Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-07

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Blick, Andrew. Beyond Magna Carta : a Constitution for the United Kingdom. - Oxford ; Portland : Hart, 2015. - X, 303 lk.
ISBN 978-1-84946-309-6
Märksõnad: õigusajalugu ; Magna Charta (1215) ; õigusaktid ; põhiseadused ; riigiõigus ; eurointegratsioon ; parlamendid ; Inglismaa ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-15-03464

Evaluation of research in law in Estonia 2009-2014 / toim. Viktor Muuli. - Tartu : Eesti Teadusagentuur, 2015. - 36 lk. - (Evaluation Report / Eesti Teadusagentuur ; 6/2015).
ISBN 978-9949-9663-4-9
Märksõnad: õigusteadus ; õigusharidus ; kõrgharidus ; ülikoolid ; teadus- ja arendustegevus ; hariduskorraldus ; haridusuuendus ; hindamine ; Eesti ; aruanded
Kohaviit: PE B/3956 ; 6
Täistekst

Zeichen und Zauber des Rechts : Festschrift für Friedrich Lachmayer / hrsg. von E. Schweighofer ... [et al.]. - Bern : Editions Weblaw, 2014. - XXXIV, 1365 lk. - (Edition Weblaw. 5 / Liber amicorum ; V. 2).
ISBN 978-3-906029-89-4
Märksõnad: õigusteadus ; õigusfilosoofia ; õigusteooria ; õigusinfosüsteemid ; haldusinfosüsteemid ; infotehnoloogia ; andmekaitse ; õiguskeel ; õigussemiootika ; artiklikogumikud ; juubeliväljaanded
Kohaviit: 2-15-03901
Sisukord

Õiguse ja justiitsala võtmeisikud 2015 / toim. Jane Suu ; andmete kogujad ja töötlejad: Õilme Muru, Jane Suu. - Tallinn : Äripäev, 2015. - 304 lk. - (Eesti majanduse leksikon).
ISBN 978-9949-560-13-4
ISSN 1736-6666
Märksõnad: juristid ; õigusteadlased ; kohtunikud ; advokaadid ; patendivolinikud ; notarid ; Eesti ; biograafialeksikonid
Kohaviit: 1-15-02761

PEREKONNAÕIGUS
FAMILY LAW

Aaltonen, Anna-Kaisa. Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa. - Helsinki : Kauppakamari, 2015. - 377 lk.
ISBN 978-952-246-293-0
Märksõnad: tsiviilõigus ; hooldusõigus ; abielulahutus ; eestkoste ; ülalpidamiskohustus ; elatis ; vaidluste lahendamine ; lepitamine ; tsiviilkohtumenetlus ; lepitusmenetlus ; lapsed ; õiguslik seisund ; lapse õigused ; Soome
Kohaviit: 2-15-03963

Becker, Ulrich ; Hohnerlein, Eva Maria ; Kaufmann, Otto ; Weber, Sebastian. Die "dritte Generation" : Rechte und Förderung von Kindern in Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - 573 lk. - (Studien aus dem Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik ; 61).
ISBN 978-3-8487-1706-4
Märksõnad: tsiviilõigus ; lapsed ; elatis ; sotsiaalhoolekanne ; perehoolekanne ; sotsiaalõigus ; lastekaitse ; võrdlev analüüs ; Saksamaa ; Prantsusmaa ; Itaalia ; Rootsi
Kohaviit: 2-15-03358
Sisukord

Hindpere, Evi. Perekonnaõigus ja varasuhted : vara omandamisest jagamiseni / toim. Tõnu Toompark. - Tallinn : Kinnisvarakool, 2015. - 143 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-9655-1-9
Märksõnad: tsiviilõigus ; abielu ; vabaabielu ; alaealised ; abieluvara ; varaline õigus ; abieluvaralepingud ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-03700
Sisukord
Osaline tekst

Reinhardt, Jörg ; Kemper, Rainer ; Weitzel, Wolfgang. Adoptionsrecht : AdVermiG/AdÜbAG/AdWirkG/BGB/EGBGB/FamFG : Handkommentar. - 2. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2015. - 286 lk. - (NomosKommentar).
ISBN 978-3-8487-1567-1
Märksõnad: tsiviilõigus ; lapsendamine ; lastekaitse ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 1-15-02519
Sisukord

 ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Good faith and international economic law / ed. by Andrew D. Mitchell, M. Sornarajah, Tania Voon. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - XXVIII, 191 lk. - (International Economic Law Series).
ISBN 978-0-19-873979-1
Märksõnad: heausksus ; rahvusvaheline kaubandus ; rahvusvahelised majandussuhted ; välisinvesteeringud ; rahvusvahelised lepingud ; seaduste tõlgendamine ; rahvusvaheline õigus ; majandusõigus ; vaidluste lahendamine
Kohaviit: 2-15-03366
Sisukord

