Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2015-01

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Полдников, Дмитрий. Институт договора в правовой науке Западной Европы XI-XVIII веков : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 367 lk.
ISBN 978-5-7598-1028-5
Märksõnad: võlaõigus ; lepingud ; lepinguõigus ; õigusteooria ; õigusajalugu ; Rooma õigus ; Lääne-Euroopa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-15-00556
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Hannula, Antti ; Kari, Matti ; Mäki, Tia. Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu / Helsinki : Talentum, 2014. - 267 lk. - (Praktika).
ISBN 978-952-14-2303-1
Märksõnad: äriühinguõigus ; aktsiaseltsid ; äriühingud ; juhatused ; juhtkond ; kohustused ; vastutus ; kahju hüvitamine ; võlaõigus ; majanduskuriteod ; kriminaalvastutus ; kriminaalõigus ; Soome
Kohaviit: 2-15-00321
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Halpern, Sheldon W. ; Johnson, Phillip. Harmonising copyright law and dealing with dissonance : a framework for convergence of US and EU law : [võrguteavik]. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2014. - X, 195 lk. - (Ebrary ebooks).
ISBN 978-1-78254-419-7 (e-book)
Märksõnad: autoriõigus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvahelised lepingud ; seaduste tõlgendamine ; seaduste kooskõlastamine ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa Liidu maad ; e-raamatud
Täistekst RR arvutivõrgus

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Barancová, Helena. Employment conditions of business in Slovakia / translation: Nataša Hrnčárová, Milan Jančo. - Frankfurt am Main : Peter Lang ; Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013. - 223 lk. - (Spectrum Slovakia Series ; 5).
ISBN 978-3-631-65001-1 (Peter Lang)
Märksõnad: töösuhted ; töötingimused ; Slovakkia
Kohaviit: 2-15-01003
Sisukord

Soo, Kadri ; Markina, Anna. Tööjõumigratsiooni varjatud pool : Eesti inimeste tööalase ärakasutamise kogemused välismaal / ADSTRINGO. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. - 96 lk. - Bibl. lk. 93-96.
ISBN 978-9949-32-683-9
Märksõnad: tööränne ; õiguslikud aspektid ; inimkaubandus ; sunniviisiline töö ; välistööjõud ; õiguskaitse ; personali palkamine ; Eesti ; Euroopa
Kohaviit: 1-14-04365
Täistekst

Sorrentino, Liliana ; Jokinen, Anniina. Suunised võõrtöötajate ebaõiglase värbamise, tööalase ärakasutamise ja nendega kaubitsemise ennetamiseks Läänemere piirkonnas / ADSTRINGO. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. - 123 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-32-677-8
Märksõnad: inimkaubandus ; sunniviisiline töö ; välistööjõud ; õiguskaitse ; ebaseaduslik ränne ; personali palkamine ; kontroll ; kriminaalpreventsioon ; piiriülene koostöö ; rahvusvaheline koostöö ; Läänemere maad
Kohaviit: 1-14-04366
Täistekst

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 / toim.: Kimmo Nieminen. - 13., uud. pain. - Helsinki : Talentum, 2014. - 389 lk.
ISBN 978-952-14-2307-9
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; Soome ; seadused
Kohaviit: 2-15-00319

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Andersson, Edward ; Penttilä, Seppo. Elinkeinoverolain kommentaari. - 14., uud. pain. - Helsinki : Talentum, 2014. - XXIV, 933 lk.
ISBN 978-952-14-2200-3
Märksõnad: maksustamine ; ettevõtte tulumaks ; äriettevõtted ; ettevõtted ; majandustegevus ; Soome ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-15-00320
Sisukord

Elling, Tõnis. Käibemaks : abiks tudengile ja töötavale praktikule / toim. Ain Ulmre. - Tallinn : KMS, 2014. - 340 lk. - Bibl. lk. 333-340.
ISBN 978-9949-38-018-3
Märksõnad: maksustamine ; käibemaks ; maksukorraldus ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-15-00295

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Parlamendi parem käsi : arhiivinoppeid ja mälestuskilde Riigikogu Kantselei ajaloost / koost. Tõnu Kaljumäe, teenistujate nimekirja koost. Irina Kõva ; toim. Rita Hillermaa, Gerli Eero, Piret Viljamaa. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2014. - 328 lk. : ill., portr.
ISBN 978-9949-413-51-5
Märksõnad: Eesti. Riigikogu. Kantselei ; parlamendid ; riigiasutused ; töökorraldus ; töötajad ; riigiametnikud ; poliitiline ajalugu ; Eesti ; 20. saj. 1. pool ; 1918-1940 ; 20. saj. lõpp ; 21. saj. algus ; mälestused ; dokumendid ; fotod
Kohaviit: 2-15-00288

Riigikogu valimiste käsiraamat 2015. -  [Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2015]. - 176 lk.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendivalimised ; korraldamine ; referendumid ; valimisõigus ; Eesti ; seadused ; õigusaktid ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-15-00088
Täistekst

ANDMEKAITSE
DATA PROTECTION

Аргунова, Юлия. Права граждан при оказании психиатрической помощи : вопросы и ответы / Общероссийская общественная организация "Независимая психиатрическая ассоциация России". - Москва : [Грифон], 2014. - 630 lk.
ISBN 978-5-98862-190-4
Märksõnad: vaimne tervis ; psüühikahäirega inimesed ; patsiendi õigused ; patsiendi õiguste kaitse ; infoõigus ; õigusrikkumised ; kohtulahendid ; teatmikud
Kohaviit: 2-15-00075
Sisukord

Miidla-Vanatalu, Meeli. Isikuandmed töösuhetes ja reeglid töökorraldusele / näidete autor: Anni Raigna ; toim.: Evelin Kivimaa. - 2., täiend. tr. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, 2014. - 16 lk.
ISBN 978-9949-9572-6-2
Märksõnad: töösuhted ; töökorraldus ; isikuandmed ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-14-04430
Täistekst

Мийдла-Ванаталу, Меэли. Личные данные в трудовых отношениях и правила организации труда / автор примеров: Анни Райгна ; ред.: Эвелин Кивимаа. - 2-е изд., доп. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, 2014. - 16 lk.
ISBN 978-9949-9572-9-3
Märksõnad: töösuhted ; töökorraldus ; isikuandmed ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-14-04685
Täistekst

Nyyssölä, Mikko. Yksityisyyden suoja työsuhteessa / toimitus: Heidi Antinkari ; taitto: Marja-Leena Saari. - 7., uud. pain. - Helsinki : Talentum, 2014. - 219 lk. - (Praktika).
ISBN 978-952-14-2304-8
Märksõnad: töösuhted ; eraelu ; privaatsus ; isikupuutumatus ; õiguskaitse ; põhiõigused ; Soome
Kohaviit: 2-15-00322
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Frequently asked questions about the guiding principles on business and human rights / United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - V, 52 lk.
ISBN 978-92-1-154207-3
Märksõnad: inimõigused ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Ülemkomissar ; ettevõtlus ; ettevõtted ; sotsiaalne vastutus ; teatmikud
Kohaviit: 1-14-04518
Täistekst

Halstead, Peter. Key facts and key cases : human rights : [võrguteavik]. - Abingdon, Oxon [UK] : Routledge, 2014. - 255 lk. - (Ebrary ebooks).
ISBN 978-1-315-88295-6 (e-book)
Märksõnad: inimõigused ; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) ; põhiõigused ; rahvusvahelised lepingud ; kohtuasjad ; siseriiklik õigus ; Suurbritannia ; Euroopa ; e-raamatud
Täistekst RR arvutivõrgus

Yearbook of international humanitarian law. Vol. 16/2013. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2015. - VIII, 369 lk.
ISBN 978-94-6265-037-4
Märksõnad: humanitaarõigus ; sõjalised konfliktid ; sõjakuriteod ; terrorism ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/329 ; 2013
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
02.02.2015 


 digitaalarhiiv digar