Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2014-2

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Eesti iseseisvumisele teed rajanud dokumendid = Documents that paved the way for Estonian independence / tõlge inglise keelest: Anneli Jauk, Hille Saluäär ; tõlge inglise keelde: Kadri Kivistik, Riina Kindlam, Kristopher Rikken. - Tallinn : Pro Patria Koolituskeskus, 2013. - 36 lk. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 978-9949-33-277-9
Märksõnad: Juskevitš, Artjom, 1931-1982 ; Kiirend, Mati, 1939- ; Mätik, Kalju, 1932- ; Soldatov, Sergei, 1933-2003 ; Kelam, Tunne, 1936- ; Waldheim, Kurt, 1918-2007 ; Eesti Demokraatlik Liikumine (1972) ; Eesti Rahvusrinne (1970) ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee ; Euroopa Parlament ; Balti Apell (1979) ; Eesti Demokraatliku Liikumise ja Eesti Rahvusrinde memorandumid ÜRO-le (1972) ; protestiliikumised ; vastupanuliikumised ; vabadusliikumine ; Nõukogude okupatsioon ; poliitiline vägivald ; venestamine ; memorandumid ; dissidendid ; Eesti ; Läti ; Leedu ; Baltimaad ; 1970-ndad ; 1980-ndad ; memorandumid ; kirjad ; resolutsioonid ; aastapäevad ; mälestused
Kohaviit: 3-14-00152

Husa, Jaakko. Bysantin oikeushistoria : johdatus itäroomalaiseen oikeuskulttuuriin. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013. - X, 214 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 25).
ISBN 978-951-855-335-2
ISSN 1458-0446
Märksõnad: õigusajalugu ; õigussüsteemid ; Rooma õigus ; õiguskultuur ; Bütsants
Kohaviit: PL A/5053 ; 25
Sisukord

Tamm, Ditlev. The history of Danish law : selected articles and bibliography. - Copenhagen : DJØF Publishing, 2011. - 195 lk. - (Law and Culture Series ; 5).
ISBN 978-87-574-1679-4
Märksõnad: õigusajalugu ; õigusloome ; seaduste kooskõlastamine ; kohtud ; juristid ; Taani ; Põhjamaad ; bibliograafiad
Kohaviit: 2-14-00682
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Häyrynen, Janne ; Kajala, Ville. Uusi arvopaperimarkkinalaki. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 2013. - 653 lk.
ISBN 978-952-246-124-7
Märksõnad: väärtpaberid ; väärtpaberiturg ; väärtpaberibörs ; majanduskuriteod ; Euroopa Liidu õigus ; finantsõigus ; seadused ; muudatused , Soome
Kohaviit: 2-14-00734

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Cho, Sang-kyun. The legal system of collective bargaining in Korea : an introductory guide / Korea Labor Institute. - Soul : Korea Labor Institute, 2013. - 36 lk.
ISBN 978-89-7356-953-3
Märksõnad: kollektiivsed läbirääkimised ; töösuhted ; ametiühingud ; Lõuna-Korea
Kohaviit: 2-14-00827

Chun, Yun-Ku. Employment laws regulating non-regular work in Korea : an introductory guide / Korea Labor Institute. - Seoul : Korea Labor Institute, 2013. - 38 lk.
ISBN 978-89-7356-954-0
Märksõnad: tööhõive ; töösuhted ; osalise koormusega töö ; tööhõivepoliitika ; õigusaktid ; Lõuna-Korea
Kohaviit: 2-14-00828

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Parliament and the law / ed. by Alexander Horne, Gavin Drewry, Dawn Oliver. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2013. - XXXIV, 370 lk. - (Hart Studies in Constitutional Law ; 2).
ISBN 9781849462952
Märksõnad: Suurbritannia. Parlament ; seadusandlik võim ; parlamendid ; privileegid ; kohustused ; puutumatus ; Suurbritannia ; esseekogumikud
Kohaviit: 2-14-00692
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Euroopa hea halduse tava eeskiri / Euroopa ombudsman ; joonistused: Toril Bækmark ; eess.: P. Nikiforos Diamandouros. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. - 24 lk. koos kaanega.
ISBN 978-92-9212-355-0
Märksõnad: Euroopa Liit ; valitsemine ; haldus ; ombudsmanid ; avalikud teenistujad ; käitumisnormid ; Euroopa ; eeskirjad
Kohaviit: 1-14-00630
Täistekst

Olle, Vallo. Kohaliku omavalitsuse õigus. I osa. - Tallinn : Juura, 2014. - 240 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-753-98-9 (kogu teos)
ISBN 978-9985-753-99-6 (I osa)
Märksõnad: kohalikud omavalitsused ; kohalik õigus ; riigiõigus ; õigusajalugu ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-14-01239

Weibezahn, Martin. Ethische Standards in der Verwaltung : ein Beitrag zu Funktion und Legitimation des Amtes in der Bundesrepublik Deutschland unter Einbeziehung der angelsächsischen Perspektive. - Berlin : Duncker & Humblot, 2012. - 247 lk. - (Schriften zum Öffentlichen Recht ; 1227).
ISBN 978-3-428-13794-7
ISSN 0582-0200
Märksõnad: avalik õigus ; avalik haldus ; valitsemine ; avalik teenistus ; eetika ; kutse-eetika ; Saksamaa ; Suurbritannia
Kohaviit: PL A/4418 ; 1227
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

The core international human rights treaties / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - IV, 333 lk.
Märksõnad: diskrimineerimine ; lapse õigused ; puuetega inimesed ; välistööjõud ; inimõigused ; põhiõigused ; rahvusvahelised lepingud ; protokollid
Kohaviit: 1-14-00776
Täistekst

Peacetime regime for state activities in cyberspace : international law, international relations and diplomacy / ed. By Katharina Ziolkowski ; foreword: Dieter Weingärtner, Katharina Ziolkowski. - Tallinn : NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2013. - XXX, 746 lk.
ISBN 978-9949-9211-7-1
Märksõnad: küberruum ; küberturve ; turvameetmed ; rahvusvahelised suhted ; diplomaatia ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-14-00411
Täistekst

Yearbook of international humanitarian law. Vol. 15/2012. - The Hague : T.M.C.Asser Press, 2014. - VIII, 256 lk.
ISBN 978-90-6704-923-8
Märksõnad: humanitaarõigus ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/329 ; 2012
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
03. märts 2014

 


 digitaalarhiiv digar