Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2014-1

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Riigikogu toimetised. 28 / Riigikogu Kantselei ; peatoim.: Helle Ruusing. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2013. - 246 lk.
ISSN 1406-5665
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; õigusloome ; parlamendid ; poliitika ; Eesti ; toimetised
Kohaviit: PE A/1746 ; 28
Täistekst

Õiguskeel 2013 : [artiklikogumik] / Justiitsministeerium ; peatoim.: Karmen Vilms. - Tallinn : Juura, 2013. - 104 lk. - Kogumik sisaldab veebiväljaandes Õiguskeel aasta jooksul ilmunud kirjutisi.
ISSN 1736-7840
Märksõnad: õiguskeel ; eesti keel ; õigusloome ; õigusaktid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2528 ; 2013

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Boele-Woelki, Katharina ; Ferrand, Frédérique ; González Beilfuss, Cristina... [et al.]. -   Principles of European family law regarding property relations between spouses. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2013. - XIII, 420 lk. - (European Family Law Series ; 33).
ISBN 978-1-78068-152-8
Märksõnad: perekonnaõigus ; seaduste kooskõlastamine ; abielulahutus ; abieluvara ; abieluvaralepingud ; võrdlev analüüs ; Euroopa
Kohaviit: PL A/5920 ; 33
Sisukord

The law of obligations: developments in Estonia and in Europe / Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief: Paul Varul, ed.: Peep Pruks ; foreword: Irene Kull. - Tartu : Iuridicum, 2013. - 232 lk. - (Juridica International ; 20). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-870-32-7
ISSN 1406-1082
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; eraõigus ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Eesti ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 20
Täistekst

Williams, Alan P. ; Calow Duncan ; Lee, Andrew. Digital media contracts. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - VIII, 381 lk.
ISBN 978-0-19-956220-6
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; litsentsilepingud ; e-teenused ; elektrooniline meedia ; autoriõigus ; intellektuaalne omand ; õiguskaitse ; Suurbritannia
Kohaviit: 3-13-00538
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Lambing, Martin ; Laaniste, Priit ; Kost, Eneken. Tuleohutuse seaduse käsiraamat / Siseministeerium ; toim. Annika Talmar-Pere. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2013. - 178 lk. - Bibl. lk. 175-178.
ISBN 978-9985-67-219-8
Märksõnad: tööohutus ; tuleohutus ; tuletõrjejärelevalve ; Eesti ; seadused ; käsiraamatud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-13-05561
Täistekst

SOTSIAALÕIGUS
SOCIAL PROTECTION LAW

Muuttuva sosiaalioikeus / [toimituskunta: Sakari Hänninen... et al.]. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013. - VIII, 398 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 24).
ISBN 978-951-855-334-5
ISSN 1458-0446
Märksõnad: põhiõigused ; õigusloome ; sotsiaalsed muutused ; sotsiaalkaitse ; rahvusvaheline sotsiaalõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Soome ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5053 ; 24
Sisukord

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Halduskohtumenetluse seadustik : kommenteeritud väljaanne / koost. ja eess.: Kalle Merusk, Ivo Pilving ; kommentaaride autorid: Janar Jäätma, Sirje Kaljumäe, Oliver Kask, Villem Lapimaa, Daimar Liiv, Reelika Lind, Lauri Madise, Kalle Merusk, Raul Narits, Maarja Oras, Kadri Palm, Ragne Piir, Kaire Pikamäe, Ivo Pilving, Tanel Saar, Virgo Saarmets, Pihel Sarv, Juhan Siider, Kristjan Siigur, Marek Vahing, Einar Vene. - Tallinn : Juura, 2013. - XXII, 802 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Märksõnastik lk. 791-802.
ISBN 978-9985-75-395-8
Märksõnad: halduskohtumenetlus ; halduskohtud ; Eesti ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-14-00196

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Max Planck yearbook of United Nations law. Vol. 17/2013 / Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. - Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2013. - XVIII, 403 lk.
ISBN 978-90-04-26451-9
ISSN 1389-4633
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised kohtud ; lepinguõigus ; mereõigus ; inimõigused ; interventsioonid ; rahuvalveoperatsioonid ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguslik seisund ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/357 ; 17
Sisukord

Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking / Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings ; in consultation with the Alliance against Trafficking in Persons Expert Co-ordination Team. - Vienna : OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 2013. - 31 lk.
ISBN 978-92-9234-438-2
Märksõnad: inimõigused ; inimkaubandus ; ohvrid ; õiguslik seisund ; õiguskaitse ; karistusest vabastamine ; rahvusvaheline õigus ; kriminaalõigus ; kriminaalpoliitika ; Euroopa
Kohaviit: 3-13-02322
Täistekst

Samuel, Katja L. H. The OIC, the UN, and counter-terrorism law-making : conflicting or cooperative legal orders? - Oxford ; Portland, OR : Hart, 2013. - XXXII, 586 lk. - (Studies in International Law ; 48).
ISBN 978-1-84946-267-9
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Islami Koostöö Organisatsioon ; islam ; terrorism ; terrorismivastane võitlus ; rahvusvahelised organisatsioonid ; valitsustevahelised organisatsioonid ; õiguskord ; õigusnormid ; õigusloome ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-13-04786
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
31.01.2014


 digitaalarhiiv digar