Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2014-9

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

 Oikeustiede = Jurisprudentia : Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XLVII/2014. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2014. - 414 lk.
ISBN 978-951-855-340-6
ISSN 0355-8215
Märksõnad: õigusteadus ; artiklikogumikud ; juristid ; kutseorganisatsioonid ; õigusaktid ; Soome ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/3902 ; 47
Sisukord

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Asjaõigusseadus. II, 4.-9. osa (§-d 172-365). Kommertspandiseadus : kommenteeritud väljaanne / koost. Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Tarvo Puri. - Tallinn : Juura, 2014. - XX, 756 lk.
ISBN 978-9985-75-405-4
Märksõnad: asjaõigus ; kommertspant ; Eesti ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-14-05159

Cordero-Moss, Giuditta. International commercial contracts : applicable sources and enforceability. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - XV, 329 lk.
ISBN 978-1-107-68471-3
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; kaubanduslepingud ; rahvusvahelised lepingud ; siseriiklik õigus ; rahvusvaheline eraõigus ; vaidluste lahendamine ; vahekohtumenetlus
Kohaviit: 2-14-03527
Sisukord

Hübner, Eleonore ; Mansfeld, Michael. Bundesfreiwilligendienstgesetz : mit Bezügen zum JFDG. - München : Beck, 2014. - XVII, 328 lk. - (Beck'sche Kompakt-Kommentare).
ISBN 978-3-406-65430-5
Märksõnad: mittetulundusühingud ; vabatahtlikud ; õiguslik seisund ; kaasamine ; vabatahtlik tegevus ; sotsiaaltöö ; tsiviilteenistus ; Saksamaa ; seadused
Kohaviit: 1-14-02812

Pajumaa, Helen. Parental custody rights in correlation to child abduction. - Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. - 106 lk. - Bibl. lk. 95-106.
Vanema hooldusõiguse seos lapserööviga. Lk. 92-94.
ISBN 978-3-659-53533-8
Märksõnad: perekonnaõigus ; hooldusõigus ; eestkoste ; suhtlusõigus ; lapserööv ; rahvusvaheline eraõigus ; siseriiklik õigus ; lapse õigused ; võrdlev õigusteadus ; kohtuasjad ; Euroopa ; Eesti ; Soome ; Rootsi ; magistritööd
Kohaviit: 2-14-04530
Tutvustus

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Alternative investment funds in Europe : law and practice / ed. by Lodewijk van Setten, Danny Busch. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - LVII, 493 lk.
ISBN 978-0-19-965772-8
Märksõnad: investeeringud ; investeeringuhaldus ; investeerimisfondid ; riskifondid ; riskikapitalifondid ; finantsõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-14-01149
Sisukord

Learning from neighbours' experiences: property law and consumer credit / Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief: Paul Varul, ed. by Karin Sein, Urmas Volens, Peep Pruks ; foreword: Karin Sein. - Tartu : Iuridicum, 2014. - 168 lk. - (Juridica International ; 22/2014). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-870-34-1
ISSN 1406-1082
Märksõnad: tarbijakaitseõigus ; tarbijakaitse ; tarbijakrediit ; asjaõigus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1878 ; 22
Täistekst

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Мийдла-Ванаталу, Меэли. Прекращение трудового договора / автор примеров: Неэну Павел ; перевод на русский язык: бюро переводов EM Tõlge ; ред.: Эвелин Кивимаа. - 4., täiend. tr. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2014. - 17 lk. koos kaanega.
ISBN 978-9949-9510-5-5
Märksõnad: töölepingud ; töölepingu lõpetamine ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-14-03459
Täistekst

Miidla-Vanatalu, Meeli. Töölepingu lõppemine / näidete autor: Neenu Pavel ; toim. Evelin Kivimaa. - 4., täiend. tr. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, 2014. - 17 lk. koos kaanega.
ISBN 978-9949-9510-2-4
Märksõnad: töölepingud ; töölepingu lõpetamine ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-14-03461
Täistekst

Siitam, Niina. Rahalised nõuded töösuhtes / näidete autor: Evi Ustel-Hallimäe ; toim. Evelin Kivimaa. - 2., täiend. tr. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, 2014. - 21 lk. koos kaanega.
ISBN 978-9949-9510-8-6
Märksõnad: palk ; puhkusetasu ; hüvitised ; töösuhted ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-14-03406
Täistekst

Soon, Silja ; Pavel, Neenu. Uus töötaja ettevõttes / toim. Evelin Kivimaa. - 2., täiend. tr. -  [Tallinn] : Tööinspektsioon, 2014. - 29 lk. koos kaanega.
ISBN 978-9949-9572-0-0
Märksõnad: tööleping ; töötajad ; noored töötajad ; juhendamine ; koolitus ; töösuhted ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-14-03407
Täistekst

PANGANDUSÕIGUS
BANKING LAW

Antoine, Rose-Marie. Confidentiality in offshore financial law. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XLIII, 417 lk.
ISBN 978-0-19-969344-3
Märksõnad: offshore-pangandus ; pretsedendiõigus ; finantsõigus ; rahvusvaheline õigus ; kriminaalmenetlus ; rahvusvaheline koostöö ; õigusabi
Kohaviit: 3-14-01344
Sisukord

Legal challenges in the global financial crisis : bail-outs, the Euro and regulation / ed. by Wolf-Georg Ringe, Peter M. Huber. - Oxford ; Portland : Hart, 2014. - XXII, 266 lk. - (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law ; 18).
ISBN 978-1-84946-439-0
Märksõnad: euro ; rahapoliitika ; majanduslik stabiliseerimine ; finantskriisid ; reguleerimine ; avalik õigus ; finantsõigus ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu maad ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-14-03534
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Aßmann, Jens. Die Besoldung und Versorgung des Bundespräsidenten. - Hamburg : Kovač, 2014. - XIV, 167 lk. - (Schriftenreihe Verfassungsrecht in Forschung und Praxis ; 113).
ISBN 978-3-8300-7734-3
ISSN 1616-9794
Märksõnad: presidendid ; palk ; sotsiaalkaitse ; pensionid ; õigusajalugu ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa ; Austria ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6706 ; 113
Tutvustus

De Visser, Maartje. Constitutional review in Europe : a comparative analysis. - Oxford ; Portland : Hart, 2014. - XLIII, 484 lk. - (European and National Constitutional Law Series ; 1).
ISBN 978-1-84946-385-0
Märksõnad: konstitutsioonikohtud ; põhiseadused ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; võrdlev analüüs ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-14-02006
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Media law and ethics in the 21st century : protecting free expression and curbing abuses / International Bar Association ; ed. by James Lewis, Paul Crick. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. - XXXI, 195 lk.
ISBN 978-0-230-30187-0
Märksõnad: meedia ; õiguslikud aspektid ; eetilised aspektid ; sõnavabadus ; ajakirjandusvabadus ; privaatsus ; õiguskaitse ; meediaeetika ; ajakirjanduseetika ; võrdlev analüüs ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-14-03532
Sisukord

Public administration and law / Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief: Paul Varul, ed. by Marju Luts-Sootak, Madis Ernits, Peep Pruks ; foreword: Marju Luts-Sootak, Madis Ernits. - Tartu : Iuridicum, 2014. - 232 lk. - (Juridica International ; 21/2014).
ISBN 978-9985-870-33-4
ISSN 1406-1082
Märksõnad: avalik haldus ; Eesti ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 21
Täistekst

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Inimese õigus : abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele / koost. Vootele Hansen, Aet Kukk ; toim. Peeter Helme, Tiit Noorkõiv, Margit Langemets. - [Tallinn] : Inimõiguste Instituut, 2014. - 97 lk.
ISBN 978-9949-33-828-3
Märksõnad: õpetamise metoodika ; õppematerjalid ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-14-03405

Lõhmus, Uno. Põhiõigused kriminaalmenetluses. - 2., täiend. ja ümbertööt. vlj. - Tallinn : Juura, 2014. - 368 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Märksõnad lk. 366-368.
ISBN 978-9985-75-413-9
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus ; põhiõigused ; õiguskaitse ; kriminaalmenetlus ; rahvusvahelised lepingud ; kohtulahendid ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; Eesti ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-14-05148

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

German yearbook of international law. Vol. 56/2013 = Jahrbuch für internationales Recht = Annuaire suisse de droit international / Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel. - Berlin : Duncker & Humblot, 2014. - 646 lk.
ISBN 978-3-428-14480-8
Märksõnad: artiklikogumikud ; inimõigused ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; Saksamaa ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/11 ; 56
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
29.11.2014


 digitaalarhiiv digar