Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-04

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Bachmann, Talis. Psühholoogia : raamat juristile. - Tallinn : Juura, 2015. - 392 lk. - Bibl. lk. 351-392.
ISBN 978-9985-75-422-1
Märksõnad: õigusteadus ; psühholoogia ; õiguspsühholoogia ; käsiraamatud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-02107

German national reports on the 19th International Congress of Comparative Law / ed. by Martin Schmidt-Kessel. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2014. - IX, 785 lk. - (Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung ; 24).
ISBN 978-3-16-153483-6
ISSN 1861-5449
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; seaduste kooskõlastamine ; õigusharidus ; rahvusvaheline õigus ; keskkonnaõigus ; tsiviilõigus ; tööõigus ; maksuõigus ; riigiõigus ; inimõigused ; Saksamaa ; aruanded ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-15-01753
Sisukord

Järvelaid, Peeter. Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu / toim. Taavi Minnik. - Tallinn : Argo, 2015. - 268 lk. - (Historia iuris Estoniae). - Bibl. lk. 253-262 ja joonealustes märkustes. - Isikunimede register lk. 263-268.
ISBN 978-9949-527-36-6
Märksõnad: õigusteadus ; õigusajalugu ; juristid ; õigusharidus ; kõrgharidus ; haridusajalugu ; ülikoolid ; Eesti ; õpikud
Kohaviit: 2-15-01911

Kämpf, Tobias. Das Revaler Ratsurteilsbuch : Grundsätze und Regeln des Prozessverfahrens in der frühneuzeitlichen Hansestadt. - Köln [etc.] : Böhlau, 2013. - 253 lk. - (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte ; N.F. 66). - Bibl. lk. [239]-246. - Register lk. 249-253.
ISBN 978-3-412-20964-3
ISSN 0931-4660
Märksõnad: õigusajalugu ; hansalinnad ; linnaõigused ; Lübecki õigus ; tsiviilkohtumenetlus ; Tallinn
Kohaviit: 2-15-01751

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Conaghan, Joanne. Law and gender. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. - XIII, 253 lk. - (Clarendon Law Series).
ISBN 978-0-19-959292-0
Märksõnad: perekonnaõigus ; naiste õigused ; naised ; õiguslik seisund ; sooline identiteet ; feminism ; kriminaalõigus ; võlaõigus ; tööõigus
Kohaviit: 2-15-01695
Sisukord

Fenton-Glynn, Claire. Children's rights in intercountry adoption : a European perspective. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2014. - XVI, 254 lk. - (European Family Law Series ; 36).
ISBN 978-1-78068-228-0
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsendamine ; lapse õigused ; lastekaitse ; Euroopa
Kohaviit: 2-15-01693
Sisukord

Hilbig-Lugani, Katharina. Staat - Familie - Individuum : eine rechtsvergleichende Betrachtung zu Unterhaltsverhältnissen und ihrer privatautonomen Gestaltbarkeit in Deutschland, England und Wales, Frankreich und Schweden / Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2014. - XLVIII, 502 lk. - (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht ; 105).
ISBN 978-3-16-153053-1
ISSN 0340-6709
Märksõnad: perekonnaõigus ; peresuhted ; paarisuhted ; ülalpidamiskohustus ; võrdlev õigusteadus ; rahvusvaheline eraõigus ; Saksamaa ; Inglismaa ; Wales ; Prantsusmaa ; Rootsi
Kohaviit: PL A/1987 ; 105

Mass torts in Europe : cases and reflections / ed. by Willem H. van Boom, Gerhard Wagner ; with contributions by Jenny Boldon ... [et al.]. - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2014. - XIII, 31 lk. - (Tort and Insurance Law ; 34).
ISBN 978-3-11-034945-0
ISSN 1616-8623
Märksõnad: võlaõigus ; kahju tekitamine ; kohtuasjad ; tsiviilkohtumenetlus ; kriminaalkohtumenetlus ; pretsedendiõigus ; Euroopa
Kohaviit: 2-15-02192
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Clarke, Sarah. Insider dealing : law and practice. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - XXXII, 335 lk.
ISBN 978-0-19-967295-0
Märksõnad: äritehingud ; finantsturg ; väärtpaberid ; finantstehingud ; ärisaladused ; konfidentsiaalne info ; finantsõigus ; finantskuriteod ; kriminaalõigus ; Suurbritannia
Kohaviit: 3-15-00520
Sisukord

Public and private enforcement of competition law in Europe : legal and economic perspectives / ed. by Kai Hüschelrath, Heike Schweitzer. - Heidelberg [etc.] : Springer, 2014. - VI, 279 lk. - (ZEW Economic Studies : publication series of the Centre for European Economic Research ; 48).
ISBN 978-3-662-43974-6
ISSN 1615-6781
Märksõnad: konkurentsiõigus ; kartellid ; konkurents (maj.) ; vaidluste lahendamine ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-01682
Sisukord

Rouiller, Nicolas. International business law : an introduction to the legal instruments and to the legal environment of business from an international perspective. - [Tallinn] : EurAsian Scientific Editions, 2015 ([Zürich] : [Schulthess Juristische Medien]). - 617 lk.
ISBN 978-9949-38-196-8
Märksõnad: kaubandus ; rahvusvaheline kaubandus ; rahvusvaheline äriõigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-15-01947

