Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2010 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2010

2010. aasta oli lugemisaasta, kuid raamat pole ainult lugemiseks. Raamat on alati tervik, milles teise poole moodustab kujundus, mis peaks pakkuma lugejale esteetilise elamuse ning aitama sisu välja mängida ja esile tõsta. Raamatukujunduse väärtustamiseks on Eestis igal aastal valitud Eesti Kujundusgraafikute Liidu, Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Rahvusraamatukogu korraldatud konkursil 25 kauneimat eesti kunstnike kujundatud raamatut.
2010. aasta toodangust esitas 60 kirjastajat auhindamisele 142 raamatut. Raamatuid oli vähem kui eelmistel aastatel, samas oli nende seas suhteliselt palju luuleraamatuid.
Konkursi reglement hindab raamatute kujunduse terviklikkust, head kaanekujundust, disaini ja küljendust, hästi loetavat ja maitsekat tüpograafiat ja kvaliteetset teostust (trükimaterjale, trükki ja köitmist).
Žürii töö algas välistamisega: esimeste voorudega jäeti kõrvale vähem huvitavad kujundused. Norivad sõnad olid ülekujundamine, kaane ja sisu omavaheline sobimatus, trendidetailide suvaline kasutus, üpris kitsas (kaane)materjali valik. Lõpuks jäi lauale 42 teost, mida iga žürii liige omaette hindas. Kui punktid olid kokku löödud, selgus, et piisavalt suur üksmeel oli 20 raamatu osas. Järgneval arutelul valiti veel viis.
Millised olid selle aasta kauneimad raamatud?
Palju oli head traditsioonilist kujundamise klassikat, milles erinevad kujunduselemendid maitsekaks tervikuks kokku pandud. Kahjuks vähe, kuid siiski oli radikaalseid, eksperimenteerivaid, fantaasialennuga üllatavaid lahendusi.
Rõõmustasid teaduslikud raamatuid, milles keerukad erinevate tekstitüüpide eristamist nõudvad tüpograafilised probleemid lahendatud nii, et kaotsi pole läinud teaduse lugejale oluline lihtsus ja selgus.
Mitmel korral tõstis žürii esile harmooniat ja elegantsi, mis saavutatud täpsete värvi- ja kirjavalikutega. Aga samuti töid, milles minimaalsete ja lihtsate võtetega on saavutatud mõjuvaid lahendusi. Ja ikka ja jälle mõjus kujunduse terviklikkus, eriti siis, kui kujunduselementidega tervikule lisandus kujunduse ja sisu omavaheline sobivus.

Tiit Hennoste
žürii esimees

2010 was the Year of Reading. However, there is so much more to a book than just reading. Any book is a complex, a synthesis in which design plays a crucial role by providing an aesthetic experience, and by playing up and accentuating the contents. To give book design its due, each year twenty-five most beautiful books created by Estonian graphic designers are chosen in a contest organised by the Estonian Graphic Designers’ Union, Estonian Publishers’ Association and Estonian National Library.
All in all, 60 publishers submitted 142 books of their 2010 production. With fewer entries than in previous years, the list, however, featured a relatively larger number of poetry titles.
The rules and regulations of this contest focus on assessing the consistency of book design, cover art, configuration and layout, readability and style of typography, and quality of execution (print materials, printing and binding).
The jury started its work with the elimination process: in the first rounds, less interesting designs were rejected. Much of the criticism focused on overdesigning, disharmony between the cover and the body of the book, random usage of trendy details, limited assortment of (cover) materials. Eventually 42 books were shortlisted, to be assessed by each jury member individually. The final scores indicated consensus on twenty books. Another five were picked during a discussion that followed.
So what were the most beautiful books of 2010 like?
Most of the shortlisted books represented good old classic design, a result of tasteful blending of various design elements. Woefully short, however, was the list of radical, experimenting solutions, the sort of fantasies that take one’s breath away.
A pleasant impression was made by academic texts in which the complicated typographical problems involving different fonts were solved without sacrificing lucidity and legibility.
On several occasions the jury stressed harmony and elegance achieved by a meticulous choice of colour and fonts, or singled out impressive solutions executed with minimal, simple techniques. And again it was the integrity of design that impressed, especially when combined with the mutual harmony of form and content.

