Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2012-4

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XI Riigikogu. Stenogrammiköidete register 2007-2011. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - 303 lk. - Seljapealkiri: Register 2007-2011.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu (11 : 2007-2011) ; parlamendid ; istungjärgud ; stenogrammid ; Eesti ; registrid
Kohaviit: 3-12-00889

XII Riigikogu stenogrammid 2011. III köide : I istungjärk : 4. aprill - 2. juuni. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - XXXV, 383 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-12-00890

XII Riigikogu stenogrammid 2011. IV köide : I istungjärk : 6.-16. juuni ; Erakorraline istungjärk : 29. august. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - XXV, 330 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-12-00891

Kiris, Advig ; Kukrus, Ants ; Nuuma, Poigo ; Oidermaa, Enno. Õigusõpetus : õpik. - 3., täiend. ja ümbertööt. tr. - Tallinn : Külim, 2012. - 422 lk. - (Majandusraamat ; 2-16). - Bibliograafia peatükkide lõpus ja lk. 409-411. - Kasutatud seaduste loetelu, lk. 411-413.
ISBN 978-9949-9067-5-8
Märksõnad: õigusteadus ; tsiviilõigus ; äriõigus ; tööõigus ; karistusõigus ; kohtusüsteemid ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-12-01648

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

English private law / ed. by Andrew Burrows. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - CCXLV, 1848 lk. - (Oxford Principles of English Law). - Raamatuseljal ka: Sources. Family. Companies. Property. Contract. Tort. Unjust enrichment. Insolvency. Private international. Civil procedure.
ISBN 978-0-19-922794-5
Märksõnad: eraõigus ; asjaõigus ; võlaõigus ; Suurbritannia
Kohaviit: 3-12-00710
Sisukord

Handbuch zum Vereinsrecht / begründet von Kurt Stöber ; fortgeführt von Dirk-Ulrich Otto. - 10. Aufl. - Köln : Schmidt, 2012. - XXXVI, 842 lk.
ISBN 978-3-504-40025-5
Märksõnad: ühingud ; institutsioonid ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-12-01590

Sörgjerd, Caroline. Reconstructing marriage in a changing legal and societal landscape : challenges of new cohabitation models in Sweden. - Uppsala : Uppsala Universitet, 2011. - 382 lk.
Märksõnad: perekonnaõigus ; abielu ; vabaabielu ; samasooliste partnerlus ; homoseksuaalid ; õigusajalugu ; õigusloome ; Euroopa Liidu õigus ; inimõigused ; võrdlev analüüs ; Rootsi ;  Holland ; Hispaania ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-12-00973

Varul, Paul ; Kull, Irene ; Kõve, Villu ; Käerdi, Martin ; Saare, Kalev. Tsiviilõiguse üldosa : [õigusteaduse õpik] / retsensendid: Marju Luts-Sootak, Heiki Pisuke. - Tallinn : Juura, 2012. - 372 lk. - Bibl. lk. 351-354. - Märksõnaline sisujuht lk. 355-376.
ISBN 978-9985-75-355-2
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa ; tehingud ; esindus (jur.) ; isikud ; esemed ; aegumine ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-12-01358

AUTORIÕIGUS
COPYRIGHT LAW

Phillips, Douglas E. The software license unveiled : how legislation by license controls software access. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XXI, 204 lk.
ISBN 978-0-19-534187-4
Märksõnad: intellektuaalne omand ; tarkvara ; arvutiprogrammid ; vabavara ; litsentsid
Kohaviit: 2-12-01480

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Schulz, Martin ; Wasmeier, Oliver. The law of business organizations : a concise overview of German corporate law. - Heidelberg [etc.] : Springer, 2012. - XI, 204 lk.
ISBN 978-3-642-17792-7
Märksõnad: ettevõtlus ; äriühingud ; aktsiaseltsid ; osaühingud ; ülevõtmine (maj.) ; äriühinguõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-12-01492
Täistekst

PANKROTIÕIGUS
BANKRUPTCY LAW

Staatsbankrott als Rechtsfrage / hrsg. von Kai von Lewinski. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 157 lk. - (Gesetzgebung und Verfassung ; 3).
ISBN 978-3-8329-6754-3
Märksõnad: maksejõuetus ; pankrotid ; finantskriisid ; riigirahandus ; saneerimine ; riigiõigus ; majandusõigus ; finantsõigus ; Saksamaa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-12-01466

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Graying prisoners : exploring the quality of life for aging prisoners / ed. by Keili Kollamaa, Ingmar Kurg, Avo Üprus. - Tallinn : Baltic Institute for Crime Prevention and Social Rehabilitation, 2012. - 233 lk. - Bibl. lk. 122-131.
ISBN 978-9949-30-311-3
Märksõnad: kriminaaltäitevõigus ; vanglad ; vangid ; eakad ; individuaalne heaolu ; sotsiaalhoolekanne ; tervis ; tervishoid ; tervisedendus ; elukvaliteet ; juhtumiuuringud ; Ameerika Ühendriigid ; Kanada ; Austraalia ; Uus-Meremaa ; Euroopa ; Baltimaad ; statistilised andmed ; projektiaruanded
Kohaviit: 2-12-01286

Kinnunen, Essi. Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspistessä. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2012. - XXXIII, 289 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 305).
ISBN 978-951-855-312-3
ISSN 0356-7206
Märksõnad: sport ; doping ; kuriteod ; karistused ; spordiõigus ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 305
Tutvustus

