Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Peale 1940.a. ilmunud Eesti ajalehed

Nimestikus on 70 nimetust
 

 1. b15151384
  Kommunaar : EKP Abja Rajoonikomitee ja Abja Rajooni TSN häälekandja
  Abja, 1951-1962
   
 2. b12572457
  Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni RSN häälekandja
  Valga : 1963-1988
   
 3. 12306836
  Leninlik Lipp
  Kohtla-Järve : 1960-1990
   
 4. b13207635
  Narva Tööline
  Narva, 1940-1962
   
 5. b12363492
  Punane Täht
  Rakvere : 1950-1988
    
 6. b12329113
  Põllumajanduse Akadeemia : Eesti Põllumajanduse Akadeemi parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
  Tartu : 1957-1991
   
 7. b10727954
  Põllumajandusülikool
  Tartu :1991-2001
   
 8. b14713160
  Pärnu Kommunist
  Pärnu : 1952-1988
   
 9. b12158860
  Raadio ja Televisiooni Saatekava
  Tallinn : 1956-1961
   
 10. b1072817x
  Raadioleht : Eesti Raadio nädalaleht
  Tallinn : 1962-1995
   
 11. b12306903
  Sotsialismi Tee
  Jõhvi : 1949-1960
   
 12. b14731381
  Sotsialismi Võit : EKP Vändra Rajoonikomitee ja Vändra Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu häälekandja
  Vändra, 1951-1962
   
 13. b15001337
  Sotsialistlik Küla : Eestimaa KP Kose Rajoonikomitee ja Kose Rajooni TSN häälekandja
  Kose (Harju maakond) : 1951-1959
   
 14. b15146613
  Sotsialistlik Räpina : Eestimaa KP Räpina Rajoonikomitee ja Räpina Rajooni TSN
  häälekandja
  Räpina (Põlva maakond) : 1951-1961
   
 15. b15523846
  Stahhaanovlik Töö : Pikajärve Masina-Traktorijaama poliitsoakonna häälekandja
  Antsla (Võru maakond) : 1951-1953
   
 16. b15523986
  Stalinlane : Lüganuse Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Lüganuse (Ida-Viru maakond) : 1951-1953
   
 17. b15543043
  Stalinlik Saak : Keeni Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Keeni (Valga maakond) : 1951-1953
   
 18. b15543134
  Stalinlik Sõprus : Juuru Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Juuru (Rapla maakond) : 1951-1953
   
 19. b12290014
  Säde
  Tallinn, 1946-1990
   
 20. b15576115
  Säde : Kadrina Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Kadrina (Lääne-Viru maakond) : 1951-1953
   
 21. b15576279
  Taebla Traktorist : Taebla Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Taebla (Lääne maakond) : 1951-1953
   
 22. b12547086
  Tallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee,
  ametiühingukomitee häälekandja
  Tallinn, 1949-1989
   
 23. b15248562
  Talurahvaleht :EK(b)P KK ja ENSV töörahva saadikute nõukogude häälekandja
  Tallinn : 1944-1951
   
 24. b15750826
  Tasuja : Punaarmeelaste ajaleht [249. eesti laskurdiviisi poliitosakonna väljaanne]
  Tasuja : Punaarmee N väeosa ajaleht, 1942-1945
   
 25. b15576309
  Tee Kommunismile : Vihula Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Vihula (Lääne-Viru maakond) : 1951-1953
   
 26. b15598639
  Teel Kommunismile : Kuusalu Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Kuusalu (Harju maakond) : 1951-1953
   
 27. b15598779
  Tehnika Võit : Pärnu-Jaagupi Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Pärnu-Jaagupi (Pärnu maakond) : 1951-1953
   
 28. b15598901
  Teraskündja : Palamuse Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Palamuse (Jõgeva maakond) : 1951-1953
   
 29. b15598998
  Torma Stahhaanovlane : Torma Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Torma (Jõgeva maakond) : 1951-1953
   
 30. 65.b15599012
  Traktor : Vastseliina Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Vastseliina (Võru maakond) : 1951-1953
   
 31. b15599115
  Traktorist : Viljandi Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Viljandi : 1951-1953
   
 32. b15599188
  Traktoristi Hääl : Tartu Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Tartu : 1951-1953
   
 33. b15612235
  Traktoristi Sõna : Raudna Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälkandja
  Raudna (Viljandi maakond) : 1951-1953
   
 34. b15089836
  Tõde Kodumaalt : Rahva Hääle eriväljaanne välismaal viibivatele eestlastele
  Tallinn : 1951-1953
   
 35. b15333759
  Töö Lipp : EKP Kiviõli Rajoonikomitee ja Kiviõli Rajooni TSN häälekandja
  Kiviõli, 1955-1959
   
 36. b11910021
  Töörahva Elu : EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rajooni Rahvasaadikute
  Nõukogu häälekandja
  Võru : 1940-1988
   
 37. b13213842
  Töörahva Hääl (Pärnu : 1940-1952)
  Pärnu, 1940-1952
   
 38. b11471931
  Töörahva Lipp : EKP Haapsalu Rajoonikomitee ja Haapsalu Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja
  Haapsalu : 1956-1988 (eelkäijad Läänlane ja Stalinlikul Teel)
   
 39. b15612284
  Uus Agrotehnika : Raasiku Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Raasiku (Harju maakond) : 1951-1953
   
 40. b15612314
  Uus Elu : Rakke Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Rakke (Lääne-Viru maakond) :1951-1953
   
 41. b1524877x
  Uus Elu : EKP Tõrva Rajoonikomitee ja Tõrva Rajooni TSN häälekandja
  Tõrva : 1951-1959
   
 42. b15617531
  Uus Küla : Sipa Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Sipa (Rapla maakond) : 1951-1953
   
 43. b15193937
  Uus Tee : EKP Elva Rajoonikomitee ja Elva Rajooni TSN häälekandja
  Elva, 1951-1962
   
 44. b15617865
  Uus Tee : Võnnu Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Võnnu (Tartu maakond) : 1951-1953
   
 45. b15159632
  Vahipostil : ENSV Siseministeeriumi häälekandja
  Tallinn : 1953-1970
   
 46. b1510915x
  Valgamaalane : EK(b)P Valgamaa Komitee ja Valgamaa TSN häälekandja
  Valga : 1944-1950
   
 47. b1257207x
  Valga Bolševik : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni TSN häälekandja
  Valga : 1950-1952
   
 48. b12572305
  Valga Kommunist : EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni TSN häälekandja
  Valga, 1952-1962
   
 49. b12363388
  Viru Sõna : Lääne-Virumaa ajaleht
  Rakvere, 1944-1950, 1988-1993
   
 50. b15618080
  Võit : Varstu Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Varstu (Võru maakond) : 1951-1953
   
 51. b10731490
  Ühistöö : Rapla maakonna ajaleht
  Rapla : 1951-1995
   
 52. b15618158
  Ühistöö Jõud : Kanepi Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Kanepi (Põlva maakond) : 1951-1953
   
 53. b15618225
  Ühistöö Võit : Põltsamaa Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja
  Põltsamaa (Jõgeva maakond) : 1951-1953
   
 54. b15859526
  Балтиец : орган парт. организации, управление и постройкома Таллинского общестроительного треста городского строительства, Управления строительства Совнархоза Эстонского ССР
  Baltilane : ehitusvalitsuse ja poliitosakonna häälekandja, 1945- 1946
 55. b15338770
  Знамя Труда : орган Кивиылиского районного комитета Коммунистической партии Эстонии и районного Совета депутатов трудящихся
  Кивиыли, 1955-1959

 56. b1528511x
  Ленинское знамя : орган Кохтла-Ярвеского городского и районого комитетов Компартии Эстоний, городского и районного Советов народных депутатов
  Кохтла-Ярве, 1960-1990
   
 57. b10726214
  Молодежь Эстонии
  Tallinn,1956-1999
   
 58. b14485448
  Моряк Эстонии : газета Эстонского морского пароходства
  Таллинн : 1967-1993
   
 59. b15853032
  Мотогонки : о соревнованиях на первенство СССР по мотоспорту
  Tallinn, 1949-1951
   
 60. b15278475
  На Страже : орган Министерства внутренних дел ЭССР
  Таллинн, 1953-1970
   
 61. b15217942
  Нарвский Рабочий : орган Нарвского городского комитета КП Эстонии и городского Совета народных депутатов
  Нарва : 1945-1990
   
 62. b15379152
  Путь Социализма : Орган Кохтла-Ярвеского ГК КП Эстонии и Кохтла-
  Ярвеского горсовета
  Йыхви : 1949-1960
   
 63. b15340806
  Рыбак Эстонии : орган партийного и профсоюзного комитетoв, управления и комитета комсомола Эстонского рыбопромышленного производственного объединения [Эстрыбпром] Океан
  Таллинн : 1962-1992
   
 64. b15177907
  Советская Деревня : орган Калластеского районного комитета КП Эстонии и Калластеского районного Совета депутатов трудящихся
  Калласте, 1951, 1957-1959
   
 65. b14473306
  Советская Эстония
  Таллинн : 1940-1991
   
 66. b1181763x
  Сталинская Молодeжь
  Tallinn : 1950-1956
   
 67. b15232074
  Стахановский Труд : орган Кивиылиского районного комитета Коммунистической партии Эстонии и районного Совета депутатов трудящихся
  Кивиыли, 1951-1955
   
 68. b15281176
  Строитель : орган Министерства строительства и Респуликанского комитета Профсоюза рабочих строительства и промышленности стройматериалов ЭССР
  Таллинн, 1957-1970
   
 69. b15866488
  Строитель Эстонской ГРЭС : орган парткома, объединенного профкома, комитета комсомола и администрации СУ Эстонской ГРЭС
  Narva, 1958-1991
   
 70. b15295825
  Шахтер : орган Кохтла-Ярвеского ГК КП Эстонии и горсовета
  Кохтла-Ярве, 1947-1960

 


 digitaalarhiiv digar