Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2007-3

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

X Riigikogu : 31. märts 2003 - 22. veebruar 2007 : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2007. - 1 CD-ROM.
ISBN 978-9985-9531-4-3
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00962

X Riigikogu : stenogrammiköidete register 2003-2007. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2007. - 363 lk. - Seljapealkiri: Register 2003-2007.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-07-02165

X Riigikogu stenogrammid. 7. köide : VIII istungjärk : 20. november - 21. detsember 2006. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2007, XL, 891-1369 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-07-02164

X Riigikogu stenogrammid. 1. köide : IX istungjärk : 8. jaanuar - 22. veebruar 2007. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2007, XLIII, 1-545 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-07-02166

Bibliographia iuridica Estonica 2006 = Eesti õigusbibliograafia = Legal literature of Estonia = Estnische Rechtsbibliographie / koost. Maia Ruttu ; toim. Katrin Ordlik, Gerli Eero. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2007. - 144 lk. - Nimeregister lk. 130-141. - Rubriigiloend lk. 142-144.
ISSN 1406-5142
Märksõnad: õigusteadus ; Eesti ; bibliograafiad ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1636

Borroni, Andrea. Comparative gastronomy : legal and cultural framework. - Zürich : Schulthess, 2007. - 146 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 57).
ISSN 1015-9746
ISBN 987-3-7255-5365-50
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; toiduained ; toiduainete kontroll ; geograafilised tähised ; õiguskaitse ; Euroopa Liidu õigus ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: PL A/427 ; 57

Hofmann, Hasso. Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie. - 3., durchges. und korrig. Aufl. - Darmstadt : WBG, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006. - VIII, 228 lk. - (Die Philosophie).
ISBN 978-3-534-19610-4
Märksõnad: õigusteadus ; õigusteooria ; õigusfilosoofia ; loomuõigus ; õiglus
Kohaviit: 2-07-04137

International encyclopedia of comparative law. Vol. XIV : copyright / under the auspices of the International Association of Legal Sciences ; ed. by Eugen Ulmer, Gerhard Schricker. - Tübingen : Brill, 2007. - Lk. eraldi pag.
ISBN 978-90-04-16119-1
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; autoriõigus ; rahvusvahelised lepingud ; entsüklopeediad
Kohaviit: PL B/990 ; 14

Kiris, Advig ; Kukrus, Ants ; Nuuma, Poigo ; Oidermaa, Enno. Õigusõpetus : õpik. - Tallinn : Külim, 2007. - 383 lk. - Bibl. lk. 369-371. - Seaduste loetelu lk. 372-373. - Ainejuht lk. 374-383.
ISBN 978-9985-9786-1-0
Märksõnad: õigusteadus ; õigusteooria ; riigiõigus ; tsiviilõigus ; äriõigus ; pankrotiõigus ; tööõigus ; karistusõigus ; kohtud ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-06152

Poudret, Jean-Francois ; Besson, Sebastien. Comparative law of international arbitration. - 2nd ed., updated, rev. - London : Sweet & Maxwell, 2007. - XXXIX, 952 lk.
ISBN 978-0-421-93210-4
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; vahekohtumenetlus ; rahvusvahelised kohtud ; vahekohtud ; siseriiklik õigus
Kohaviit: 2-07-05607

Vissak, Helle. Uus juriidiline sõnastik : eesti-vene, vene-eesti = Новый юридический словарь : русско-эстонский, эстонско-русский. - Tallinn : Agitaator, 2007. - 205 lk.
ISBN 978-9985-9809-4-1
Märksõnad: õigusteadus ; oskussõnastikud ; eesti keel ; vene keel
Kohaviit: 2-07-05066

ÕIGUSAJALUGU

Europa und seine Regionen : 2000 Jahre Rechtsgeschichte / hrsg. von Andreas Bauer, Karl H. L. Welker. - Köln [etc.] : Böhlau, 2007. - 764 lk.
ISBN 978-3-412-13804-2
Märksõnad: Rooma õigus ; regionaalsed erinevused ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-07-04190

