E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

2011-2

 Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations

 | Üld/General | COE/EN | ICAO | ILO | IMF | OECD | UN/ÜRO | WHO | WTO |


 

Üld
General

Duxbury, Alison. The participation of states in international organisations : the role of human rights and democracy. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law ; 71). - xxvi, 349 lk.
ISBN 9780521192002
Märksõnad: Rahvasteliit; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Euroopa Liit; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline õigus; legitiimsus; rahvusvaheline koostöö; liikmesriigid; liitumine; inimõigused; demokraatia

 

COE / EN
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Caarls, Susanne. E-voting handbook : key steps in the implementation of e-enabled elections. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2010. - 60 lk.
ISBN 9789287169488
Märksõnad: valimised; referendumid; e-hääletamine; valimisõigus; Euroopa; käsiraamatud

Concerted development of social cohesion indicators : methodological guide / Council of Europe, Directorate General of Social Cohesion. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2005. - 235 lk.
ISBN 9287157421
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; sotsiaalne sidusus; heaolu; sotsiaalne integratsioon; sotsiaalne kaasatus; võrdsed võimalused; riskirühmad; sotsiaalõigus; sotsiaalpoliitika; tegevuskavad; koostöö; Euroopa; käsiraamatud

Economic migration, social cohesion and development : towards an integrated approach / Patrick Taran ; under the responsibility and in co-operation with the Editing Group of the European Committee on Migration (CDMG). - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - (Migration collection). - 192 lk.
ISBN 9789287165725
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; välisränne; heaoluühiskond; sotsiaalne integratsioon; majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus; Euroopa

ECRI report on Estonia (fourth monitoring cycle) : adopted on 15 December 2009, published on 2 March 2010 / European Commission against Racism and Intolerance. - Strasbourg : Council of Europe, 2010. - (Monitoring reports). - 51 lk.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa Komisjon; rassism; ksenofoobia; antisemitism; sallimatus; diskrimineerimine; vähemusrahvused; inimõigused; õiguskaitse; Eesti; aruanded

European Convention on Human Rights : as amended by protocols Nos. 11 and 14 / European Court of Human Rights, Council of Europe. - Strasbourg : Council of Europe, 2010. - (Council of Europe treaty series ; 5). - 61 lk.
ISBN 9789287169297
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; põhiõigused; Euroopa; rahvusvahelised lepingud; protokollid

The European Court of Human Rights in facts and figures 2010 / Council of Europe. - Provisional ed. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2011. - 13 lk.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; rahvusvahelised kohtud; Euroopa; statistilised andmed

Guidance on the development of legislation and administration systems in the field of cultural heritage / document prepared by the Legislative Support Task Force of the Technical Co-operation and Consultancy Programme ; Regional Co-operation Division, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage ; editor: Robert Pickard. - 2nd ed. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2011. - 131 lk.
ISBN 9789287169228
Märksõnad: kultuuripärand; muinsuskaitse; ehitusmälestised; ehitiste kaitse; hoonete kaitse; arheoloogiamälestised; muistised; kunstimälestised; õiguslikud aspektid; finantseerimine; konserveerimine; säästev areng; Europa; juhendid

Introducing quality assurance of education for democratic citizenship in schools : comparative study of 10 countries / edited by Hermann Josef Abs. - Strasbourg : Council of Europe, 2009. - 340 lk.
ISBN 9789287165220
Märksõnad: hariduspoliitika; haridussüsteemid; hariduskorraldus; õpetajakoolitus; haridus; kvaliteet; hindamine; kodanikukasvatus; kodanikuõpetus; demokraatia; kultuuridevahelised uuringud; Euroopa

Protecting children from sexual violence : a comprehensive approach / prepared by the Council of Europe programme "Building a Europe for and with children". - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2010. - 325 lk.
ISBN 9789287169723
Märksõnad: lapsed; seksuaalne väärkohtlemine; seksuaalne vägivald; ennetamine; lastekaitse; sotsiaalne rehabilitatsioon; seksuaalkasvatus; Euroopa; artiklikogumikud

Video on demand and catch-up TV in Europe : a study by the European Audiovisual Observatory and the Direction du développement des médias (France) with the collaboration of NPA Conseil. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2009. - 368 lk.
ISBN 9789287167361
Märksõnad: videofilmid; videolaenutus; nõudevideo; digitaaltelevisioon; interaktiivne televisioon; majanduslikud aspektid; meediaturg; telekommunikatsioonipoliitika; Euroopa

Youth policy in Lithuania : a report / by an international country review group appointed by the Council of Europe ; Patrick J. Breen / Adriana Ciorbaru ; (Council of Europe, Directorate of Youth and Sport, European Youth Centre). - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2005. - 58 lk.
ISBN 9287155976
Märksõnad: noored; noorsoopoliitika; Leedu; aruanded

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organisation

Global and regional 20-year forecasts. - Montrêal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 84 lk.
ISBN 9789292317294
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; kaubavedu; lennuliiklus; lendurid; majanduslik prognostika; statistika

Location indicators = Указатели (индексы) местоположения. - 139th ed. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2011. – 384 lk.
ISSN 1727-2610
Doc 7910/139
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; asukoht; indikaatorid (andmed); lühendid; jätkväljaanded

Manual on Regional Accident and Incident Investigation Organization / ICAO. - 1. ed. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 32 lk.
ISBN 9789292317256
Doc 9946-AN/481
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennukid; lennuõnnetused; lennuohutus; uuringud; uurimistoimingud (jur.); käsiraamatud; jätkväljaanded

Unmanned Aircraft Systems (UAS) / ICAO. - Montrêal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 38 lk.
ISBN 9789292317515
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; tsiviillennundus; lennundus; kaugjuhitavad sõidukid; automaatjuhtimine; lennuohutus

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation

Labour administration and labour inspection : fifth item on the agenda : (Report V) / International Labour Conference, 100th session 2011. - Geneva : International Labour Office, 2011. - (Report / International Labour Conference. 100th session, 2011, ISSN 0074-6681 ; V). - 113 lk.
ISBN 9789221231097
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töökorraldus; töökeskkond; järelevalve; valitsusasutused; rahvusvahelised lepingud; konverentsikogumikud

Достойный труд для домашних работников : четвертый пункт повестки дня / Международное бюро труда. - Женева : Международное бюро труда, 2011. - (Доклад / Международная конференция труда. 100-я сессия 2011 ; IV(2A)). - 80 lk.
ISBN 9789224231056
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; koduabilised; töö (maj.); töötingimused; töösuhted; konverentsikogumikud

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Emerging from the global crisis : macroeconomic challenges facing low-income countries / a staff team led by Stefania Fabrizio. - Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2010. - 96 lk.
ISBN 9781616350734
Märksõnad: finantskriisid; majanduskriisid; majanduslik areng; arengumaad; 2000-ndad

Parker, David Cameron. Closing a failed bank : resolution practices and procedures / David C. Parker. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - 226 lk.
ISBN 9781616350277
Märksõnad: pangad (maj.); maksejõuetus; likvideerimine; pankrotimenetlus; pankrotid; laenud; aruandlus

Closing a failed bank : resolution practices and procedures / editors, Vivek Arora and Roberto Cardarelli. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - 226 lk.
ISBN 9781616350567
Märksõnad: majanduslik areng; hoiused; investeeringud; eksport; tööturg; tarbimine; Hiina; Aasia

Shifting gears : tackling challenges on the road to fiscal adjustment / prepared by the IMF Fiscal Affairs Department under the supervision of Carlo Cottarelli and Philip Gerson. - Washington, DC : International Monetary Fund, 2011. - (Fiscal monitor, 2011, Apr.). - 140 lk.
ISBN 9781616350666
Märksõnad: riigirahandus; riigivõlg; rahapoliitika; eelarvepoliitika

World economic outlook 2011, April : Tensions from the two-speed recovery : unemployment, commodities, and capital flows: a survey by the staff of the International Monetary Fund. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - (World economic and financial surveys). - ISBN 9781616350598
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; finantseerimine; rahvusvaheline rahandus; maailmamajandus; eelarvepoliitika; sisemajanduse kogutoodang; aruanded; jätkväljaanded

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Keeley, Brian. From crisis to recovery : the causes, course and consequences of the great recession / Brian Keeley and Patrick Love. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - (OECD insights, 1993-6753). - 144 lk.
ISBN 9789264069114
Märksõnad: majanduskriisid; finantskriisid; 2000-ndad; võrguväljaanded

Maintaining momentum : OECD perspectives on policy challenges in Chile / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 246 lk.
ISBN 9789264092754
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; rahvusvaheline abi; majanduspoliitika; majanduskasv; majandustingimused; haridus; tööhõivepoliitika; avalik haldus; rahandus; Tšiili

News in the Internet age : new trends in news publishing / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 157 lk.
ISBN 9789264088696
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; uudised; elektrooniline ajakirjandus; uus meedia; elektrooniline meedia; aruanded

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Achieving gender equality, women's empowerment and strengthening development cooperation : dialogues at the Economic and Social Council / Department of Economic and Social Affairs, Office for ECOSOC Support and Coordination. - New York : United Nations, 2010. - (Economic & social affairs.). - 265 lk.
ISBN 9789211303025
Märksõnad: naised; võrdsed võimalused; majandustingimused; arengukoostöö; majandusintegratsioon; konverentsikogumikud; ettekanded

The financial and economic crisis of 2008-2009 and developing countries / edited by Sebastian Dullien ; published by United Nations Conference on Trade and Development and Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - 324 lk.
ISBN 9789211128185
Märksõnad: maailmamajandus; rahasüsteemid; makroökonoomika; tarbijahinnad; volatiilsus; majanduskriisid; finantskriisid; arengumaad; Hiina; India; Brasiilia; Aafrika; 2000-ndad

Innovation performance review of Belarus / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - 149 lk.
ISBN 9789211170412
Märksõnad: innovatsioonipoliitika; innovatsioonid; teadus- ja arendustegevus; majandus; tööstus; investeeringud; statistilised andmed; Valgevene

Intellectual property in the World Trade Organization : turning it into developing countries' real property / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (UNCTAD series on assuring development gains from the international trading system and trade negotiations,). - 80 lk.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); intellektuaalne omand; rahvusvaheline kaubandus; majanduslik regulatsioon; tehnoloogiasiire; arengumaad; koostöö; arenenud riigid

International Law Commission 1999-2009. Volume IV, Treaties, final draft articles, and other materials / Arnold Pronto, Michael Wood. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - 838 lk.
ISBN 9780199578979
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Rahvusvahelise Õiguse Komisjon; rahvusvaheline õigus; komisjonid; aruanded; lepingud; seaduseelnõud; kommentaarid

International trade after the economic crisis : challenges and new opportunities / United Nations Conference on Trade and Development and Japan External Trade Organization. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - 142 lk.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; majanduskriisid; kaubanduspoliitika; kaubanduspiirangud; tollipoliitika; investeeringud; kaubanduslepingud; tollimaks; meetmed

Investment guide to the silk road / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - 66 lk.
Märksõnad: Siiditee; majandustingimused; investeerimiskliima; välisinvesteeringud; majanduslik areng; erasektor; Kasahstan; Kõrgõzstan; Tadžikistan; Usbekistan; Hiina; teatmikud

Investment policy review. Guatemala / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - 136 lk.
ISBN 9789211128161
Märksõnad: investeerimiskliima; investeerimispoliitika; välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; majandustingimused; Guatemala

Marine scientific research : a revised guide to the implementation of the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea / UN, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs. - New York : United Nations, 2010. - 71 lk.
ISBN 9789211336955
Märksõnad: ÜRO mereõiguse konventsioon (1982); rahvusvaheline õigus; mereõigus; õigusloome; rahvusvahelised lepingud; okeanograafilised uuringud; teaduseuuringud; õiguslikud aspektid

Most-favoured-nation treatment / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (UNCTAD series on issues in international investment agreements 2 ; 2010, 1). - 141 lk.
ISBN 9789211128147
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; enamsoodustusrežiim; investorid; standardid (normid); kaubandus; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline õigus

Non-tariff measures : evidence from selected developing countries and future research agenda / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (Developing countries in international trade studies). - 143 lk.
Märksõnad: majandustingimused; kaubanduspoliitika; rahvusvaheline kaubandus; eksport; import; tollipoliitika; tollimaks; arengumaad; juhtumiuuringud; Brasiilia; Tšiili; India; Filipiinid; Tai

Science, technology and innovation policy (STIP) : review of Mauritania / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (Science, technology and innovation policy review.). - 133 lk.
Märksõnad: majanduspoliitika; teaduspoliitika; tehnoloogia; innovatsioonid; innovatsioonipoliitika; ettevõtlus; mäendus; naftatööstus; Mauritaania; aruanded

Scope and definition / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - (UNCTAD series on issues in international investment agreements 2 ; 2010, 2). - 149 lk.
ISBN 9789211128154
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; investeeringud; investorid; mõisted; investeerimispoliitika; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud

STIP review of Lesotho : an implementation strategy / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (Science, technology and innovation policy review). - 96 lk.
Märksõnad: majanduspoliitika; teaduspoliitika; tehnoloogia; innovatsioonid; innovatsioonipoliitika; Lesotho; aruanded

Tyagi, Yogesh. The UN Human Rights Committee : practice and procedure / Yogesh Tyagi. - New York : Cambridge University Press, 2010. - 909 lk.
ISBN 9780521115933
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Komitee; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; inimõigused; komiteed; töökorraldus; õigusemõistmine; kodukorrad

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Ensuring balance in national policies on controlled substances : guidance for availability and accessibility for controlled medicines / WHO. - Geneva : World Health Organization, 2011. - 78 lk.
ISBN 9789241564175
Märksõnad: ravimid; narkootikumid; ravimikontroll; tervisepoliitika; inimõigused; meditsiiniõigus; õigusloome; reguleerimine; CD-ROMid; juhendid

Health systems in transition : France : health system review / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2010. - 326 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiuasutused; tervishoiukorraldus; Prantsusmaa; aruanded

Health systems in transition : Greece : health system review / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2010. - 204 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiuasutused; tervishoiukorraldus; Kreeka; aruanded

Health systems in transition : Spain / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2010. - 330 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiukorraldus; tervisepoliitika; Hispaania; aruanded

Quantification addendum : international medical guide for ships / WHO. - 3rd ed. - Geneva : World Health Organization, 2010. - 51 lk.
ISBN 9789241547994
Märksõnad: meremeditsiin; esmaabi; traumad; haavad; mürgistused; haigused; ravi; ennetav meditsiin; merelaevandus; töötervishoid; tööhügieen; käsiraamatud

Social determinants approaches to public health : from concept to practice / editors: Erik Blas, Johannes Sommerfeld and Anand Sivasankara Kurup ; World Health Organization. - Geneva : World Health Organization, 2011. - 209 lk.
ISBN 9789241564137
Märksõnad: tervishoid; rahvatervis; sotsiaalsed mõjud; tervisemõjurid; patsiendikaitse; tervisepoliitika; sotsiaalne turvalisus; tervisedendus; terviseprogrammid; projektiaruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Export promotion and the WTO : a brief guide / ITC. - Geneva : International Trade Centre, 2009. - (Export impact for good). - 41 lk.
ISBN 9789291373727
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubanduspoliitika; eksport; eksporditoetused; põllumajandustoetused; subsiidiumid; rahvusvahelised lepingud; teatmikud

Trade policy review : Democratic Republic of the Congo / WTO. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2010. - 270 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Kongo; jätkväljaanded

Trade policy review : Japan. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2011. - 256 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: regionaalökonoomika; kaubanduspoliitika; Jaapan; jätkväljaanded