Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-03

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Pettai, Eva-Clarita ; Pettai, Vello. Transitional and retrospective justice in the Baltic States. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - XIII, 375 lk.
ISBN 978-1-107-04949-9
Märksõnad: õigusloome ; üleminekuühiskond ; poliitilised muutused ; poliitilised kuriteod ; põhiõigused ; inimõigused ; Baltimaad
Kohaviit: 2-15-01146
Sisukord

Tamm, Ditlev ; Letto-Vanamo, Pia. Oikeuden maailma : näkökulmia oikeuskulttuureihin. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2015. - IX, 217 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 27).
ISBN 978-951-855-343-7
ISSN 1458-0446
Märksõnad: õigussüsteemid ; õiguskultuur ; tsiviilõigus ; tavaõigus ; põhiseadused ; õigusajalugu ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: PL A/5053 ; 27
Sisukord

Wiebalck, Alison ; Norman, Richard ; Zedtwitz, Clemens von ; Weston Walsh, Kathrin. The legal English manual : handbook of legal terms and practical scenarios for written and spoken legal language. - Basel : Helbing Lichtenhahn ; Munich : Beck ; Vienna : Manz, 2013. - 179 lk.
ISBN 978-3-7190-3423-8 (Helbing Lichtenhahn)
ISBN 978-3-406-65794-8 (Beck)
ISBN 978-3-214-00727-0 (Manz)
Märksõnad: õiguskeel ; inglise keel ; keelekasutus ; terminid ; oskussõnastikud ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-01051

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Emptio-Venditio : europäische Studien zur Geschichte des Kaufvertrags / hrsg. von Daniele Mattiangeli. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014. - 416 lk. - (Salzburger Studien zum europäischen Privatrecht ; 35).
ISBN 978-3-631-65463-7
ISSN 1435-6090
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; müügilepingud ; õigusajalugu ; võrdlev õigusteadus ; Rooma õigus ; Euroopa ; Saksamaa ; Prantsusmaa ; Itaalia ; Poola ; Hispaania ; Rootsi ; Šveits ; Portugal ; Šotimaa ; Inglismaa ; Eesti ; Ungari ; Austria ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6634 ; 35
Sisukord

Federle, Katherine Hunt. Children and the law : an interdisciplinary approach with cases, materials and comments. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2013. - XV, 1180 lk.
ISBN 978-0-19-538799-5
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsed ; õiguslik seisund ; lapse õigused ; väärkohtlemine ; õiguskaitse ; kohtuasjad ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 3-15-00522
Sisukord

Hindpere, Evi. Pärimine : pärandaja, testament ja pärijad ehk mis saab peale surma? / toim. Tõnu Toompark. - Tallinn : Kinnisvarakool, 2015. - 132 lk.
ISBN 978-9949-9655-0-2
Märksõnad: pärimisõigus ; pärimine ; pärijad ; pärimislepingud ; testamendid ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-15-01036
Sisukord

Palandt, Otto. Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen insbesondere mit Einführungsgesetz (Auszug) einschließlich Rom I-, Rom II- und Rom III-Verordnungen sowie Haager Unterhaltsprotokoll und EU-Erbrechtsverordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Auszug), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, BGB-Informationspflichten-Verordnung, Unterlassungsklagengesetz, Produkthaftungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Versorgungsausgleichsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gewaltschutzgesetz / bearb. von Peter Bassenge ... [et al.]. - 74., neubearb. Aufl. - München : C. H. Beck, 2015. - XXXIV, 3198 lk. - (Beck'sche Kurz-Kommentare ; 7).
ISBN 978-3406-67000-8
Märksõnad: Saksamaa ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-15-01200

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Advertising food in Europe : a comparative law analysis / ed. by Aude Mahy. - Berlin ; Brussels : Lexxion, 2014. - 424 lk.
ISBN 978-3-86965-249-8
Märksõnad: reklaam ; tarbijakaitse ; toiduained ; toidukaupade märgistus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-15-01569
Sisukord

Kindler, Peter. Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht : [Handbuch]. - 2., komplett überarb. Aufl. - Frankfurt am Main : Deutscher Fachverlag, Fachmedien Recht und Wirtschaft, 2014. - XXXIX, 514 lk. - (Wirtschaftsrecht international : Italien Recht international).
ISBN 978-3-8005-1514-1
Märksõnad: majandusõigus ; rahvusvaheline eraõigus ; Itaalia ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-01553
Sisukord

Lautjärvi, Kari. Välipääomarahoitusinstrumentit : yhtiöoikeudellinen tutkimus vieraan pääoman ehtoisen välipääomarahoittajan asemasta osakeyhtiössä. - Helsinki : Talentum, 2015. - XLI, 357 lk.
ISBN 978-952-14-2443-4
Märksõnad: äriühinguõigus ; aktsiaseltsid ; kapital ; finantseerimine ; ettevõtte rahandus ; ettevõtte tulumaks ; maksejõuetus ; võlad ; äriraamatupidamine ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-15-01527
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

