Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2007-4

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Law, rights and discourse : the legal philosophy of Robert Alexy / ed. by George Pavlakos. - Oxford [etc.] : Hart, 2007. - X, 378 lk.
ISBN 978-1-84113-676-9
Märksõnad: õigusteooria ; õigusfilosoofia ; positivism ; moraal ; põhiõigused ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-07-07964

Sternthal, Barbara. Sõnaseadjad : juuraharidusega kirjanikke / eess.: Urve Läänemets ; tlk. Krista Wasner. - Tallinn : Juura, 2007. - 136 lk. - Originaali tiitel: Juristen als Schriftsteller. Porträts dichtender Rechtsgelehrter. Wien, 2006.
ISBN 978-9985-75-239-5
Märksõnad: juristid ; kirjanikud ; looming ; biograafiad
Kohaviit: 2-07-09210

Шумилов, Владимир. Правовая система США : учебное пособие / Всероссийская академия внешней торговли. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Международные отношения, 2006. - 406 lk.
ISBN 5-7133-1267-4
Märksõnad: õigussüsteemid ; Anglo-Ameerika õigussüsteem ; õigusajalugu ; avalik õigus ; eraõigus ; põhiseadused ; kõrgkooliõpikud ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-07-06451

ÕIGUSKEEL

Soobik, Liina. A guide to EU legal terminology : a course of listening and speaking. - Tallinn : Juura, 2007. - 136 lk. + CD-ROM. - (Juura keeleraamat). - Kasutatud Adam Lazowski tekste.
ISBN 978-9985-75-237-1
ISBN 978-9985-75-238-8 (CD-ROM)
Märksõnad: oskuskeel ; inglise keel ; Euroopa Liidu õigus ; loengud ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-07-07714

Vissak, Helle. Õigusalane vene keel = Юридический русский. - Tallinn : Agitaator, 2007. - 445 lk.
ISBN 978-9985-9835-0-8
Märksõnad: oskuskeel ; vene keel ; juristid ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-07-07902

ÕIGUSAJALUGU

Die japanische Version der Regierungsform Gleichherrschaft Finnland vom Jahre 1919 / tlk. Yutaka Nakanishi. - Tokio : [Y. Nakanishi], 2007. - 200 lk. - Bibl. lk. 103-198.
Märksõnad: põhiseadused ; 19. saj. 1. pool ; Soome ; tõlked ; jaapani keel
Kohaviit: 4-07-00277

Juristen im Ostseeraum. Dritter Rechtshistorikertag im Ostseeraum 20.-22. Mai 2004 / Jörn Eckert ... [et al.] (Hrsg.). - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2007. - 256 lk. - (Rechtshistorische Reihe ; 342).
ISBN 978-3-631-56046-4
ISSN 0344-290X
Märksõnad: õigusteadus ; juristid ; artiklikogumikud ; Läänemeremaad
Kohaviit: PL A/5651 ; 342

Pihlajamäki, Heikki ; Mäkinen, Virpi ; Varkemaa, Jussi. Keskiajan oikeushistoria. - Helsinki : SKS, 2007. - 348 lk. - (Tietolipas ; 218).
ISBN 978-951-746-924-1
ISSN 0562-6129
Märksõnad: keskaeg ; õigusemõistmine ; õigussüsteemid
Kohaviit: PL A/1574 ; 218

Southwell, David. Organiseeritud kuritegevuse ajalugu : globaalse allilma tõeline lugu ja saladused / tlk. Kaja Riikoja. - Tallinn : Varrak, 2007. - 224 lk. - Register lk. 222-223. - Originaali tiitel: The history of organized crimes. London, 2006.
ISBN 978-9985-3-1454-8
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; organiseeritud kuritegevus ; Itaalia ; Ameerika Ühendriigid ; Jaapan ; Hiina ; Venemaa ; Suurbritannia ; õigusaktid ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 3-07-03245

Võime, Lembit. Eesti piirivalvest 1918-1940. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2007. - 74 lk. - Bibl. märkustes.
ISBN 978-9985-67-147-4
Märksõnad: 1918-1940 ; piirivalve ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-07703

TSIVIILÕIGUS

Сухнёва, Марина. Как украсть миллион в квартирном товариществе. - Tallinn : Pariteet-MW, 2007. - 96 lk.
ISBN 978-9949-15-470-8
Märksõnad: elamuõigus ; korteriühistud ; juhatused ; järelevalve ; revisjon ; vastutus ; Eesti
Kohaviit: 2-07-09561