Tiit Hennoste
Chair of the Jury

 

SADA SAARELEHTE, TUHAT TOOMELEHTE. VALIMIK EESTI RAHVAJUTTE, -LAULE, MÕISTATUSI JA VANASÕNU
Koostajad Selma Lätt, Erna Normann
Kujundajad: Kalle Toompere, Regina Lukk-Toompere
Kunstnik: Regina Lukk-Toompere
Kirjastaja: Koolibri
Trükikoda: Print Best, Reva Print
ISBN 978-9985-025-97-0, 218 lk
Paber: Galerie Volume 135 g/m²
Žürii: Huvitavad eesti rahva mütoloogial põhinevad illustratsioonid ja kujundaja loodud kirjagarnituur annavad kokku ühtlase terviku. 

SADA SAARELEHTE, TUHAT TOOMELEHTE. COLLECTION OF ESTONIAN FOLK TALES, MYTHS, SONGS, RIDDLES AND PROVERBS
Compilers: Selma Lätt, Erna Normann
Designesr: Kalle Toompere, Regina Lukk-Toompere
Illustrator: Regina Lukk-Toompere
Publisher: Koolibri
Printing House: Print Best, Reva Print
Jury: A harmonious combination of interesting illustrations based on Estonian mythology, and the font specially created by the designer.

 

Dace Lamberga
KLASSIKALINE MODERNISM. LÄTI MAALIKUNST 20. SAJANDI ALGUSES
Kujundaja: Tiit Jürna
Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum – Adamson-Ericu Muuseum
Trükikoda: Printon
ISBN 978-9985-992-76-0, 326 lk
Paber: sisu Arctic the Volume 150 g/m²; kaaned Carta Elega 290 g/m²; kaaneümbris Rivers Tradition Natural White 250 g/m²
Žürii: Sisuga hästi haakuv kirjakasutus ja kujundus, milles piltidel on ruumi hingata.

Dace Lamberga
CLASSICAL MODERNISM. EARLY 20TH CENTURY LATVIAN PAINTING
Designer: Tiit Jürna
Publisher: Art Museum of Estonia – Adamson-Eric Museum
Printing House: Printon
Jury: Typography and design are in perfect harmony with the content; pictures have enough space to breathe.

Kersti Koll, Reet Mark, Tiiu Talvistu
EESTI KUNST PAGULUSES
Kujundaja: Tiit Jürna
Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum
Trükikoda: Printon
ISBN 978-9985-9999-98, 544 lk
Paber: sisu ja kaanekate Galerie Art Silk 150g/m²; ees- ja tagaleht Munken Lynx 170g/m²; kaaneümbris Cyrios Skin Black 380g m²
Žürii: Efektne ja hästi töötav kaanekujundus, millest aimub sümboleid, lisaks ajastuomase tüpograafia kaudu värskena mõjuv sini-must-valge värvikombinatsioon.
Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat
Antalis
AS eripreemia parima paberikasutuse eest

Kersti Koll, Reet Mark, Tiiu Talvistu
ESTONIAN ART IN EXILE
Designer: Tiit Jürna
Publisher: Art Museum of Estonia
Printing House: Printon
Jury: Effective cover design with a hint of symbols; the blue-black-and-white colour combination exudes freshness through period typography.
Special prize ‘Golden Book’ of the National Library of Estonia
Special prize by Antalis Ltd for the best use of paper

Tiia Toomet
MÄNGUASJAD JUTUSTAVAD
Kujundaja: Tiiu Allikvee
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-449-60-6, 256 lk
Paber: MultiArt Matt 115 g/m²
Žürii: Klassikaline kujundus, kvaliteetsed fotod, mitmekesise materjali ning väljalõigete ja tavaliste fotode oskuslik kombineerimine.

