Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2011-10

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XI Riigikogu stenogrammid 2010. IV köide : VII istungjärk : 3.-20. mai. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2011. - XXVIII, 338 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad:
Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-11-01989
Täistekst

XI Riigikogu stenogrammid 2010. V köide : VII istungjärk : 31. mai-17. juuni. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2011. - XXX, 480 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-11-01990
Täistekst

XI Riigikogu stenogrammid 2010. VI köide : VIII istungjärk : 13. september-14. oktoober. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2011. - XXXII, 506 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-11-01991
Täistekst

Küpper, Herbert. Einführung in das ungarische Recht. - München : C.H. Beck ; Wien : Manz, 2011. - XVII, 307 lk. - (Schriftenreihe der Juristischen Schulung ; 186).
ISBN 978-3-406-5675-37
Märksõnad: õigus ; õigusajalugu ; õigussüsteemid ; avalik õigus ; eraõigus ; põhiseadused ; Ungari ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: PL A/4357 ; 186
Sisukord

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Müller-Bromley, Stephanie. Portugiesisches Zivilrecht. Band 2 : Familienrecht. Erbrecht. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 145 lk. - (Schriften zum Portugiesischen Recht ; 4).
ISBN 978-3-8329-6162-6
Märksõnad: perekonnaõigus ; pärimisõigus ; Portugal
Kohaviit: 2-11-06549
Tutvustus

Party autonomy in international property law / ed. by Roel Westrik, Jeroen van der Weide. - München : Sellier, European Law Publishers, 2011. - VI, 276 lk.
ISBN 978-3-86653-173-4
Märksõnad: asjaõigus ; omand ; rahvusvaheline eraõigus ; Euroopa Liidu õigus ; seaduste kooskõlastamine ; Euroopa Liidu maad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-11-06478
Sisukord

Pedersen, Hans Viggo Godsk ; Lund-Andersen, Ingrid. Family law in Denmark. - København : DJØF ; Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2011. - 190 lk.
ISBN 978-90-411-3625-1 (Kluwer)
ISBN 978-87-574-2513-0 (DJØF)
Märksõnad: perekonnaõigus ; peresuhted ; isikuõigused ; pärimisõigus ; Taani
Kohaviit: 2-11-06484
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Kallion, Madis. Äriõigus : lisamaterjal õppeainele / Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Kolledž. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011. - 79 lk. - Bibl. osade lõpus.
ISBN 978-9949-23-068-6
Märksõnad: äriühingud ; pangandusõigus ; reklaam ; euro ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-11-01089
Täistekst

Ulst, Ingrid. Balancing the rights of consumers and service providers in electronic retail lending in Estonia : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Lasse Lehis, Karin Sein. - Tartu : Tartu University Press, 2011. - 196 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 39). - Autori publikatsioonid lk. 7. - Bibl. lk. 82-89.
Tarbijate ja teenusepakkujate õiguste tasakaalustamine elektrooniliste tarbijalaenude pakkumisel Eestis. Lk. 91-96.
ISBN 978-9949-19-850-4
ISSN 1406-6394
Märksõnad: tarbijakaitseõigus ; tarbijakaitse ; ettevõtlus ; finantsteenused ; laenud ; tarbijakrediit ; e-raha ; põhiõigused ; piirangud ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 39
Täistekst

PANKROTIÕIGUS
BANKRUPTCY LAW

Manavald, Priit. Maksejõuetusõigusliku regulatsiooni valikuvõimaluste majanduslik põhjendamine : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Paul Varul, Toomas Haldma. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. - 193 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 40). - Bibl. lk. 175-186 ja joonealustes märkustes.
Economical argumentation to the alternatives of the legal regulation of insolvency. Lk. 163-174.
ISBN 978-9949-19-867-2
ISSN 1406-6394
Märksõnad:
maksejõuetus ; pankrotimenetlus ; õigusloome ; majanduslikud aspektid ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 40
Täistekst