Tsiviilõigus käeulatuses : Euroopa justiitsvõrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades / Euroopa Komisjon. - Luxembourg : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2007. - 14 lk.
ISBN 92-79-02018-8
Märksõnad: veebisaidid ; Euroopa Liidu õigus ; äriõigus ; Internet ; koostöö ; õigusabi ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-07-03943
Täistekst

Turkin, Viktor. Perekonnaseadus : kommentaarid ja selgitused. - Tallinn : Agitaator, 2007. - 142 lk. - Bibl. lk. 126-128. - Märksõnaline sisujuht lk. 129-142.
ISBN 978-9985-9835-1-5
Märksõnad: perekonnaõigus ; kommentaarid ; abielu ; eestkoste ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-09324

ASJAÕIGUS

Nermann, Ronald ; Sorga, Margus ; Kuhlbach, Hannes. Kinnisvaraõpik. II / koost. Hille Karm, Arvi Luhakooder, Tuuli Kalberg. - Tallinn : Kinnisvarakool, 2007. - 242 lk.
ISBN 978-9949-15-276-6
Märksõnad: tsiviilõigus ; kinnisvara ; kinnisvaraturg ; lepingud ; omandiõigus ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-07099

Sooman, Peep ; Sepping-Raud, Pärle ; Saldre, Mart ; Olander, Eero ; Kivirüüt, Urmas ; Heringson, Enno ; Lunden, Grete ; Liivamägi, Evelyn ; Messimas, Triin. Kinnisvara käsiraamat. - Tallinn : Äripäev, 2007. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat).
Märksõnad: tsiviilõigus ; omandiõigus ; kinnisvara ; kinnisvara haldamine ; lepingud ; käsiraamatud ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2437

Tiivel, Rein. Asjaõigus. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Juura, 2007. - XXXVII, 514 lk. - (Loengud). - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. XXXI-XXXVII. - Märksõnastik lk. 497-514.
ISBN 978-9985-75-233-3
Märksõnad: tsiviilõigus ; omandiõigus ; kinnisvara ; kinnistusraamatud ; käsiraamatud ; õpikud
Kohaviit: 2-07-07706

VÕLAÕIGUS

Burrows, Andrew. A casebook on contract. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2007. - LII, 801 lk.
ISBN 978-1-84113-713-1
Märksõnad: lepingud ; lepinguõigus ; kohtuasjad ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-07957

Ruus, Taivo ; Koch, Kari-Paavo ; Vabamets, Erki ; Masso, Meelis ; Kalmus, Maili ; Tomson, Katrin ; Laus, Klen. Lepingud raamatupidajale. - Tallinn : Pandekt, 2007. - 232 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-15-422-7
ISBN 978-9949-15-423-4 (CD-ROM)
Märksõnad: lepinguõigus ; lepingud ; raamatupidamine ; käsiraamatud ; näidised ; kommentaarid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-07-09561

ÄRIÕIGUS

Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах" в новой редакции / [под общей ред. М. Ю. Тихомирова]. - Москва : [Тихомиров], 2007. - 571 lk.
ISBN 978-5-89194-294-3
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; aktsiaseltsid ; õigusaktid ; kommentaarid ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-07977

INTELLEKTUAALNE OMAND

Intellectual property and bioscience : compendium of working papers from the ScanBalt IPKN project / The ScanBalt Intellectual Property Knowledge Network (IPKN). - Stuttgart ; Berlin : Steinbeis-Edition, 2007. - 186 lk.
ISBN 978-3-938062-50-0
Märksõnad: autoriõigus ; õigusteadus ; kõrgharidus ; biotehnoloogia ; Läänemeremaad ; rahvusvahelised projektid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-07-08022

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon : valdkond A. Inimeste eluliste vajaduste rahuldamine : klassid ja alaklassid / tlk. Tiina Lillepool, Elle Mardo. - Tallinn : Patendiamet, 2007. - 53 lk. - Rööptekst inglise k.
ISBN 978-9985-9340-9-8
Märksõnad: patendiõigus ; patendid ; patenditud leiutised ; klassifikatsioonid ; inimesed
Kohaviit: 2-07-02384

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon : valdkond H. Elekter : klassid ja alaklassid / tlk. Traugott Läänmäe, Elle Mardo. - Tallinn : Patendiamet, 2007. - 78 lk. - Rööptekst inglise k.
ISBN 978-9985-9807-0-5
Märksõnad: patendiõigus ; patendid ; patenditud leiutised ; klassifikatsioonid ; elekter
Kohaviit: 2-07-07657