Migdal, Nelson F. Hotel law : transactions, management, and franchising / with contributions from Steven Shapiro and Tara Gorman. - London ; New York : Routledge, 2015. - XI, 180 lk.
ISBN 978-1-138-77952-5
Märksõnad: hotellid ; hotellimajandus ; külalismajandus ; frantsiis ; õiguslikud aspektid ; majandusõigus ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 3-15-01223
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Daten- und Persönlichkeitsschutz im Arbeitsverhältnis : Praxishandbuch zum Arbeitnehmerdatenschutz / hrsg. von Stephan Weth, Maximilian Herberger, Michael Wächter. - München : Beck, 2014. - XXII, 614 lk.
ISBN 978-3-406-63194-8
Märksõnad: töösuhted ; töötajad ; isikuandmed ; konfidentsiaalne info ; andmekaitse ; põhiõigused ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-03520
Sisukord

Davies, Anne C. L. Employment law. - Harlow, UK [etc.] : Pearson, 2015. - XLVI, 561 lk. - (Longman Law Series).
ISBN 978-1-4082-6360-0
Märksõnad: töölepingud ; palk ; tööaeg ; ametiühingud ; migratsioon ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-15-03979
Sisukord

Miidla-Vanatalu, Meeli. Renditöö / toim.: Evelin Kivimaa. -  [Tallinn] : Tööinspektsioon, 2015.  - 24 lk.
ISBN 978-9949-552-31-3
Märksõnad: töösuhted ; töötingimused ; renditöö ; töölepingud ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-15-02380
Täistekst

The right to strike : a comparative view / ed. by Bernd Waas. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. - XLVIII, 621 lk. - (Studies in Employment and Social Policy ; 45).
ISBN 978-90-411-5007-3
Märksõnad: streigid ; töösuhted ; võrdlevuuringud ; aruanded
Kohaviit: 2-15-03521
Sisukord

 KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Badar, Mohamed Elewa. The concept of mens rea in international criminal law : the case for a unified approach / [with a foreword by William Schabas ; and an epilogue by Roger Clark]. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2015. - XLVI, 495 lk. - (Studies in International & Comparative Criminal Law ; 12).
ISBN 978-1-84946-914-2
Märksõnad: süü (jur.) ; tahtlus (süüvorm) ; kriminaalvastutus ; kriminaalõigus ; õigussüsteemid ; rahvusvaheline õigus ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-15-03982
Sisukord

Ludlow, Amy. Privatising public prisons : labour law and the public procurement process. - Oxford ; Portland : Hart, 2015. - XII, 244 lk.
ISBN 978-1-84946-654-7
Märksõnad: kriminaaltäitevõigus ; vanglad ; erastamine ; erasektor ; konkurents (maj.) ; riigihanked ; vanglaametnikud ; tööõigus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-15-03417
Sisukord

Prosecuting maritime piracy : domestic solutions to international crimes / ed. by Michael P. Scharf, Michael A. Newton, Milena Sterio. - New York : Cambridge University Press, 2015. - XIV, 368 lk.
ISBN 978-1-107-44112-5
Märksõnad: piraatlus (röövimine) ; rahvusvahelised kuriteod ; jälitustegevus ; kriminaalõigus ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-03922
Sisukord

Schjolberg, Stein. The history of cybercrime : (1976-2014). - Norderstedt : Books on Demand, 2014. - 224 lk. - (Cybercrime Research Institute ; 9).
ISBN 9783734732942
Märksõnad: küberkuriteod ; õigusloome ; rahvusvahelised lepingud ; õigusajalugu ; 20. saj. lõpp ; 21. saj. algus
Kohaviit: 2-15-03359
Sisukord

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Blackstone's criminal practice 2015 : rules and guidelines / general ed.: David Ormerod. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XXXII, 716 lk.
ISBN 978-0-19-874632-4
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; Suurbritannia ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-04005
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Graber, Mark A. A new introduction to American constitutionalism. - New York ; Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. - XII, 292 lk.
ISBN 978-0-19-024523-8
Märksõnad: konstitutsionalism ; õigusajalugu ; põhiseadused ; interpretatsioon ; autoriteet ; poliitilised muutused ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-15-04015
Sisukord

Jarass, Hans D. ; Pieroth, Bodo. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : Kommentar. - 13. Aufl. - München : Beck, 2014. - XXVI, 1331 lk.
ISBN 978-3-406-66119-8
Märksõnad: põhiseadused ; Saksamaa ; kommentaarid
Kohaviit: 1-15-02513
Sisukord

Marrani, David. Dynamics in the French Constitution : decoding French republican ideas. - London ; New York : Routledge, 2014. - VI, 206 lk. - (Routledge Research in Constitutional Law).
ISBN 978-1-138-91881-8
Märksõnad: Prantsusmaa. Konstitutsioon (1958) ; põhiseadused ; õigusajalugu ; inimõigused ; Euroopa Liidu õigus ; Prantsusmaa
Kohaviit: 2-15-04011

Parlamentarische Rechtsetzung in der Krise / hrsg. von Georg Lienbacher, Erich Pürgy. - Wien : Sramek, 2014. - XVI, 151 lk.
ISBN 978-3-7097-0042-6
Märksõnad: parlamendid ; õigusloome ; parlamentarism ; otsene demokraatia ; lobitöö ; korruptsioon ; Austria
Kohaviit: 2-15-03474
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Bygrave, Lee A. Internet governance by contract. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - XVI, 173 lk.
ISBN 978-0-19-968734-3
Märksõnad: Internet ; haldus ; valitsemine ; elektrooniline kommunikatsioon ; andmekaitse ; intellektuaalne omand ; lepingud ; rahvusvaheline koostöö ; õiguslikud aspektid
Kohaviit: 2-15-03484
Sisukord

Hiller, Vera. Der Konflikt zwischen Persönlichkeitsschutz und Pressefreiheit im deutschen und schwedischen Recht : unter besonderer Berücksichtigung des Rechts am eigenen Bild. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - 419 lk. - (Freiberger Schriften zum Berg-, Energie- und Technikrecht ; 2).
ISBN 978-3-8487-1836-8
Märksõnad: ajakirjandusvabadus ; trükivabadus ; põhiõigused ; õiguskaitse ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa ; Rootsi ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-15-03894
Sisukord

Kosonen, Jonna ; Miettinen, Tarmo ; Sutela, Marja ; Turtiainen, Matti. Ammattikorkeakoululaki. - Helsinki : Kauppakamari, 2015. - 343 lk.
ISBN 978-952-246-343-2
Märksõnad: erialaharidus ; kutseõpe ; kõrgkoolid ; koolikorraldus ; õppekorraldus ; finantseerimine ; üliõpilased ; õppejõud ; õiguslik seisund ; seadused ; Soome
Kohaviit: 2-15-03962

KOV volikogu liikme käsiraamat / koost.: Sulev Mäeltsemees, Toomas Sepp, Jüri Võigemast, Anne Läns, Ott Kasuri, Sirje Ludvig, Uno Silberg, Agu Laius, Mikk Lõhmus, Tähve Milt, Ive Eevel, Malle Iila. - Tallinn : Eesti Maaomavalitsuste Liit : Eesti Linnade Liit, 2015. - 180 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-38-292-7
Märksõnad: kohalikud omavalitsused ; volikogud ; töökorraldus ; õigusaktid ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-15-01028
Täistekst

Oster, Jan. Media freedom as a fundamental right. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - XLII, 292 lk. - (Cambridge Intellectual Property and Information Law ; 30).
ISBN 978-1-107-09895-4
Märksõnad: ajakirjandusvabadus ; informatsioonivabadus ; sõnavabadus ; põhiõigused ; meedia ; intellektuaalne omand
Kohaviit: 2-15-03369
Sisukord

MEDITSIINIÕIGUS
MEDICAL LAW

The right to health at the public/private divide : a global comparative study / ed. by Colleen M. Flood, Aeyal Gross. - New York : Cambridge University Press, 2014. - XVII, 492 lk.
ISBN 978-1-107-03830-1
Märksõnad: tervishoid ; patsiendi õigused ; võrdsed võimalused ; tervishoiuteenuste kättesaadavus ; ravikindlustus ; arstiabi ; õiguslikud aspektid ; põhiõigused ; inimõigused ; võrdlevuuringud
Kohaviit: 2-15-03375
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Dromgoole, Sarah. Underwater cultural heritage and international law. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - XXXII, 400 lk. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law).
ISBN 978-1-107-48012-4
Märksõnad: kultuuripärand ; õiguskaitse ; päästekaevamised ; laevahukud ; allveearheoloogia ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; mereõigus ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-15-03457
Sisukord

Yildirim, Mine. The collective dimension of freedom of religion or belief in international law : the application of findings to the case of Turkey. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2015. - 350 lk.
ISBN 978-951-765-784-6
Märksõnad: usuvabadus ; põhiõigused ; siseriiklik õigus ; juriidilised isikud ; juhtumiuuringud ; Türgi ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-15-03968

Koostanud Maia Ruttu
30. september 2015


 digitaalarhiiv digar