Tolstov, Leonid. Tort liability of the director to company’s creditors / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Janno Lahe. - Tartu : University of Tartu Press, 2015. - 169 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 53). - Autori publikatsioonide nimekiri lk. 6. - Bibl. lk. 59-67.
Juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajate ees. Lk. 70-81.
ISBN 978-9949-32-782-9
ISSN 1406-6394
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; osaühingud ; juhatused ; juhtkond ; liikmeskond ; vastutus ; võlausaldajad ; võlaõigus ; võrdlev õigusteadus ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 53
Täistekst

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Pärnits, Kadi. Kollektiivlepingu roll ja regulatsioon nüüdisaegsetes töösuhetes / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Merle Erikson. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. - 179 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 52). - Autori publikatsioonide nimekiri lk. 6. - Bibl. lk. 71-80.
Role and regulation of collective agreements in modern employment relationships. Lk. 82-106.
ISBN 978-9949-32-776-8
ISSN 1406-6394
Märksõnad: kollektiivlepingud ; töösuhted ; turvaline paindlikkus ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 52
Täistekst

Schulte-Wrede, Hendrik. Arbeitnehmerbeteiligung in Europa. - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2014. - LI, 580 lk. - (De Gruyter Praxishandbuch).
ISBN 978-3-11-033193-6
Märksõnad: töösuhted ; töötajate esindused ; ametiühingud ; äriühingud ; osalusdemokraatia ; äriühinguõigus ; Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-02180
Sisukord

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Hirsnik, Erkki. Die Strafbarkeit eines Angriffs auf das Computersystem nach deutschem, estnischem, europäischem und internationalem Recht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013. - XIX, 282 lk. - (Strafrecht in Forschung und Praxis ; 283). - Bibl. lk. 267-282.
ISBN 978-3-8300-7549-3
ISSN 1615-8148
Sisukord

Kuritegevus Eestis 2014 / Justiitsministeerium ; koost. Andri Ahven, Urvo Klopets, Kristel Kraas, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Pilleriin Lindsalu, Kerli Palu, Rainer Rohtla, Jako Salla, Laidi Surva, Kaire Tamm, Brit Tammiste. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2015. - 112 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 20). - Bibl. lk. 80.
ISBN 978-9949-9521-3-7
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; kriminaalpoliitika ; kuriteod ; süüteod ; kurjategijad ; karistused ; kriminaalmenetlus ; kriminaalhooldus ; statistilised andmed ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 20
Täistekst

Stanikić, Teija. Silminnäkijätunnistamisen näyttöarvo. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2015. - XXXVII, 444 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 323).
ISBN 978-951-855-344-4
ISSN 0356-7206
Märksõnad: tunnistajad ; tunnistamine ; usaldusväärsus ; tõendamine (jur.) ; kurjategijad ; identifitseerimine ; kriminaalmenetlus ; õiguspsühholoogia ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 323
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Constitutional crisis in the European constitutional area : theory, law and politics in Hungary and Romania / ed. by Armin von Bogdandy, Pál Sonnevend. - Oxford ; Portland, Oreg. : Hart, 2015. - XII, 378 lk.
ISBN 978-1-84946-464-2 (Hart)
ISBN 978-3-8487-1996-9 (Beck)
Märksõnad: konstitutsionalism ; põhiseadused ; põhiõigused ; inimõigused ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; õigusnormid ; Ungari ; Rumeenia ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-15-02351
Sisukord

Sadurski, Wojciech. Rights before courts : a study of constitutional courts in postcommunist states of Central and Eastern Europe. - 2nd ed. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2014. - XX, 455 lk.
ISBN 978-94-017-8934-9
Märksõnad: konstitutsionalism ; konstitutsioonikohtud ; kohtuvõim ; legitiimsus ; õigusloome ; põhiõigused ; vähemuste õigused ; õiguskaitse ; õiguslikud kitsendused ; postsotsialistlikud riigid ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa
Kohaviit: 2-15-01683
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Grundmuster der Verwaltungskultur : interdisziplinäre Diskurse über kulturelle Grundformen der öffentlichen Verwaltung / hrsg. von Klaus König ... [et al.]. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - 630 lk.
ISBN 978-3-8487-1463-6
Märksõnad: avalik haldus ; halduskultuur ; haldusjuhtimine ; interdistsiplinaarsed uuringud ; Saksamaa ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-01700
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Gallagher, Anne T. ; David, Fiona. The international law of migrant smuggling. - New York : Cambridge University Press, 2014. - LVI, 783 lk.
ISBN 978-1-107-01592-0
Märksõnad: migrandid ; ebaseaduslik ränne ; inimkaubandus ; salakaubandus ; ennetamine ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvaheline õigus ; kriminaalõigus ; mereõigus
Kohaviit: 2-15-01684
Sisukord

Joseph, Sarah. Blame it on the WTO? : a human rights critique. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - XXXV, 327 lk.
ISBN 978-0-19-968976-7
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; rahvusvaheline õigus ; majanduslikud aspektid ; äriõigus ; rahvusvaheline kaubandus ; rahvusvahelised organisatsioonid
Kohaviit: 2-15-01685
Sisukord

Russia and European human-rights law : the rise of the civilizational argument / ed. by Lauri Mälksoo. - Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2014. - XII, 235 lk. - (Law in Eastern Europe ; 64).
ISBN 978-90-04-20330-3
ISSN 0075-823X
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; Euroopa Nõukogu ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; Euroopa Liidu õigus ; põhiõigused ; ajakirjandusvabadus ; meedia ; usuvabadus ; vene õigeusu kirik ; rahvusvahelised suhted ; Venemaa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-15-01570
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
30. aprill 2015


 digitaalarhiiv digar