E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti ametlikud väljaanded. 2003

Riigikogu Kantselei
Riigikantselei
    Rahvastikuministri Büroo
    Regionaalministri Büroo
Presidendi Kantselei
Riigikohus
Õiguskantsler
Riigikontroll
Eesti Pank
Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium
Kaitseministeerium
    Teabeamet
Keskkonnaministeerium
    Maa-amet
Kultuuriministeerium
    Muinsuskaitseamet
Majandus- ja Kommunikatsiooni
ministeerium
    Konkurentsiamet
    Lennuamet
    Maanteeamet
    Patendiamet
    Raudteeamet
    Sideamet
    Tarbijakaitseamet
    Veeteede Amet
Põllumajandusministeerium
    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

    Veterinaar- ja Toiduamet
Rahandusministeerium
    Maksuamet
    Statistikaamet
    Riigihangete Amet
    Tolliamet
Siseministeerium
    Kaitsepolitseiamet
    Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
    Piirivalveamet
    Politseiamet
    Päästeamet
Sotsiaalministeerium
    Ravimiamet
    Sotsiaalkindlustusamet
    Tervishoiuamet
    Tööturuamet
Välisministeerium
Avalik-õiguslikud ülikoolid
    Kunstiakadeemia
    Muusikaakadeemia
    Põllumajandusülikool
    Tallinna Pedagoogikaülikool
    Tallinna Tehnikaülikool
    Tartu Ülikool
Teaduste Akadeemia
Rahvusraamatukogu

 

RIIGIKOGU KANTSELEI

1.     101 biographies. The 10th Riigikogu / [Estonian National Library ; compiled by Jette Arula-Jahe, Rita Hillermaa in cooperation with the Riigikogu Chancellery Information Service]. - Tallinn : Riigikogu Chancellery, 2003 ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - 124 lk. : portr. ; 21 cm.

2.     101 lühielulugu. Riigikogu X koosseis / [Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Jette Arula-Jahe ja Rita Hillermaa koostöös Riigikogu Kantselei infotalitusega]. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2003 ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - 122 lk. : portr. ; 21 cm + 2 l. lisa.
ISBN 9985-9426-5-5

3.     IX Riigikogu [Elektrooniline teavik] : 18. märts 1999 - 25. veebruar 2003 / Riigikogu Kantselei. - Tekst ja kujutuslikud andmed (359 MB). - [Tallinn] : Riigikogu Kantselei, 2003. - 1 CD-ROM : värv. ; 12 cm. - Süsteemi nõuded: Windows 95/Me/NT/2000/XP/Red Hat (R)/Linux alates 7.2/Madrake(TM) 8.2, 64 MB RAM, 700x600 resolutsioon, brauser.
ISBN 9985-9246-6-5

4.     IX Riigikogu stenogrammid 2002. VII köide : VIII istungjärk : 7. oktoober - 7. november. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - Lk. 375-836, XXXVII, [64] lk., 18 l. ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

5.     IX Riigikogu stenogrammid 2002. VIII köide : VIII istungjärk : 11. november - 19. detsember. - Tallinn : Riigikogu kantselei dokumendiosakond, 2003. - Lk. 837-1507, XLI, [110] lk. : ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

6.     IX Riigikogu stenogrammid 2003. I köide : IX istungjärk : 13. jaanuar - 13. veebruar. Erakorralised istungjärgud [p.o. erakorraline istungjärk] : 25. veebruar. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - XXXVIII, 615, [158] lk., 1 l. ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

7.     X Riigikogu stenogrammid 2003. II köide : I istungjärk : 31. märts - 29. mai. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - XLIX, 322 lk., [45] lk., 1 l. ill. : ill. ; 30 cm.

8.     X Riigikogu stenogrammid 2003. III köide : I istungjärk : 2. juuni - 12. juuni. Erakorraline istungjärk : 30. juuni. Erakorraline istungjärk : 31. juuli. Erakorraline istungjärk : 6. august. Erakorraline istungjärk : 6. august. Erakorraline istungjärk : 7. august. Erakorraline istungjärk : 25. august. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - XXX lk., lk. 325-668, [59] lk. : ill. ; 30 cm.

9.     X Riigikogu stenogrammid 2003. IV köide : II istungjärk : 8. september - 9. oktoober. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - XXXV, 386, [19] lk. : ill. ; 30 cm.

10.     Juhised valimiskomisjonidele rahvahääletuseks. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 2003 ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 15, [2] lk. koos kaanega ; 21 cm.

11.     Juhised valimiskomisjonidele Riigikogu valimisteks [2003. aastal]. - [Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 2003] ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 24 lk. ; 21 cm.

12.     Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised : 20. oktoober 2002 : dokumente ja materjale / Vabariigi Valimiskomisjon ; [koostaja Epp Maaten]. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2003 ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 441 lk. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9949-10-198-0

13.    Lindmäe, Herbert, 1930-   &nbsp.
Suvesõda Virumaal 1941 / Herbert Lindmäe ; [järelsõna: Peep Varju]. - Tartu : Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, 2002 ([Tartu] : Greif). - 581, [3] lk., 15 lk. ill., portr. ; 21 cm. - ( Suvesõda ; 2). - Bibliograafia lk. 509-547 ja joonealustes märkustes. - Sisaldab registrit.
ISBN 9985-78-974-1 (köites)

14.    Pihlau, Jaak, 1937-   &nbsp.
Eesti sõjaväe häving aastal 1941 / Jaak Pihlau. - Tartu : Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, 2003 ([Tartu] : Johannes Esto Ühing). - 63 lk. ; 21 cm. - ( Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon ; 19). - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-78-949-0

15.     Riigikogu (The Parliament of Estonia) Directory / National Library of Estonia. - Tallinn : National Library of Estonia, 1993-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Riigikogu Kantselei tellimusel. - Kaanel pealkiri: Riigikogu Directory.
ISSN 1406-5193

*     Riigikogu Kroonika : [koosseis ja struktuur, seadusandlik tegevus, arupärimised, rahvusvahelised suhted] / Eesti Rahvusraamatukogu ; toimetanud Rita Hillermaa. - 1992/93 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-   &nbsp. - 19 cm. - 1 kord aastas. - Sisukord (1995-) ja eessõna (2000-) ka inglise keeles. - Kokkuvõte inglise keeles (2000-). - Sisaldab registrit.
ISSN 1406-409X

16.     Riigikogu Teatmik / Eesti Rahvusraamatukogu. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1993-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Riigikogu Kantselei tellimusel.
ISSN 1406-5185

17.     Riigikogu Toimetised / Riigikogu Kantselei ; peatoimetaja Aivar Jarne. - 1 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2000-   &nbsp. - 25 cm. - 2 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles. - Sisukord ka inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat ja registreid.
ISSN 1406-5665


RIIGIKANTSELEI


18.     Avaliku Teenistuse Aastaraamat / Riigikantselei. - 1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikantselei, 2000-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-6157

19.     Competitiveness and future outlooks of the Estonian economy : R&D and innovation policy review / [Marek Tiits, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet, Rein Kaarli ; Research and Development Council]. - Tallinn : State Chancellery, 2003 ([Tartu] : Triip). - 72 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9949-10-176-X

20.     Eesti majanduse konkurentsivõime ja tulevikuväljavaated : teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonipoliitika ülevaade / [Marek Tiits, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet ja Rein Kaarli ; Teadus- ja Arendusnõukogu]. - Tallinn : Riigikantselei, 2003 (Tõravere : Tõravere Trükikoda). - 72 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9949-10-127-1

21.     Eesti riiklikud teenetemärgid = The Estonian State decorations = Les decorations nationales de L`Estonie : [album / Riigikantselei ; tekst: Hannes Walter, Paul Luhthein, Ivo Manfred Rebane]. - 1998. a. vlj. kordustr. - Tallinn : Riigikantselei, 2003 (Tallinn : ETPV Trükikoda). - 116, [1] lk. : ill. ; 31 cm. - Rööptekst inglise ja prantsuse keeles.
ISBN 9985-78-859-1 (köites)

22.     Eesti Tänab ... : [Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid] / Riigikantselei ; koostajad: Kalev Uustalu, Ivo Manfred Rebane ... [jt.]. - 1995-1998 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikantselei, 1998-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Kokkuvõte inglise keeles (1919-2000 (2000)). - Sisaldab bibliograafiat ja registreid.
ISBN 9985-60-778-3
ISSN 1406-9326

23.     Euroopa Liidu tulevik ja Eesti : kolm institutsionaalset tulevikuvisiooni / Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut ; toimetajad Külliki Tafel ja Erik Terk ; [eessõna: Henrik Hololei]. - Tallinn : Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat, 2003 ([Tallinn : Multiprint]). - 68 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9949-10-180-8

24.     Liikluskorralduse nõuded teetöödel / [Riigikantselei]. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, [2003] (Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda). - 60 lk. : ill. ; 22 cm.

25.     Riigi Teataja Lisa / Riigikantselei. - Ilmub 30. jaanuarist 1991. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1991-   &nbsp. - 22 cm. - 3-4 korda nädalas, 1999-   &nbsp. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Riigi Teataja : elektrooniline andmekogu, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3352

26.     Riigi Teataja. I osa, Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid / Riigikantselei. - Ilmub 2. juulist 1990. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1990-   &nbsp. - 22 cm. - 2 korda nädalas, 1993-   &nbsp. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Riigi Teataja : elektrooniline andmekogu, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3328

27.     Riigi Teataja. II osa, Välislepingud, muud välissuhtlemisalased õigusaktid ja teadaanded / Riigikantselei. - Ilmub 10. veebruarist 1993. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1993-   &nbsp. - 22 cm. - 2 korda kuus. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Riigi Teataja : elektrooniline andmekogu, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3336

28.     Riigi Teataja. III osa, Riigikohtu lahendid / Riigikantselei. - Ilmub 27. veebruarist 1995. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1995-   &nbsp. - 22 cm. - 2-3 korda kuus. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Riigi Teataja : elektrooniline andmekogu, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3344

29.     Riigikantselei Aastaraamat / toimetaja Jaanus Rankla. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-7781

30.     Правовые Акты Эстонии : неофициальный перевод с издания 'Riigi Teataja' / Государственная канцелярия. - Ilmub 7. jaanuarist 1993. - Таллинн : Рийги Театая, 1993-   &nbsp. - 22 cm. - 2 korda kuus, 2002-   &nbsp. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-3360


Rahvastikuministri Büroo


31.     Integreeruv Eesti [Elektrooniline teavik] = Integrating Estonia = Интегрирующаяся Эстония / Minister Eldar Efendijevi Büroo, Minister Katrin Saksa Büroo. - Tekst, pilt ja heliandmed (39,1 MB). - Tallinn : Minister Eldar Efendijevi Büroo, [2003]. - 1 CD-ROM : heli, värv. ; 12 cm. - Süsteemi nõuded: operatsioonisüsteemi Windows standardversioon, MS Word, MS Excel, mpg faile lugev programm.

RIIGIKOHUS


32.     Riigikohus ... : lahendid ja kommentaarid : Riigikohtu väljaanne / koostaja Anu Avi. - 1993/1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Juura, 1995-   &nbsp. - 24 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab registreid.
ISSN 1736-1389


ÕIGUSKANTSLER


33.     Õiguskantsleri Tegevuse Ülevaade ... Aastal / Õiguskantsleri Kantselei. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


RIIGIKONTROLL


34.     Annual Report / Riigikontroll. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : State Audit Office, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-0188

35.     Hollandi programm 2000-2003 : Riigikontrolli, Hollandi Kontrollikoja ja juhtimisfirma MDF koostöö = The PSO program from 2000 to 2003 : co-operation between the Estonian State Audit Office, the Netherlands Court of Audit and the Management for Development Foundation / Riigikontroll. - [Tallinn] : Riigikontroll, 2003 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). - [36] lk. : ill., portr. ; 29 cm.

36.     Paar sammukest ühelt rändamise teelt : Riigikontroll 85 / [toimetanud Piret Malv]. - Tallinn : Riigikontroll, 2003 ([Viljandi : Print Best]). - 45, [3] lk. : ill., portr. ; 29 cm.

37.     Sõnaraamat [Online] : [eesti-inglise] / Riigikontroll. - Tekst. - [Tallinn] : Riigikontroll, [2003].

38.     Tegevusaruanne / Riigikontroll. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikontroll, 1999-   &nbsp. - 28 cm. - 1 kord aastas. - Kokkuvõte inglise keeles (1998 (1999) - 1999 (2000)).
ISSN 1406-7129

39.     Ülevaade Riigi Vara Kasutamise ja Säilimise Kohta ... Aastal / Riigikontroll. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikontroll, [1999]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


EESTI PANK


40.     Eesti ... Aasta Esialgne Maksebilanss : [maksebilansi kvartaliülevaade] / tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.

41.     Eesti Maksebilansi Aastaraamat / Eesti Pank. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-720X

42.     Eesti Panga ... Aasta Aruanne. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1994-   &nbsp. - 29-30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-1406

43.     Eesti Pank : annual report / Eesti Pank (Bank of Estonia). - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1994-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (1996 (1997)-).
ISSN 1406-1414

44.     Eesti Pank : newsletter / Information Department of Eesti Pank ; executive editor Ants Kaasik. - No. 1 (166) (1997) -   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1997-   &nbsp. - 30 cm. - 8 korda aastas, 1999-   &nbsp.

45.     Eesti Pank : teabeleht / Eesti Panga informatsiooniosakond ; tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Ilmub jaanuarist 1994. - Tallinn : Eesti Pank, 1994-   &nbsp. - 30 cm. - 8 korda aastas, 1999-   &nbsp.

46.     Estonian Balance of Payments Yearbook / Eesti Pank. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Balance of Payments Yearbook [Online].
ISSN 1406-9725

47.     Estonian Preliminary Balance of Payments for the ... : [quarterly balance of payments] / editor Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.

48.     Financial Stability Review / Eesti Pank ; executive editor Ants Kaasik. - 2003, november-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - 2 korda aastas.
ISSN 1736-1281

49.     Finantsstabiilsuse Ülevaade / Eesti Pank ; tegevtoimetaja Ants Kaasik. - 2003, november-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - 2 korda aastas.
ISSN 1736-1184

50.     Kroon & Economy : Eesti Pank quarterly / executive editor Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 24 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-829X

51.     Kroon ja Majandus : Eesti Panga kvartalikiri / tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 24 cm. - 4 korda aastas. - Kaanel pealkiri: Kroon & Majandus. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-801X

52.     Monetary Developments & Policy Survey / Eesti Pank ; executive editor Ants Kaasik. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1997-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-4162

53.     Rahapoliitiline Ülevaade / Eesti Pank ; tegevtoimetaja Ants Kaasik. - 1995, sept.-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-4154

54.     Selected Statistics / Eesti Pank = Bank of Estonia. - Ilmub 22. märtsist 2002. - Tallinn : Bank of Estonia, 2002-   &nbsp. - 21x30 cm. - 1 kord kuus.

55.     Statistikavalimik / tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Ilmub 7. märtsist 2002. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 21x30 cm. - 1 kord kuus.


HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM


56.     Analysis of the participation of Estonian organisations in the EU Fifth Framework Programme for Research and Technological Development (FP5) / [compiled by Silver Toomla ... et al. ; translation: Meeli Kuura]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium : Archimedes, 2003 ([Tartu : Guttenberg]). - 31 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-72-149-7

57.     Eesti keele tehnoloogilised ressursid ja vahendid : arvutikorpused, arvutisõnastikud, keeletehnoloogiline tarkvara / Kadri Muischnek, Heili Orav, Heiki-Jaan Kaalep, Haldur Õim ; Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ([Tallinn] : Pakett). - 85, [2] lk. : ill. ; 22 cm. - Bibliograafia lk. 79-86.
ISBN 9985-79-053-7

58.     Eesti organisatsioonide osaluse analüüs Euroopa Liidu viiendas teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis (5RP) / [koostajad Silver Toomla ... jt.]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium : Archimedes, 2003 ([Tartu : Guttenberg]). - 28, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-72-148-9

59.     Eesti viipekeel / Vahur Laiapea, Merilin Miljan, Urmas Sutrop, Regina Toom ; Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ([Tallinn] : Pakett). - 58, [2] lk. ; 22 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes ja lk. 53-55.
ISBN 9985-79-051-0

60.     Eestikeelne kooliharidus Petseris / Setomaa Valdade Liit, EV Haridus- ja Teadusministeerium ; toimetuse kolleegium: Kiira Matvejeva ... [jt.]. - [Setomaa] : Setomaa Valdade Liit, 2003 (Võru : Võru Täht). - 248 lk. : ill. ; 21 cm.

61.    Erelt, Tiiu, 1942-   &nbsp.
Eesti oskuskeelekorralduse seisund / Tiiu Erelt, Arvi Tavast ; Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ([Tallinn] : Pakett). - 127, [1] lk. : ill. ; 22 cm. - Eesti oskuskeele- ja oskussõnaõpetuse teoreetilisi käsitlusi lk. 57-60. - Bibliograafia joonealustes märkustes, lk. 61-62 ja lk. 63-65.
ISBN 9985-79-054-5

62.     Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine : tööversioon / [Euroopa Nõukogu ; tõlkinud Ülle Türk ja Kristel Weidebaum ; toimetanud Merike Mägedi]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2003 ([Tartu] : Bookmill). - 185 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia lk. 179-185.
ISBN 9985-72-150-0

63.     Excellence in Research : Estonia / Ministry of Education ; Centres of Excellence pages are compiled by the heads of centres ; editor Sirje Kivi. - 2001-2002 (2002)-   &nbsp. - [Tartu] : Ministry of Education, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-7757

64.     Haridus- ja Teadusministeerium : aastaraamat. - 1999-2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Haridusministeerium, [2001]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord kahe aasta jooksul.
ISSN 1406-9245

65.     Keelekümbluskeskus : kolme aasta jagu saavutusi = Immersion Centre : three years of accomplishment. - Tallinn : Keelekümbluskeskus, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne. - Rööptekst eesti ja inglise keeles. - Väljaande rahastajad: Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ja Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur.

66.     Keelekümbluskeskus : kolme aasta jagu saavutusi = Центр Языкового Погружения : результаты трехлетней работы. - Tallinn : Keelekümbluskeskus, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne. - Rööptekst eesti ja vene keeles. - Väljaande rahastajad: Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ja Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur.

67.     Konverents "Rahvuslik enesemääratlus ja emakeeleõpetaja" : Tallinn, 9. september 2003 : ettekanded. - Tallinn : Haridus- ja Teadusministeerium, 2003 ([Tartu : Tartumaa Trükikoda]). - 54, [2] lk. ; 21 cm. - Ettekanded kättesaadavad ka Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel: http://www.hm.ee/uus/hm/client/index.php?035262301334041217. - Bibliograafia joonealustes märkustes.

68.     Koondprojekti "Noorte tervistav puhkus 2002" aruanne / Haridus- ja Teadusministeerium ; [koostaja Kadri Kurve]. - Tallinn : [Haridus- ja Teadusministeerium], 2003 ([Tallinn] : Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse trükikoda). - 50 lk. : ill. ; 29 cm.
ISBN 9985-72-144-6

69.     Kutseõppeasutused : abiks otsustajale / Haridus- ja Teadusministeerium, Kutsehariduse ja Tööhõive Seirekeskus. - 1991 - 1993/1994 (1993) ; 1998-   &nbsp. - Tallinn : Haridus- ja Teadusministeerium, 1991-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne.

70.     Kõrghariduse kvaliteedikindlustamise süsteemist Eestis - tagasivaade esimesele akrediteerimise ringile / Kõrghariduse Hindamise Nõukogu, Eesti Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus, Rektorite Nõukogu ; [koostanud Tiit Laasberg, Hillar Bauman, Pille Pikker, Teet Seene]. - Tallinn : [Teaduste Akadeemia Kirjastus], 2003 ([Tallinn : Infotrükk]). - 54 lk. : ill. ; 30 cm. - Ülevaade on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi initsieeritud projektist "Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustus - senise praktika analüs, ühtse kvaliteedikindlustuse süsteemi väljatöötamine ja juurutamine".
ISBN 9985-50-360-0

71.     Minu esimene põhiseadus / [idee autor Katri Raik, Urmo Reitav]. - [Tartu : Tartu Ülikool], c2003 ([Narva] : Sata). - [32] lk. : ill. ; 21 cm. - Rööptekst vene keeles. - Raamatu ilmumist toetasid Ameerika Ühendriikide Suursaatkond ning Haridus- ja Teadusministeerium.
ISBN 9985-4-0363-0

72.    Nedeva, Maria.
Assessment of the Estonian research development technology and innovation funding system : [PREST] final report / by Maria Nedeva, Luke Georghiou ; [foreword: Rein Vaikmäe]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2003 ([Tõravere : Tõravere Trükikoda]). - 48 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-72-151-9

73.     Nimekorralduse analüüs / Eve Alender, Kairit Henno, Annika Hussar ... [jt.] ; Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ([Tallinn] : Pakett). - 117, [1] lk. ; 22 cm. - Bibliograafia lk. 78-81. - Valik eesti nimede teemal ilmunud kirjandust lk. 8-118.
ISBN 9985-79-052-9

74.     Noortelaagrite programmide uuringu aruanne / EV Haridus- ja Teadusministeerium ; koostaja Kersti Kõiv. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2003 ([Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda]). - 218 lk. : ill. ; 29 cm.

75.     Tartu Observatooriumi Aastaraamat / Haridus- ja Teadusministeerium ; koostajad: Tõnu Viik, Laurits Leedjärv, Enn Saar = Annual Report : Tartu Observatory / Estonian Ministry of Education and Research. - 1991 (1992)-   &nbsp. - Tõravere : Tartu Observatory, 1992-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Alates 2002 (2003)- tekst eesti ja inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.

76.     Testiterminite seletussõnastik : (eesti keel) / Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Komisjoni Socrates Lingua Action D projekt number 87663-CP-1-2000-1-UK-Lingua-LD ; [koostanud Tiiu Erelt ... jt.]. - Tallinn ; Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, keeletalitus, 2003 (Tartu : Bookmill). - 85 lk. : ill. ; 21 cm. - Ingliskeelsed terminid koos eestikeelsete vastetega lk. 73-85.
ISBN 9985-72-147-0

77.    Watson, George.
Koolikäitumise käsiraamat : nõuandeid ja abimaterjale käitumisprobleemidega toimetulemiseks / George Watson ; [tõlkinud Annely Jauk, Anna-Liisa Kurve ja Hille Saluäär]. - [Tartu] : El Paradiso, c2003 ([Tartu] : Greif). - 271, [1] lk. : ill. ; 27 cm. - ( XXI sajandi kool). - Raamatu ilmumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
ISBN 9949-10-258-8


JUSTIITSMINISTEERIUM


78.     Ametniku keelekäsiraamat : õigusaktide ja muude dokumentide koostaja abiline / Justiitsministeerium ; [koostajad Kaia Alasi, Uno Liivaku ja Aime Vettik]. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Juura, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 192 lk. ; 22 cm. - ( Juura keeleraamat). - Bibliograafia peatükkide lõpus ja lk. 182-184. - Sisaldab registrit.
ISBN 9985-75-133-7

79.     Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator : EMTAK 2003 / [Justiitsministeeriumi Registrikeskus]. - Tallinn : Justiitsministeeriumi Registrikeskus, 2003 ([Tallinn : Multico]). - 281 lk. : ill. ; 29 cm.

80.     Euroopa Kohtu lahendid. II : tähtsamad Euroopa Kohtu lahendid eesti keeles / Justiitsministeerium ; koostaja Julia Laffranque ; [tõlkinud Ann Rahnu ... jt. ; toimetanud Küllike Maurer ... jt.]. - Tallinn : Juura, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 248 lk. ; 23 cm.
ISBN 9985-75-103-5 (köites)

81.     Kaitse ennast ise / Eesti Vabariigi Justiitsministeerium. - [Tallinn : Justiitsministeerium, 2003] (Kuressaare : G. Trükk). - 48 lk. ; 15 cm.

82.     Kuritegevus Eestis 1991-2001 = Crime in Estonia 1991-2001 / Jüri Saar, Anna Markina, Andri Ahven ... [jt. ; tõlkija Hedi Kolk ; eessõna: Märt Rask] ; TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, EV Justiitsministeerium. - 2. tr. - Tallinn : Juura, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 311 lk. : ill. ; 22 cm. - Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk. 232-237.
ISBN 9985-75-109-4
ISBN 9985-75-109-3 (vale)

83.     Kuritegude ärahoidmine hoonete planeerimise ja projekteerimise kaudu / [toimetas Aime Vettik]. - Kordustr. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, [2003] (Kuressaare : G. Trükk). - 44 lk. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.

84.     Normitehnika käsiraamat / Justiitsministeerium ; [koostajad Raigo Sõlg ... jt. ; eessõna: Ken-Marti Vaher]. - Tallinn : Juura, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 144 lk. : ill. ; 21 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-75-127-2

85.     Põhiseadus : põhiseaduse 10. aastapäev / Justiitsministeerium ; [eessõna: Märt Rask]. - [Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus], 2002 (Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda). - 33 lk. ; 21 cm + 1 l. eessõnaga.

86.     Sammud ja Jäljed : [Justiitsministeeriumi aastaraamat] / Justiitsministeerium, avalike suhete talitus. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2003-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-0781

87.     Steps and Footprints : [Justiitsministeeriumi aastaraamat] / Justiitsministeerium = Ministry of Justice of Estonia, Public Relation Division. - Tallinn : Ministry of Justice, 2003-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-079X

88.     Õiguskeel / Justiitsministeerium ; toimetus: Erki Silvet (peatoimetaja), A. Vettik (tegevtoimetaja)... jt. - Tallinn : Kirjastus Juura, 1995-   &nbsp. - 21 cm. - 5 korda aastas. - Ajakirja sisukord kättesaadav ka WWW-s: http://www.juura.com/est.html.
ISSN 1406-7374

89.     Защити себя сам / Министерство юстиции Эстонского государства. - [Таллинн : Justiitsministeerium, 2003] (Курессааре : G. Trükk). - 55 lk. ; 15 cm.


KAITSEMINISTEERIUM


90.    Almann, Lauri.
Eesti riigikaitse juhtimine / Lauri Almann ; [Kaitseministeerium]. - [Tallinn] : Kaitseministeerium, [2003] ([Tallinn : K&O Offset]). - 70 lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - Raamat sisaldab ka: Rahuaja riigikaitse seadus.
ISBN 9985-9339-5-8

91.     Avalik arvamus ja riigikaitse 2000-2003 / Eesti Vabariigi Kaitseministeerium ; [eessõna: Juhan Kivirähk]. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2003 ([Tallinn : Ermecol]). - 31, [1] lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISBN 9985-9339-4-X

92.     Eesti Kaitsejõud ... [a.] / Eesti Vabariigi Kaitseministeerium, kaitsepoliitika ja riigikaitse planeerimise osakond. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne.

93.     Estonian Defence Forces ... [year] / Ministry of Defence Republic of Estonia, Department of Defence Policy and Planning. - Tallinn : Ministry of Defence, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne.

94.     Exercises on the NATO status of forces agreement, the Paris Protocol and the Partnership for Peace Status of Forces Agreement and its additional and further additional protocols / [foreword: Indrek Kannik]. - Tallinn : Kaitseministeerium, [2003] ([Tallinn : Printon]). - 98 lk. : ill. ; 30 cm.

95.     Riigikaitse : õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele / [Lauri Almann, Rein Helme, Harry Lahtein ... jt. ; Eesti Vabariigi Kaitseministeerium]. - 2., parand. tr. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 168 lk. : ill., portr. ; 25 cm. - Bibliograafia peatükkide lõpus.
ISBN 9985-9339-6-6
ISBN 9985-9339-3-1


KESKKONNAMINISTEERIUM


96.     Eesti metsanduse arengukava aastani 2010. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, [2003] ([Tartu : Paar]). - 31 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.

97.     Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium = Ministry of the Environment Republic of Estonia :[aastaraamat]. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles (2002 (2003)-).

98.     Estonian forestry development programme until 2010. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, [2003] ([Tartu : Paar]). - 31 lk. : ill. ; 30 cm.

99.     Forest management and protection in Estonia : [report / Estonian Ministry of the Environment, Center of Forest Protection and Silviculture ; compiled by Kalle Karoles ; edited by Mati Valgepea ; foreword: Olav Etverk]. - [Tartu] : Center of Forest Protection and Silviculture, 2003 ([Tartu] : Paar). - 58, [2] lk. : ill., portr. ; 30 cm. - Bibliograafia artiklite lõpus.
ISBN 9949-10-040-2

100.     Juhendmaterjal Espoo konventsiooni praktilise rakendamise kohta / [tõlge: Aina Hajaste]. - [Tallinn] : Keskkonnaministeerium, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 44 lk. : ill. ; 25 cm.

101.     Kaasaegse ökoloogia probleemid : Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas : Eesti IX ökoloogiakonverentsi lühiartiklid : Tartu, 11.-12. aprill 2003 = Problems of contemporary ecology : Estonian ecology in the globalising world : short communications presented at the Estonian IX Conference in Ecology : Tartu, April 11-12th 2003 / Eesti Ökoloogiakogu ... [jt.] ; toim. [ja eessõna:] T. Frey. - Tartu : Eesti Ökoloogiakogu, 2003 ([Põltsamaa : Vali Press]). - 368 lk. : ill. ; 21 cm. - Kaanel pealkiri: Eesti IX ökoloogiakonverents : 11.-12. IV 2003. - Tiitellehel ka ülapealkirjad: Eesti Põllumajandusülikool, Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Tartu Ülikooli alus- ja rakendusökoloogia tippkeskus. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles. - Bibliograafia artiklite lõpus.

102.     Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi rakendamise juhised / [European Commission, Directorate-General Environment ; tõlge: Eesti Õiguskeele Keskus, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon]. - [Tallinn] : Keskkonnaministeerium, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 45 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.

103.     Ohtlikud ained Eesti keskkonnas / [toimetajad Antti Roose, Enn Otsa ja Ott Roots ; eessõna: Antti Roose]. - Tartu : Tartu Ülikool ; [Tallinn] : Eesti Keskkonnauuringute Keskus, c2003 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus). - 112 lk. : ill., kaart. ; 28 cm. - Sisaldab bibliograafiat ja registrit.
ISBN 9985-4-0369-X

104.     Pärnu alamvesikonna veemajanduskava : kokkuvõte Eesti-Hollandi ühisprojekti "PSO0/ES/9/1 Optimisation of Water Management and Land Use in Rural Areas" raames / [Keskkonnaministeerium, Pärnumaa Keskkonnateenistus]. - Pärnu : Pärnumaa Keskkonnateenistus, 2003 ([Pärnu : Hansaprint]). - 47 l. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Bibliograafia l. 37-39.

105.     Программа развития лесного хозяйства Эстонии до 2010 года. - Таллинн : Keskkonnaministeerium, [2003] ([Тарту : Paar]). - 35 lk. : ill. ; 30 cm.


KULTUURIMINISTEERIUM


106.     Eesti spordi aastaraamat / Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ; koostaja ja toimetaja Juhan Maidlo. - 1988/1989 (1993)-   &nbsp. - Tartu : Atlex, 1993-   &nbsp. - 19-21 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-6998

107.     Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium. Nelja aasta raamat / [tekstid: Annikky Lamp ; toimetaja Sven Sommer ; eessõna: Urmas Paet]. - Tallinn : Kultuuriministeerium, c2003 (Tallinn : Prisma Print). - 95, [1] lk. : ill., portr. ; 30 cm.


MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM


108.     Eesti Energeetika = Estonian Energy / Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, energeetika osakond ; toimetaja Tiit Tamm. - 1992 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 1994-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-5576

109.     Information Technology in Public Administration of Estonia : yearbook / Ministry of Economic Affairs and Communications, Department of State Information Systems, Estonian Informatics Centre ; compiled by Ivar Odrats. - 1995 (1996)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Informatics Centre, 1996-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-5010

110.     Infotehnoloogia Avalikus Halduses : aastaraamat / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, riigi infosüsteemide osakond, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus ; koostaja Ivar Odrats. - Tallinn : Eesti Informaatikakeskus, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: IT : infotehnoloogia avalikus halduses. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (1998 (1999)-). - 1995. a-l rööppealkiri: Information Technology in Public Administration of Estonia ; osa teksti ja kokkuvõte inglise keeles.
ISSN 1406-0450

111.    Reid, Alasdair.
Optimising the design and delivery of innovation policy in Estonia: an evaluation of policy instruments for intensifying business innovation / Alasdair Reid with the assistance of Silja Kurik. - Tallinn : Ministry of Economic Affairs and Communications, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 57 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Creating an innovative Estonia).
ISBN 9949-10-011-9

112.    Rouwmaast, Vincent.
Business incubation: review of current situation and guidelines for government intervention in Estonia / Vincent Rouwmaast, Alasdair Reid, Silja Kurik. - Tallinn : Ministry of Economic Affairs and Communications, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 47 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Creating an innovative Estonia).

*     Ülevaade Riigi Majanduse Olukorrast ja Vabariigi Valitsuse Põhieesmärkidest / Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. - Tallinn : Rahandusministeerium, 2000-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas.


Konkurentsiamet


113.     Konkurentsiamet [Online] : aastaraamat. - 1998 [1999]-   &nbsp. - Tekst. - Tallinn : Konkurentsiamet, [1999]-   &nbsp. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka trükisena 1998 (1999) - 1999 (2000). - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.


Lennuamet


114.     Lennuameti Teataja. - Tallinn : Lennuamet, 2000-   &nbsp. - 32 cm. - 3 korda aastas.


Maanteeamet


115.     ... Aastal Eestis Toimunud Inimkannatanutega Liiklusõnnetuste Statistika / Maanteeameti analüüsi- ja infobüroo ; toimetaja Sirje Lilleorg. - 1997 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Maanteeamet, 1998-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-7455

116.     Aastakogumik / Maanteeamet. - 1992 (1993)-   &nbsp. - Tallinn : Maanteeamet, 1993-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.

117.     Annual Report / Estonian National Road Administration. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian National Road Administration, 1997-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

118.     Jalgratturi koolitus : õppekava ja määrused / [koostajad Raul Rom ja Urve Sellenberg]. - [Tallinn] : Maanteeamet, [2003] ([Tallinn : Multiprint]). - 71 lk. : ill. ; 21 cm.

119.     Liiklejate Hoiakud Vöötradade Suhtes [Online] : aruanne / Emor. - Tekst, graafikud. - Tallinn : Maanteeamet, 2000-   &nbsp. - 2 korda aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.
ISSN 1406-863X

120.     Liiklusõnnetused Jalgratturitega Eestis / Maanteeameti liiklusohutuse osakonna analüüsi- ja infobüroo ; toimetaja Helve Lõhmus. - 1997-1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Maanteeamet, 2000-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord kolme aasta jooksul.
ISSN 1736-0293

121.     Maanteehoiutööde rühmitamine ja tähistamine : kehtib alates 01. jaanuarist 2003. a. / Maanteeamet. - Tallinn : Maanteeamet, 2003 ([Tallinn : Teabetrükk]). - 28 lk. ; 30 cm.

122.     Statistics of Fatal and Injurious Road Traffic Accidents in Estonia / Estonian Road Administration. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Road Administration, 1999-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-7552

123.     Teeleht = The Road Paper : Maanteeameti väljaanne / toimetaja Enno Vahter. - Ilmub jaanuarist 1995. - Tallinn : Maanteeamet, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.


Patendiamet


124.     Eesti Kasuliku Mudeli Leht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. - Ilmub oktoobrist 1994. - Tallinn : Eesti Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1994-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena 2003. a-st.
ISSN 1023-6546

125.     Eesti Kaubamärgileht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. - Ilmub septembrist 1993. - Tallinn : Eesti Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1993-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord kuus.
ISSN 1022-0852

126.     Eesti Patendiamet : aastaraamat = The Estonian Patent Office : annual report / koostaja Eve Tang. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Patendiamet, 1999-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-5991

127.     Eesti Patendileht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. - Ilmub detsembrist 1995. - Tallinn : Eesti Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 6 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena 2003. a-st.
ISSN 1406-0485

128.     Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = Information Department of the Estonian Patent Office ; peatoimetaja Mati Kembo. - Ilmub augustist 1998. - Tallinn : Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1998-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas.
ISSN 1406-376X

129.    Goddin, Jeremy Robert.
Euroopa patent / J. R. Goddin ; [inglise keelest tõlkinud Raul Kartus ; eessõna: Matti Päts]. - [Tallinn] : Patendiamet, c2003 ([Tallinn] : Prisma Print). - 32 lk. ; 21 cm. - Sisaldab internetiallikate loetelu ja bibliograafiat.
ISBN 9985-9340-2-4

130.     Patenditaotlus : valik patenditaotlejale olulisi õigusakte : metoodilised juhised / [koostajad Monica Lauri, Eve Tang ; toimetajad Liivi Seestrand, Eve Tammaru ; tõlkijad Mari Kannussaar, Anne Erlach ; eessõna: Toomas Lumi]. - Tallinn : Patendiamet, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 143 lk. ; 24 cm.
ISBN 9985-9340-3-2


Sideamet


131.     Aastaraamat / Sideamet = Estonian National Communications Board ; toimetaja Ave Reinson. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Sideamet, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

132.     Yearbook of the Estonian National Communications Board / Sideamet = Estonian National Communications Board ; editor Ave Reinson. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Sideamet, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


Tarbijakaitseamet


133.     Tarbija teatmik : praktiline käsiraamat. - [Tallinn] : EPQ Teenindus, [2003] ([Viljandi : Print Best]). - 319 lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-78-929-6


Veeteede Amet


134.     Eesti lootsiraamat / Veeteede Amet, hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus ; [koostajad Anu Heinsaar ... jt.]. - [Tallinn] : Veeteede Amet, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 211, [4] lk. koos kaanega : ill., kaart. ; 31 cm. - Merendusalased õigusaktid lk. 195. - Sisaldab registrit.
ISBN 9949-403-14-6 (köites)

135.     Paris memorandum of understanding on port state control. - [Tallinn] : Veeteede Amet, 2003 ([Tallinn] : Spin Press). - 60 lk. ; 29 cm.

136.     Veeteede Amet = Estonian Maritime Administration / [koostajad Tarmo Ots, Malle Lõhmus, Kersti Aasma ; ajaloo osa: Tarmo Ojamets ; eessõna: Andrus Maide]. - Tallinn : Veeteede Amet, 2003 ([Tallinn] : Vaba Maa). - [32] lk. : ill., portr. ; 26 cm. - Rööptekst inglise keeles.

137.     Veeteede Ameti Teataja / toimetuse kolleegium: Andrus Maide (peatoimetaja), Malle Lõhmus (tegevtoimetaja), Arvo Veskimets ... [jt.]. - Tallinn : Veeteede Amet, 1993-   &nbsp. - 29 cm. - 4 korda aastas, 2000-   &nbsp.


PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM


138.    Ader, Eve, 1946-   &nbsp.
Mahepõllumajanduslik tootmine 2003. aastal / [Eve Ader, Egon Palts]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium, [2003] ([Tallinn : Printon]). - 51 lk. : ill. ; 21 cm.

139.     Agriculture and Rural Development : overview : Estonia / Ministry of Agriculture of Estonia ; editor: Ants Laansalu, Heinrich Allikivi. - 1997 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Ministry of Agriculture of Estonia, 1998-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel.

140.     Eesti agraar- ja maaelupoliitika Euroopa Liidu lävel = Estonian agrarian and rural policy on treshold of the European Union / Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon ... [jne. ; vastutav toimetaja Jaan Kivistik ; eessõna: Arnold Rüütel]. - Tallinn : Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 190 lk. : ill., portr. ; 20 cm. - Tiitellehel ka: ülapealkirjad EV Põllumajandusministeerium, Eesti Põllumajandusülikool, Akadeemiline Põllumajanduse Selts, Eesti Maarahva Kongress. - ( EAA väljaanne / Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon, ISSN 1406-9113 ; nr. 16/2003).

141.     Euronõu : Põllumajandusministeeriumi ja ajakirja Maamajandus ühisväljaanne / vastutav toimetaja Ülo Kalm. - Ilmub juunist 2002. - Tallinn : Maaleht, 2002-   &nbsp. - 28 cm. - 3 korda aastas.

142.     Kümme pöördelist aastat Eesti põllumajanduses : seminar : 6. detsember 2002, Tallinn, Eesti = 10 years of transition of Estonian agriculture : seminar on 6 December 2002, Tallinn, Estonia / [koostanud ja eessõna: Ants Laansalu ja Ruve Schank]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium, [2003] (Tallinn : Printon). - 162 lk. : ill. ; 21 cm. - Tekst eesti ja inglise keeles.

143.     Loomapidamishoonete üldised nõuded / [koostaja Vello Luts]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003 ([Tartu : Paar]). - [10] lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm.

144.     Mahepõllumajandus : lühiülevaade põllumajandustootjatele, kes on huvitatud mahepõllumajandusele üleminekust / [Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003 ([Tartu : Paar]). - [8] lk. koos kaanega : ill. ; 22 cm.

145.     Muudatused ehituses : abiks põllumajandustootjale ja maapiirkonna ettevõtjale : [1. jaanuaril 2003 jõustunud ehitusseadusest / koostaja Vello Luts]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003 ([Tartu : Paar]). - [6] lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.

146.     Põllumajandus Ja Maaelu Areng : ülevaade / Põllumajandusministeerium ; koostaja Ants Laansalu. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 1997-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel (1998 (1999)-).

147.     Testettevõtete Majandusnäitajad = Economic Characteristics of Farm Accountancy Data Network Agricultural Holdings / Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium, Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus. - 1998 (2000)-   &nbsp. - Jäneda (Harju maakond) : Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 2000-   &nbsp. - 20 cm. - Ebaregulaarne. - Tekst eesti ja inglise keeles.
ISSN 1406-8338


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet


148.     Aastaraamat / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet = Estonian Agricultural Registers and Information Board ; koostajad Luise Puu, Heli Raamets, Annely Kaasik, Eve Kask. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2002-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles.
ISSN 1406-7463

149.     Abiks loomakasvatajale : põllumajandusloomade märgistamine ja registreerimine / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003 ([Tartu : Paar]). - [12] lk. : bill. ; 22 cm.

150.     SAPARD. Abiks taotlejale. I meede, Põllumajandustootmise investeeringutoetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [2., muud. tr.]. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2003 ([Tallinn : K&O Offset]). - 36 lk. : ill. ; 30 cm.

151.     SAPARD. Abiks taotlejale. II meede, Põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringutoetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [2., muud. tr.]. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2003 ([Tallinn : K&O Offset]). - 28 lk. : ill. ; 30 cm.

152.     SAPARD. Abiks taotlejale. III meede, Maapiirkondades alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [2., muud. tr.]. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2003 ([Tallinn : K&O Offset]). - 32 lk. : ill. ; 30 m.

153.     SAPARD. Abiks taotlejale. IV meede, Maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [2., muud. tr.]. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 32 lk. : ill. ; 30 cm.

154.     Tera- ja kaunvilja, rapsi, rüpsi ning seemne- ja kiulina kasvatamise toetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, [2003] ([Tallinn : Printon]). - 8 lk. : ill. ; 30 cm. - Õigusaktid lk. 8.


RAHANDUSMINISTEERIUM


155.     ... Aasta Riigieelarve Täitmise Aruanne / Rahandusministeerium. - 1994 (1995) - 1996 (1997) ; 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Rahandusministeerium, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 2-3 korda aastas, 2001-   &nbsp. - Kaanel pealkiri: Riigieelarve ... : täitmise aruanne.

156.     ISPA-st ühtekuuluvusfondi: kogemused ja tulevik / [Rahandusministeerium ; eessõna: Renaldo Mändmets]. - Tallinn : Ortwil, 2003 (Tallinn : Ortwil). - 35 lk. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9985-897-15-3

157.     Riigieelarve Eelnõu Seletuskiri / Rahandusministeerium. - 1994 (1993)-   &nbsp. - Tallinn : Rahandusministeerium, 1993-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas.

158.     Riiklike Investeeringute Programm Aastateks ... / Rahandusministeerium. - 1996-1998 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Rahandusministeerium, 1995-   &nbsp. - 25 cm. - Ebaregulaarne.

159.     Ülevaade Riigi Majanduse Olukorrast ja Vabariigi Valitsuse Põhieesmärkidest / Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. - Tallinn : Rahandusministeerium, 2000-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas.


Maksuamet


160.     Maksuamet : aastaraamat = Tax Board : annual report. - 1997 (1998)-   &nbsp. - [Tallinn] : Maksuamet, 1998-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.

161.     Maksuamet Aroniga ja Aronist : [Villar Aron / koostaja Marge Erling ; eessõna: Aivar Sõerd]. - Tallinn : Maksuamet, 2003 ([Tallinn] : Folger Art). - 63 lk. ; 20 cm.
ISBN 9949-10-041-0 (köites)


Statistikaamet


162.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VII, Perekond. Pikaajaline haigus või puue = 2000 population and housing census. VII, Family. Long-term illness or disability / Statistikaamet ; [koostanud Kristiina Känd ... jt.]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 307, [3] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-74-167-6

163.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VIII, Elatusallikad. Tööalane ja sotsiaal-majanduslik staatus = 2000 population and housing census. VIII, Sources of subsistence. Employment and socio-economic status / Statistikaamet ; [koostanud Kristiina Känd ... jt.]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 338, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-74-167-6

164.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. IX, Majanduslikult aktiivne rahvastik [Online] = 2000 population and housing census. IX, Economically active population / Statistikaamet ; koostanud Inge Nael ... [jt.]. - Tekst (pdf 8.42 MB, zip 1.92 MB). - Tallinn : Statistikaamet, 2003. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks (nt ZipCentral).
ISBN 9985-74-167-6

165.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. X, Eluruumid ja eluruumidega hooned [Online] = 2000 population and housing census. X, Dwellings and buildings containing dwellings / Statistikaamet ; koostanud Kristina Känd ... [jt.]. - Tekst (pdf 9.59 MB, zip 3.82 MB). - Tallinn : Statistikaamet, 2004. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks (nt ZipCentral).
ISBN 9985-74-167-6

166.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. XI, Elamistingimused [Online] = 2000 population and housing census. XI, Living conditions / Statistikaamet ; koostanud Kristina Känd ... [jt.]. - Tekst (pdf 6.68 MB, zip 4.01 MB). - Tallinn : Statistikaamet, 2003. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks (nt ZipCentral).
ISBN 9986-74-167-6

167.     2001. aasta põllumajandusloendus. II, Põumajandusmasinad ja seadmed, hoidlad, loomakasvatushooned. - Tallinn : Statistikaamet, 2002 ( : ). - 152 lk. : ill. ; cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISBN 9985-74-240-0

168.     2001. aasta põllumajandusloendus. III, Majapidamiste tööjõud. Sissetulek [Online] = 2001 agricultural census. III, Labour force. Income of holdings / Statistikaamet ; koostanud Katrin Aring ... [jt.]. - Tekst (pdf 5.17 MB, zip 766 KB). - Tallinn : Statistikaamet, 2003. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks (nt ZipCentral).
ISBN 9985-74-238-9

169.     2001. aasta põllumajandusloendus. IV, Metsamajandus. Kalandus [Online] = 2001 agricultural census. IV, Forestry. Fishing / Statistikaamet ; koostanud Katrin Aring ... [jt.]. - Tekst (pdf 961 KB, zip 632 KB). - Tallinn : Statistikaamet, 2003. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks.
ISBN 9985-74-238-9

170.     Aastaaruanne / Statistikaamet = Annual Report / Statistical Office of Estonia. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.

171.     Eesti Piirkondlik Statistika : aastakogumik / Statistikaameti regionaalstatistika sektor = Regional Statistics of Estonia : yearbook / Regional Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1992 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1856

172.     Eesti Põhilised Sotsiaal- ja Majandusnäitajad [Online] = Main Social and Economic Indicators of Estonia. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 1998-   &nbsp. - 1 kord kuus. - Aastatel 2000-2002 ilmus ka trükisena, ISSN 1406-5479. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

173.     Eesti Rahvamajanduse Arvepidamine : aastakogumik / Statistikaameti makromajandusstatistika teenistus = National Accounts of Estonia : yearbook / Macroeconomic Statistics Division of the Statistical Office of Estonia. - [1980-1990](1992)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1992-   &nbsp. - 28 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles.
ISSN 1406-1864

174.     Eesti Sisemajanduse Koguprodukt / Statistikaameti makromajandusstatistika teenistus = Gross Domestic Product of Estonia / Macroeconomic Statistics Division of the Statistical Office of Estonia. - 1993 - II kv. 1997 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1997- . - 29 cm. - 1 kord aastas, 1997, 2000-   &nbsp. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-281X

175.     Eesti Statistika : kuukiri / Statistikaamet = Estonian Statistics : monthly / Statistical Office of Estonia ; toimetanud Raivo Rohtla. - Tallinn : Statistikaamet, 1992-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord kuus. - Ilmub ka disketil. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1872

176.     Eesti Statistika Aastaraamat / Statistikaamet = Statistical Yearbook of Estonia / Statistical Office of Estonia. - 1990 (1991)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1991-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka CD-ROM-il ja disketil. - Rööptekst inglise keeles (1993-) ; vene keeles (1990 (1991)-1992). - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-1783

177.     Ehitushinnaindeks [Online] : kvartalibülletään = Construction Price Index : quarterly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 4 korda aastas. - Aastatel 1995-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-1848. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

178.     Energiabilanss : aastakogumik / Statistikaameti tööstus- ja ehitusstatistika sektor = Energy Balance : yearbook / Industry and Energy Statistics Section at the Statistical Office of Estonia. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1635

179.     Estonia in Figures / Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistical Office of Estonia, 1994-   &nbsp. - 15 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-1880

180.     Estonia, Latvia, Lithuania in Figures / Statistical Office of Estonia. - Tallinn : Statistical Office of Estonia, 1999-   &nbsp. - 15 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-4138

181.     Ettevõtete Majandusnäitajad : aastakogumik / Statistikaamet, ettevõtluse aastastatistika sektor = Financial Statistics of Enterprises : yearbook / Statistical Office of Estonia, Annual Statistics of Enterprises Section. - 1993, 1.-2. osa (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööppealkiri ja -tekst inglise keeles alates 1997 (1999).
ISSN 1406-1813

182.     Ettevõtlus [Online] : kvartalibülletään = Business : quarterly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 4 korda aastas. - Aastatel 1995-2002 ilmus trükistena: Ettevõtete Finantsnäitajad : kvartalibülletään (1995-2000, ISSN 1406-1821) ; Ettevõtlus (2001-2002, ISSN 1406-6459). - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

183.     Foreign Trade : Estonia, Latvia, Lithuania : statistical bulletin / Inter-Baltic Working Group for Foreign Trade Statistics. - 1995 (1996)-   &nbsp. - Tallinn ; Riga ; Vilnius : Statistical Office of Estonia ... [et al.], 1996-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-1589

184.     Haridus : aastakogumik / Statistikaameti sotsiaal-majandusliku statistika ja analüüsi sektor = Education : yearbook / Socio-economic Statistics and Analysis Section of the Statistical Office of Estonia. - 1993/1994 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1740

185.    Kask, Urve.
Tasustamata töö Eestis / Urve Kask ; Statistikaamet. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : Multico). - 39, [1] lk. : ill. ; 29 cm. - Bibliograafia lk. 35-37.
ISBN 9985-74-273-7

186.     Kesk-Euroopa väikesed ja keskmised ettevõtted 1995-2001 = Small and medium-sized enterprises in Central European countries 1995-2001 / Statistikaamet, [ettevõtlusstatistika teenistus ; toimetanud Taimi Rosenberg]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 148 lk. : ill. ; 30 cm. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-74-290-7

187.     Keskkond / Statistikaamet, keskkonna ja säästva arengu statistika sektor = Environment / Statistical Office of Estonia, Environment and Sustainable Development Statistics Section. - 1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2000-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles.
ISSN 1406-5460

188.     Keskkond Arvudes / Statistikaameti keskkonna ja säästva arengu statistika sektor = Environment in Figures / Environment and Sustainable Development Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 14 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka disketil (1998 (1999)). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1562

189.     Keskkonnakaitsekulutused : aastakogumik / Statistikaameti keskkonna ja säästva arengu statistika sektor = Environmental Protection Expenditures : yearbook / Environment and Sustainable Development Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööppealkiri ja -tekst inglise keeles (1994 (1995)-).
ISSN 1406-1570

190.     Kevadkülvipinnad [Online] : [aastakogumik] / Statistikaamet. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 1 kord aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

191.     Kultuur : aastakogumik / Statistikaameti haridus-, teadus-, kultuuri- ja õigusstatistika sektor = Culture : yearbook / Education, Science, Culture and Justice Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1724

192.    Laas, Kaljo, 1932-   &nbsp.
Eesti rahvastik uue aastatuhande künnisel / Kaljo Laas ; Statistikaamet. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : Multico). - 55 lk. : ill. ; 29 cm. - Bibliograafia lk. 46-47.
ISBN 9985-74-263-X

193.     Leibkonna eelarve uuring 2002 : metoodika ülevaade = Household budget survey 2002 : methodological report / Statistikaamet ; [koostanud Kadri Grauberg ... jt.]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : Multico). - [196] lk. eraldi pag. : ill. ; 29 cm. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-74-270-2

194.     Leibkonna Elujärg / Statistikaamet, leibkonna pidevuuringute statistika sektor = Household Living Niveau / Statistical Office of Estonia, Household Continuous Surveys Statistics Section. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6475

195.     Linnad ja Vallad Arvudes / Statistikaameti regionaalstatistika sektor = Cities and Rural Municipalities in Figures / Regional Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-8214

196.     Loomakasvatus [Online] : kvartaliväljaanne. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 4 korda aastas. - Aastatel 1994-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-1651. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

197.     Maakonnad Arvudes / Statistikaamet = Counties in Figures / Statistical Office of Estonia. - 1992-1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1997-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Alates 1996-2000 (2001) rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-2828

*     Minifacts about Estonia / Ministry of Foreign Affairs, Statistical Office of Estonia. - [Tallinn} : Statistical Office of Estonia, 2003-   &nbsp. - 15 cm. - 1 kord aastas.

198.     Palk : aastakogumik / Statistikaameti palgastatistika sektor = Wages and Salaries : yearbook / Wages Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1995 (1996)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1996-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka disketil (1998 (1999)). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1996

199.     Põllumajandus : aastakogumik / Statistikaameti põllumajandusstatistika sektor = Agriculture : yearbook / Agricultural Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1686

200.     Põllumajandus Arvudes / Statistikaameti põllumajandusstatistika sektor = Agriculture in Figures / Agriculture Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1992-1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 14 cm. - 1 kord aastas. - Saadaval ka disketil (1996-1998 (1999)). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1694

201.     Rahandussuhtarvud : aastakogumik / Statistikaamet, ettevõtluse aastastatistika sektor = Financial Key Ratios : yearbook / Statistical Office of Estonia, Annual Statistics of Enterpreneurship Section. - 1995 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1997-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööppealkiri ja -tekst inglise keeles alates 1996 (1998).
ISSN 1406-2143

202.     Rahvastik : [aastakogumik] / Statistikaameti rahvastikustatistika sektor = Population : [yearbook] / Population Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1995 (1996)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1996-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1805

203.     Riiklikud Statistilised Vaatlused / Statistikaamet. - 1999 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1998-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.

204.     Ränne üleminekuaja Eestis / Statistikaamet ; [teadustoimetajad Tiit Tammaru, Hill Kulu]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 152 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia artiklite lõpus.
ISBN 9985-74-265-6

205.     Sotsiaalne kaitse = Social protection / Statistikaamet ; [tõlkinud Maive Toming ; toimetanud Taimi Rosenberg]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 84 lk. : ill. ; 30 cm. - Kokkuvõte inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-74-271-0

206.     Sügispõllutööd [Online] : kogumik / Statistikaamet. - 2002 (2003)-   &nbsp. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 1 kord aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

207.     Teadus- ja Arendustegevus : aastakogumik / Statistikaameti sotsiaal-majandusliku statistika ja analüüsi sektor = Research and Development : yearbook / Socio-economic Statistics and Analysis Section of the Statistical Office of Estonia. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles.
ISSN 1406-6483

208.     Transport. Side : aastakogumik / Statistikaameti transpordi- ja teenindusstatistika sektor = Transport. Communications : yearbook / Transport and Service Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles alates 1996 (1997)-   &nbsp.
ISSN 1406-1910

209.     Turism. Majutus : aastakogumik / Statistikaameti kaubandus- ja turismistatistika sektor, transpordi- ja teenindusstatistika sektor, tööhõivestatistika sektor, Turismiagentuur = Tourism. Accommodation : yearbook / Statistical Office of Estonia, Estonian Tourism Board. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6513

210.     Turism. Majutus [Online] : kuubülletään = Tourism. Accommodation : monthly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 1 kord kuus. - Aastatel 2001-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-6505. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

211.     Tööjõud : aastakogumik / Statistikaameti leibkonna pidevuuringute statistika sektor = Labour Force : yearbook / Household Continuous Surveys Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1999-   &nbsp. - 29 cm. - Ebaregulaarne. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6467

212.     Väliskaubandus : aastakogumik / Statistikaameti väliskaubandusstatistika sektor = Foreign Trade : yearbook / Section of Foreign Trade Statistics of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka disketil. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1937

213.     Väliskaubandus [Online] : kvartalibülletään = Foreign Trade : quarterly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 4 korda aastas. - Aastatel 1993-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-1945. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.


Riigihangete Amet


214.     Aastaraamat / Riigihangete Amet. - 2002 (2003)-   &nbsp. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


Tolliamet


215.     Aastaraamat / Tolliamet = Annual Book / Estonian Customs Board. - 1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Tolliamet, 2000-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Aastaraamat 1999 kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-5940


SISEMINISTEERIUM


216.     Arendusprojektide hea kogemus : kogumik Eestis ja Euroopa Liidu riikides elluviidud projektidest / [Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO ; koostajad Jaak Kliimask ... jt.]. - [Tallinn] : Siseministeerium, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 45, [3] lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9949-10-352-5


Kaitsepolitseiamet


217.     Kaitsepolitsei Aastaraamat / koostas: Toivo Kamenik. - 1998 (1999)-   &nbsp. - [Tallinn] : Kaitsepolitsei, [1999]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

218.     Police de Sécurité Republique d'Estonie : annuaire / rédacteur: Toivo Kamenik. - 2002 (2003)-   &nbsp. - [Tallinn] : Police de Sécurité, [2003]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

219.     Security Police of the Republic of Estonia : annual review / compieler: Toivo Kamenik. - 2002 (2003)-   &nbsp. - [Tallinn] : Security Police, [2003]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


Kodakondsus- ja Migratsiooniamet


220.     Citizenship and Migration Board. Guidelines for development 2003-2007. - Tallinn : Citizenship and Migration Board, 2003 ([Tallinn : Spin Press]). - 16 lk. ; 30 cm.

221.     Kodakondsus- ja Migratsiooniameti arengusuunad 2003-2007. - Tallinn : Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, 2003 ([Tallinn : Spin Press]). - 16 lk. ; 30 cm.


Piirivalveamet


222.     Piirivalveleht : Piirivalveameti väljaanne / toimetaja Tiiu Leis. - Ilmub 27. maist 1999. - Tallinn : Piirivalveamet, 1999-   &nbsp. - 42 cm. - 6 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena 1999. a. maist.


Politseiamet


223.     Eesti Politsei Aastaraamat / koostanud Politseiameti pressibüroo. - 2000 (2001)-   &nbsp. - [Tallinn] : Politseiamet, [2001]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

224.    Krikk, Mai, 1946-   &nbsp.
Läänlaste ja saarlaste oma politsei 1918-1940 / Mai Krikk. - Tallinn : Olion, 2003 (Pärnu : Trükk). - 201, [2] lk., 12 l. ill., portr. : ill. ; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - Selle raamatu kirjastamist finantseeris Politseiamet.
ISBN 9985-66-338-1 (köites)

225.     Politseileht : Eesti Politsei ajakiri / Politseiamet koostöös Siseministeeriumiga ; toimetaja Melli Rüga. - Ilmub veebruarist 2003. - Tallinn : Politseiamet, 2003-   &nbsp. - 29 cm. - 6 korda aastas. - Sisu kokkuvõte vene je inglise keeles.


Päästeamet


226.     Häire 112 / Päästeamet ; toimetasid Beata Perens, Anne Martin, Jaanus Vessart. - Ilmub juunist 2000. - Tallinn : Päästeamet, 2000-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.
ISSN 1406-6130


SOTSIAALMINISTEERIUM


227.     Aktiivse tööpoliitika tulemuslikkuse analüüs Eestis / Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Raul Eamets, Kaja Sõstra ; [eessõna: Ruta Kruuda] ; Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. - Tallinn : Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 108 lk. : ill., portr. ; 23 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk. 85-88.
ISBN 9949-10-203-0

228.     Eesti Tervishoiustatistika / Sotsiaalministeerium, statistika ja analüüsi osakond ; koostajad: Heldi Thomson ... [jt.] = Estonian Health Statistics / Ministry of Social Affairs of Estonia, Department of Statistics and Analysis. - 1992-1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2000-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-9164-8-4
ISSN 1736-0722

229.     Elukaar : Sotsiaalministeeriumi vanuripoliitika komisjoni väljaanne / toimetanud Ene Veiper. - Ilmub septembrist 1998. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 1998-   &nbsp. - 44 cm. - 1 kord kuus.

230.     Erinevad, aga võrdsed / [toimetaja Kadi Mänd ; eessõna: Ülle-Marike Papp]. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 27 lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9949-10-231-6

231.     Euroopa sotsiaalõiguste komitee praktika (case-law) kokkuvõte [Online] : Euroopa sotsiaalharta, juuli 2001 / tõlkinud Ester Rahi ; Sotsiaalministeerium. - Tekst. - [Tallinn : Sotsiaalminsteerium, 2003]. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

232.     Füüsilisest ülekoormusest põhjustatud ülajäsemete, kaela ja õlavöötme kutsehaiguste diagnoosimine ja preventsioon : metoodiline materjal / EV Sotsiaalministeerium, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut (EKMI), Töötervishoiu Keskus ; [koostajad] Hubert Kahn, Milvi Moks, Viiu Tuulik ja Viive Pille. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2003 (Tallinn : ETPV Trükikoda). - 39, [1] lk. : ill. ; 25 cm. - Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk. 39-40.

233.     Kuidas klassifitseerida ja märgistada kemikaali : abimaterjal kemikaali klassifitseerimiseks ja märgistamiseks ning kemikaali ohutuskaardi koostamiseks / Sotsiaalministeerium, PHARE turujärelevalve projekt, KEMI. - [Tallinn] : Sotsiaalministeerium, [2003] ([Tallinn : Ermecol]). - 34 lk. : ill. ; 26 cm.

234.     Kümme aastat tervisedendust Eestis = Ten years of health promotion in Estonia / [toimetuskolleegium: Anu Kasmel ... jt. ; eessõna: Siiri Oviir]. - [Tallinn] : Eesti Tervisekasvatuse Keskus, 2003 ([Tartu : Greif]). - 97 lk. ; 27 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9949-10-061-5

235.    Laubre, Raimu.
Juhend kutsehaiguste diagnoosimiseks : nõuanded kutsehaiguste ja nende põhjuste loetelu praktiliseks kasutamiseks / Raimu Laubre. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2001 ([Tallinn : Ermecol]). - 24 lk. : ill. ; 24 cm.

236.     Ma tahan oma last narkootikumide eest kaitsta / [Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium]. - [Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2003] ([Tallinn] : Ilo Print). - 12, [3] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - ( Tegevus. Tugevus).

237.     Me saame palju teha selleks, et meie lastest ei saaks sõltlased / [Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium]. - [Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2003] ([Tallinn] : Ilo Print). - 13, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - ( Tegevus. Tugevus).

238.     Omastehooldaja käsiraamat : koduste haigete põetamisest / Sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjon, MTÜ Inkotuba ; [eessõnad: Helmen Kütt, Eha Leppik, Margit Adams]. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, c2003 ([Tallinn] : Uniprint). - 144 lk. koos kaanega : ill. ; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat ja registrit.

239.     Rehabilitatsioon ja Teenused ... : infoteatmik / Eesti Puuetega Inimeste Koda, Sotsiaalministeerium, Avahoolduse Arenduskeskus ; koostajad: Helve Luik, Lissi Kurg, Eha Leppik ... [jt.]. - 2003-2004 (2003)-   &nbsp. - Tallinn : Vastus, 2003-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Infoteatmik Rehabilitatsioon ja Teenused ... [a.].

240.     Sotsiaalsektor Arvudes = Social Sector in Figures / Sotsiaalministeerium, statistika ja analüüsi osakond = Ministry of Social Affairs of Estonia, Department of Statistics and Analysis. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-8133

241.     Sotsiaalsektor Arvudes = Социальный сектор в цифрах / Sotsiaalministeerium, Statistika ja analüüsi osakond = Министерство социальных вопросов Эстонии, отдел статистики и анализа. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel. - Rööptekst vene keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-8281

242.     Sotsiaaltöö : Sotsiaalministeeriumi väljaanne / tegevtoimetajad Regina Karjakina, Hille Tarto. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 1997-   &nbsp. - 30 cm. - 6 korda aastas. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.
ISSN 1406-8826

243.     Tervisekaitse / Sotsiaalministeerium, Tervisekaitseinspektsioon = Health Protection ; koostaja: Agnes Jürgens / Ministry of Social Affairs, Health Protection Inspectorate. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Tervisekaitseinspektsioon, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti ja artiklite kokkuvõtted inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.

244.     The Third Baltic Sea Women's Conference "Women and democracy" : 13-14 February 2003, Tallinn, Estonia : conference report / [compiled by Kati Ellandi ; editors Jayde Will, Riina Kütt ; foreword: Ülle-Marike Papp, Kati Ellandi]. - Tallinn : Ministry of Social Affairs of Estonia, c2003 ([Tallinn : Printon]). - 136 lk. : ill., portr. ; 30 cm.
ISBN 9985-9387-6-3

245.    Tulva, Taimi, 1940-   &nbsp.
Väärikas vananemine: müüdid ja tegelikkus / Taimi Tulva, Indira Viiralt ; EV Sotsiaalministeerium, Tallinna Pedagoogikaülikool. - Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2003 ([Tallinn] : Spin Press). - 96 lk. ; 23 cm. - Bibliograafia lk. 90-96.
ISBN 9985-58-270-5


Tööturuamet


246.     Karjäärirada : ülesannete kogumik. Nõustamise abivahend / Tööturuamet ; [eessõna: Mare Juske]. - [Tallinn : Eesti Kutsehariduse Reform], 2003 ([Tallinn : Europrint]). - 59 lk. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9985-9511-0-7

247.     Planeerimisabiline : kuidas oma aega ja tegevust planeerida, kontrollnimekirjad jms. / Tööturuamet. - [Tallinn] : Tööturuamet, [2003] ([Tartu : Paar]). - 7 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Tööturule).
ISBN 9949-10-087-9

248.     Ristmik : abivahend oma olukorra analüüsimiseks tööturul / Tööturuamet. - [Tallinn] : Tööturuamet, [2003] ([Tartu : Paar]). - 15 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Tööturule).
ISBN 9949-10-089-5

249.     Teeviit : kuidas tunda ära võimalusi ja leida tee uue töö juurde / Tööturuamet. - [Tallinn] : Tööturuamet, [2003] ([Tartu : Paar]). - 15 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Tööturule).
ISBN 9949-10-088-7

250.     Tulevik algab täna / [koostajad Piret Jamnes, Mare Juske ja Tiina Seliste ; eessõna: Mati Ilisson]. - [Tallinn] : Tööturuamet, 2003 ([Tartu] : Paar). - 41, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Sisaldab bibliograafiat.

251.     Tööotsimistreener : tark mees taskus, kes aitab teid teie tööotsinguil / Tööturuamet. - [Tallinn] : Tööturuamet, [2003] ([Tartu : Paar]). - 27, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - ( Tööturule).
ISBN 9949-10-090-9
ISBN 9949-10-087-9 (vale)


VÄLISMINISTEERIUM


252.     Estonia / [translation: Eric Dickens ; foreword: Riina Ruth Kionka]. - 2nd ed. - Tallinn : Välisministeerium, c2003 ([Tallinn] : Ilo Print). - 71, [1] lk. : ill. ; 31 cm.
ISBN 9985-9364-5-0

253.     Estonian Ministry of Foreign Affairs Yearbook / Press and Information Department. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Ministry of Foreign Affairs, 2002-   &nbsp. - 27 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Välisministeerium [Online] : yearbooks (2000 (2001)-).
ISSN 1406-9369

254.     Euroopa leping [Online] / Välisministeerium. - Tekst. - Tallinn : Välisministeerium, [200-?].

255.    Jõerüüt, Jaak, 1947-   &nbsp.
Eesti ja Soome Euroopa Liidus : soovitused = Suomi ja Viro Euroopan unionissa : suositukset / Jaak Jõerüüt, Esko Ollila. - Tallinn : [Välisministeerium], 2003 ([Tallinn] : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda). - 9, 10 lk. ; 30 cm. - Rööptekst soome keeles.
ISBN 9985-9364-2-6

256.    Jõerüüt, Jaak, 1947-   &nbsp.
Eesti ja Soome Euroopa Liidus = Viro ja Suomi Euroopan Unionissa / Jaak Jõerüüt ; [soome keelde tõlkinud Kulle Raig]. - Tallinn : [Välisministeerium], 2003 ([Tallinn] : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda). - 36 lk. ; 30 cm. - Rööptekst soome keeles.
ISBN 9985-9364-3-4

257.     Minifacts about Estonia / Ministry of Foreign Affairs, Statistical Office of Estonia. - [Tallinn} : Statistical Office of Estonia, 2003-   &nbsp. - 15 cm. - 1 kord aastas.

258.     Pilk Peeglisse / Eesti Välisministeerium, pressi- ja infoosakond, meediabüroo = Glance at the Mirror / Estonian Ministry of Foreign Affairs, Press and Information Department, Media Division. - 2, 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Välisministeerium, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (2001). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6742

259.     The Tallinn Diplomatic and Consular List / Ministry of Foreign Affairs. - 1995, veebr.-   &nbsp. - Tallinn : Ministry of Foreign Affairs, 1995-   &nbsp. - 21 cm. - 2 korda aastas.
ISSN 1406-4863

260.     Teine tulemine : taasiseseisvunud Eesti välisesindused / [koostaja Eeva Eek-Pajuste ; toimetus: Jana Vanamölder ... jt. ; eessõna: Lennart Meri]. - [Tallinn] : Välisministeerium, c2003 ([Tallinn] : Printon). - 478 lk. : ill., portr. ; 21 cm. - Sisaldab registrit.
ISBN 9985-9364-4-2 (köites)

261.     Välisministeeriumi Aastaraamat / pressi- ja infoosakond ; koostajad: Jana Vanamölder, Andres Rundu ... [jt.]. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Välisministeerium, 2002-   &nbsp. - 27 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (1995 (1996)-).
ISSN 1406-9334


AVALIK-ÕIGUSLIKUD ÜLIKOOLID

Kunstiakadeemia


262.     Eesti Kunstiakadeemia Tudengiteatmik / koostajad: Kalle Klein, Esta Frosch ... [jt.]. - 2002/2003 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2002-   &nbsp. - 15-21 cm. - 1 kord aastas. - Uusim Tudengiteatmik kättesaadav ka Internetis Eesti Kunstiakadeemia koduleheküljel.


Muusikaakadeemia


263.     Eesti Muusikaakadeemia Aastaraamat / koostaja ja toimetaja Andres Pung. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 1997-   &nbsp. - 29 cm. - Ebaregulaarne.

264.     Eesti Muusikaakadeemia Ainekataloog / Eesti Muusikaakadeemia. - 1996/1997 (1996) - 2001/2002 (2001). - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 1996-2001. - 30 cm. - 1 kord aastas.

265.     Eesti Muusikaakadeemia Täienduskoolitus / koostanud Ene Kangron. - 1997/1998 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 1997-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas.

266.     Eesti Muusikaakadeemia Õppeainete Kataloog / Eesti Muusikaakadeemia. - 2002/2003 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

267.     Estonian Academy of Music : course catalogue : master's and doctoral degree programmes / Eesti Muusikaakadeemia. - 2001/2002 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Academy of Music, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.

268.     Estonian Academy of Music : course catalogue : subject catalogue / Eesti Muusikaakadeemia ; edited by Margit Võsa. - 2001/2002 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Academy of Music, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.

269.     Teatmik Sisseastujale : bakalaureuseõpe / Eesti Muusikaakadeemia. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, [1998?]-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

270.     Teatmik Sisseastujale : magistri- ja doktoriõpe / Eesti Muusikaakadeemia. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, [2001?]-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

271.    Vahter, Artur, 1913-   &nbsp.
Konstantin Türnpu : [helilooja ja koorijuht : 1865-1927] / Artur Vahter. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 2003 ([Saku] : Rebellis). - 200 lk. : ill., portr., noot. ; 23 cm. - Helitööde nimestik lk. 134-136. - Bibliograafia lk. 137-145 ja lk. 191-192.


Põllumajandusülikool


272.     Eesti Põllumajandusülikool : struktuur ja koosseis. - 1974 (1975) -   &nbsp. - Tartu : Eesti Põllumajandusülikooli Kirjastus, 1975-   &nbsp. - 20-21 cm. - 1 kord aastas, 1975-1979, 1995-1996, 1999-   &nbsp. - Sisaldab nimede registrit ja tähestikulist sisujuhti.

273.     Õppeteatmik / Eesti Põllumajandusülikool, õppeosakond ; toimetajad Raivo Ruus... [jt.]. - Tartu : Eesti Põllumajandusülikool, 1993-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Eesti Põllumajandusülikool : õppeteatmik.


Tallinna Pedagoogikaülikool


274.     Tallinna Pedagoogikaülikooli Statistika Aastaraamat / vastutav toimetaja Aarne Leisalu ; koostaja Leelo Ansaar. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : TPÜ Kirjastus, 1997-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas.

275.     Tallinna Pedagoogikaülikooli Tudengiteatmik / koostas Kristel Kossar. - 2002/2003 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.


Tallinna Tehnikaülikool


276.     Audoktorid : [1938-2003] / Tallinna Tehnikaülikool ; [koostanud ja eessõna: Helgi Arumaa]. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 29, [1] lk. : portr. ; 30 cm.
ISBN 9985-59-364-2

277.     Bakalaureuse-, Inseneri- ja Rakenduskõrgharidusõppe Teatmik / Tallinna Tehnikaülikool. - 1996/1997 (1996)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 1996-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles (1996/1997).

278.     Doctores honoris causa : [1938-2003] / Tallinn Technical University ; [compiled by Helgi Arumaa ; translated by Mare-Anne Laane ; foreword: Helgi Arumaa]. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 29, [1] lk. : portr. ; 30 cm.
ISBN 9985-59-365-0

279.     Lõpetajad : anno ... / Tallinna Tehnikaülikool. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000-   &nbsp. - 1 kord aastas.

280.     Magistri- ja Doktoriõppe Teatmik / Tallinna Tehnikaülikool. - 1995/1996 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

281.     Rektorid 1918-2003 / Tallinna Tehnikaülikool ; [koostanud Imbi Kaasik ja Väino Rajangu ; toimetanud Mai Meriste]. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2003 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). - 33 lk. : ill., portr. ; 31 cm.
ISBN 9985-894-57-X (köites)

282.     Tallinna Tehnikaülikool Aastal ... / TTÜ avalike suhete osakond ; vastutav väljaandja Olavi Pihlamägi ; koostaja Helgi Arumaa. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - 2001. a-l rööppealkiri: Tallinn Technical University in 2000 ; kokkuvõte inglise keeles.

283.     Tallinna Tehnikaülikooli Aastaraamat / koostaja ja peatoimetaja Vahur Mägi. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : TTÜ Kirjastus, 1995-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Aastaraamat : Tallinna Tehnikaülikool. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-4529

284.     Teejuht : [Tallinna Tehnikaülikooli struktuur ja isikkoosseis] / Tallinna Tehnikaülikool ; koostaja Kai Aviksoo. - 2000/2001 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab registreid.

285.     Vastuvõtutingimused ja -kord / Tallinna Tehnikaülikool ; koostanud Kersti Piirsoo. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

286.     Üliõpilase Aabits : ... õppeaasta / Tallinna Tehnikaülikool, avalike suhete osakond ; koostanud Helgi Arumaa, Olavi Pihlamägi. - 2000/2001 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000-   &nbsp. - 22 cm. - 1 kord aastas.


Tartu Ülikool


287.     Courses and Programs in English / University of Tartu, International Student Office. - 2002/2003 (2002)-   &nbsp. - Tartu : University of Tartu, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

288.     Guide for International Students : ... academic year / University of Tartu, International Student Office. - 1993-1994 (1993)-   &nbsp. - Tartu : University of Tartu, 1993-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

289.     International Summer School / University of Tartu, Open University ; edited by Distance Education Centre. - 2002 (2001)-   &nbsp. - Tartu : University of Tartu, 2001-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

290.     Tartu Ülikool : aastaraamat = University of Tartu : yearbook / Tartu Ülikooli teabetalitus. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles (2002 (2003)-).
ISSN 1406-7072

291.     Tartu Ülikooli ... Aasta Aruanne / koostanud Tartu Ülikooli teabetalitus. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikool, 1997-   &nbsp. - 28 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Tartu Ülikool : ... aasta aruanne. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-3042

292.     Tartu Ülikooli Loengud ja Praktilised Tööd ... Õppeaastal. Bakalaureuseõpe / Tartu Ülikooli õppe- ja üliõpilasosakond ; toimetanud Roman Vaher. - 2003/2004 (2003)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikool, 2003-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles. - Sisaldab registreid.

293.     Tartu Ülikooli Loengud ja Praktilised Tööd ... Õppeaastal. Magistri- ja Doktoriõpe / Tartu Ülikooli õppe- ja üliõpilasosakond ; toimetanud Roman Vaher. - 2003/2004 (2003)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikool, 2003-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles. - Sisaldab registreid.

294.     Tartu Ülikooli Vastuvõtueeskiri : vastu võetud ülikooliseaduse paragrahvi 14 lõike 3 punkti 6 ja Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 10 punkti 3 alusel / Tartu Ülikool, õppe- ja üliõpilasosakond ; toimetaja Aime Randveer. - 2002/2003 (2001)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikool, 2001-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

295.     University of Tartu / [text: Illari Lään ; editing: Liina Vahemets ; translation: Meelis Leesik]. - Tartu : University of Tartu, [2003] ([Tartu : Tartu Ülikooli Multimeediakeskus]). - 20, [2] lk. koos kaanega : ill., portr. ; 30 cm.

296.     University of Tartu [Elektrooniline teavik]. - Tekst ja kujutuslikud andmed (24,4 MB). - Tartu : Tartu Ülikooli multimeediakeskus, 2003. - 1 minidisk. - Süsteemi nõuded: Peantium 200 MHz protsessor, 32 MB RAM, MS Powerpoint.
ISBN 9985-4-0353-3


TEADUSTE AKADEEMIA


297.     Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat = Annales Academiae Scientiarum Estoniae / koostajad Jüri Engelbrecht (vastutav toimetaja) ... [jt.]. - 1(1940) ; 2(29)(1996) 1997. aastal -   &nbsp. - Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 1940-   &nbsp. - 24 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (2000 (2001)-). - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-149X

298.     Eesti Vabariigi Teaduspreemiad / Eesti Teaduste Akadeemia ; vastutav toimetaja Jüri Engelbrecht. - Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1997-   &nbsp. - 24 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-2321

299.     Estonian Academy of Sciences year book = Annales Academiae Scientiarum Estoniae / compiled by Jüri Engelbrecht (editor-in-chief)... [et al.]. - Ilmub nr-st 2(29)(1996) 1997. a-l. - Tallinn : Estonian Academy of Sciences, 1997-   &nbsp. - 24 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (2000 (2001)-).
ISSN 1406-1503


RAHVUSRAAMATUKOGU


300.     Bibliographia Iuridica Estonica = Eesti Õigusbibliograafia = Legal Literature of Estonia = Estnische Rechtsbibliographie / Eesti Rahvusraamatukogu. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1995-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ja sisukord eesti, inglise ja saksa keeles. - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-5142

301.     Eesti Ametlikud Väljaanded [Online] / Eesti Rahvusraamatukogu, parlamendiinfo keskus. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tekst. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2002-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ka inglise keeles.
ISSN 1736-0439

302.     Eesti Eriala- ja Teadusraamatukogud / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Heli Priimets. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-   &nbsp. - 21x30 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles.

303.     Eesti raamatukogud = Estonian libraries / [Eesti Rahvusraamatukogu]. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2003 ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - [22] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Rööptekst inglise keeles.

304.     Eesti Rahvaraamatukogud / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Heli Priimets. - 1989 (1990)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1990-   &nbsp. - 21x30 cm. - 1 kord aastas. - Kokkuvõtted inglise keeles.
ISSN 1736-0048

305.     Eesti Rahvusbibliograafia. Perioodika / Eesti Rahvusraamatukogu, kogude arenduse osakond = Estonian National Bibliography. Serials / National Library of Estonia, Department of Collection Development and Documentation. - 1994-1997 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1998-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas. - Sisukord ja eessõna ka inglise keeles. - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-3573

306.     Eesti Rahvusbibliograafia. Raamatud / Eesti Rahvusraamatukogu, kogude arenduse osakond = Estonian National Bibliography. Books / Department of Collection Development and Documentation ; vastutav toimetaja Janne Andresoo. - 1992. nr. 1 (1998) - 1993, nr. 2 (1998) ; 1994, nr. 1 -   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord kuus, 1999 -   &nbsp. - Sisukord ka inglise keeles.
ISSN 1024-0160

307.     Eesti Rahvusbibliograafia. Raamatud. Kaardid. Registrid / Eesti Rahvusraamatukogu, kogude arenduse osakond, kunstide teabekeskus = Estonian National Bibliography. Books. Maps. Indexes / National Library of Estonia, Department of Collection Development and Documentation, Fine Arts Information Centre. - 1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2000-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ka inglise keeles.
ISSN 1406-6548

308.     Eesti Rahvusraamatukogu 1988-2003 : bibliograafia / [koostajad Ene Sahkai, Margit Stamm ja Terje Tiik]. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2003 ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - 302 lk. ; 24 cm. - Sisaldab registrit.
ISBN 9985-9426-8-X

309.     Raamatukogunduse bibliograafia / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostaja Margit Stamm. - 1955/1957 (1958)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1958-   &nbsp. - 17-20 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti vene keeles ([1955/1957 (1958)] - 1990 (1994)). - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-3913

*     Riigikogu (The Parliament of Estonia) Directory / National Library of Estonia. - Tallinn : National Library of Estonia, 1993-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Riigikogu Directory.
ISSN 1406-5193

310.     Riigikogu Kroonika : [koosseis ja struktuur, seadusandlik tegevus, arupärimised, rahvusvahelised suhted] / Eesti Rahvusraamatukogu ; toimetanud Rita Hillermaa. - 1992/93 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-   &nbsp. - 19 cm. - 1 kord aastas. - Sisukord (1995-) ja eessõna (2000-) ka inglise keeles. - Kokkuvõte inglise keeles (2000-). - Sisaldab registrit.
ISSN 1406-409X

*     Riigikogu Teatmik / Eesti Rahvusraamatukogu. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1993-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-5185

311.     Tegevusaruanne. Tegevuskava / Eesti Rahvusraamatukogu. - 1998/1999 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1999-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1736-1702