Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2012-3

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XI Riigikogu stenogrammid 2011. I köide : IX istungjärk : 10.-27. jaanuar 2012. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - XXVIII, 336 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-12-00351
Täistekst

XI Riigikogu stenogrammid 2011. II köide : IX istungjärk : 7.-23. veebruar 2012. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - XXVIII, 297 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-12-00352
Täistekst

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Lember, Teele. Käsiraamat eluruumi üürileandjale. - Tallinn : Juura, 2012. - 144 lk. - Bibl. lk. 137-138. - Märksõnastik lk. 140-144.
ISBN 978-9985-75-351-4
Märksõnad: lepinguõigus ; lepingud ; eluruumid ; üürimine (eluruumid) ; üürilepingud ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-12-00470

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Dokumendinäidised äritegevuses / AS Äripäev, Äripäeva käsiraamatute toimetus ; peatoim. Eva Laks. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2012. - 2 kd. (irdlehtedena). - (Äripäeva käsiraamat). - Seisuga veebruar 2012.
ISSN 1736-5112
Märksõnad: ettevõtlus ; ärijuhtimine ; lepingud ; lepinguõigus ; Eesti ; dokumendid ; näidised ; käsiraamatud ; jätkväljaanded
Kohaviit: PE A/2491

Swan, Edward J. ; Virgo, John. Market abuse regulation. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - XXXIX, 440 lk.
ISBN 978-0-19-9532834
Märksõnad: väärtpaberid ; väärtpaberiturg ; finantsturg ; pettus ; manipuleerimine ; majanduskuriteod ; finantskuriteod ; võrdlev analüüs ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-12-00590

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Adeney, Elizabeth. The moral rights of authors and performers : an international and comparative analysis. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. - LX, 900 lk.
ISBN 978-0-19-928474-0
Märksõnad: autoriõigus ; õigusajalugu ; õigusloome ; moraal ; eetika ; rahvusvahelised lepingud ; konverentsid ; võrdlev analüüs ; Euroopa ; Prantsusmaa ; Saksamaa ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid ; Austraalia ; Kanada
Kohaviit: 3-12-00707
Sisukord

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Auditing the implementation of multilateral environmental agreements (MEAs) : a primer for auditors / United Nations Environment Programme. - Nairobi : UNEP, [2011]. - VI, 136 lk.
ISBN 978-92-807-3126-2
Märksõnad: keskkond ; keskkonnakaitse ; rahvusvahelised lepingud ; mitmepoolsed lepingud ; auditeerimine ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-12-00539
Täistekst

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Merrett, Louise. Employment contracts in private international law. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - XXXVIII, 329 lk. - (Oxford Private International Law Series).
ISBN 978-0-19-959104-6
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline eraõigus ; kohtuasjad ; Suurbritannia ; Euroopa
Kohaviit: 2-12-00748

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Vanglate kaplaniteenistus ja usuline töö vanglas : kaplaniteenistuse käsiraamat / toim. Johann-Christian Põder. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, 2012. - 60 lk.
ISBN 978-9949-9109-1-5
Märksõnad: kaplaniteenistus ; kaplanid ; vanglad ; kinnipidamiskohad ; pastoraaltöö ; sotsiaalne rehabilitatsioon ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-12-01165

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Grenzüberschreitende Vollstreckung in der Europäischen Union / hrsg. von Miklós Kengyel, Viktória Harsági. - München : Sellier. European Law Publishers, 2011. - XI, 464 lk.
ISBN 978-3-86653-154-3
Märksõnad: Euroopa Liit ; tsiviilkohtumenetlus ; täitemenetlus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-12-00931
Sisukord

Kangur, Andreas. Kohus ja kohtulahend : mõtteid ja soovitusi kohtulahendi kirjutajale / saatesõna: Eerik Kergandberg. - Tartu : Riigikohus, 2012. - 233 lk.
ISBN 978-9949-9223-0-7
Märksõnad: kohtunikud ; kohtumenetlus ; õigusnormid ; kohtulahendid ; õiguskeel ; eesti keel ; tekstiõpetus ; Eesti ; käsiraamatud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-12-01264