The employment law review / ed. by Erika C Collins. - 5th ed. - London : Law Business Research, 2014. - X, 878 lk. - (The Law Reviews).
ISBN 978-1-907606-92-2
Märksõnad: tööhõive ; töösuhted ; välistööjõud ; töötajate esindused ; töötajad ; isikuandmed ; andmekaitse ; vallandamine ; koondamine ; riigid
Kohaviit: 3-15-00588
Sisukord

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Aastaraamat 2015 : [võrguteavik] / Vanglateenistus = Yearbook 2015 / Estonian Prison Service. - Tallinn : Vanglateenistus, 2015. - 68 lk. - Rööptekst inglise k.
Märksõnad: kriminaaltäitevõigus ; vanglad ; vangistus ; Eesti ; jätkväljaanded ; võrguväljaanded
Täistekst

Camp, Tinneke Van. Victims of violence and restorative practices : finding a voice. - London ; New York : Routledge, 2014. - XIII, 191 lk. - (Routledge Frontiers of Criminal Justice ; 20).
ISBN 978-0-415-85615-7
Märksõnad: kriminoloogia ; kuriteoohvrid ; restoratiivõigus ; viktimoloogia ; juhtumiuuringud ; Kanada , Belgia
Kohaviit: 2-15-01571
Sisukord

McCrery, Nigel. Tummad tunnistajad : kriminalistika ajalugu / tlk. Lauri Laanisto ; toim. Triin Olvet. - [Tallinn] : Äripäev, 2015. - 270 lk., [8] lk. ill. - (Imeline teadus).
ISBN 978-9949-523-70-2
Märksõnad: kriminalistika ; kriminalistikaekspertiis ; ajalugu
Kohaviit: 1-15-00913

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Electronic technology and civil procedure : new paths to justice from around the world / ed. by Miklós Kengyel, Zoltán Nemessányi. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2012 (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - XV, 329 lk. - (Ius Gentium : Comparative Perspectives on Law and Justice ; 15). - Juurdetrükk 2015. a.
ISBN 978-94-017-8218-0
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; elektrontehnoloogia ; infotehnoloogia ; digitaalinformatsioon ; elektroonilised dokumendid ; kohtud ; tehnoloogilised uuendused ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-15-01568
Sisukord

The rule of law and the challenges to jurisprudence : selected papers presented at the Fourth Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists, Celje, 23-24 March 2012 / ed. by Péter Cserne, Miklós Könczöl, Marta Soniewicka. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014. - 148 lk. - (Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theory Yearbook ; 3).
ISBN 978-3-631-64381-5
ISSN 2191-8317
Märksõnad: kohtumenetlus ; õigusnormid ; kohtulahendid ; jurisprudents ; Ida-Euroopa ; Kesk-Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/999 ; 3
Sisukord

Savola, Mika. Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin = Guide to the Finnish arbitration rules. - [Helsinki] : Kauppakamari : Lakimiesliiton Kustannus, 2015. - 404, 649 lk. - Tirelraamat.
ISBN 978-952-246-286-2
Märksõnad: vahekohtud ; vahekohtumenetlus ; kaubandus ; vaidluste lahendamine ; Soome ; kodukorrad ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-15-01526
Tutvustus

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Die Nachschlagewerke über das öffentliche Recht der Udmurten / [Hrsg.:] Yutaka Nakanishi. - Tokio : [s.n.], 2014. - 28 lk.
Märksõnad: avalik õigus ; põhiseadused ; Udmurtia ; veebisaidid ; bibliograafiad
Kohaviit: 4-15-00039

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Law and development / ed. by Peter Wahlgren ; published under the auspices of the Stockholm University Law Faculty. - Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure Law Books [distributor], 2015. - 474 lk. - (Scandinavian studies in law ; 60).
ISBN 978-91-85142-74-3
ISSN 0085-5944
Märksõnad: avalik õigus ; õigusabi ; majanduslik areng ; sotsiaalne areng ; õigusnormid ; õigusteooria ; õigusreformid ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1117 ; 60

Marshall, Jill. Human rights law and personal identity. - Abingdon, Oxon : Routledge, 2014. - XII, 271 lk. - (Routledge Research in Human Rights Law).
ISBN 978-0-415-52972-3
Märksõnad: inimõigused ; põhiõigused ; isikuõigused ; personaalne identiteet ; õigusfilosoofia ; kohtuasjad
Kohaviit: 2-15-01557
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
31.03.2015


 digitaalarhiiv digar