Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-06

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Plessis, Paul du. Borkowski's textbook on Roman law. - 5th ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. - XV, 440 lk.
ISBN 978-0-19-873622-6
Märksõnad: õigusajalugu ; Rooma õigus ; eraõigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-03307
Sisukord

Riigikogu aastaraamat 2013/2015 : [9. september 2013 - 23. märts 2015] / eess.: Maria Alajõe ; peatoim. Tõnu Kaljumäe ; koost. ja toim. Rita Hillermaa, Piret Viljamaa ; keeleliselt toim. Inna Saaret, Gerli Eero. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2015 - 87 lk.
ISSN 1736-776X
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3483 ; 2013/2015
Täistekst

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Buck, Trevor. International child law. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - XXX, 478 lk.
ISBN 978-0-415-82592-4
Märksõnad: perekonnaõigus ; Lapse õiguste konventsioon (1989) ; lapsed ; lapse õigused ; õiguslik seisund ; lastekaitse ; töötavad lapsed ; rahvusvaheline lapserööv ; lapsendamine ; prostitutsioonile sundimine ; lapssõdurid ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-15-02918
Sisukord

Family law made simple : marriage, divorce, children, separation & the legal system / Slater & Gordon. - Melbourne : Wilkinson Publishing, 2014. - XII, 145 lk.
ISBN 978-1-922178-26-8
Märksõnad: perekonnaõigus ; abielulahutus ; õigusabi ; vaidluste lahendamine ; Suurbritannia ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-02944
Sisukord

From civil partnerships to same-sex marriage : interdisciplinary reflections / ed. by Nicola Barker, Daniel Monk. - Abingdon ; New York : Routledge, 2015. - VI, 245 lk. - (A GlassHouse Book).
ISBN 978-1-138-79753-6
Märksõnad: samasooliste partnerlus ; õiguslik seisund ; abielu ; õigusaktid ; interdistsiplinaarsed uuringud ; Suurbritannia ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-03303
Sisukord

Hughes, William Paul ; Champion, Ronan ; Murdoch, John. Construction contracts : law and management. - 5th ed. - London ; New York : Routledge, 2015. - XXVIII, 435 lk.
ISBN 978-0-415-65704-4
Märksõnad: võlaõigus ; lepingud ; lepinguõigus ; ehituskorraldus ; ehitusjuhtimine ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-15-02902
Sisukord

 ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Bussche, Axel von dem ; Klein, David. E-commerce law in Germany. - München : Beck, 2015. - XIII, 239 lk. - (German Law Accessible).
ISBN 978-3-406-66527-1
Märksõnad: e-äri ; e-kaubandus ; Internet ; domeeninimed ; kaubamärgid ; andmekaitse ; lepinguõigus ; tarbijakaitseõigus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-15-03522
Sisukord

The comparative law yearbook of international business. Vol. 36/2014 / Center for International Legal Studies. - London ; The Hague ; Boston : Kluwer Law International, 2015. - XII, 330 lk.
ISBN 978-90-411-52541
Märksõnad: äriühinguõigus ; maksejõuetus ; intellektuaalse omandi õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/2025 ; 36
Sisukord

Şişmangil, Hasan Erdem. Creditor protection in private equity-backed leveraged buyout and recapitalisation practices : a comparative analysis of company and insolvency law mechanisms in England, Germany and Turkey. - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2014. - XXII, 441 lk. - (Berliner Juristische Universitätsschriften. Reihe Zivilrecht ; 72).
ISBN 978-3-8305-3421-1
Märksõnad: äriühinguõigus ; riskikapital ; kapitaliturg ; ettevõtte rahandus ; maksejõuetus ; ülevõtmine (maj.) ; võlausaldajad ; finantsõigus ; pankrotiõigus ; võrdlev analüüs ; Suurbritannia ; Saksamaa ; Türgi
Kohaviit: 2-15-02907
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Nenu, Carmen ; Popescu, Carmina ; Zenker, Ilona. Guide for Romanian and German labour law : basics of the employment relationship. - Norderstedt : Books on Demand, 2014. - 240 lk. - (Studies on Romanian and German Law).
ISBN 978-3-7357-7857-4
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; seadustikud ; Rumeenia ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-15-01768
Sisukord

