Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2012-5

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Kiris, Advig ; Kukrus, Ants ; Nuuma, Poigo ; Oidermaa, Enno. Õigusõpetus : õpik. - 3., täiend. ja ümbertööt. tr. - [Tallinn] : Külim, 2012. - 422 lk. - (Majandusraamat ; 2-16). - Bibl. joonealustes märkustes, peatükkide lõpus ja lk. 409-413. - Ainejuht lk. 414-422.
ISBN 978-9949-9067-5-8
Märksõnad: õigusteadus ; tsiviilõigus ; äriõigus ; tööõigus ; karistusõigus ; kohtusüsteemid ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-12-01892

Крестьянская реформа 1861 года в России / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, юридический факультет ; сост., автор предисловия и вступительной статьи В. А. Томсинов. - Москва : Зерцало, 2012. - XCVIII, 381 lk. - (Великие реформы).
ISBN 978-5-8078-0193-7
Märksõnad: õigusajalugu ; pärisorjus ; maareformid ; pärisorjuse kaotamine ; talurahvas ; agraarajalugu ; Venemaa ; 19. saj. 2. pool
Kohaviit: 2-12-02032

Мэн, Генри Сомнер. Древний закон и обычай : исследования по истории древнего права / пер. с англ. А. Г. Аммона, В. Ф. Дерюжинского ; под ред. М. М. Ковалевского. - 2-е изд. - Москва : Красанд, 2011. - 313 lk. - (Академия фундаментальных исследований : история).
ISBN 978-5-396-00289-0
Märksõnad: õigusajalugu ; loomuõigus ; saali õigus ; ürgaeg ; ürgkogukondlik kord ; antiikaeg ; õigusantropoloogia
Kohaviit: 2-12-02030

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Эндрюс, Нил. Система гражданского процесса Англии : судебное разбирательство, медиация и арбитраж / Кембриджский университет ; пер. с англ. под ред. Р. М. Ходыкина. - Москва ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2012. - XLI, 498 lk.

ISBN 978-5-9998-0093-0
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; vaidluste lahendamine ; lepitamine ; mediatsioon ; vahekohtumenetlus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-12-02034

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Kaska, Veronika. Eesti viisapoliitika rändekanalina = Visa policy as migration channel in Estonia / tlk.: Kaidi Talsen. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2011. - 72, 72 lk. - (Sisekaitseakadeemia, Euroopa rändevõrgustik ; 5). - Bibl. lk. 64-70 ja lk. 66-72. - Rööptekst inglise k. - Tirelraamat.
Märksõnad: viisad ; rändepoliitika ; sisseränne ; kontroll ; ebaseaduslik ränne ; ennetamine ; rahvusvaheline koostöö ; õigusloome ; Eesti ; Euroopa
Kohaviit: 2-12-02297
Täistekst

Varjupaigataotlejate kinnipidamine ja kinnipidamise alternatiivid Eestis = Detention of asylum seekers and alternatives to detention in Estonia / [MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut]. - Tallinn : Jaan Tõnissoni Instituut, 2011. - 34, 34 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Rööptekst inglise keeles. - Tirelraamat.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; varjupaigataotlejad ; varjupaigaõigus ; pagulased ; inimõigused ; Eesti
Kohaviit: 1-12-01547

Варлен, Мария. Статус парламентария : теоретические проблемы : монография. - Москва : Проспект, 2011. - 186 lk.
ISBN 978-5-392-02372-1
Märksõnad: parlamentarism ; parlamendid ; parlamendiliikmed ; õiguslik seisund ; õigusteooria ; õigusfilosoofia ; võrdlev õigusteadus ; Venemaa
Kohaviit: 1-12-01116

Koostanud Maia Ruttu
31. mai 2012

Järgmine nimestik ilmub augusti lõpus 


 digitaalarhiiv digar