Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2012-9

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Einheit und Vielfalt in der Rechtsgeschichte im Ostseeraum : sechster Rechtshistorikertag im Ostseeraum, 3.-5. Juni 2010 Tartu (Estland) / Riga (Lettland) = Unity and plurality in the legal history of the Baltic Sea area : 6th conference in legal history in the Baltic Sea area, 3rd-5th June 2010 Tartu (Estonia) / Riga (Latvia) / hrgs. von Marju Luts-Sootak ... [et al.]. - Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2012. - X, 296 lk. - (Rechtshistorische Reihe ; 428).
ISBN 978-3-631-61059-6
ISSN 0344-290X
Märksõnad: õigussüsteemid ; õigusloome ; õigusajalugu ; Läänemere maad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/5651 ; 428
Sisukord

Von Kontinuitäten und Brüchen: Ostrecht im Wandel der Zeiten : Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 75. Geburtstag / hrsg. von Herbert Küpper. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2011. - IX, 496 lk.
ISBN 978-3-631-61995-7
Märksõnad: õigusteadus ; karistusõigus ; tsiviilõigus ; menetlusõigus ; majandusõigus ; avalik õigus ; Ida-Euroopa ; artiklikogumikud ; juubeliväljaanded
Kohaviit: 2-12-04088
Sisukord

Völkerrecht und Weltwirtschaft im 19. Jahrhundert / hrsg. von Rainer Klump, Miloš Vec. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - VI, 271 lk. - (Studien zur Geschichte des Völkerrechts ; 26).
ISBN 978-3-8329-6982-0
Märksõnad: õigusajalugu ; rahvusvaheline õigus ; majandusõigus ; äriõigus ; maailmamajandus ; majandusajalugu ; rahvusvaheline kaubandus ; kaubanduslepingud ; vabakaubandus ; kaubandusajalugu ; 19. saj. ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-12-04174
Sisukord

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Marital agreements and private autonomy in comparative perspective / ed. by Jens M. Scherpe. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2012. - XIII, 518 lk.
ISBN 978-1-84946-012-5
Märksõnad: perekonnaõigus ; abielu ; abieluvaralepingud ; lepinguvabadus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; Austraalia ; Uus-Meremaa ; Singapur ; Ameerika Ühendriigid ; projektiaruanded
Kohaviit: 3-12-01823
Sisukord

Mikkola, Tuulikki. Kansainvälinen lapsioikeus. - Helsinki : Sanoma Pro, 2012. -    XI, 191 lk.
ISBN 978-952-63-0429-8
Märksõnad: perekonnaõigus ; rahvusvaheline eraõigus ; lapse õigused ; lapsed ; isadus ; lapsendamine ; lapsehooldus ; kokkusaamise õigus ; rahvusvaheline lapserööv ; elatis ; lastekaitse ; kõrgkooliõpikud ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-12-02842
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Haarmann, Pirkko-Liisa ; Mansala, Marja-Leena. Immateriaalioikeuden perusteet. - 2., uudistettu pain. - Helsinki : Talentum, 2012. - 198 lk.
ISBN 978-952-14-1768-9
Märksõnad: tööstusomand ; õiguskaitse ; patendiõigus ; tööstusnäidised ; kaubamärgid ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline õigus ; kõrgkooliõpikud ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-12-04361
Sisukord

Ostrat, Jaak. Kaitsmata toodang on probleemide allikas : tööstusomandi ABC. -  2. tr. - Tallinn : Juura, 2012. - 67 lk.
ISBN 978-9985-75-370-5
Märksõnad: tööstusomand ; õiguskaitse ; leiutised ; kaubamärgid ; patendid ; rahvusvahelised lepingud ; Eesti
Kohaviit: 1-12-02075

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

The international comparative legal guide to : corporate governance 2012 : a practical cross-border insight into corporate governance. - 5th ed. - London : Global Legal Group, 2012. - 226 lk.
ISBN 978-1-908070-29-6
ISSN 1756-1035
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingute valitsemine ; siseriiklik õigus ; võrdlev analüüs ; rahvusvaheline õigus ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/1760 ; 2012