Post-employment covenants in employment relationships / published under the auspices of the Center for International Legal Studies ; general ed.: Dennis Campbell. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business ; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2014. - IX, 395 lk. - (Comparative law yearbook of international business. Special issue ; 35a).
ISBN 978-90-411-52534
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; õiguslikud kitsendused ; ärisaladused ; konfidentsiaalne info ; kaubanduspiirangud ; rahvusvaheline õigus ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: PL A/2025 ; 35a
Sisukord

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Гришко, Александр. Амнистия. Помилование. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Логос, 2014. - 234 lk.
ISBN 978-598704-790-3
Märksõnad: amnestia ; armuandmine ; Venemaa
Kohaviit: 2-15-03513

Korkka, Heli. Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2015. - 334 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 325).
ISBN 978-951-855-347-5
ISSN 0356-7206
Märksõnad: majanduskuriteod ; ettevõtlus ; keskkonnakuriteod ; põhjuslikkus ; karistused ; konfiskeerimine ; õigusteooria ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 325
Sisukord

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Judicial reforms in Luxembourg and Europe / ed. by Burkhard Hess. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - 182 lk. - (Studies of the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law ; 1).
ISBN 978-3-8487-1588-6
Märksõnad: kohtusüsteemid ; õigusreformid ; Luksemburg ; Euroopa ; Itaalia ; Belgia ; Holland ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-03895
Sisukord

Kohtute aastaraamat 2014 / toimetuskolleegium: Rutt Teeveer, Tõnu Anton, Villem Lapimaa, Raul Narits, Tiina Pappel, Tanel Saar, Virgo Saarmets ; tegevtoim.: Pihel Kuusk. - Tallinn : s.n, 2015. - 111 lk.
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; kohtunikud ; kohtumenetlus ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3349 ; 2014
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Graber, Mark A. ; Gillman, Howard. The complete American constitutionalism. Vol. 1 : Introduction and the colonial era. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - XXIV, 552 lk.
ISBN 978-0-19-023762-2
Märksõnad: konstitutsionalism ; põhiseadused ; õigusajalugu ; õigusloome ; kohtuvõim ; võimude lahusus ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 3-15-01209
Sisukord

Lécuyer, Yannick. The right to free elections. - Strasbourg : Council of Europe, 2014. - 135 lk.
ISBN 978-92-871-7912-8
Märksõnad: valimisõigus ; demokraatlikud valimised ; Euroopa Nõukogu ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; pretsedendiõigus ; inimõigused ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa
Kohaviit: 2-15-02877
Sisukord

Die Nachschlagewerke über das öffentliche Recht der Mari / hrsg. von Yutaka Nakanishi. - Tokio : [s.n.], 2015. - 34 lk.
Märksõnad: avalik õigus ; põhiseadused ; Marimaa ; bibliograafiad
Kohaviit: 4-15-00112

Parliaments and human rights : redressing the democratic deficit / ed. by Murray Hunt, Harley J. Hooper, Paul Yowell. - Oxford ; Portland : HART, 2015. - XVIII, 520 lk. - (Hart Studies in Comparative Public Law ; 5).
ISBN 978-1-84946-561-8
Märksõnad: parlamendid ; vastutus ; demokraatia ; poliitiline kultuur ; inimõigused ; õiguskaitse ; avalik õigus ; võrdlev õigusteadus ; Suurbritannia ; esseekogumikud
Kohaviit: 3-15-01214
Sisukord

 HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Heckmann, Dirk ; Seidl, Alexander ; Pfeifer, Monika ; Koch, Tobias. C.t. <compliant teamwork> : teamorientiertes Lernen in den Rechtswissenschaften. - Berlin : Dunker & Humblot, 2015. - 231 lk. - (Internetrecht und digitale Gesellschaft ; 2).
ISBN 978-3-428-14522-5
ISSN 2363-5479
Märksõnad: andmekaitse ; kõrgkoolid ; e-õpe ; meeskonnatöö ; õigusteadus ; autoriõigus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-15-02905
Sisukord

Jäätma, Janar. Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Kalle Merusk, Ivo Pilving. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. - 242 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 54). - Bibl. lk. 220-237.
Danger aversion law in police and order protection law: compliance with Constitution. Lk. 185-219.
ISBN 978-9949-32-796-6
ISSN 1406-6394
Märksõnad: kaalutlusõigus ; avalik kord ; politsei ; sisejulgeolek ; järelevalve ; põhiseadused ; põhiõigused ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 54
Täistekst

Lederer, Beatrice. Open Data : Informationsöffentlichkeit unter dem Grundgesetz. - Berlin : Duncker & Humblot, 2015. - 566 lk. - (Internetrecht und digitale Gesellschaft ; 1).
ISBN 978-3-428-14501-0
ISSN 2363-5479
Märksõnad: infoõigus ; infoühiskond ; õigusloome ; õigusriik ; avalik teave ; juurdepääs infole ; Internet ; avaandmed ; informatsioonivabadus ; demokraatia ; põhiseadused ; Saksamaa
Kohaviit: 2-15-02906
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Freedom(s) - learning activities for secondary schools on the case law of the European Court of Human Rights / eds.: Peter G. Kirchschlaeger ... [et al.]. - Strasbourg : Council of Europe, 2015. - 141 lk.
ISBN 978-92-871-8069-8
Märksõnad: Euroopa Nõukogu ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; õiguskaitse ; pretsedendiõigus ; rahvusvahelised lepingud ; keskkoolid ; õigusharidus ; Euroopa ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-15-02879
Sisukord

Leckey, Robert. Bills of rights in the common law. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - XIX, 237 lk. - (Cambridge Studies in Constitutional Law).
ISBN 978-1-107-68063-0
Märksõnad: põhiõigused ; õiguskaitse ; kohtuasjad ; kohtumenetlus ; tavaõigus ; võrdlev analüüs ; Kanada ; Lõuna-Aafrika Vabariik ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-15-03312
Sisukord

Salát, Orsolya. The right to freedom of assembly : a comparative study. - Oxford ; Portland, Oreg. : Hart, 2015. - X, 304 lk. - (Hart Studies in Comparative Public Law ; 6).
ISBN 978-1-84946-721-6
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus ; koosolekute vabadus ; põhiõigused ; õiguskaitse ; kohtuasjad ; võrdlevuuringud ; Suurbritannia ; Prantsusmaa ; Saksamaa ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-15-02870
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Buchholtz, Gabriele. Streiken im europäischen Grundrechtsgefüge : zum harmonisierungspotenzial des Art. 6 Nr. 4 ESC in der anwendung des EGMR und des EuGH : [võrguteavik]. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2014. - XXI, 489 lk. - (Jus internationale et europaeum ; 97).
ISBN 978-3-16-153531-4
ISSN 1861-1893
Märksõnad: Euroopa Liidu õigus ; seaduste vastuolud (siseriiklik õigus) ; põhiõigused ; streigid ; rahvusvaheline eraõigus ; seaduste kooskõlastamine ; e-raamatud

Transnationales Recht : Stand und Perspektiven / hrsg. von Gralf-Peter Calliess. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2014. - X, 587 lk.
ISBN 978-3-16-152958-0
Märksõnad: globaliseerumine ; eraõigus ; avalik õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-03472
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
31. august 2015


 digitaalarhiiv digar