Reforms of civil procedure in Germany and Norway / ed. by Volker Lipp, Halvard Haukeland Fredriksen. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2011. - XI, 452 lk. - (Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht ; 83).
ISBN 978-3-16-150913-1
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; õigusreformid ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa ; Norra
Kohaviit: PL A/1754 ; 83

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Cardona, Tatjana. Parlamentarische Immunität in Österreich und Italien. - Wien : Verlag Österreich, 2011. - 200 lk. - (Juristische Schriftenreihe ; 241).
ISBN 978-3-70465-628-5
Märksõnad: parlamendid ; parlamendiliikmed ; õiguslik seisund ; puutumatus ; võrdlev õigusteadus ; Austria ; Itaalia
Kohaviit: 1-12-00569
Sisukord

Ernits, Madis. Põhiõigused, demokraatia, õigusriik / eess.: Uno Lõhmus. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. - 425 lk. - Bibl. lk. 424-425 ja joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-19-929-7
Märksõnad: põhiõigused ; põhiseadused ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; demokraatia ; õigusriik ; õigusnormid ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti
Kohaviit: 3-12-00378

Weltecke, Christoph. Gesetzgebung im Bundesstaat : Reformpotentiale des deutschen Föderalismus unter besonderer Berücksichtigung der Vorschläge der Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2011. - XII, 159 lk. - (Schriften zum deutschen und europäischen öffentlichen Recht ; 23).
ISBN 978-3-631-60732-9
Märksõnad: liitriigid ; föderalism ; reformid ; põhiseadused ; õigusreformid ; õigusloome ; võimkond ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6860 ; 23
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Моисеев, Евгений. Комментарий к Таможенному кодексу таможенного союза. - Москва : Проспект, 2011. - 460 lk.
ISBN 978-5-392-02061-4
Märksõnad: toll ; tollieeskirjad ; tolliliidud ; SRÜ maad ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 1-12-00701

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

International investment law and general international law : from clinical isolation to systemic integration? / hrsg. von Rainer Hofmann, Christian J. Tams. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 275 lk. - (Schriften zur Europäischen Integration und Internationalen Wirtschaftsordnung ; 24).
ISBN 978-3-8329-6729-1
Märksõnad: välisinvesteeringud ; rahvusvahelised lepingud ; lepinguõigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-12-00853

Юридический ежегодник Организации Обьединенных Наций 2005. - Нью-Йорк : Организация Обьединенных Наций, 2011. - 648 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguslik seisund ; rahvusvahelised lepingud ; aastaraamatud
Kohaviit: PV 3/1224 ; 2005

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Civil society, conflicts and the politicization of human rights / ed. by Raffaele Marchetti, Nathalie Tocci. - Tokyo [etc.] : United Nations University Press, 2011. - XVI, 259 lk.
ISBN 978-92-808-1199-5
Märksõnad: Euroopa Liit ; etnilised konfliktid ; konfliktiennetus ; valitsusvälised organisatsioonid ; kodanikuühiskond ; juhtumiuuringud ; Araabia-Iisraeli konflikt ; Iisrael ; Palestiina ; Bosnia ja Hertsegoviina ; Küpros ; Türgi ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-12-00530
Sisukord

Доклад Совета по правам человека : 16-я сессия (28.02.-25.03.11) ; 17-я сессия (30,05.-17.06.2011) ; 14-я спец. сессия (23.12.2010) ; 15-я спец. сессия (25.02.2011) ; 16-я спец. сессия (29.04.2011) ; 17-я спец. сессия (22.-23.08.2011) / Организация Объединенных Наций. - Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 2011. - 259 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Nõukogu ; nõukogud ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PV 3/1231 ; 66, 53

Thakur, Ramesh Chandra. The people vs. the state : reflections on UN authority, US power and the responsibility to protect. - Tokyo [etc.] : United Nations University Press, 2011. - XVII, 242 lk.
ISBN 978-92-808-1207-7
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; autoriteet ; interventsioonid ; humanitaarinterventsioonid ; humanitaarabi ; rahvusvaheline julgeolek ; vastutus ; rahuvalveoperatsioonid ; rahvusvaheline õigus ; humanitaarõigus ; Ameerika Ühendriigid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-12-00535
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
31. märts 2012 


 digitaalarhiiv digar