Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2014-8

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XII Riigikogu stenogrammid 2013. II köide : V istungjärk : 18. veebruar - 14. märts. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2013. - XXVIII, 411, [43] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-14-01708

XII Riigikogu stenogrammid 2013. III köide : V istungjärk : 18. märts - 25. aprill. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2013. - XXXI, 414, [61] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-14-01709

XII Riigikogu stenogrammid 2013. IV köide : V istungjärk : 6. mai - 6. juuni. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2013. - XXVIII, 398, [40] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-14-01710

XII Riigikogu stenogrammid 2013. V köide : V istungjärk : 10.-20. juuni. -  Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2013. - XXIV, 322, [52] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-14-01711

XII Riigikogu stenogrammid 2013. VI köide : VI istungjärk : 9. september - 17. oktoober 2013. - Tallinn : Riigikogu Kantselei stenogrammi- ja tõlkeosakond, 2014. - XXIX, 487, [33] lk.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-14-01712

Comparative law and international organisations : cooperation, competition and connections / ed. by Colin Picker, Lukas Heckendorn, Daria Solenik. - Zurich [etc.] : Schulthess, 2014. - 152 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé = Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung ; 70).
ISBN 978-3-7255-7051-5
ISSN 1015-9746
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguskord ; õiguskultuur ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised kohtud ; rahvusvaheline koostöö ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 70

Rapports suisses présentés au XIXe Congrès international de droit comparé : Vienne, du 20 juillet au 26 juillet 2014 = Swiss reports presented at the XIXth International Congress of Comparative Law / ed. by Lukas Heckendorn Urscheler. - Zurich [etc.] : Schulthess, 2014. - 402 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé = Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung ; 73).
ISBN 978-3-7255-8503-8
ISSN 1015-9746
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 73

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Rights and private law / ed. by Donal Nolan, Andrew Robertson. - Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2014. - XXIX, 625 lk.
ISBN 978-1-84946-656-1
Märksõnad: eraõigus ; õigused ; põhiõigused ; tsiviilvastutus ; võlaõigus ; õigusfilosoofia ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-14-04237

Вещное право & наследование : законы и комментарии / ред.: Анастасия Тидо. - Таллинн : Деловые ведомости, 2014. - 122 lk. - (Сборник законодательства).
Märksõnad: asjaõigus ; pärimisõigus ; Eesti ; kommentaarid
Kohaviit: 3-14-01561

Yefremova, Maria ; Yakovleva, Svetlana ; Henderson, Jane. Contract law in Russia. - Oxford ; Portland (Oreg.) : Hart, 2014. - XX, 304 lk.
ISBN 978-1-84946-299-0
Märksõnad: võlaõigus ; lepingud ; lepinguõigus ; õigusajalugu ; pretsedendiõigus ; Venemaa
Kohaviit: 2-14-03537
Sisukord

PEREKONNAÕIGUS
FAMILY LAW

Ball, Carlos A. Same-sex marriage and children : a tale of history, social science, and law. - New York [etc.] : Oxford University Press, 2014. - IX, 174 lk.
ISBN 978-0-19-997787-1
Märksõnad: tsiviilõigus ; samasooliste partnerlus ; abielu ; geid ; lesbid ; õiguslik seisund ; lapsed ; heaolu ; lapsepsühholoogia
Kohaviit: 2-14-04152
Sisukord

Family law and culture in Europe : developments, challenges and opportunities / ed. by Katharina Boele-Woelki, Nina Dethloff, Werner Gephart. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2014. - XVII, 360 lk. - (European family law series ; 35).
ISBN 978-1-78068-159-7
Märksõnad: tsiviilõigus ; peresuhted ; abieluvara ; abieluvaralepingud ; rahvusvaheline eraõigus ; võrdlev õigusteadus ; seaduste kooskõlastamine ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/5920 ; 35
Sisukord

Westra, Laura. Child law : children's rights and collective obligations / foreword: Roger Brownsword. - Cham [etc.] : Springer, 2014. - XIII, 178 lk.
ISBN 978-3-319-05070-6
Märksõnad: tsiviilõigus ; lapsed ; õiguslik seisund ; lapse õigused ; inimõigused ; lastekaitse ; õiguskaitse
Kohaviit: 2-14-04166
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Finantssuhted 2014 : käsiraamat praktikule. - Tallinn : Ten-Team, 2014. - 192 lk. + CD-ROM.
ISSN 2382-6738
Märksõnad: raamatupidamine ; rahandus ; ettevõtte rahandus ; finantsjuhtimine ; Eesti ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2821 ; 2014

Коммерческое право : законы и комментарии / ред.: Анастасия Тидо. - Таллинн : Деловые ведомости, 2014. - 106 lk. - (Сборник законодательства).
Märksõnad: äriühingud ; äriregistrid ; seadused ; Eesti ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-14-01562

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Трудовое право : законы и комментарии / ред.: Анастасия Тидо. - Таллинн : Деловые ведомости, 2014. - 74 lk. - (Сборник законодательства).
Märksõnad: töölepingud ; töövaidlused ; seadused ; Eesti ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-14-01560

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Madise, Lauri ; Pikamäe, Priit ; Sootak, Jaan. Vangistusseadus : kommenteeritud väljaanne : §-d 1-109. - 2., täiend. ja ümbertööt. tr. - Tallinn : Juura, 2014. - 224 lk. - Bibl. lk. 219. - Märksõnaline sisujuht lk. 220-224.
ISBN 978-9985-75-409-2
Märksõnad: kriminaaltäitevõigus ; vangistus ; vahistamine ; vangid ; vanglad ; Eesti ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-14-04028

Sootak, Jaan. Isikuvastased süüteod. - 5., ümbertööt. ja täiend. vlj. - Tallinn : Juura, 2014. - 140 lk. - Bibl. lk. 125-128. - Õigusaktid lk. 130-135. - Märksõnaline sisujuht lk. 136-140.
ISBN 978-9985-75-410-8
Märksõnad: isikuvastased süüteod ; süüteod ; kriminaalõigus ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-14-04049

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Kohtute aastaraamat 2013 / Riigikohus, kommunikatsiooniosakond ; tegevtoim.: Eve Rohtmets. - [Tallinn] : Riigikohus, 2014. - 104 lk.
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; kohtunikud ; kohtumenetlus ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3349 ; 2013
Täistekst

Linder, Douglas O. ; Levit, Nancy. The good lawyer : seeking quality in the practice of law. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - XXII, 330 lk.
ISBN 978-0-19-936023-9
Märksõnad: juristid ; advokaadid ; kutseoskused ; kompetentsus ; professionaalsus ; kliendirahulolu
Kohaviit: 2-14-04305
Sisukord

Yearbook of Estonian courts 2013 / Supreme Court of Estonia ; ed. by Eve Rohtmets. - [Tallinn] : Supreme Court of Estonia, 2014. - 41 lk.
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; kohtunikud ; kohtumenetlus ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/4066 ; 2013
Täistekst

Ylönen, Markku. Asianajajaoikeus : laki, säännöt ja tapaohjeet. - Helsinki : Talentum Media, 2014. - XII, 442 lk.
ISBN 978-952-14-2302-4
Märksõnad: advokaadid ; kutse-eetika ; advokatuur ; Soome
Kohaviit: 2-14-04265
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

O'Donoghue, Aoife. Constitutionalism in global constitutionalisation. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - IX, 270 lk.
ISBN 978-1-107-05025-9
Märksõnad: konstitutsionalism ; globaliseerumine ; õiguskord ; rahvusvaheline õigus ; õigusteooria
Kohaviit: 2-14-03530
Sisukord

Riigikogu toimetised 29/2014 / Riigikogu Kantselei ; peatoim.: Mart Raudsaar. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2014. - 252 lk.
ISSN 1406-5665
Märksõnad: parlamendid ; poliitika ; Eesti. Riigikogu ; Eesti ; toimetised
Kohaviit: PE A/1746 ; 29
Täistekst

MUNITSIPAALÕIGUS
LOCAL GOVERNMENT LAW

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme käsiraamat / koost. Elina Madal. - Tartu : Madal ja Partnerid, 2014. - 138 lk.
ISBN 978-9949-33-797-2
Märksõnad: kohalikud omavalitsused ; volikogud ; töökorraldus ; õigusaktid ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-14-01559

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Hankilanoja, Arto. Poliisin salainen tiedonhankinta. - Helsinki : Talentum, 2014. - XVI, 293 lk.
ISBN 978-952-14-2089-4
Märksõnad: politsei ; võimkond ; infoallikad ; infohaldus ; konfidentsiaalne info ; kriminaalpreventsioon ; seaduslikkuse järelevalve ; õiguskaitse ; sunnivahendid ; haldusõigus ; õigusloome ; õiguspoliitika ; Soome
Kohaviit: 2-14-03439
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Netherlands yearbook of international law 2013. Vol. 44 : Crisis and international law: decoy or catalyst? / T.M.C. Asser Instituut, Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2014. - X, 237 lk.
ISBN 978-94-6265-010-7
ISSN 0167-6768
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline koostöö ; Holland ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5622 ; 2013
Sisukord

Yearbook of private international law. Vol. XV (2013/2014) / published in association with Swiss Institute of Comparative Law. - Munich : Sellier, 2014. - XIV, 616 lk.
ISBN 978-3-86653-288-5
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/1255 ; 2013/2014, 15
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
03.11.2014. a.


 digitaalarhiiv digar