Viimsalu, Signe. The meaning and functioning of secondary insolvency proceedings : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Paul Varul, Bob Wessels. - Tartu : Tartu University Press, 2011. - 237 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 38). - Bibl. lk. 222-229 ja joonealustes märkustes.
Teiseste maksejõuetusmenetluste mõiste, tähendus ja funktsioneerimine. Lk. 204-221.
ISBN 978-9949-19-847-4
ISSN 1406-6394
Märksõnad:
maksejõuetus ; pankrotimenetlus ; piiriülene koostöö ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu maad ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit:
PE A/1819 ; 38
Täistekst

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Trademark law in Central Eastern Europe / ed. by Michael Horak. - XVI, 494 lk.
ISBN 978-3-7007-4916-5
Märksõnad: tööstusomand ; kaubamärgid ; registreerimine ; õiguskaitse ; Ida-Euroopa ; Kesk-Euroopa
Kohaviit: 2-11-06439
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Arbeitsrecht : Individualarbeitsrecht mit kollektivrechtlichen Bezügen : Handkommentar / hrsg. von Wolfgang Däubler, Jens Peter Hjort ... [et al.] ; Martina Ahrendt ... [et al.]. - 2. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2010. - 3383 lk. - (Nomos-Kommentar).
ISBN 978-3-8329-4156-7
Märksõnad: töösuhted ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-11-06672

Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat / Eiki Nestor, Peep Peterson, Harri Taliga ... jt. - Tallinn : Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit, 2011. - 111 lk. - Bibl. lk. 101-103.
Märksõnad:
kollektiivlepingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-11-02543
Täistekst

Практическое руководство по коллективным переговорам / Эйки Нестор, Пеэп Петерсон, Харри Талига ... и др. ; перевод с эстонского языка: Александр Мартыненко. - Таллинн : [Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit], 2011. - 124 lk. - Bibl. lk. 112-113.
Märksõnad: kollektiivlepingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-11-02547
Täistekst

Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2011/2012 : seadusandlus, kommentaarid ja näited : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Ten-Team, 2011. - CD-ROM.
ISSN 1736-7905

Märksõnad:
töökeskkond ; tööohutus ; töötervishoid ; töökaitse ; Eesti ; käsiraamatud ; õigusaktid ; kommentaarid ; CD-ROMid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2446 ; 2011/2012

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Kobetsky, Michael. International taxation of permanent establishments : principles and policy. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - VII, 459 lk. - (Cambridge Tax Law Series).
ISBN 978-0-521-51632-7
Märksõnad:
hargmaised ettevõtted ; välisettevõtted ; tütarettevõtted ; maksustamine ; topeltmaksustamine ; rahvusvaheline maksustamine ; maksupoliitika
Kohaviit: 2-11-06447
Täistekst

PANGANDUSÕIGUS
BANKING LAW

Kallion, Madis. Pangandusõigus : valitud loengud. - Viimsi : Kivinurme, 2011. - 59 lk. - Bibl. lk. 59.
ISBN 978-9949-30-075-4
Märksõnad: pangandus ; õiguslikud aspektid ; rahapesu ; euro ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 3-11-02114

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Жубрин, Роман. Борьба с легализацией преступных доходов : теоретические и практические аспекты. - Москва : Волтерс Клувер, 2011. - XXI, 463 lk.
ISBN 978-5-466-00692-6
Märksõnad: alusetu rikastumine (jur.) ; majanduskuriteod ; finantskuriteod ; kuritegevus ; finantseerimine ; tulud ; legaliseerimine ; finantsjärelevalve ; kriminaalpreventsioon ; rahvusvaheline koostöö ; Venemaa
Kohaviit: 2-11-05887
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Betzinger, Michael. Sponsoring im öffentlichen Raum : eine Untersuchung des Verwaltungssponsoring, Parteiensponsoring und Abgeordnetensponsoring. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2011. - 216 lk.
ISBN 978-3-631-61538-6
Märksõnad: sponsoreerimine ; avalik haldus ; parteid ; parlamendiliikmed ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-11-06477

Kuusikko, Kirsi. Oikeusasiamiesinstituutio. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2011. - 662 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 22).
ISBN 978-951-855-307-9
ISSN 1458-0446
Märksõnad: parlamendid ; ombudsmanid ; avalik haldus ; seaduslikkuse järelevalve ; võrdlev analüüs ; Soome ; Euroopa
Kohaviit: PL A/5053 ; 22
Sisukord

Riigikogu : miks ja kuidas? / Riigikogu Kantselei, Eesti Rahvusraamatukogu ; eess.: Tunne Kelam. - 4., täiend. tr. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2011. - 36 lk. - Bibl. lk. 30.
ISBN 978-9949-413-31-7
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; töökorraldus ; õigusloome ; parlamendivalimised ; ühiskonnaõpetus ; Eesti ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-11-07297

Варлен, Мария. Статус парламентария : теоретические проблемы : монография. - Москва : Проспект, 2011. - 186 lk.
ISBN 978-5-392-02372-1
Märksõnad: parlamentarism ; parlamendid ; parlamendiliikmed ; õiguslik seisund ; õigusteooria ; õigusfilosoofia ; võrdlev õigusteadus ; Venemaa
Kohaviit: 2-11-05894

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Gade, Gunther Dietrich ; Stoppa, Edgar. Waffengesetz : Kommentar. - München : Beck, 2011. - XXI, 555 lk.
ISBN 978-3-406-62087-4
Märksõnad: relvastus ; relvad ; lahingumoon ; relvatööstus ; relvakaubandus ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 1-11-01979

Kulturgüterschutz - Kunstrecht - Kulturrecht : Festschrift für Kurt Siehr zum 75. Geburtstag aus dem Kreise des Doktoranden- und Habilitandenseminars "Kunst und Recht" / hrsg. von Kerstin Odendahl, Peter Johannes Weber. - Baden-Baden : Nomos ; Zürich : Dike ; Wien : Facultas, 2010. - 636 lk. - (Schriften zum Kunst- und Kulturrecht ; 8).
ISBN 978-3-8329-5770-4 (Nomos)
ISBN 978-3-03751-293-7 (Dike)
ISBN 978-3-7089-0494-8 (Facultas)
Märksõnad: kultuurivarad ; kultuuripärand ; kultuur ; kunst ; õiguskaitse ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa ; artiklikogumikud ; juubeliväljaanded
Kohaviit: 2-11-06548
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Participants in the international legal system : multiple perspectives on non-state actors in international law / ed. by Jean d'Aspremont ; foreword by W. Michael Reismann ; presentation by Math Noortmann. - London ; New York : Routledge, 2011. - XL, 448 lk. - (Routledge Research in International Law).
ISBN 978-0-415-56514-1
Märksõnad: mitteriiklikud toimijad ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-11-06483
Sisukord

The Vienna Conventions on the law of treaties : a commentary. Vol. I-II / ed. by Olivier Corten, Pierre Klein. - Oxford [u.a.] : Oxford University Press, 2011. - (Oxford Commentaries on International Law).
Vol. I. - LXXXIII, 960 lk.
ISBN 978-0-19-957352-3
Vol. II. - XIII, [963] - 2071 lk.
ISBN 978-0-19-957353-0
Märksõnad: Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon (1969) ; rahvusvahelised lepingud ; interpretatsioon ;  rahvusvaheline õigusloome ; kommentaarid
Kohaviidad: 3-11-02306 ; 3-11-02307
Sisukord

SÕJAÕIGUS
LAW OF WAR

Gardam, Judith. Necessity, proportionality and the use of force by states. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - XXIII, 259 lk. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law).
ISBN 978-0-521-17349-0
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; sõjalise jõu kasutamine ; paratamatus ja juhuslikkus ; proportsionaalsuse põhimõte ; humanitaarõigus ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-11-06448
Sisukord

Ruys, Tom. "Armed attack" and Article 51 of the UN Charter : customary law and practice. - New York : Cambridge University Press, 2010. - XXX, 585 lk.
ISBN 978-0-521-76664-7
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Ühinenud Rahvaste Harta (1945) ; hartad ; põhikirjad ; agressioon ; riigikaitse ; enesekaitse ; sõjalised konfliktid ; 11. septembri terrorirünnak, 2001 ; rahvusvaheline õigus ; tavaõigus
Kohaviit: 2-11-06490
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu
22. detsember 2011


 digitaalarhiiv digar