Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-05

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Dworkin, Ronald. Õiguse impeerium / tlk. Piret Luiga ; toim. Sirje Laidre ; eess. eestikeelsele väljaandele: Raul Narits. - [Tallinn] : Valgus, 2015. - 543 lk. - (Avatud Eesti raamat). - Bibl. märkustes lk. [497]-526. - Märksõnaregister lk. 527-543.
ISBN 978-9985-68-295-1
Märksõnad: jurisprudents ; õigusfilosoofia ; õigusteooria ; tavaõigus
Kohaviit: 2-15-02465

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Arjasmaa, Pekka ; Kaivanto, Keijo. Toimiva hallitus : taloyhtiön hallituksen käsikirja. - 11. muuttamaton pain. - Helsinki : Kiinteistöalan Kustannus, 2015. - 360 lk.
ISBN 978-951-685-357-7
Märksõnad: elamuõigus ; elamuühistud ; korteriühistud ; haldamine ; üürimine (eluruumid) ; Soome ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-15-01211

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Balancing copyright law in the digital age : comparative perspectives / ed. by Roberto Caso, Federica Giovanella. - Heidelberg [etc.] : Springer, 2015. - XI, 135 lk.
ISBN 978-3-662-44647-8
Märksõnad: autoriõigus ; uus tehnoloogia ; privaatsus ; andmekaitse ; kohtuasjad ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-15-02182
Sisukord

Castrén, Martti. Korvaus keksinnöstä : keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeus korvaukseen keksintöoikeuksia luovutettaessa ja niitä loukattaessa : with an English abstract. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2015. - XXIV, 300 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 324).
ISBN 978-951-855-346-8
ISSN 0356-7206
Märksõnad: tööstusomand ; leiutised ; patendid ; kasulikud mudelid ; õiguskaitse ; õiguse loovutamine ; õigusrikkumised ; hüvitised ; patendiõigus ; võlaõigus ; lepinguõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Soome
Kohaviit: PL A/1815 ; 324
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Arumäe, Urmas. Pereettevõtluse käsiraamat : N° 1 Eestis. - Tallinn : Eesti Pereettevõtjate Liit, 2015. - 271 lk.
ISBN 978-9949-9631-0-2
Märksõnad: pereettevõtted ; ärijuhtimine ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-02529

International investment law : [a handbook] / ed. by Marc Bungenberg, Jörn Griebel, Stephan Hobe, August Reinisch. - München : Beck ; Oxford : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2015. - XLVII, 1952 lk.
ISBN 978-3-8329-6898-4 (Nomos)
ISBN 978-3-406-63419-2 (Beck)
ISBN 978-1-84946-363-8 (Hart)
Märksõnad: välisinvesteeringud ; rahvusvahelised lepingud ; vaidluste lahendamine ; Euroopa Liidu õigus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-02372
Sisukord

Keay, Andrew. The enlightened shareholder value principle and corporate governance. - London ; New York : Routledge, 2013, 2014. - VIII, 303 lk. - (Routledge Research in Corporate Law).
ISBN 978-1-138-02522-6
Märksõnad: äriühingud ; aktsionärid ; äriühingute valitsemine ; ärijuhid ; õiguslik seisund ; jõukus ; äriühinguõigus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-15-02803
Sisukord

Rechtsfragen der Internet-Auktion / hrsg. von Georg Borges. - 2., überarb. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - XXVIII, 423 lk. - (Internet und Recht ; 1).
ISBN 978-3-8329-7562-3
Märksõnad: oksjonid ; internetioksjonid ; õiguslikud aspektid ; tarbijakaitseõigus ; meedia ; Saksamaa
Kohaviit: 2-15-02189
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Lehtinen, Reijo S. Rakennushankkeen työturvallisuus / [julkaisijat : Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustietosäätiö RTS]. - 2., uud. pain. - Helsinki : Rakennustieto, 2015. - 312 lk. - (Rakennustuotanto-kirjasarja / Ratu).
ISBN 978-952-267-086-1
Märksõnad: tööohutus ; ohutuseeskirjad ; ohutusmeetmed ; ehitus ; ehitustööd ; õigusaktid
Kohaviit: 3-15-01054
Sisukord

Töökeskkond ja tööohutus 2015 : käsiraamat praktikule / Ten-Team OÜ. - Tallinn : Ten-Team, 2015. - 88 lk. + CD-ROM.
ISSN 2228-4079
Märksõnad: töökeskkond ; tööohutus ; töötervishoid ; tuleohutus ; elektriohutus ; Eesti ; õigusaktid ; ohutuseeskirjad ; näidised ; aastaraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: PE A/2843 ; 2015

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Abgabenordnung : einschließlich Steuerstrafrecht / bearb. von Hans Bernhard Brockmeyer ... [et al.] ; begründet von Hans Klein, Gerd Orlopp. - 12., völlig neubearb. Aufl. - München : Beck, 2014. - XXXV, 2060 lk.
ISBN 978-3-406-65705-4
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; võlad ; maksukuriteod ; Saksamaa ; kommentaarid
Kohaviit: 1-15-00550

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Schönke/Schröder. Strafgesetzbuch : Kommentar / bearbeitet von Albin Eser ... [et al.] ; unter Mitarbeit von Ulrike Schittenhelm. - 29., neu bearb. Aufl. - München : Beck, 2014. - XXXIX, 3238 lk.
ISBN 978-3-406-65226-4
Märksõnad: kriminaalõigus ; Saksamaa ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-15-02706

