos)
ISBN 978-9985-75-434-4 (1. köide)
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; osaühingud ; aktsiaseltsid ; Euroopa Liidu õigus ; kohtuasjad ; Eesti ; käsiraamatud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-05102

Viiala, Helena ; Rantanen, Roy. Näin toimii asunto-osakeyhtiö. - 5. painos. - [Helsinki] : Kiinteistöalan Kustannus, 2015. - 136 lk. - (Asukas ja osakas).
ISBN 978-951-685-346-1
Märksõnad: äriühinguõigus ; aktsiaseltsid ; juhatused ; ühisomand ; korteriühistud ; elamuühistud ; haldamine ; Soome
Kohaviit: 1-15-02627
Sisukord

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Ahven, Andri. Joobes sõidukijuhtimise analüüs: nähtuse ulatus, karistuspraktika ja retsidiivsus : [võrguteavik]. -  [Tallinn] : Justiitsministeerium, 2015. - 42 lk. - (Kriminaalpoliitika analüüs ; 2/2015). - Bibl. lk. 41-42.
Märksõnad: kriminoloogia ; kriminaalpoliitika ; karistused ; liiklussüüteod ; alkoholijoove ; joobes juhtimine ; retsidiivsus (jur.) ; Eesti ; statistilised andmed ; võrguväljaanded
Täistekst

Karistusseadustik : kommenteeritud väljaanne / koost. Jaan Sootak, Priit Pikamäe. - 4., täiend. ja ümbertööt. vlj. - Tallinn : Juura, 2015. - XXXVIII, 1066 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 1048-1052. - Sisaldab registrit.
ISBN 978-9985-75-429-0
Märksõnad: kriminaalõigus ; süüteod ; karistused ; Eesti ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-15-04967

Prosecuting maritime piracy : domestic solutions to international crimes / ed. by Michael P. Scharf, Michael A. Newton, Milena Sterio. - New York : Cambridge University Press, 2015. - XIV, 368 lk.
ISBN 978-1-107-44112-5
Märksõnad: rahvusvahelised kuriteod ; piraatlus (röövimine) ; jälitustegevus ; kriminaalõigus ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-03995
Sisukord

Sootak, Jaan. Kriminaalpoliitika : [õpik] / eess.: Urmas Reinsalu. - Tallinn : Juura, 2015. - 311 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 288-302. - Lühendid lk. 303-305. - Märksõnaline sisujuht lk. 306-311.
ISBN 978-9985-75-431-3
Märksõnad: kriminaalpoliitika ; kriminaalõigus ; õigusreformid ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-04966

MENETLUSÕIGUS
PROCEEDINGS LAW

Interaction of arbitration and courts / ed. by Alexander J. Bělohlávek, Nadĕžda Rozehnalová. - Huntington (N.Y.) : Juris, 2015. - XV, 789 lk. - (Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration ; 5/2015).
ISBN 978-1-937518-71-4
ISSN 2157-9490
Märksõnad: vahekohtumenetlus ; vahekohtud ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; pretsedendiõigus ; Kesk-Euroopa ; Euroopa Liidu maad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6811 ; 2015
Sisukord

Lapsesõbralik õigusemõistmine - spetsialistide seisukohad ja kogemused : kokkuvõte / European Union Agency for Fundamental Rights. - [Luxembourg] : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2015. - 14 lk. koos kaanega : ill. - (Võrdsus).
ISBN 978-92-9239-771-5
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

20 years of new constitutional reforms in Eastern Europe. Eastern European experience / ed. by Gennadi N. Cebotarev, Peeter Järvelaid, Rein Müllerson. - Tallinn : Tallinn University Law School, 2015. - 146 lk. - (East-West Studies : Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School ; 2015). - Bibl. joonealustes märkustes ja artiklite lõpus.
ISBN 978-9949-29-232-5
ISSN 1736-9541
Märksõnad: põhiseadused ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; reformid ; õigusajalugu ; võrdlev õigusteadus ; Ida-Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/2181 ; 2015