Preferential trade agreements : a law and economics analysis / ed. by Kyle W. Bagwell, Petros C. Mavroidis. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - viii, 280 lk. - (Columbia Studies in WTO Law and Policy).
ISBN 978-1-107-00033-9
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; kaubanduspoliitika ; regionalism (pol.) ; väliskaubandus ; reguleerimine ; enamsoodustusrežiim ; kaubanduslepingud ; majandusanalüüs
Kohaviit: 2-12-04274
Täistekst

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

The impact of the OECD and UN model conventions on bilateral tax treaties / ed. by Michael Lang ... [et al.]. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - LIV, 1190 lk. - (Cambridge Tax Law Series).
ISBN 978-1-107-01972-0
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. Rahanduskomisjon ; Tulu ja kapitali maksustamise mudelkonventsioon ; Arenenud ja arenevate riikide vaheline topeltmaksustamise vältimise mudelkonventsioon ; topeltmaksustamine ; tulumaks ; kapitalimaksud ; maksustamine ; rahvusvaheline maksuõigus ; rahvusvahelised lepingud ; seaduste tõlgendamine ; arenenud riigid ; arengumaad ; kommentaarid
Kohaviit: 2-12-04277
Sisukord

Lind, Kaspar. Käibemaksupettused ja nende tõkestamine : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Kalle Merusk, Lasse Lehis. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. - 155 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 43). - Autori publikatsioonid lk. 151, 153. - Bibl. lk. 138-148.
Value added tax fraud and its prevention. Lk. 119-137.
ISBN 978-9949-32-037-0
ISSN 1406-6394
Märksõnad: maksuõigus ; maksustamine ; käibemaks ; pettus ; maksukuriteod ; kriminaalpreventsioon ; Eesti ; Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 43
Täistekst

SOTSIAALÕIGUS
SOCIAL LAW

Flynn, Eilionóir. From rhetoric to action : implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - XXVIII, 461 lk. - (Cambridge Disability Law and Policy Series).
ISBN 978-1-107-01171-7
Märksõnad: Puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006) ; rahvusvahelised lepingud ; puuetega inimesed ; õiguslik seisund ; õiguskaitse ; sotsiaalkaitse ; invapoliitika ; strateegiad ; tegevuskavad ; võrdlev analüüs ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus
Kohaviit: 2-12-04282
Täistekst

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Defining human trafficking and identifying its victims : a study on the impact and future challenges of international, European and Finnish legal responses to prostitution-related trafficking in human beings / ed. by Venla Roth. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2012. - VIII, 370 lk.
ISBN 978-90-04-20924-4
Märksõnad: inimkaubandus ; prostitutsioon ; prostitutsioonile sundimine ; ennetamine ; kriminaalpreventsioon ; inimõigused ; rahvusvaheline koostöö ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa ; Soome
Kohaviit: 2-12-04286
Täistekst

Kairjak, Marko ; Sootak, Jaan. Varavastased süüteod. - 3., täiend. ja ümbertööt. vlj. - Tallinn : Juura, 2012. - 224 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 215-219. - Märksõnaline sisujuht lk. 220-224.
ISBN 978-9985-75-371-2
Märksõnad: varavastased kuriteod ; kohtuasjad ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-12-04815

Койстинен, Ярмо. Экономическое преступление в России : сравнительно-правовой анализ уголовной наказуемости экономических правонарушений в сфере предпринимательской деятельности в историческом и социальном контексте в России и Финляндии : автореферат ... доктора юридических наук : (диссертация написана на финском языке), г. Хельсинки 2012, Финляндия. - [Хельсинки] : Kikimora Publications, 2012. - 50 lk.
ISBN 978-952-10-6570-5
Märksõnad: ettevõtlus ; majanduskuriteod ; maksukuriteod ; rahapesu ; karistused ; õigusloome ; võrdlev õigusteadus ; kriminaalpoliitika ; õigusajalugu ; Venemaa ; Soome ; autoreferaadid
Kohaviit: 1-12-02898

Жук, Максим. Теоретические основы построения системы институтов российского уголовного права / под науч. ред. В. П. Коняхина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Кубанский государственный университет. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2011. - 127 lk.
ISBN 978-5-93491-434-0
Märksõnad: kriminaalõigus ; õigusteooria ; õigussüsteemid ; süsteemianalüüs ; õigusreformid ; seadustikud ; Venemaa
Kohaviit: 2-12-04143

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Bohlander, Michael. Principles of German criminal procedure. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2012. - XIX, 306 lk. - (Studies in International and Comparative Criminal Law ; 8).
ISBN 978-1-84946-216-7
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; võrdlev õigusteadus ; õigussüsteemid ; Saksamaa
Kohaviit: 2-12-04248
Sisukord

The international comparative legal guide to : international arbitration 2012 : a practical cross-border insight into international arbitration work. - 9th ed. - London : Global Legal Group, 2012. - 516 lk.
ISBN 978-1-908070-32-6
ISSN 1741-4970
Märksõnad: vahekohtud ; vahekohtumenetlus ; siseriiklik õigus ; võrdlev analüüs ; rahvusvaheline õigus ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/1437 ; 2012

 

Kessel, Robert. Die Kontrolldichte der Normenkontrolle in Skandinavien aus deutscher Sicht : eine rechtsvergleichende Untersuchung der richterlichen Überprüfung der Verfassungsmässigkeit von Gesetzen in Dänemark, Norwegen und Schweden. - Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2011. - 337 lk. - (Studien zum Internationalen, Europäischen und Öffentlichen Recht ; 25).
ISBN 978-3-631-62118-9
ISSN 1430-5380
Märksõnad: kohtuvõim ; seadused ; õigusnormid ; kontroll ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; riigiõigus ; võrdlev õigusteadus ; Põhjamaad ; Taani ; Norra ; Rootsi ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/3032 ; 25
Sisukord

Litigation & dispute resolution. - London : Global Legal Group, 2012. - 278 lk.
ISBN 978-1-908070-26-5
ISSN 2049-3126
Märksõnad: vaidluste lahendamine ; tsiviilkohtumenetlus ; vahekohtud ; vahekohtumenetlus ; võrdlev analüüs ; jätkväljaanded
Kohaviit: PL A/6905 ; 1

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Changing Federal Constitutions : lessons from international comparison / ed. by Arthur Benz, Felix Knüpling ; Technische Universität Darmstadt, Institute of Political Science. - Opladen [etc.] : Barbara Budrich Publishers, 2012. - 420 lk. - (Forum of Federations).
ISBN 978-3-8474-0000-4
Märksõnad: õigusreformid ; õigusloome ; föderalism ; liitriigid ; põhiseadused ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 1-12-02016
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Castrén, Lalli. Lentorahdinkuljettajan syrjäytymätön vastuunrajoitus. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistus, 2012. - XXVIII, 222 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 309).
ISBN 978-951-855-318-5
ISSN 0356-7206
Märksõnad: õhutransport ; lennundus ; kaubavedu ; vastutus ; kahju hüvitamine ; transpordiõigus ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; Soome ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 309
Tutvustus

Koillinen, Mikael. Luottamuksensuoja eurooppalaisena oikeusperiaatteena. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistus, 2012. - XXXI, 536 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 310).
ISBN 978-951-855-319-2
ISSN 0356-7206
Märksõnad: õigussüsteemid ; haldustoimingud ; õiguskindlus ; legitiimsus ; õiglus ; õigusriik ; proportsionaalsuse põhimõte ; õigusteooria ; avalik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Soome ; Saksamaa ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 310

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Albrant, Merle ; Meiorg, Marianne ; Papp, Ülle-Marike. Võrdse kohtlemise seadus : käsiraamat / koostamisel aitas kaasa Kelly Grossthal ; toim. Marianne Meiorg ; Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2012. - 88 lk.
ISBN 978-9949-23-347-2
Märksõnad: võrdsed võimalused ; võrdõiguslikkus ; diskrimineerimine ; seadused ; põhiõigused ; õiguskaitse ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-12-02953

Албрант, Мерле ; Мейорг, Марианне ; Папп, Юлле-Марике. Закон о равном обращении : справочник / при составлении помогла Келли Гросстхал ; перевод с эстонского: Валерий Калабугин (первое издание), Иван Лаврентьев (дополнение второго издания) ; ред. Марианне Мейорг ; Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut. - 2-е изд., доп. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2012. - 88 lk.
ISBN 978-9949-23-348-9
Märksõnad: võrdsed võimalused ; võrdõiguslikkus ; diskrimineerimine ; seadused ; põhiõigused ; õiguskaitse ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-12-02954

Koostanud Maia Ruttu
30. november 2012


 digitaalarhiiv digar