Tiks, Tanel ; Aaspõllu, Anu. Füüsilised tõendid isikuvastaste kuritegude lahendamisel. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2015. - 200 lk. - Bibl. lk. 196-200.
ISBN 978-9985-67-249-5
Märksõnad: kriminalistika ; isikuvastased süüteod ; uurimistoimingud (jur.) ; tõendamine (jur.) ; kriminaalmenetlus ; kohtulahendid ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-15-00463
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band XII : Normativität und Schutz der Verfassung / hrsg. von Josef Isensee, Paul Kirchhof. - 3., völlig neubearb. und erw. Aufl. - Heidelberg : Müller, 2014. - LIV, 1444 lk.
ISBN 978-3-8114-5812-3
Märksõnad: põhiseadused ; käsiraamatud ; Saksamaa
Kohaviit: 2-15-02351
Sisukord

Nationales Wahlrecht und internationale Freizügigkeit / hrsg. von Gilbert H. Goring, Hans-Detlef Horn, Dietrich Murswiek. - Berlin : Duncker & Humblot, 2015. - 227 lk. - (Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht ; 29).
ISBN 978-3-428-14520-1
ISSN 1434-8705
Märksõnad: valimisõigus ; liikumisvabadus ; demokraatia ; vähemusrahvused ; Euroopa ; Saksamaa ; Venemaa ; Austria ; Ungari ; Ukraina ; Prantsusmaa ; aruanded ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/636 ; 29
Sisukord

Ojakallas, Tiina. Comparative analysis of ombudsmen for children : case studies of Norway and Estonia. - Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2013. - 62 lk. - Bibl. lk. 38-46.
ISBN 978-3-659-44905-5
Märksõnad: ombudsmanid ; õiguskantslerid ; lapse õigused ; lastekaitse ; juhtumiuuringud ; võrdlev õigusteadus ; Norra ; Eesti
Kohaviit: 2-15-02169

Русскоязычное население Эстонии и права национальных меньшинств : сборник, посвящённый 20-летию Центра информации по правам человека / Inimõiguste Teabekeskus. - Таллинн : Центр информации по правам человека, 2014. - 180 lk. - Bibl. lk. 135-136. - Inimõiguste Teabekeskuse publikatsioonid lk. 173-176.
ISBN 978-9985-9967-3-7
Märksõnad: venekeelsed ; vähemusrahvused ; õiguslik seisund ; vähemuste õigused ; inimõigused ; rahvuspoliitika ; õigusloome ; Eesti
Kohaviit: 2-15-02402
Täistekst

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Bernal, Paul. Internet privacy rights : rights to protect autonomy. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - XII, 311 lk. - (Cambridge Intellectual Property and Information Law ; 24).
ISBN 978-1-107-04273-5
Märksõnad: andmekaitse ; isikuandmed ; identiteet ; privaatsus ; Internet ; turvameetmed ; ohutusmeetmed ; küberturve ; arvutiturve
Kohaviit: 2-15-02362
Sisukord

Hartmann, Bernd J. Inklusive Verwaltung : der vorübergehende Seitenwechsel aus der Privatwirtschaft in den Staatsdienst : [532. Sitzung am 7. Dezember 2011 in Düsseldorf]. - Paderborn : F. Schöningh, 2014. - 76 lk. - (Vorträge. G, Geisteswissenschaften (Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste) ; G 444).
ISBN 978-3-506-77997-7
Märksõnad: avalik haldus ; avalik teenistus ; erasektor ; huvide konfliktid ; Saksamaa
Kohaviit: 2-15-02354
Sisukord

Olle, Vallo. Kohaliku omavalitsuse õigus. II osa : valimisõigus. - [Tallinn] : Juura, 2015. - 192 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Märksõnastik lk. 188-191.
ISBN 978-9985-75-423-8
Märksõnad: kohalikud omavalitsused ; kohalikud valimised ; kohalik õigus ; valimisõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-02105

MEDITSIINIÕIGUS
MEDICAL LAW

eHealth : legal, ethical and governance challenges / ed. by Carlisle George, Diane Whitehouse, Penny Duquenoy. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2013 (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - X, 398 lk.
ISBN 978-3-642-44504-0
Märksõnad: e-tervis ; õiguslikud aspektid ; eetilised aspektid ; tervishoid ; meditsiiniinfosüsteemid ; IT valitsemine ; tervishoiupoliitika
Kohaviit: 2-15-02352
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Krieg, Sarah. Multilevel regulation against trafficking in human beings : a critical application analysis of international, European and German approaches. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - 402 lk. - (Schriften zum Migrationsrecht ; 16).
ISBN 978-3-8487-1320-2
Märksõnad: inimõigused ; inimkaubandus ; sunniviisiline töö ; prostitutsioon ; prostitutsioonile sundimine ; organiseeritud kuritegevus ; ennetamine ; rahvusvaheline koostöö ; ränne (demogr.) ; Euroopa Liidu õigus ; kriminaalõigus ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-15-02350
Sisukord

Mahl, Renee. CMR konventsioon : kommenteeritud väljaanne. - [Tallinn] : Interlex, 2015. - 389 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-9208-7-9
Märksõnad: Rahvusvahelise kaupade autoveo lepingu konventsioon (1956) ; autotransport ; rahvusvaheline transport ; kaubavedu ; veolepingud ; kohtumenetlus ; kohtulahendid ; rahvusvahelised lepingud ; protokollid ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-02401

Mälksoo, Lauri. Russian approaches to international law. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - X, 225 lk.
ISBN 978-0-19-872304-2
Märksõnad: õigusteooria ; õigusajalugu ; inimõigused ; majandusõigus ; välispoliitika ; sõjalised doktriinid ; rahvuslik identiteet ; Venemaa
Kohaviit: 2-15-02171
Sisukord

30. mai 2015
Koostanud Maia Ruttu
Järgmine nimestik ilmub augusti lõpus


 digitaalarhiiv digar