MEDITSIINIÕIGUS
MEDICAL LAW

Ethics and law in biomedicine and genetics : an overview of national regulations in the Arab states : [võrguteavik] / UNESCO, Cairo Office. - Cairo : UNESCO, 2011. - 88 lk.
ISBN 978-92-3-104211-9
Märksõnad: eetika ; õigus ; biomeditsiin ; siseriiklik õigus ; Araabia maad
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Kaitsepolitsei aastaraamat 2011 / Kaitsepolitseiamet ; koost. Harrys Puusepp. - [Tallinn] : Kaitsepolitseiamet, 2012. - 34 lk.
ISSN 2228-1789
Märksõnad: Eesti. Kaitsepolitseiamet ; julgeolekuteenistused ; luureteenistused ; kaitsepolitsei ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/2529 ; 2011
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

The Max Planck encyclopedia of public international law. Vol. 1-10 / published under the auspices of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law ; ed. under the direction of Rüdiger Wolfrum. - Oxford [etc.] : Oxford University Press ; [München] : Max-Planck-Gesellschaft, 2012.
Vol. 1: Aapl v Sri Lanka case to Casamance conflict (AA to CA).
Vol. 2: Case concerning certain questions of mutual assistance in criminal matters to Delagoa Bay arbitration (CA to DE).
Vol. 3: Delagoa Bay railway arbitration to Federal states (DE to FE).
Vol. 4: Feminism, approach to international law to Human rights, treaties, extraterritorial application and effects (FE to HU).
Vol. 5: Human rights, treaties, third-party effect to International organizations or institutions, headquarters (HU to IN).
Vol. 6: International organizations or institutions, history of to Martens clause (IN to MA).
Vol. 7: Martini case to Ozone layer, international protection (MA to OZ).
Vol. 8: Pacific islands to San Marino (PA to SA).
Vol. 9: Sanctions to Treaties of friendship, commerce, and navigation (SA to TR).
Vol. 10: Treaties, provisional application to Zones of peace (TR to ZO).
ISBN 978-0-19-929168-7
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; avalik õigus ; entsüklopeediad
Kohaviidad: 3-12-00591 ; 3-12-00592 ; 3-12-00593 ; 3-12-00594 ; 3-12-00595 ; 3-12-00596 ; 3-12-00597 ; 3-12-00598 ; 3-12-00599 ; 3-12-00600

Sinisalu, Arnold. Mõjutustegevuse piirid rahvusvahelises õiguses : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Lauri Mälksoo. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. - 277 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 42). - Bibl. lk. 236-253. - Autori publikatsioonid lk. 274.
Restrictions to subversive leverage in international law. Lk. 255-273.
ISBN 978-9949-19-933-4
ISSN 1406-6394
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; mõjutamine ; piirangud ; sõjaõigus ; rahvusvaheline õigusloome ; rahvusvahelised lepingud ; sõjakuriteod ; juhtumiuuringud ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 42
Täistekst

Yearbook of private international law. Vol. XII (2010) / published in association with Swiss Institute of Comparative Law. - Lausanne : Sellier, 2011. - XIV, 680 lk.
ISBN 978-3-86653-189-5
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/1255 ; 2010, 12
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe / Council of Europe. - 2nd ed. - Strasbourg : Council of Europe, 2011. - 132 lk. - (Human Rights Report).
ISBN 978-92-871-7257-0
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; Euroopa Liidu õigus ; põhiõigused ; seksuaalne orientatsioon ; sooline identiteet ; seksuaalvähemused ; diskrimineerimine ; homofoobia ; Euroopa ; aruanded
Kohaviit: 2-12-00540
Sisukord

EMRK : Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten : Kommentar / komment. von Ulrich Karpenstein, Franz C. Mayer. - München : Beck, 2012. - XXII, 733 lk.
ISBN 978-3406608124
Märksõnad: Euroopa Nõukogu ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) ; inimõigused ; põhiõigused ; Euroopa ; rahvusvahelised lepingud ; kommentaarid
Kohaviit: 1-12-00570

Inimõigused Eestis 2011 : Eesti Inimõiguste Keskuse aastaaruanne / toim.: Kari Käsper, Marianne Meiorg ; eess.: Iivi Anna Masso. - Tallinn : Eesti Inimõiguste Keskus, 2012. - 171 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISSN 2228-091X
Märksõnad: diskrimineerimine ; õiguskaitse ; Eesti ; aruanded ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/3507 ; 2011
Täistekst

Руководящие принципы по свободе мирных собраний / подготовлены Советом экспертов БДИПЧ ОБСЕ по вопросам свободы собраний и Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией) Совета Европы. - 2-е изд. - Варшава : БДИПЧ/ОБСЕ, 2011. - 193 lk.
ISBN 978-92-9234-810-6
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon. Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo ; koosolekute vabadus ; ühinemisvabadus ; sõnavabadus ; juhendid ; käsiraamatud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-12-00545
Täistekst

Shaping language rights : commentary on the European Charter for Regional or Minority Languages in light of the Committee of Experts' evaluation / ed. by Alba Nogueira López ... [et al.]. - Strasbourg : Council of Europe, 2012. - 551 lk. - (Regional or Minority Languages ; 9).
ISBN 978-92-871-7216-7
Märksõnad: Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta (1992) ; keelelised vähemused ; keelepoliitika ; hartad ; vähemuste õigused ; Euroopa ; kommentaarid
Kohaviit: 2-12-00541
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
30. aprill 2012

 


 digitaalarhiiv digar