Vinkel, Priit. Remote electronic voting in Estonia: legality, impact and confidence : [doktoritöö] / Tallinn University of Technology, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Faculty of Social Sciences ; juhendajad: Ülle Madise, Robert Krimmer. - Tallinn : TUT Press, 2015. - 237 lk. - (Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. I ; 24). - Autori publikatsioonide nimekiri lk. 4, 234-235. - Bibl. lk. 31-39.
Elektrooniline hääletamine Eestis: õiguspärasus, mõju ja usaldus. Lk. 40-43.
ISBN 978-9949-23-828-6
ISSN 1406-4790
Märksõnad: valimisõigus ; valimised ; e-hääletamine ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1537 ; I 24
Täistekst TTÜ raamatukogu digikogus

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Blake, Janet. International cultural heritage law. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - XXII, 359 lk. - (Cultural Heritage Law and Policy)
ISBN 978-0-19-872351-6
Märksõnad: kultuuripärand ; kultuurivarad ; kultuuripoliitika ; õiguskaitse ; rahvusvahelised lepingud ; keskkonnaõigus ; intellektuaalne omand ; inimõigused
Kohaviit: 2-15-04076
Sisukord

Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat / FRA, European Court of Human Rights, Council of Europe. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2015. - 199 lk. - (Käsiraamat).
ISBN 978-92-9239-331-1
Märksõnad: andmekaitse ; isikuandmed ; privaatsus ; õiguskaitse ; põhiõigused ; Euroopa Liidu õigus ; õigusaktid ; eeskirjad ; Euroopa ; käsiraamatud ; e-raamatud
Täistekst

Perspectives on privacy : increasing regulation in the USA, Canada, Australia and European countries / ed. by Dieter Dörr, Russell L. Weaver. - Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2014. - VII, 170 lk. - (Media Convergence = Medienkonvergenz ; 9).
ISBN 978-3-11-033817-1
ISSN 2194-0150
Märksõnad: andmekaitse ; isikuandmed ; privaatsus ; arvutiturve ; Ameerika Ühendriigid ; Austraalia ; Kanada ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-04697
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

L'influence du droit européen en Turquie et en Suisse = Der Einfluss des Europarechts in der Türkei und der Schweiz / ed. by Franz Werro, Başak Baysal, Lukas Heckendorn Urscheler. - Geneve : Schulthess, 2015. - 356 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 75).
ISBN 978-3-7255-6982-3
ISSN 1015-9746
Märksõnad: Euroopa Liidu õigus ; võlaõigus ; äriõigus ; haldusõigus ; kriminaalõigus ; mõjud ; Türgi ; Šveits ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 75

Legal guide on contract farming / UNIDROIT, FAO, IFAD. - Rome : UNIDROIT : FAO : IFAD, 2015. - XVIII, 233 lk.
ISBN 978-88-86449-30-4
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; lepinguõigus ; seaduste kooskõlastamine ; vaidluste lahendamine ; põllumajanduslepingud ; põllumajandustoodang ; turundus
Kohaviit: 2-15-04481
Täistekst

Netherlands yearbook of international law 2014. Vol. 45 : between pragmatism and predictability: temporariness in international law / T.M.C. Asser Instituut, Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2015. - XII, 413 lk.
ISBN 978-94-6265-059-6
ISSN 0167-6768
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline koostöö ; Holland ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5622 ; 2014
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Genugten, Willem van. The World Bank Group, the IMF and human rights : a contextualised way forward. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2015. - IX, 101 lk.
ISBN 978-1-78068-296-9
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; Rahvusvaheline Valuutafond ; Maailmapank ; rahvusvahelised organisatsioonid ; majandusorganisatsioonid
Kohaviit: 2-15-04524

Tomuschat, Christian. Human rights : between idealism and realism. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - LIII, 464 lk. - (The Collected courses of the Academy of European Law ; 13/3).
ISBN 978-0-19-968373-4
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; põhiõigused ; humanitaarõigus ; rahvusvaheline koostöö ; siseriiklik õigus
Kohaviit: 2-15-04636

Koostanud Maia Ruttu
01.11.2015


 digitaalarhiiv digar