KESKKONNAÕIGUS

Elurikkus või rikutud elu : õiguskantsleri rahvusvaheline teaduskonverents keskkonnaõigusest koostöös Saksa Rahvusvahelise Õiguskoostöö Fondiga : 11. mail 2007, Tallinnas. - Tallinn : Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei, 2007. - 109 l. eraldi pag.
Märksõnad: keskkonnakaitse ; Euroopa Liidu õigus ; kodifitseerimine(jur.) ; seadustikud ; õigusloome ; kohtulahendid ; Saksamaa ; Eesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: 4-07-00304

Pölönen, Ismo. Ympäristövaikutusten arviointimenettely : tutkimus YVA-menettelyn oikeudellisesta asemasta ja kehittämistarpeista ympäristöllisen vaikuttavuuden näkökulmasta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2007. - XXXIII, 304 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 280).
ISBN 978-951-855-269-0
ISSN 0356-7206
Märksõnad: keskkonnapoliitika ; keskkonnamõjud ; õigusloome ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu õigus ; Ameerika Ühendriigid ; Holland ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 280

TÖÖÕIGUS

Elektriohutus : korraldus. Vormid. Seadusandlus / koost. Argo Sieger. - Tallinn : Teabekirjandus, 2007. - 264 lk. + CD-ROM. - Lisa: CD-ROM: Elektriohutus : avaldused. Vormid. Taotlused.
Märksõnad: tööohutus ; elektriohutus ; elektriseadmed ; elektripaigaldised ; järelevalve ; õigusaktid ; käsiraamatud ; eeskirjad ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: PE A/2429 ; 2007

Kallas, Ivo. Aktuaalsed probleemid personalitöös. - Tallinn : Agitaator, 2007. - 166 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9809-2-7
ISBN 978-9985-9809-3-4 (CD-ROM)
Märksõnad: töölepingud ; töösuhted ; töövaidlused ; personalijuhtimine ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-07-05027

Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2007/2008 : näited ja kommentaarid. - Tallinn : Ten-Team, 2007. - 336 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9818-9-4
Märksõnad: tööohutus ; töökaitse ; töötervishoid ; õigusaktid ; käsiraamatud ; kommentaarid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: PE A/2446 2007/2008

Töösuhted 2007 : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Ten-Team, 2007. - CD-ROM + sisukord.
ISSN 1736-4612
Märksõnad: töösuhted ; seadused (jur.) ; dokumendid ; ametijuhendid ; kutsekvalifikatsioon ; standardid (normid) ; ametid (töökohad) ; Tööinspektsioon ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: Ec-00969

Vahtra, Karin ; Raidve, Heli. Tööleping : sõlmimine ja muutmine. - Tallinn : Pandekt, 2007. - 208 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-15-507-1
ISBN 978-9949-15-508-8 (CD-ROM)
Märksõnad: töölepingud ; näidised ; õigusaktid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-07-09563

SOTSIAALHOOLDUSÕIGUS

Riigi ja kohalike omavalitsuste poolt rahastatavad sotsiaaltoetused ja -teenused : käsiraamat / koost. Marju Medar, Elmo Medar ; retsens. Jüri Kõre, Meida Griin, Riho Rahuoja. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. - 311 lk. - Bibl. lk. 283-291.
ISBN 978-9949-11-649-2
Märksõnad: riiklikud toetused ; sotsiaaltoetused ; sotsiaalhoolekanne ; kohalikud omavalitsused ; finantseerimine ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-07-07372

KARISTUSÕIGUS

Liiv, Mari-Liis ; Aas, Kadri. Korruptsioon Eestis : kolme sihtrühma uuring 2006 / tõlge inglise keelde: Luisa Tõlkebüroo. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2007. - 111 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 6). - Bibl. lk. 66.
Summary, lk. 62-65.
ISBN 978-9985-9359-9-6
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kriminaalpoliitika ; korruptsioon ; altkäemaks ; avalik sektor ; erasektor ; uuringud ; statistilised andme ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 6

Theories of crime / ed. by Ian Marsh ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2006. - VIII, 205 lk.
ISBN 0-415-37069-8
Märksõnad: kriminoloogia ; õigusteooria ; kuritegevus ; interdistsiplinaarsed uuringud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-08059

Вилкс, Андрейс. Торговля людьми и органами человека : криминологические, политические и социальные проблемы : взгляд на криминальные реалии XXI века : [перевод с латвийского] / Балтийский антикриминальный и антитеррористический форум ; tlk. L. Tess. - Рига, 2006. - 438 lk. - Tõlgitud läti keelest.
ISBN 9984-9773-2-3
Märksõnad: kriminoloogia ; rahvusvahelised kuriteod ; inimkaubandus ; elundikaubandus ; organiseeritud kuritegevus ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised lepingud ; õigusaktid ; Läti ; Eesti
Kohaviit: 1-07-02520

MENETLUSÕIGUS

Клишас, Андрей. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран : сравнительно-правовое исследование. - Москва : Международные отношения, 2007. - 495 lk.
ISBN 978-5-7133-1279-4
Märksõnad: konstitutsioonikohtud ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; kohtumenetlus ; kohtuvõim ; pretsedendiõigus ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-07-06400

Lazowski, Adam. Eelotsusemenetluse kaasusõpped : õppematerjal kohtunikele 2007 / tlk. Margus Puusepp. - Tartu : Eesti Õiguskeskus, 2007. - 146 lk. - (Õppematerjal kohtunikele ; 2007).
ISBN 978-9985-9630-4-3
Märksõnad: kohtud ; kohtulahendid ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; rahvusvahelised kohtud ; Euroopa Kohus ; Eesti ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-07-09204

Valik Euroopa Kohtu kaasusi riigihangete valdkonnas / ülevaates esitatud kaasused on valitud ja neid on kirjeldanud projekti eksperdid Tarja Aarla, Wolfgang Pointner ja Thomas Gruber. – Tallinn: [EL üleminekutoetuse projekt 2004/2006-270.02.02 "Rakendusmuutlikkuse parandamine riigihangete valdkonnas".], 2007. – 50 lk.
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud ; Euroopa Kohus ; kohtulahendid ; riigihanked ; Euroopa Liit ; õiguskaitse ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-07-02779

Vereshchagin, Alexander. Judicial law-making in post-Soviet Russia. - Abingdon, UK ; New York : Routledge-Cavendish, 2007. - XXXIII, 253 lk.
ISBN 978-1-84472-111-5
Märksõnad: kohtusüsteemid ; kohtunikud ; kohtuvõim ; kohtumenetlus ; kohtulahendid ; pretsedendiõigus ; õigussüsteemid ; Venemaa ; Inglismaa
Kohaviit: 2-07-06408

RIIGIÕIGUS

Madise, Ülle. Elections, political parties, and legislative performance in Estonia : institutional choices from the return to independence to the rise of e-democracy : [doktoritöö] / Tallinna Tehnikaülikool ; juhendaja: Wolfgang Drechsler. - Tallinn : Tallinn University of Technology Press, 2007. - 232 lk. - (Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. I ; 6). - Autori publikatsioonid lk. 4. - Bibl. lk. 23-26.
ISBN 978-9985-59-721-7
ISSN 1406-4790
Märksõnad:
valimised ; valimissüsteemid ; e-hääletamine ; õiguslikud aspektid ; parteid ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1537; I 6 [1] I 6 [2007]
Täistekst

Riigikogu X koosseis : statistikat ja ülevaateid / peatoim. Allan Sikk, toim. Rita Hillermaa, Piret Viljamaa, Gerli Eero, konsult.: Aaro Mõttus, Heiki Sibul, Tõnu Kaljumäe, Birgit Keerd-Leppik ; eess.: Heiki Sibul, Allan Sikk. - Tallinn : Riigikogu Kantselei : Eesti Rahvusraamatukogu, 2007. - 160 lk. - Nimeregister lk. 156-159.
Summary, lk. 154-155.
ISBN 978-9949-413-15-7
ISSN 1736-6135
Märksõnad: parlamendid ; Eesti. Riigikogu ; parlamendiliikmed ; töökorraldus ; õigusloome ; statistilised andmed ; Eesti
Kohaviit: PE A/2451 ; 10

Riigikogu kroonika 01. 01. 2006 - 26. 03. 2007 / koost. Piret Viljamaa, toim. Rita Hillermaa. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2007. - 163 lk. - Nimeregister lk. 161-163.
Summary, lk. 158-160.
ISSN 1406-409X
Märksõnad: parlamendid ; Eesti. Riigikogu ; seadusandlik võim ; järelevalve ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/1698 ; 2006-2007

Riigikogu teatmik 2007 / koost. Piret Viljamaa. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2007. - 39 lk. - Andmed 25. oktoober 2007 seisuga.
ISSN 1406-5185
Märksõnad: parlamendid ; Eesti. Riigikogu ; teatmikud ; Eesti
Kohaviit: PE A/1652 ; 2007

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista : annettu vuodelta 2006. - Helsinki : Oikeuskanslerinvirasto, 2007. - 209 lk.
ISSN 0356-3200
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; aastaraamatud ; Soome
Kohaviit: PL A/3907 ; 2006

HALDUSÕIGUS

Eetikakoodeksite käsiraamat / Tartu Ülikooli eetikakeskus ; koost. Toivo Aavik, Külli Keerus, Kristi Lõuk, Ants Nõmper, Aive Pevkur, Leno Saarniit, Kadri Simm, Margit Sutrop, Margus Tõnissaar, Aire Vaher, Ivo Volt ; eess.: Margit Sutrop. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007. - 413 lk. - Bibl. lk. 61-67.
ISBN 978-9985-79-190-5
Märksõnad: eetika ; kutse-eetika ; ametid (töökohad) ; seadustikud ; käsiraamatud ; avalik teenistus ; advokatuur ; juristid ; kohtunikud ; kohtutäiturid ; notarid ; meditsiiniõigus ; riigikontrolörid ; õiguskantslerid
Kohaviit: 2-07-07719

Kaitseväe eetikakoodeks : [kinnitatud kaitseväe juhataja 09. märts 2004. a. käskkirjaga nr. 45] / koost. Kaitseväe Eetiliste Normide Töörühm ; toim. Maire Kurvits. - Tallinn : Kaitsejõudude Peastaap, 2007. - 16 lk.
Märksõnad: kaitsevägi ; kutse-eetika ; eetikakoodeksid ; Eesti
Kohaviit: 1-07-03406

Kergandberg, Erki ; Blankin, Piret ; Lemetti, Margo. Avaliku ja erasektori partnerlus / toim. Aita Nurga. - Tallinn : Äripäev, 2007. - 160 lk. - Bibl. lk. 155-158. - (Juht ja seadus ; Äripäeva raamat).
ISBN 978-9949-434-11-4
Märksõnad: avalik sektor ; erasektor ; koostöö ; riigihanked ; õigusnormid ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; Eesti
Kohaviit: 2-07-09559

Tikk, Eneken ; Nõmper, Ants. Informatsioon ja õigus / RoschierRaidla. - Tallinn : Juura, 2007. - 186 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-75-235-7
Märksõnad: infoõigus ; infopoliitika ; infoühiskond ; andmekaitse ; isikuandmed ; põhiõigused ; õpikud
Kohaviit: 2-07-09220

Vaher, Jüri. Liikleme ohutult. - Kuressaare : J. Vaher, 2007. - 192 lk. - Bibl. lk. 192.
ISBN 978-9949-15-306-0
Märksõnad: liiklus ; liiklusohutus ; liikluseeskirjad ; õpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-06936

MEDITSIINIÕIGUS

Nõmper, Ants ; Sootak, Jaan. Meditsiiniõigus / RoschierRaidla. - Tallinn : Juura, 2007. - 232 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-75-232-6
Märksõnad: tervishoiukorraldus ; terviseteenused ; arsti-patsiendi suhe ; ravikindlustus ; vastutus ; lepingud ; õpikud ; käsiraamatud ; õigusaktid
Kohaviit: 2-07-07725

The ethics and governance of human genetic databases : European perspectives / ed. by Matti Häyry... [et al.]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007. - XI, 283 lk. - (Cambridge law, medicine and ethics).
ISBN 978-0-521-85662-1
Märksõnad: geneetika ; geenifond ; andmebaasid ; isikuandmed ; õiguslikud aspektid ; bioeetika ; teaduseetika ; Eesti ; Island ; Suurbritannia ; Rootsi ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-07-08175

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Acta Societatis Martensis 2/2006 / Martensi Selts, Tartu Ülikooli õigusinstituut ; peatoim. Heiki Lindpere. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. - 277 lk.
ISSN 1736-3918
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ;  Martens, Friedrich von, 1845-1909 ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2306 ; 2

Elektroonilise võitluse käsiraamat. - Tallinn : Kaitseväe Side- ja Infosüsteemide Väljaõppe- ja Arenduskeskus, 2007. - 56 lk. + CD-ROM.
Märksõnad: sõjandus ; elektroonika ; sõjatehnika ; radarid ; raadioside ; sõjaline luure ; õppematerjalid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-07852

INIMÕIGUSED

Human rights practices in Taiwan and China : a compilation of the U.S. Department of State country reports on human rights practices for 2006, news reports, and analyses. - Taipei : Taiwan Foundation for Democracy, 2007. - 132 lk. - Tekst inglise ja hiina k.
Märksõnad: põhiõigused ; õiguskaitse ; Taiwan ; Hiina ; aruanded
Kohaviit: 3-07-02435

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar