Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20, L 12-19
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22


 

19. sajandi eestikeelsed trükised

Nimekirjas on 26 nimetust, kokku ~ 4500 lk.

 1.  b17232788
  Meie Issanda Jesusse Kristusse Uus Testament
  Tallinn, 1816
  664 lk.

 2. b16060696
  Loskiel, Georg Heinrich  Süddame toidus önnistusse tee peäl
  Tallinn :[s.n.],1823
  420 lk.

 3. b17085172
  Eesti Ma Rahwa Koddo- ja Kirko-Ramat
  Tallinn : P. C. G. Dullo,1829
  812 lk.

 4. b17085202
  Önsa Lutterusse Katekismusse Öppetus
  [Tallinn : P. C. G. Dullo],1829

 5. b17085238
  Keik Ewangeliummid ning Epistlid
  [Tallinn : P. C. G. Dullo], 1829

 6. b17085305
  Eesti Ma Rahwa Laulo Ramat
  [Tallinn : P. C. G. Dullo], 1829

 7. b17085317
  Monned Kaunid Waimolikkud Laulud
  [Tallinn :P. C. G. Dullo], 1829

 8. b1708538x
  Eesti Ma Rahwa Lühhikenne Palwe Ramat
  [Tallinn : P. C. G. Dullo], 1829

 9. b16390544
  Janter, Christian Friedrich.  Kuusteistkümmend lühhikest jutlust öigest
  Tallinn, 1833
  28 lk.

 10. b16810958
  Janter, Christian Friedrich . Te arro ommast maiapiddamissest!
  Tallinn, 1833
  15 lk.

 11. b13522255
  Agenda ehk Kässiramat Lutterusse Usso
  Tallinn, 1834
  146 lk.

 12. b17005036
  Janter, Christian Friedrich. Risti usso öppetus. I. Jäggo
  Tallinn, 1835
  24 lk.

 13. b16983087
  Henning, Carl Matthias. Suur ärralunnastamisse pääw
  Tallinn, 1835
  264 lk.

 14. b15768570
  Jesusse Siraki Tarkusse Ramat
  Tallinn : Lindforsi pär.,[tsens.1837]
  112 lk.

 15. b12129963
  Pühhapäwade ning suurte Pühhade Epistli-jutlussed
  Tallinn, 1837
  702 lk.

 16. b16840471
  Katekismusse Öppetusse Selletus
  Tallinn : [s.n.], 1838
  160 lk.

 17. b16555314
  Ühhe jummalakartlikko emma...
  Tallinn, [tsens. 1838] Tallinn,[tsens. 1838]
  32 lk.

 18. b15820075
  Janter, Christian Friedrich. Öppeta meid ommad päwad nenda
  Tallinn : [s.n.], [tsens.1838
  12 lk.

 19. b12456305
  Kunninga Taweti Laulo Ramat
  Tarto Linnas : [Tartu] Piibliselts, 1839
  267 lk.

 20. b15759623
  Jannau, Otto August. Palwe Ramat, mis isseärranis Söameestele
  Tartu :[s.n.],1839
  167 lk.

 21. b1717059x
  Gebhardt, Ferdinand Theodor Waimo ärratamisse-lehhed. 1. Jagu
  Tallinn, 1839
  46 lk.

 22. b1717062x
  Gebhardt, Ferdinand Theodor.  Waimo ärratamisse-lehhed. 2. Jagu
  Tallinn, 1841
  44 lk.

 23. b17403662
  Henning, Carl Matthias Palwe-ramatokenne Lastele. 2. tr.
  Tallinn, 1839
  32 lk.

 24. b15835017
  Henning, Carl Matthias. Wiis könnelemist lastega
  Tallinn : [s.n.], [tsens. 1839]
  87 lk.

 25. b15896663
  Henning, Carl Matthias. Waimolik süddame- ja ello-pegel
  Tallinn, [tsens. 1840]
  48 lk.

 26. b15896663
  Henning, Carl Matthias. Kolmekordne nöör
  Tallinn : [s.n.], [tsens. 1840]
  149 lk.
   

 


 digitaalarhiiv digar