Егоров, Алексей. Римское государство и право : царский период и эпоха Республики : учебное пособие / Санкт-Петербургский государственный университет, исторический факультет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. - 172 lk.
ISBN 5-288-04104-0
Märksõnad: Rooma õigus ; antiikaeg ; Vana-Rooma ; riigiõigus ; valitsemine ; avalik õigus ; õppematerjalid
Kohaviit: 1-07-02163

Kazuhiro, Takii. The Meiji Constitution : the Japanese experience of the West and the shaping of the modern state / transl. by David Noble. - Tokyo : International House of Japan, 2007. - XIX, 196 lk.
ISBN 978-4-924971-20-2
Märksõnad: 19. saj. 2. pool ; 20. saj. algus ; põhiseadused ; konstitutsionalism ; Meiji ; poliitiline ajalugu ; Jaapan
Kohaviit: 2-07-05561

Кофанов, Леонид. Lex и ius : возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до н.э. = Lex et ivs : ivris romanis origo et avgmen VIII-III saecvlis a.c. / Российская академия наук, Институт всеобщей истории, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, юридический факультет, Центр изучения римского права ; ред. резюме на итальянском языке Амалия Франчози. - Москва : Статус, 2006. - 574 lk.
ISBN 5-8354-0319-4
Märksõnad: Rooma õigus ; õigussüsteemid
Kohaviit: 2-07-06398

TSIVIILÕIGUS

Alpa, Guido ; Zeno-Zencovich, Vincenzo. Italian private law. - New York, NY : Routledge-Cavendish, [2007]. - XVIII, 271 lk.
ISBN 978-1-84472-051-4
Märksõnad: eraõigus ; perekonnaõigus ; pärimisõigus ; asjaõigus ; omand ; intellektuaalne omand ; õiguskaitse ; Itaalia
Kohaviit: 2-07-05623

Ossa, Jaako. Perhe, perintö ja verotus. - Helsinki : WSOYpro, 2006. - 219 lk.
ISBN 951-0-32408-6
Märksõnad: perekonnaõigus ; abieluvara ; pärimine ; kinkimine ; maksustamine ; Soome
Kohaviit: 2-07-04029

Transfer of title concerning movables. Part 1 : introduction: Estonia, Italy, Poland, Portugal, Scotland, Slovenia, Spain = Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen in Europa. Teil 1 : Einführung: Estland, Italien, Polen, Portugal, Schottland, Slowenien, Spanien / [hrsg. von] Johannes Michael Rainer, Johanna Filip-Fröschl. - Frankfurt a. M. [etc.] : Lang, 2006. - 210 lk. - (Salzburger Studien zum europäischen Privatrecht ; 18).
ISSN 1435-6090
ISBN 3-631-53951-7
Märksõnad: asjaõigus ; omand ; vallasvara ; omandiõigus ; õiguste loovutamine ; Eesti ; Itaalia ; Poola ; Portugal ; Šotimaa ; Sloveenia ; Hispaania
Kohaviit: PL A/6634 ; 18

VÕLAÕIGUS

Брагинский, Михаил ; Витрянский, Василий. Договорное право. Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг. - Москва : Статут, 2007. - 1054 lk.
ISBN 5-8354-0119-1
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; töövõtulepingud ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-06515

Брагинский, Михаил ; Витрянский, Василий. Договорное право. Кн. 4 : Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. - Москва : Статут, 2006. - 910 lk.
ISBN 5-8354-0163-9
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; veolepingud ; transport ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-06516

Брагинский, Михаил ; Витрянский, Василий. Договорное право. Кн. 5, т. 1 : Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образ. - Москва : Статут, 2006. - 736 lk.
ISBN 5-8354-0345-3
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; laenulepingud ; faktooring ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-06517

Брагинский, Михаил ; Витрянский, Василий. Договорное право. Кн. 5, т. 2 : Договоры о банковском вкладе, банковском счете, банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. - Москва : Статут, 2006. - 623 lk.
ISBN 5-8354-0346-1
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; hoiulepingud ; pangandus ; pankrotid ; kihlveod ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-06518