Tiia Toomet
TOYS TELL
Designer: Tiiu Allikvee
Publisher: Tammerraamat
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Classic design, high-quality photography; skilful combination of the varied assortment of material as well as cuttings and photos.

Sulev Oll, Mari Kanasaar
PRINTSESSI VOODIKOHENDAJA PÄEVARAAMAT
Kujundajad: Piia Stranberg, Mari Kanasaar
Kirjastaja: AS Eesti Ajalehed
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN, 978-9985-64-420-1, 48 lk
Paber: Munken Print Cream 150 g/m²
Žürii: Elegantselt kerged pliiatsijoonistused ja käsitsi tehtud versaalid loovad terviku.

THE DIARY OF THE PRINCESS’S BEDMAKER
Designers: Piia Stranberg, Mari Kanasaar
Publisher: AS Eesti Ajalehed
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: The elegantly airy pencil drawings and hand drawn capitals complement one another beautifully.

VIINAKUU. ALKOHOL EESTI LUULES
Koostaja: Udo Uibo
Kujundaja: Asko Künnap
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9985-629-13-4, 368 lk
Paber: sisu – Munken Print Cream 100 g/m²; kaas – selg kalingur (Iris 870 hennabraun), kalinguril valge foolio; ees- ja tagaleht – Munken Print Cream 115 g/m²
Žürii: Sisu ja vormi õnnestunud kooskõla, milles alkoholiluule on vahendatud bordoopunase põhitooni ja bordoopunase tekstiga, lisaväärtuseks hästi kätte istuv formaat.

ESTONIAN DRINKING POETRY
Compiler: Udo Uibo
Designer: Asko Künnap
Publisher: Tänapäev
Printing House: Pakett
Jury: A happy harmony of form and content in which alcohol poetry is conveyed through the choice of the colour of Bordeaux for both the dominant tone
and text; handy format is a bonus.

Mats Traat
TULE RÜÜTAMINE
Kujundaja: Jüri Kaarma
Köide: Kadri Palover, Kristiina Nurk; juhendaja Lennart Mänd
Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9985-792-99-5, 94 lk
Paber: Munken Print Cream 100 g/m²
Žürii: Huvitav ja õnnestunud köiteeksperiment, milles tuuakse välja muidu hoolikalt varjatud saladuslikud köiteosad.

Mats Traat
ROBING THE FIRE
Designer: Jüri Kaarma
Publisher: Eesti Keele Sihtasutus
Printing House: Pakett
Jury: An interesting and successful experiment in bookbinding, revealing the usually hidden details.

Juhan Liiv
OH, ELUL IKKA TERA ON
Koostaja: Jüri Talvet
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9985-629-35-2, 240 lk
Paber: Munken Print White 100 g/m²
Žürii: Kanoonilise kirjandusklassiku ebakanooniline serveerimine, mille lahendus samas sobib hästi sisuga.

Juhan Liiv
OH LIFE’S GOT SOME ZEST
Compiler: Jüri Talvet
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tänapäev
Printing House: Pakett
Jury: A non-canonical presentation of the canonical literary classic; the design is in perfect harmony with the content.

Charles Baudelaire
66 KURJA LILLE
Koostaja: Ain Kaalep
Kujundaja: Jüri Kaarma
Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9985-793-07-7, 80 lk
Paber: Munken Print Cream 100 g/m²
Žürii: Minimalistlik klassika, mida kannab tundlik tekstitüpograafia.

Charles Baudelaire
66 FLOWERS OF EVIL
Compiler: Ain Kaalep
Designer: Jüri Kaarma
Publisher: Eesti Keele Sihtasutus
Printing House: Pakett
Jury: Minimalistic classic supported by sensitive text typography.

Helena Läks
HELENA LÄKS
Kujundaja: Valter Jakovski
Kirjastaja: Verb
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9985-994-88-7, 48 lk
Paber: Holmen Book Cream 70 g/m²
Žürii: Üllatav, robustsusele rõhuv liivapaberist must kaas ja roosa ümbrispaber koos põnevalt kujundatud sisuplokiga, kus toon-toonis värvikasutus ja lehe lõikamise lohakust mängivad mustad servad loovad kontrastse terviku.

Helena Läks
HELENA LÄKS (WENT HELENA)
Designer: Valter Jakovski
Publisher: Verb
Printing House: Pakett
Jury: A stunning, coarse black sandpaper cover and pink dust jacket combined with an intriguing body design; the tone-on-tone colouring and the black edges imitating sloppy cutting combine to form an ensemble full of contrast.

Lauri Kitsnik
MARMELAAD
Kujundaja: Andres Rõhu
Kirjastaja: Tuum
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9949-901-44-9, 80 lk
Paber: Munken Print 100 g/m²
Žürii: Väljapeetud, askeetlik kujundus heade väikeste detailidega, mida raamib väga efektne kaas läikiva marmelaadilaiguga.

Lauri Kitsnik
MARMALADE
Designer: Andres Rõhu
Publisher: Tuum
Printing House: Pakett
Jury: Elegant, ascetic design with nice small details framed by a striking cover with a glossy marmalade stain.

Lauri Pilter
RETK RAHEMÄKKE
Kujundaja: Andres Rõhu
Kirjastaja: Tuum
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9949-9014-1-8, 152 lk
Paber: Holmen Book White 70 g/m²
Žürii: Väga askeetlike vahenditega saavutatud elegantne ja napp tervik.

Lauri Pilter
A TRIP TO RAHEMÄGI
Designer: Andres Rõhu
Publisher: Tuum
Printing House: Pakett
Jury: An elegant and laconic synthesis achieved with very ascetic means.

Maarja Pärtna
ROHUJUURTE JUURES
Kujundaja: Lilli-Krõõt Repnau
Kirjastaja: Värske Rõhk
Trükikoda: Ecoprint
ISBN 978-9949-9095-0-6, 48 lk
Paber: sisu Serixo 120 g/m²; kaas Kvistpapper 300 g/m²
Žürii: Ilus ja õrn raamat, milles valitud õrnad jooned kujunduselemendina ennast hästi õigustavad.

Maarja Pärtna
AT THE GRASSROOTS
Designer: Lilli-Krõõt Repnau
Publisher: Värske Rõhk
Printing House: Ecoprint
Jury: A beautiful, exquisite book; delicate lines are well justified as a design element.

INIMESEPOEG VALGEL LAEVAL. UKU MASING 100
Koostaja: Arne Merilai
Kujundaja: Kalle Müller (Momo)
Kirjastaja: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool
Trükikoda: Greif
ISBN 978-9949-446-61-2, 528 lk
Paber: Munken Print 15 80 g/m²
Žürii: Ümbrise ja köite eeslehe värske, kaunis ja huvitav lahendus ning hästi valitud paber loovad teadustööst luuleraamatuliku terviku.

THE SON OF MAN ON A WHITE SHIP. UKU MASING 100
Compiler: Arne Merilai
Designer: Kalle Müller (Momo)
Publisher: Estonian Literary Museum, Tartu University
Printing House: Greif 
Jury: The fresh, beautiful and interesting design of the dust jacket and front endpaper combined with an excellent choice of paper turn an academic research into a work of poetry.

Mehis Heinsaar
EBATAVALINE JA ÄHVARDAV LOODUS
Kunstnik: Priit Pärn
Kujundaja: Külli Kuusik
Kirjastaja: Menu Kirjastus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-470-14-3, 152 lk
Paber: sisu Lux Cream 90 g/m², kaas Performa Alto 240 g/m²
Žürii: Terviklik ja huvitav lahendus, milles oluline sobiv paberivalik, lisaväärtuseks pildid täiskasvanutele mõeldud raamatus.

Mehis Heinsaar
NATURE STRANGE AND THREATENING
Illustrator: Priit Pärn
Designer: Külli Kuusik
Publisher: Menu Kirjastus
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: An accomplished and interesting solution with a good choice of paper; pictures in a book targeted for adults are a bonus.

Kristian Kirsfeldt, Peeter Allik
KALEVIPOEG 2.0
Kujundaja: Enno Piir
Kirjastaja: Eesti Ajalehed
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-444-99-1, 480 lk
Paber: Enso Classic 70 g/m²
Žürii: Netiajastu raamatu kämpina mõjuv jõuline terviklik kujundus.

Kristian Kirsfeldt, Peeter Allik
KALEVIPOEG 2.0
Designer: Enno Piir
Publisher: Eesti Ajalehed
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A powerful, consummate design exuding Internet-era camp.

Clarissa Pinkola Estés
NAISED, KES JOOKSEVAD HUNTIDEGA
Kujundaja: Britt Urbla Keller
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN 978-9985-321-51-5, 638 lk
Paber: Soporset Offset 80 g/m²
Žürii: Väga elegantne ja atraktiivne kahe värviga tehtud kaanekujundus koos väljapeetud, traditsioonilise sisukujundusega annab lihtsa ja ilusa terviku.

Clarissa Pinkola Estés
WOMEN WHO RUN WITH THE WOLVES
Designer: Britt Urbla Keller   
Publisher: Varrak
Printing House: Greif
Jury: Very elegant and attractive two-colour cover art and stylish, traditional body design combine to form a simple and beautiful ensemble.

Sofka Zinovieff
PUNANE PRINTSESS. REVOLUTSIOONILINE ELU
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Eesti Päevaleht
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-452-71-2, 350 lk
Paber: Bookpaper 1,8 80 g/m²
Žürii: Hea tüpograafia ja fotode esitus, mille tulemuseks on elegantne ja õrn tervik.

Sofka Zinovieff
RED PRINCESS. A REVOLUTIONARY LIFE
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Eesti Päevaleht
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Good presentation of typography and photos result in elegant and delicate design.

SÜGISBALL (ETÜÜDE NÜÜDISKULTUURIST 2)
Koostajad Virve Sarapik, Piret Viires
Kujundaja: Piia Ruber
Kirjastaja: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, Tartu Ülikooli Kirjastus
Trükikoda: Printon
ISBN 978-9949-446-57-5, 184 lk
Paber: sisu Munken Print White 90g/m²; Galerie Volume 135g/m²; kaas Carta Elega 230g/m²
Žürii: Väga hästi läbi töötatud ja teadusraamatule ebatraditsiooniline kujundus, lisaks huvitavad väikesed kujundusnipid annavad tulemuseks rafineeritud terviku, mis sobib teemaks oleva Mati Undi maailmaga

AUTUMN BALL (SKETCHES OF MODERN CULTURE 2)
Compilers: Virve Sarapik, Piret Viires
Designer: Piia Ruber
Publisher: Estonian Literary Museum, Tartu University Publishing
Printing House: Printon
Jury: Elaborate and sophisticated, non-traditional design of an academic title and the use of interesting design elements result in a refined concept that is in perfect harmony with the content – the world of Mati Unt.

SARI: PUNANE RAAMAT
Kujundaja: Jüri Jegorov
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Greif
Paber: Soporset Offset 90 g/m²
Žürii: Tuntud raamatusarja kujunduse õnnestunud terviklik värskendus.

SERIES: THE RED BOOK
Designer: Jüri Jegorov
Publisher: Tänapäev
Printing House: Greif
Jury: Successful revamping of a well-established book series.

Sirje Kiin
MARIE UNDERI EUROOPA-REISID
Kujundaja: Endla Toots
Kirjastaja: Go Group
Trükikoda: Greif
ISBN 978-9949-903-96-2, 160 lk
Paber: Munken Pure 130 g/m²
Žürii: Ajastu ja vanade postkaartide hõngu hästi tabav ja harmooniline värvivalik, piltide selge esitus, milles kunstnik ei ole esitletavaid postkaarte kujunduse alla matnud.

Sirje Kiin
THE EUROPEAN JOURNEYS OF MARIE UNDER
Designer: Endla Toots
Publisher: Go Group
Printing House: Greif
Jury: A harmonious choice of colours which excellently captures the spirit of the era; clear and uncluttered presentation of old postcards.

Reigo Rosenthal, Marko Tamming
SÕDA PÄRAST RAHU
Kujundaja: Andres Tali
Kirjastaja: SE&JS
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-902-72-9, 864 lk
Paber: Munken Print White 90 g/m²
Žürii: Klassikaline üldlahendus, väga hästi läbikujundatud terviklik kaas, mida iseloomustab täpne kirjade valik.

Reigo Rosenthal, Marko Tamming
WAR AFTER PEACE
Designer: Andres Tali
Publisher: SE&JS
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A classical solution, very well designed cover and excellent choice of fonts.

RIIGIRAAMATUKOGU HARULDUSED
Koostaja: Sirje Lusmägi
Kujundaja: Margit Plink
Kirjastaja: Eesti Rahvusraamatukogu
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-413-25-6, 92 lk
Paber: sisu Lessebo Design Smooth Ivory 130 g/m²; kaas Munken Pure 300 g/m²
Žürii: Teadusliku sisu elegantne, terviklik ja soe esitus.

RARE BOOKS FROM THE FORMER STATE LIBRARY
Compiler: Sirje Lusmägi
Designer: Margit Plink
Publisher: National Library of Estonia
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Elegant, consummate and warm presentation of academic content.

Karin Hallas-Murula
TALLINNA JUUGENDARHITEKTUUR. JACQUES ROSENBAUM (1878–1944)
Kujundaja: Piret Niinepuu-Kiik
Kirjastaja: Eesti Arhitektuurimuuseum
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9985-982-87-7, 128 lk
Paber: sisu Munken Pure 150 g/m²; eeslehed Munken Pure 150 g/m²; kaanekate Geltex 185 Moire; ümbris MultiArt Gloss 200 g/m²
Žürii: Elegantne kujundus, milles sisu ja vormi kooskõla on detailideni läbi mõeldud.

Karin Hallas-Murula
JUGENDSTIL ARCHITECTURE IN TALLINN. JACQUES ROSENBAUM (1878–1944)
Designer: Piret Niinepuu-Kiik
Publisher: The Museum of Estonian Architecture
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: Elegant design, a harmony of form and content in the smallest of details.

Kaspar Jancis
SEIKLUS SALAMANDRIL EHK MORTEN VIKSI USKUMATUD JUHTUMISED LOLLIDE LAEVAS
Kunstnik: Kaspar Jancis
Kujundaja: Einike Soosaar
Kirjastaja: Menu Kirjastus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-904-97-6, 96 lk
Paber: Ensolux Cream 90 g/m²
Žürii: Piltide autori ja kujundaja fantaasia ja julgus koos illustratsioonide erakordselt ilusa, värskelt mõjuva värvigamma ja sobiva paberiga annavad mõjuva terviku, millele lisab põnevust CD kasutamine kaanekujunduselemendina.

Kaspar Jancis
ADVENTURE ON THE SALAMANDER, OR THE INCREDIBLE HAPPENINGS OF MORTEN VIKS ON THE SHIP OF FOOLS
Illustrator: Kaspar Jancis
Designer: Einike Soosaar
Publisher: Menu Kirjastus
Printing House: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: The illustrator and designer’s imagination and boldness combined with the exceptionally beautiful and fresh colour scheme and a felicitous choice of paper form an impressive ensemble made even more exciting with the use of a CD as a cover design element.

 

Täiendav informatsioon: Rita Enna, turundusspetsialist, tel. 630 7368, e-post: Rita dot Enna at rahvusraamatukogu dot ee 

Toetajad / Supported by
Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital, Greif, Antalis, Tallinna Raamatutrükikoda, Printon Trükikoda, Print Best Trükikoda, Heidelberg Balticum, Altia Eesti

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia