Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2013-10

 ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XII Riigikogu stenogrammid 2012. VII köide : IV istungjärk : 12.-30. november. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2013. - XXIV, 538 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit:
3-13-02070

XII Riigikogu stenogrammid 2012. VIII köide : IV istungjärk : 3.-20. detsember. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2013. - XXXIV, 590 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-13-02071

XII Riigikogu stenogrammid 2013. I köide : V istungjärk : 14. jaanuar - 14. veebruar. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2013. - XXVIII, 451 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-13-02072

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Värv, Age. Kulutuste kondiktsioon : teise isiku esemele tehtud kulutuste hüvitamine alusetu rikastumise õiguses : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Martin Käerdi. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. - 270 lk. - (Dissertationes Iuridicae Universitatis Tartuensis ; 49). - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 249-264. - Autori publikatsioonid lk. 267-268.
Condiction of expenditures : compensation of expenditures made on another person's property in unjustified enrichment law. Lk. 200-245.
ISBN 978-9949-32-416-3
ISSN 1406-6394
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; isikud ; esemed ; kulud ; hüvitised ; alusetu rikastumine (jur.) ; Rooma õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; Eesti ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 49
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Arumäe, Urmas. Äritehingute ja -ressursside õiguslik korraldus. - Tallinn : Juura, 2013. - 400 lk. - Bibl. lk. 387-388. - Märksõnastik lk. 392-399.
ISBN 978-9985-75-390-3
Märksõnad: äritehingud ; ettevõtlus ; võlaõigus ; lepinguõigus ; asjaõigus ; tööõigus ; intellektuaalne omand ; finantsõigus ; käsiraamatud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-05163

Havu, Katri. Oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen EU:n ja Suomen oikeudessa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013. - XLVI, 415 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 317).
ISBN 978-951-855-332-1
ISSN 0356-7206
Märksõnad: konkurents (maj.) ; piirangud ; kahju hüvitamine ; konkurentsiõigus ; võlaõigus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; õigusnormid ; Euroopa Liidu maad ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 317

Heide-Jørgensen, Caroline. Advertising law : marketing law and commercial freedom of expression / transl. by Steven Harris. - Copenhagen : Djøf, 2013. - 565 lk.
ISBN 978-87-574-2301-3
Märksõnad: reklaam ; õiguslikud aspektid ; turundus ; sõnavabadus ; eetilised aspektid ; turuõigus ; Euroopa Liidu õigus ; põhiõigused ; seaduste kooskõlastamine ; Euroopa ; Saksamaa ; Põhjamaad ; Taani ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-13-04342
Sisukord

Münchener Anwaltshandbuch Insolvenz und Sanierung / hrsg. von Jörg Nerlich, Georg Kreplin ; bearb. von Christian Althaus... [et al.]. - 2., überarb. und erw. Aufl. - München : Beck, 2012. - XLI, 1459 lk.
ISBN 978-3-406-62619-7
Märksõnad: pankrotiõigus ; maksejõuetus ; ettevõtted ; saneerimine ; pankrotid ; pankrotimenetlus ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-04283
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz : Handkommentar / hrsg. von Wolfgang Däubler, Martin Bertzbach. - 3. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2013. - 1031 lk. - (NomosKommentar).
ISBN 978-3-8487-0524-5
Märksõnad: võrdõiguslikkus ; töötajad ; diskrimineerimine ; sooline diskrimineerimine ; töösuhted ; õiguskaitse ; põhiõigused ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-13-04285
Sisukord

Angestelltengesetz. Band I-II / hrsg. von Günther Löschnigg ; kommentiert von Erwin Bernat ...[et al.]. - 9., neu bearb. Aufl., Rechtsstand: Juni 2012. - Wien : ÖGB, 2012. - (Gesetze und Kommentare ; 1).
Band I. – XXVIII, 1.-686., XXIX-LXII lk.
Band II. – XXVIII, 687.-1421., XXIX-LXII lk.
ISBN 978-3-7035-1529-3
Märksõnad: teenistujad ; töösuhted ; töölepingud ; Austria ; seadused ; kommentaarid
Kohaviidad: 1-13-03058, 1-13-03059

Soon, Silja. Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas : muudame koos tööelu paremaks! / toim. Evelin Kivimaa. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2013. - 25 lk. koos kaanega.
ISBN 978-9949-9462-5-9
Märksõnad: kemikaalid ; ohtlikud ained ; ohutusmeetmed ; töökeskkond ; töötervishoid ; tööohutus
Kohaviit: 1-13-04107
Täistekst

Соон, Силья ; Павел, Неэну. Новый работник на предприятии : улучшим трудовую жизнь вместе! / русский перевод: бюро переводов EM Tõlge ; ред. Эвелин Кивимаа. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2013. -  28 lk.
ISBN 978-9949-9462-2-8
Märksõnad: töötajad ; noored töötajad ; juhendamine ; koolitus ; töösuhted ; töölepingud ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 2-13-05037
Täistekst

Soon, Silja ; Pavel, Neenu. Uus töötaja ettevõttes : muudame koos tööelu paremaks! / toim. Evelin Kivimaa. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2013. - 28 lk.
ISBN 978-9949-9446-3-7
Märksõnad: töötajad ; noored töötajad ; juhendamine ; koolitus ; töösuhted ; töölepingud ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 2-13-05035
Täistekst

Taal, Kaia. Eelista töölepingut : tunne oma õigusi ; tööta alati töölepinguga / toim. Evelin Kivimaa. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2013. - 29 lk. koos kaanega.
ISBN 978-9949-9495-0-2
Märksõnad: töölepingud ; töövõtulepingud ; võlaõigus ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-13-04104
Täistekst

Тааль, Кайа. Предпочитайте трудовой договор : знайте свои права ; всегда работайте по трудовому договору / ред. Эвелин Кивимаа. - Таллинн : Tööinspektsioon, 2013. - 29 lk. koos kaanega.
ISBN 978-9949-9495-2-6
Märksõnad: töölepingud ; töövõtulepingud ; võlaõigus ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-13-04110
Täistekst

Tuuna, Priit. Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus : käsiraamat / toim. Evelin Kivimaa. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2013. - 54 lk.
ISBN 978-9949-9446-0-6
Märksõnad: autojuhid ; bussijuhid ; transporditöötajad ; töökorraldus ; tööaeg ; puhkus (töökorraldus) ; Eesti ; eeskirjad ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-13-04049
Täistekst

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Heikkilä, Mikaela. Coping with international atrocities through criminal law : a study into the typical features of international criminality and the reflection of these traits in international criminal law. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 2013. - [12], 420 lk.
ISBN 978-951-765-702-0
Märksõnad: kriminaalõigus ; rahvusvaheline õigus ; kuritegevus ; rahvusvahelised kuriteod ; kriminaalvastutus ; kriminaalkaristused ; karistamine ; kriminoloogia ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-13-05252
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Die Nachschlagewerke über das öffentliche Recht der Komi-Syrjänen / hrsg. von Yutaka Nakanishi. - Tokio : [Y. Nakanishi], 2013. - 28 lk.
Märksõnad: avalik õigus ; põhiseadused ; Komi ; veebisaidid ; bibliograafiad
Kohaviit: 4-13-00167

Parkhouse, Anna. Does speed matter? : the impact of the EU membership incentive on rule adoption in minority language rights protection. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 2013. - 388 lk.
ISBN 978-951-765-700-6
Märksõnad: keelepoliitika ; keelelised vähemused ; vähemuste õigused ; õiguskaitse ; keeleseadused ; õigusloome ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-13-04424
Täistekst

Scandinavian women's law in the 21st century / ed. by Ruth Nielsen, Christina D. Tvarno. - Copenhagen : Djøf, 2012. - 283 lk.
ISBN 978-87-574-2567-
Märksõnad: naised ; õiguslik seisund ; naiste õigused ; sooline diskrimineerimine ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; õigusloome ; Põhjamaad
Kohaviit: 2-13-04343
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste käsiraamat 2013 / Vabariigi Valimiskomisjon. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2013. - 204 lk.
   Sisu: Hääletamise korraldamise ja valimistulemuste kindlakstegemise juhend. Kandidaatide registreerimise juhend. Valimiste infosüsteemi kasutamise juhend. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus. Vabariigi Valimiskomisjoni määrused. Jaoskonnakomisjoni esimehe töövihik.
Märksõnad: kohalikud valimised ; volikogud ; valimiskomisjonid ; infosüsteemid ; valimisõigus ; Eesti ; õigusaktid ; seadused ; juhendid
Kohaviit: 2-13-05026
Täistekst ; Täistekst ; Täistekst

Пирита, Йоханнес. Эстонские правила дорожного движения и секреты безопасного вождения / перевод с эстонского: Светлана Пирита ; ред. Надежда Крутик. - 2-е изд., доп. - Tallinn : Ilo, 2013. - 248 lk. - Bibl. lk. 241.
ISBN 978-9949-17-120-0
Märksõnad: liiklus ; sõiduõpetus ; autoliiklus ; liikluse reguleerimine ; liiklusohutus ; Eesti ; liikluseeskirjad ; nõuanded
Kohaviit: 2-13-05243

Terenius, Markus. Poliisin voimankäyttö : rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2013. - XLII, 885 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 318).
ISBN 978-951-855-333-8
ISSN 0356-7206
Märksõnad: politsei ; jõu kasutamine ; hädakaitse ; sunnivahendid ; piirangud ; vastutus ; põhiõigused ; inimõigused ; õigusnormid ; kriminaalõigus ; ametialased süüteod ; kriminaalvastutus ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 318

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Material reparations for human rights violations committed in the past : court practice in the Republic of Serbia / Humanitarian Law Centre, Civil Rights Defenders ; [translation: Vesna Bogojević ; for the publisher Nataša Kandić]. - Belgrade : Humanitarian Law Centre, 2012. - 128 lk.
ISBN 978-86-7932-045-2
Märksõnad: Jugoslaavia sõda, 1991-1995 ; inimõigused ; õigusrikkumised ; sõjakuriteod ; kuriteoohvrid ; sõjaohvrid ; reparatsioonid ; humanitaarõigus ; kohtulahendid ; Serbia
Kohaviit: 2-13-04894
Täistekst

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja puuetega inimeste õigused Eestis / koost. Karin Hanga ; toim. Monika Haukanõmm, Piret Kamber. -  [Tallinn] : Eesti Puuetega Inimeste Koda, 2013. - 43 lk.
Märksõnad: puuetega inimesed ; õiguslik seisund ; põhiõigused ; inimõigused ; rahvusvahelised lepingud ; siseriiklik õigus ; sotsiaalhoolekanne ; sotsiaaltoetused ; sotsiaalteenused ; Eesti
Kohaviit: 3-13-02345

Koostas Maia Ruttu
06.01.2014


 digitaalarhiiv digar