Lepingud : näidised ja kommentaarid : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - CD-ROM. - 2007. a. aprilli seisuga.
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepingud ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00955

Vedenkannas, Matti. Tukikirje vakuutena. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2007. - XXVI, 418 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 279).
ISSN 0356-7206
ISBN 978-951-855-268-3
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepingud ; garantii ; vastutus ; kindlustus ; äriühinguõigus ; varaline õigus ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 279

ÄRIÕIGUS

Aktsiaselts : näidised ja kommentaarid : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - CD-ROM. - 2007. a. aprilli seisuga.
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; aktsiaseltsid ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00950

Dokumendinäidised äritegevuses : näidised ja kommentaarid : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - CD-ROM. - 2007. a. aprilli seisuga.
Märksõnad: dokumendid ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00957

Hoppu, Esko ; Hoppu, Kari. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. - 11. pain. - Helsinki : WSOY, 2007. - 433 lk.
ISBN 978-951-0-32779-1
Märksõnad: ettevõtlus ; õigusnormid ; varaline õigus ; omandiõigus ; võlaõigus ; käsiraamatud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-05736

Mähonen, Jukka ; Villa, Seppo. Osuuskunta. - Helsinki : WSOYpro, 2006. - XI, 180 lk.
ISBN 951-0-31927-9
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; ühistud ; Soome
Kohaviit: 2-07-04028

Osaühing : näidised ja kommentaarid : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - CD-ROM. - 2007. a. aprilli seisuga.
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; osaühingud ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00949

Äriõigus : näidised ja kommentaarid : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - CD-ROM.
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; osaühingud ; äriregistrid ; füüsilised isikud ; aktsiaseltsid ; riigilõiv ; kommentaarid ; näidised ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: Ec-00954

RAAMATUPIDAMINE

Märitz, Elle. Mittetulundusühenduste raamatupidamine : juhendraamat. - Tallinn : RMP Eesti, 2006. - 132 lk.  + 1 CD-ROM.
ISBN 9949-13-804-3
ISBN 9949-13-805-1 (CD-ROM)
Märksõnad: äriõigus ; mittetulundusühingud ; juhendid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-03839

Vilu, Ago. Hea Raamatupidamistava 2007 / EV Raamatupidamise toimkond. - Tallinn : Agitaator, 2007. - 396 lk.
ISBN 978-9985-9809-5-8
Märksõnad: äriõigus ; ettevõtlus ; õigusaktid ; juhendid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-06310

INTELLEKTUAALNE OMAND

Intellektuaalomand : parima praktika juhend : 10 tõhusat soovitust IO paremaks sobitamiseks oma äritegevusse / eess.: Anthony Howard. - Tallinn : Eesti Patendiraamatukogu, 2006. - 54 lk. - Terminite sõnastik lk. 49-53. - Originaali tiitel: Intellectual Property. Good Practice Guide: 10 pragmatic recommendations for better integration of IP in your business.
ISBN 978-9949-15-015-1
Märksõnad:
tööstusomand ; patendid ; kaubamärgid ; autoriõigus ; ettevõtlus ; ettevõtted ; õiguskaitse ; õigusaktid ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 3-07-01443
Täistekst

FINANTSÕIGUS

Вострикова, Людмила. Валютное право : учебное пособие для вузов. - Москва : Юстицинформ, 2006. - 358 lk.
ISBN 5-7205-0762-0
Märksõnad: valuuta ; valuutatehingud ; rahasüsteemid ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-03292

MAKSUÕIGUS

Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega : õigusaktide kogumik seisuga 15. märts 2007 : Lasse Lehise kommentaaridega / Eesti Maksuteadlaste Selts ; kogumiku koost. ja tekstide toim. Martin Huberg, Madis Uusorg. - Tartu : Casus, 2007. - 940 lk.
ISSN 1406-8028
Märksõnad: maksustamine ; õigusaktid ; Eesti ; kommentaarid ; kohtulahendid
Kohaviit: PE A/2044 ; 2007

Kägi, Kalle ; Võimre, Urmas. Käibemaks. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2007. - 262 lk. - (Juht ja seadus). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-434-02-2
Märksõnad: maksustamine ; käibemaks ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-04708

Налоговое право России : учебник для вузов / Министерство юстиции Российской Федерации, Российская правовая академия ; отв. Ред. Ю. А. Крохин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма, 2007. - XIV, 737 lk.
ISBN 978-5-468-00017-5
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-03989

Siirdehinnad ja eelotsused : aktuaalsed küsimused MKSi rakendamisel / koost. Virgo Aruste. - Haabneeme : Hansa Äriteenused, 2007. - 156 lk.
ISBN 978-9985-9826-0-0
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; hinnad ; äritehingud ; raamatupidamine ; õigusaktid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-06324

MAAÕIGUS

Maaõigus : näidised ja kommentaarid : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - CD-ROM. - 2007. a. aprilli seisuga.
Märksõnad: näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00958

KESKKONNAÕIGUS

Aun, Jaanus. Metsaomaniku juriidiline abimees / retsens. Reimo Kõps. - 2. täiend. tr. - Tallinn : Paremad Uudised, 2007. - 120 lk. - Bibl. lk. 119-120.
ISBN 978-9949-15-212-4
Märksõnad: metsandus ; erametsad ; metsakasutus ; maksustamine ; õigusrikkumised ; õigusloome ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-06902

TÖÖÕIGUS

Aas, Gerli ; Lühiste, Kadri ; Liimal, Pille. Viis aastat töötuskindlustust Eestis 2002-2006 = Five years of unemployment insurance in Estonia 2002-2006 / eess. Meelis Paavel. - Tallinn : Eesti Töötukassa, 2007. - 43 lk. - Rööptekst inglise k.
Märksõnad:
töötuskindlustus ; töötuabiraha ; Eesti
Kohaviit: 3-07-01728
Täistekst

Arbeitsrecht in Europa / hrsg. von Martin Henssler, Axel Braun. - 2. Aufl. - Köln : Otto Schmidt, 2007. - XIII, 1655 lk.
ISBN 978-3-504-42665-1
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; töötajad ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad ; siseriiklik õigus
Kohaviit: 2-07-05508

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / [под общей ред. В. И. Шкатуллы]. - 5-е изд., перераб. - Москва : Норма, 2007. - 1135 lk.
ISBN 978-5-468-00055-7
Märksõnad: seadustikud ; kommentaarid ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-04441

Tuleohutus. Korraldus. Nõuded. Seadusandlus / koost. Argo Sieger. - Tallinn : Teabekirjanduse OÜ, 2007. - 320 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9783-9-9
ISBN 978-9985-9818-0-1 (CD-ROM)
Märksõnad: tööohutus ; tuleohutus ; järelevalve ; õigusaktid ; eeskirjad ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-03714

Töötervishoid ja -ohutus : näidised ja kommentaarid : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - CD-ROM. - 2007. a. aprilli seisuga.
Märksõnad: töökeskkond ; tööohutus ; töökaitse ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00956

Tööõigus : näidised ja kommentaarid : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - CD-ROM. - 2007. a. aprilli seisuga.
Märksõnad: dokumendid ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-00959

Äimälä, Markus ; Rautiainen, Hannu ; Hollmen, Jyrki. Yhteistoimintalaki. - Helsinki : WSOY, 2007. - 245 lk.
ISBN 978-951-0-32619-0
Märksõnad: töösuhted ; töötajad ; tööandjad ; koostöö ; õigusaktid ; Soome
Kohaviit: 2-07-05737

KARISTUSÕIGUS

Karistusõigus 2007 & kommentaarid : seaduse tekstid seisuga 01. 05. 2007 / koost. Andrus Lauren ; komm. Meelis Masso. - Tallinn : Agitaator, 2007. - 387 lk. - (Ius scriptum).
   Kaanel sisu: Karistusseadustik. Kriminaalmenetluse seadustik. Väärteomenetluse seadustik. Vangistusseadustik. Alaealise mõjutusvahendite seadus. Kriminaalhooldusseadus. Täitemenetluse seadustik. Tunnistajakaitse seadus. Ohvriabi seadus. Karistusregistri seadus. Karistusseadustiku rakendamise seadus. Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus. - Kommentaarid lk. 361-387.
ISBN 978-9985-9809-1-0
Märksõnad: seadustikud ; seadused (jur.) ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 1-07-01600

