E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

Kaartkataloogid

Kaartkataloogide kasutamine

NB ! Alates 1999. aastast kaartkatalooge ei täiendata

Kaartkataloogidest saab andmeid raamatukogus leiduvate trükiste kohta. Kataloogikaardile on kantud väljaande tähtsamad bibliograafilised andmed: autor(id); pealkiri ja pealkirja täiendandmed; väljaande loomisel osalenud isikud ja asutused; trükikordusandmed; ilmumiskoht; kirjastus; ilmumisaasta; lehekülgede arv jms.
Kaartkataloogi kaardi vasakus ülanurgas asub kohaviit, mis näitab väljaande asukohta raamatukogus.
Kui raamatu autor ja pealkiri on teada, võib soovitud trükise leida tähestikkataloogist.
Tähestikkataloogis on ühises järjestuses raamatute autorite nimed ja kogumike pealkirjad. Tähestikkataloogist saab teada ka seda, milliseid trükiseid on raamatukogus mõne isiku, asutuse, maa, linna vms kohta.
Juhul kui soovitakse kirjandust mingil teemal, tuleb kasutada liigikataloogi, kus kirjandus on raamatukogundusliku kümnendliigituse (UDK) alusel rühmitatud teadusalade järgi.
Rahvusraamatukogu liigikataloog koosneb kahest osast. Algusossa on koondatud kogu eesti- ja võõrkeelne kirjandus ning venekeelsed raamatud aastaist 1992-1998, kusjuures igas liigis on esikohal eestikeelsed, järgnevad teistes võõrkeeltes ja seejärel vene tähestikus trükitud raamatud. Enne 1992. aastat ilmunud vene tähestikus trükitud kirjandus on paigutatud eraldi.
Igal teadusalal on oma indeks (nt füüsika -53). Indeksi leidmisel on abiks liigikataloogi eesti- ja venekeelne tähestikuline aineloend, kuhu on märgitud teadusalade, ainete ja mõistete nimetus ning neile vastav indeks liigikataloogis.
Perioodikakataloogid koosnevad tähestikulisest ja liigilisest osast, milles omakorda eraldatud eesti- ja võõrkeelne perioodika.
Tähestikkataloog:
- venekeelne raamat ...-1998
- perioodilised- ja jätkväljaanded ...-1998
Liigikataloog:
- aineloend
- eesti- ja võõrkeelne raamat ...-1998 (sh venekeelne raamat 1992-1998)
- venekeelne raamat ...-1992
- perioodilised ja jätkväljaanded ...-1998