Kuritegevus Eestis 2006 / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond ; kokkuvõtte tõlge: Airi Rääk ; toim. Mari-Liis Liiv. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2007. - 122 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 4). - Bibl. lk. 102-103.
Crime in Estonia - a summary, lk. 96-101.
ISSN 1736-2377
ISBN 98-9985-9359-6-5
Märksõnad:
kriminoloogia ; kuritegevus ; uuringud ; statistilised andmed ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 4
Täistekst

Лившиц, Юзеф. Наказание за преступление : понятие, цели, средства, система : курс лекций. [1]. - Таллинн : Социально-гуманитарный институт, 2006. - 227 lk. - Bibl. lk. 221-226.
Märksõnad: karistusõiguse üldosa ; karistused ; seadustikud ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-03844

Markina, Anna ; Šahverdov-Žarkovski, Beata. Eesti alaealiste hälbiv käitumine / Tartu Ülikooli Õigusinstituut. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2007. - 65 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 5). - Bibl. lk. 38, 44.
ISSN 1736-2377
ISBN 978-9985-9359-7-2
Märksõnad: kriminoloogia ; kriminaalpoliitika ; hälbiv käitumine ; alaealised ; alaealiste kuritegevus ; uuringud ; statistilised andmed ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 5

Oikeustilastollinen vuosikirja 2006 / Tilastokeskus = Rättsstatistisk årsbok / Statistikcentre = Yearbook of justice statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 2007. - 610 lk.
ISSN 1795-5165
ISBN 978-952-467-662-5
Märksõnad: kuritegevus ; statistilised andmed ; aastaraamatud ; Soome
Kohaviit: PL B/1301 ; 2006

Скобликов, Петр. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России. - Москва : Норма, 2007. - 271 lk.
ISBN 978-5-468-00074-8
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; organiseeritud kuritegevus ; korruptsioon ; rahvusvahelised lepingud ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Venemaa
Kohaviit: 1-07-02165

Sootak, Jaan. Optiline karistusõigus : skeeme ja tekste karistusõiguse loengute juurde. - Tallinn : Juura, 2007. - 75 lk. - (Loenguid karistusõiguse üldosast ; 9). - Bibl. lk. 75.
ISBN 978-99985-75-227-2
Märksõnad: karistusõiguse üldosa ; süüteod ; skeemid ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-04469

Sootak, Jaan. Sanktsiooniõigus : karistusõiguslikud sanktsioonid ja nende kohaldamine. - Tallinn : Juura, 2007. - 214 lk. - (Õigusteaduse õpik : karistusõigus). - Bibl. lk. 191-203. - Riigikohtu lahendid lk. 207-208. - Märksõnaline sisujuht lk. 209-214.
ISBN 978-9985-75-226-5
Märksõnad: õigusteooria ; karistused ; sanktsioonid ; kohtulahendid ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-04866

Talousrikokset / Raimo Lahti, Pekka Koponen (toim.). - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2007. - VIII, 299 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 16).
ISSN 1458-0446
ISBN 978-951-855-263-8
Märksõnad: majanduskuriteod ; maksukuriteod ; kodifitseerimine (jur.) ; Soome ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5053 ; 16

MENETLUSÕIGUS

Hirvelä, Päivi. Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. - Helsinki : WSOYpro, 2006. - 590 lk.
ISBN 951-0-32616-X
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; lapsed ; seksuaalne väärkohtlemine ; õiguskaitse ; eeluurimine ; tõendamine (jur.) ; lapse õigused ; Euroopa ; Soome ; dissertatsionnid
Kohaviit: 2-07-04030

Камаровский, Леонид. О международном суде / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, юридический факультет. - Москва : Зерцало, 2007. - XLIII, 444 lk. - (Русское юридическое население).
ISBN 978-5-8078-0135-7
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud ; vahekohtud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-03291

Krüger, Urmas. Kriminaalmenetlus: tõendamine kohtueelses menetluses : üldkäsitlus : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2007. - 98 lk. - (Politseiõpik). - Tiitellehel aastaarv 2006.
ISBN 978-9985-67-146-7
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; tõendamine (jur.) ; eeluurimine ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 3-07-01836

Madsen, Finn. Commercial arbitration in Sweden : a commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce / transl. from the Swedish by Reuven Ben-Dor. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XX, 421 lk.
ISBN 978-0-19-532286-6
Märksõnad: vahekohtumenetlus ; vahekohtud ; õigusaktid ; kommentaarid ; Rootsi
Kohaviit: 3-07-01150

Procedural law : court administrations / published under the auspices of The Stockholm University Law Faculty ; ed. by Peter Wahlgren. - Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure [distributör] : Almqvist & Wiksell [internationell distributör], 2007. - 653 lk. - (Scandinavian studies in law ; 51).
ISSN 0085-5944
ISBN 978-91-85142-64-4
Märksõnad: kohtumenetlus ; kohtusüsteemid ; artiklikogumikud ; Põhjamaad
Kohaviit: PL A/1117 ; 51

RIIGIÕIGUS

Актуальные вопросы государства и права в Российской Федерации и Республике Македония. - Москва : Статут, 2006. - 516 lk. - (Сборник научных статей профессоров и преподавателей юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и юридического факультета Юстиниана I Университета им. Св. Кирилла и Мефодия ; вып. 1).
ISBN 5-8354-0367-4
Märksõnad: õigusteadus ; Venemaa ; Makedoonia ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-07-03305

Eesti rahvuspoliitika : vaade väljast : dokumentide kogumik / Inimõiguste Teabekeskus ; eess.: Vadim Poleštšuk. - Tallinn : Inimõiguste Teabekeskus, 2007. - 71, 87 lk. - Bibl. lk. 62-64. - Inimõiguste Teabekeskuse materjalid lk. 70-71. - Rööptekst vene k.
ISBN 978-9985-9542-6-3
Märksõnad: rahvuspoliitika ; rahvussuhted ; vähemusrahvused ; vähemusteõigused ; inimõigused ; rassism ; dokumendid ; aruanded ; Eesti
Kohaviit: 2-07-04681

Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ. - 4-е изд. - Москва : Инфра-М, 2007. - 200 lk.
ISBN 978-5-16-002197-3
Märksõnad: põhiseadused ; kommentaarid ; konstitutsioonikohtud ; kohtulahendid ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-04437

Конституционное право России : учебник / отв. ред. А. Н. Кокотов, М. И. Кукушкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2007. - 543 lk.
ISBN 978-5-468-00049-6
Märksõnad: põhiseadused ; riigivõimuorganid ; põhiõigused ; kohalikud omavalitsused ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-03991

Leyland, Peter. The Constitution of the United Kingdom : a contextual analysis. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2007. - XXV, 239 lk. - (Constitutional systems of the world ; 1).
ISBN 978-1-84113-666-0
Märksõnad: põhiseadused ; konstitutsionalism ; poliitilised süsteemid ; valitsemine ; kohtusüsteemid ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-07-04245

Лившиц, Юзеф. Право и права человека : [основы права. 1]. - Изд. 2-е. - Tallinn : Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2007. - 210 lk.
ISBN 978-9985-9773-0-9
Märksõnad: õigussüsteemid ; kodanikud ; välismaalased ; õiguslik seisund ; inimõigused ; Eesti ; Euroopa Liit ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-07-03842

Pagulane Eestis / eess.: Paul-Eerik Rummo. - Tallinn : Rahvastikuministri Büroo, 2007. - 18 lk. koos kaanega. - Lisatud: Lisainfo internetis (Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide nimestik, Eesti ja välismaa pagulasküsimustega tegelevate asutuste nimestik, peamised päritoluriigi infoallikad).
Märksõnad: varjupaigaõigus ; pagulased ; immigratsioon ; ametlikud väljaanded ; Eesti
Kohaviit: 3-07-01679

Raudla, Heiki. Kodaniku raamat / toim. Sirje Kiin ; eess.: Tunne Kelam. - 2., täiend. vlj. - Türi : Saarakiri, 2007. - 216 lk. - Bibl. lk. 198-201.
ISBN 978-9985-9782-0-7
Märksõnad: riik ; demokraatia ; kodanikuühiskond ; inimõigused ; sotsiaalne keskkond
Kohaviit: 2-07-03718

Schurig, Martin. Politikfinanzierung in Frankreich. - Berlin : Duncker und Humblot, 2006. - 491 lk. - (Schriftenreihe der Hochschule Speyer ; 180).
ISSN 0561-6271
ISBN 3-428-12201-1
Märksõnad: parteid ; valimised ; valitsused ; presidendid ; parlamendid ; finantseerimine ; eelarvepoliitika ; Prantsusmaa
Kohaviit: PL A/4694 ; 180

Tarasti, Lauri. Vaali- ja puoluelainsäädäntö. - [Helsinki] : Edita, 2006. - XXII, 506 lk. - (Evolutio Legis).
ISBN 951-37-4513-9
Märksõnad: valimisõigus ; valimised ; hääleõigus ; partied ; õigusloome ; Soome
Kohaviit: 3-07-01205

Toomsalu, Tiit. Konstitutsiooniõigus : Eesti Vabariigi põhiseaduse teoreetilis-praktiline käsitlus : õppevahend. - Tallinn : Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2006. - 200 lk. - Bibl. peatükkide lõpus.
Märksõnad: põhiseadused ; õigusteooria ; õppematerjalid ; õigusaktid ; Eesti ; Eesti Vabariigi põhiseadus (1992) ; kommentaarid
Kohaviit: 1-07-01516

Vabariigi presidendi valimine : 28. ja 29. august 2006 Riigikogus, 23. september 2006 valimiskogus : dokumente ja materjale / koost. Mare Orav. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2006. - 28 lk.
Märksõnad: presidendid ; valimised ; statistilised andmed ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 3-07-01509

Выдрин, Игорь. Избирательное право Российской Федерации : краткий учебный курс. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2006. - 239 lk. - (Краткие учебные курсы юридических наук).
ISBN 5-468-00044-X
Märksõnad: valimisõigus ; kõrgkooliõpikud ; Venemaa
Kohaviit: 1-07-02164

Watt, Bob. UK election law : a critical examination. - London [etc.] : Glasshouse Press, 2006. - XVIII, 245 lk. - (Contemporary issues in public policy).
ISBN 978-1-85941-916-8
Märksõnad: valimisõigus ; valimised ; hääleõigus ; hääletamine ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-07-05280

HALDUSÕIGUS

Riigihangete juhis / koost. Evelin Karindi-Kask, Aime Võsu, Veiko Vaske, Toomas Laigna. - Tallinn : Rahandusministeerium, 2007. - 150 lk.
Märksõnad: riigihanked ; lepingulised teenused ; juhendid ; õigusaktid ; Euroopa Liidu õigus ; õiguskaitse ; Eesti
Kohaviit: 3-07-02297

Salumaa, Tarmo ; Talvik, Mati. Kaebuste ja vaiete menetlemine koolis, juriidiliselt pädevate otsuste vastuvõtmine ning vastuskirjade koostamine. - Võru : Merlecons ja Ko, 2007. - 36 lk. - (Merlecons toimetised. Seeria B ; 1).
ISSN 1736-5759
Märksõnad: haldusmenetlus ; kaebused ; koolid ; koolijuhtimine ; Eesti
Kohaviit: PE B/3350 ; 1

Salumaa, Tarmo ; Talvik, Mati. Koolipsühholoogi tegevust reguleerivad õigusaktid. - Võru : Merlecons ja Ko, 2007. - 34 lk. - (Merlecons toimetised. Seeria B ; 2).
ISSN 1736-5759
Märksõnad: koolid ; koolipsühholoogia ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: PE B/3350 ; 2

Salumaa, Tarmo ; Talvik, Mati. Õpilase kohta juriidiliselt korrektse iseloomustuse koostamine ja vormistamine ja kriminaalasjas nõudekirjale vastamine. - Võru : Merlecons ja Ko, 2007. - 36 lk. - (Merlecons toimetised. Seeria B ; 3).
ISSN 1736-5759
Märksõnad: koolid ; õpilased ; isikuandmed ; avalik teave ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: PE B/3350 ; 3

RELIGIOONIÕIGUS

Religionsfreiheit in Mittel- und Osteuropa zwischen Tradition und Europäisierung / Gerrit Manssen, Boguslaw Banaszak (Hrsg.). - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2006. - 218 lk. - (Regensburger Beiträge zum Staats- und Verwaltungsrecht ; 4).
ISSN 1860-319X
ISBN 3-631-55276-9
Märksõnad: usuvabadus ; põhiõigused ; põhiseadused ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa ; Euroopa Liidu maad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6633 ; 4

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Eidast, Ain. Meretranspordi kommertsekspluatatsioon / toim. Helje Heinoja ; retsensendid Jüri Nuut, Rein Raudsalu. - Tallinn : Eesti Mereakadeemia, 2007. - 532 lk. - Bibl. lk. 526-528.
ISBN 978-9985-808-28-3
Märksõnad: mereõigus ; meretransport ; rahvusvahelised lepingud ; õigusaktid
Kohaviit: 2-07-06048

German yearbook of international law. Vol. 49/2006 = Jahrbuch für internationales Recht / Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel. - Berlin : Duncker & Humblot, 2007. - 744 lk.
ISSN 0344-4094
ISBN 978-3-428-12524-1
Märksõnad: sõjaõigus ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/11 ; 49

Kiviorg, Merilin ; Land, Kristi ; Miil, Kärt ; Vallikivi, Hannes. Rahvusvaheline õigus / retsens.: Juhani Kortteinen, Lauri Mälksoo. - 3., täiend. ja muud. tr. - Tallinn : Juura, 2007. - 189 lk. - (Loengud). - Bibl. peatükkide alguses. - Eestikeelsed põhimõisted koos inglis- ja saksakeelsete vastetega peatükkide lõpus.
ISBN 978-9985-75-220-3
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; riik ; rahvusvahelised organisatsioonid ; diplomaatiline ja konsulaarõigus ; mereõigus ; inimõigused ; vaidluste lahendamine ; vastutus ; loengud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-04726

Netherlands yearbook of international law : published jointly with the Netherlands International Law Review. Vol. XXXVI/2005 / T.M.C. Asser Instituut, Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2007. - 636 lk.
ISSN 0167-6768
ISBN 978-90-6704-223-9
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; artiklikogumikud ; aastaraamatud ; Holland
Kohaviit: PL A/5622 ; 2005

The UNIDROIT Principles 2004 : their impact on contractual practice, jurisprudence and codification ; reports of the ISDC colloquium (8/9 June 2006) / Swiss Institute of Comparative Law (ISDC) in cooperation with International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) ; ed. by Eleanor Cashin Ritaine, Eva Lein. - Zürich : Schulthess, 2007. - 265 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 56).
ISSN 1015-9746
ISBN 987-3-7255-5336-5
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; rahvusvahelised lepingud ; kaubanduslepingud ; Rahvusvaheline Eraõiguse Ühtlustamise Instituut ; äriõigus ; lepinguõigus ; seaduste kooskõlastamine ; võrdlev õigusteadus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 56

INIMÕIGUSED

Human rights in Europe : a fragmented regime? / ed. by Malte Brosig. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2006. - 336 lk.
ISBN 3-631-54458-8
Märksõnad: vähemuste õigused ; õiguskaitse ; Euroopa Liit ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-07-04235

Spolander, Mia Mari. Menettelyn joutuisuus oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin osatekijänä : erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2007. - XLIX, 346 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 278).
ISSN 0356-7206
ISBN 978-951-855-267-6
Märksõnad: põhiõigused ; õiguskaitse ; järelevalve ; kohtulahendid ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; Euroopa ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 278

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar