Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2007-2

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

X Riigikogu stenogrammid. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2007.
5. köide : VIII istungjärk : 11. september - 12. oktoober 2006. - XL, 1.-403. lk. + hääletustabelid.
6. köide : VIII istungjärk : 16. oktoober - 16. november 2006. - XL, 405.-889. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-07-00242 ; 3-07-01406

Aja jälg. Kui õiglane on õigus? / toim. Aime Vettik, Gerd Raassalu, Lauri Suurmaa ; eess. saksakeelsele väljaandele: Uwe Schultz ; tlk. Katrin Linask, Krista Wasner, Saale Väester, Lauri Suurmaa. - Tallinn : Juura, 2007. - 168 lk. - Bibl. lk. 157-166. - Originaali tiitel: Grosse Prozesse. Recht und Gerechtigkeit in der Geschichte. 3. Aufl. München : Beck, 2001.
ISBN 978-9985-75-22-7
Märksõnad: õigusteooria ; õiglus ; õigusemõistmine ; kohtuasjad ; õigusajalugu ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-07-02249

Дорохин, Сергей. Деление права на публичное и частное : конституционно-правовой аспект. - Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 124 lk.
ISBN 5-466-00186-4
Märksõnad: avalik õigus ; eraõigus ; võrdlev analüüs ; õigusnormid ; õigusteooria ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-01906

Kelsen, Hans. General theory of law & state / with a new introduction by A. Javier Treviño. - New Brunswick, N.J. ; London : Transaction Publishers, 2006. - XL, 516 lk. - (Law and Society Series).
ISBN 1-4128-0494-9
Märksõnad: õigusteadus ; õigusteooria ; õigusnormid ; loomuõigus ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-07-01708

Kirjastus Juura. Bibliograafia 1992-2006 / koost.: Maia Ruttu. - Tallinn : Juura, 2007. - 135 lk. - Tähestikuline loend lk. 71-130. - Nimeregister lk. 131-134.
ISBN 978-9985-75-217-3
Märksõnad: kirjastused ; Juura (kirjastus) ; bibliograafiad ; Eesti
Kohaviit: 2-07-01280

Recht im Ostseeraum : Einführung und aktuelle Entwicklungen / hrsg. von Alexander Trunk ... [et al.]. - Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006. - 224 lk.
ISBN 3-8305-1127-2
Märksõnad: õiguskord ; avalik õigus ; regionaalne koostöö ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev analüüs ; Läänemeremaad ; Eesti
Kohaviit: 2-07-00759

ÕIGUSSÕNASTIKUD

Мамулян, Алексей ; Кашкин, Сергей. Англо-русский полный юридический словарь : карманное издание = English-russian comprehensive law dictionary : pocket edition. - Москва : Эксмо, 2006. - 447 lk. - (Российское юридическое образование).
ISBN 5-699-11196-4
Märksõnad: õigusteadus ; oskussõnastikud ; inglise keel ; vene keel
Kohaviit: 1-07-01183

Ottenson, Olga. Uus eesti-vene õigussõnaraamat = Новый эстонско-русский юридический словарь / toim. Svetlana Kuljus ; konsult.: Leonid Jakerson, Margus Kingisepp, Heino Koitel, Ando Leps, Heiki Lindpere, Jaan Sootak, René Värk. - Tallinn : Agia Triada, 2007. - 397 lk.
ISBN 978-9949-15-100-4
Märksõnad: õigusteadus ; oskussõnastikud ; eesti keel ; vene keel
Kohaviit: 2-07-02760

ÕIGUSAJALUGU

Hattenhauer, Hans. Euroopa õigusajalugu / peatoim. Marju Luts-Sootak ; toim. Toomas Anepaio, Hesi Siimets-Gross, Ivo Volt, Merike Ristikivi, Märt Tänava, Ott Ojaperv, Anti Selart, Üllar Peterson, Lea Mäesalu-Kirm, Jaan Sootak, Urmas Petti, Kalle Kasemaa, Tõnu-Andres Tannberg, Marin Sedman, Mart Kuldkepp, Lauri Mälksoo, Eero Medijainen ; konsultandid: Merike Ristikivi, Ivo Volt, Marju Lepajõe, Hent-Raul Kalmo, Irene Ohvril ; tlk. Marju Luts-Sootak, Jaan Sootak, Triin Göttig, Ilme Rebane, Jaan Kaplinski, Hesi Siimets-Gross, Merike Ristikivi, Ott Ojaperv, Janika Päll, Üllar Peterson, Andreas Kangur, Mart Kuldkepp. - Tallinn : Juura, 2007. - XII, 919 lk. - Bibl. lk. 841-891. - Isikuregister lk. 893-899. - Sisuregister lk. 901-919. - Originaali tiitel: Europäische Rechtsgeschichte. 4., durchges. und erw. Aufl. Heidelberg, 2004.
ISBN 978-9985-75-219-7
Märksõnad: Euroopa ; Vana-Kreeka ; Rooma õigus ; kristlus ; absolutism ; valgustusajastu ; õigusteadus ; õigusaktid ; uusaeg ; kaasaeg
Kohaviit: 2-07-02264

Krikk, Mai. Eesti kriminaalpolitsei 1920-1940 / toim. Maire Lehtsaar. - Tallinn : Olion, 2007. - 332 lk. - Bibl. lk. 330-332. - Lisatud: Eesti kriminaalpolitsei isikkoosseisud.
ISBN 978-9985-66-497-1
Märksõnad: 1918-1940 ; kuritegevus ; kriminaalpolitsei ; Eesti
Kohaviit: 2-07-02432

ASJAÕIGUS

"Flexibilität der Grundpfandrechte in Europa". Band I : Ergebnisse der Workshops vom Juni 2005 / Dezember 2005 / Juni 2006 in Berlin / Red. Otmar M. Stöcker. - Berlin : Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2006. - 449 lk. - (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken ; 23).
ISBN 3-9811273-1-5
Märksõnad: tsiviilõigus ; piiratud asjaõigused ; võrdlev analüüs ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6588 ; 23

Kaing, Madis. Kinnisvara alused / Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond ; toim. Kairit Henno ; rets. Hannes Kuhlbach. - Tartu : Atlex, 2007. - 96 lk.
ISBN 978-9985-9801-1-8
Märksõnad: tsiviilõigus ; kinnisvara ; maaomand ; õiguslikud aspektid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-02668

Kullerkupp, Kai ; Kama, Priit ; Jõks, Henn. Asjaõiguse seminariülesanded. - Tallinn : Juura, 2007. - 52 lk.
ISBN 978-9985-75-216-6
Märksõnad: tsiviilõigus ; vallasvara ; kinnisvara ; kohtulahendid ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-02679

PÄRIMISÕIGUS

Norri, Matti. Perintö ja testamentti : käytännön käsikirja. - Helsinki : Talentum, 2007. - 466 lk.
ISBN 978-952-14-1137-3
Märksõnad: tsiviilõigus ; pärimislepingud ; abieluvara ; testamendid ; Soome ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-07-01550

VÕLAÕIGUS

Routamo, Eero ; Ståhlberg, Pauli ; Karhu, Juha. Suomen vahingonkorvausoikeus. - Helsinki : Talentum, 2006. - 5. uud. p. - 509 lk. - (Juridica-kirjasarja ; 14).
ISSN 1459-7535
ISBN 952-14-0935-5
Märksõnad: tsiviilõigus ; kahju tekitamine ; hüvitised ; Soome
Kohaviit: 2-07-01549

Sein, Karin. Ettenähtavus ja rikutud kohustuse eesmärk kui lepingulise kahjuhüvitise piiramise alused : [doktoritöö] / juhendaja: Paul Varul. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. - 202 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 19). - Bibl. lk. 185-197. - Autori CV ja avaldatud teadustööd lk. 199-202.
Foreseeability and the purpose of the obligation theory as grounds for limitation of damages in contractual relationships, lk. 178-184.
ISSN 1406-6394
ISBN 978-9949-11-544-0
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingurikkumine ; kahju tekitamine ; hüvitised ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 19

Tampuu, Tambet. Lepinguväliste võlasuhete õigus. - Tallinn : Juura, 2007. - 244 lk. - (Loengud). - Bibl. lk. 241-244.
ISBN 978-9985-75-218-0
Märksõnad: tsiviilõigus ; nõudeõigus ; alusetu rikastumine (jur.) ; kahju tekitamine ; vastutus ; hüvitised ; kohtulahendid ; Eesti ; õppematerjalid ; loengud
Kohaviit: 2-07-02069

ÄRIÕIGUS

Finantssuhted 2007 : süstematiseeritud teabekogumik : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Ten-Team, 2007. - CD-ROM. - Kaasas lisa: sisukord ( 32 lk.).
ISSN 1736-5023
Märksõnad: raamatupidamine ; finantsjuhtimine ; dokumendinäidised ; teatmikud ; õigusaktid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: EC-00953

Kitter, Jana. Raamatupidaja teejuht 2007. - Tallinn : Agitaator, 2007. - 163 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9730-6-6
ISBN 978-9985-9730-7-3 (CD-ROM)
Märksõnad: raamatupidamine ; maksustamine ; ettevõtlus ; õigusaktid ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-07-02072

Merimaa, Mati. Äriseadustik : kommentaarid, selgitused, arvamused / toim. Ene Vadi. - Tallinn : Ilo, 2007. - 312 lk. - Bibl. lk. 308-309. - Märksõnaline sisujuht lk. 310-312. - Raamatus on äriseadustiku ametlik tekst seisuga 01. 01. 2007.
ISBN 978-9985-57-830-8
Märksõnad: äriühinguõigus ; seadustikud ; kommentaarid ; ettevõtlus ; Eesti
Kohaviit: 2-07-02030

Mähönen, Jukka ; Villa, Seppo. Osakeyhtiö I-III. - Helsinki : WSOYpro, 2006.
I : Yleiset opit. - 342 lk.
ISBN 951-670-082-9
II : Pääomarakenne ja rahoitus. - 574 lk.
ISBN 951-670-114-0
III : Corporate governance. - 441 lk.
ISBN 951-670-115-9
Märksõnad: äriühinguõigus ; aktsiaseltsid ; äriühingud ; seaduste tõlgendamine ; Soome
Kohaviit: 2-07-01733 ; 2-07-01734 ; 2-07-03143

MAKSUÕIGUS

Лехис, Лассе. Налоговое законодательство Эстонии : комментарии законам / перев. Лейви Шер. - Taллинн : Союз налогоплательщиков Эстонии, 2006. - 235 lk.
ISSN 1736-4574
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 1-07-00174

MAAÕIGUS

Hallberg, Pekka ; Haapanala, Auvo ; Koljonen, Ritva ; Ranta, Hannu. Maankäyttö- ja rakennuslaki. - Helsinki : Talentum, 2006. - XXII, 976 lk.
ISBN 952-14-0961-4
Märksõnad: maakasutus ; ehitus ; planeerimine ; ehitusload ; hoonestusõigus ; Soome
Kohaviit: 2-07-03142

Oidermaa, Enno. Ehitusõigus / Tallinna Tehnikaülikool, avaliku sektori majanduse instituut, majandusõiguse õppetool. - 2., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2007. - 306 lk. + CD-ROM. - Lisa: Ehitusõigus : lisad. Tallinn, 2007.
ISBN 978-9985-59-682-1
Märksõnad: ehitusõigus ; ehitus ; ehitusjärelevalve ; planeerimine (arhit.) ; hoonestusõigus ; lepingud ; õigusaktid ; kohtulahendid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-07-01199

Oidermaa, Enno. Ehitusõigus : lisad / Tallinna Tehnikaülikool, avaliku sektori majanduse instituut, majandusõiguse õppetool. - 2., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2007. - Lk. 307-545. - Ainejuht lk. 540-545. - Lisa raamatule: Ehitusõigus. Tallinn, 2007.
ISBN 978-9985-59-682-2
Märksõnad: ehitusõigus ; ehitus ; ehitusjärelevalve ; planeerimine (arhit.) ; hoonestusõigus ; lepingud ; õigusaktid ; kohtulahendid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-07-02377

TÖÖÕIGUS

Гейц, Игорь. Охрана труда. - Москва : Дело и Сервис, 2006. - 2-е изд. - 687 lk. - (Библиотека журнала "Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги" ; 2).
ISBN 5-80-18-0245-2
Märksõnad: töökaitse ; tööohutus ; käsiraamatud ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-01904

Nuckelt, Jana. Die Regelungssysteme der rechts-, steuer- und wirtschaftsberatenden Freien Berufe in Deutschland, England und Wales : rechtsvergleichende Analyse sowie Harmonisierungsbedarf und Handlungsperspektiven aus europarechtlicher Sicht. - Baden-Baden : Nomos, 2006. - 316 lk. - (Schriften zum Kammer- und Berufsrecht ; 5).
ISBN 3-8329-2082-X
Märksõnad: vabakutselised ; konsultandid ; konkurentsiõigus ; õiguslik seisund ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev analüüs ; Saksamaa ; Inglismaa ; Wales ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6595 ; 5

Szücs, Christian. Verzicht und Vergleich im österreichischen, deutschen und schweizerischen Arbeitsrecht. - Wien ; New York : Springer, 2006. - XVII, 288 lk. - (Springer Rechtswissenschaft).
ISBN 3-211-33030-5
Märksõnad: tööõigus ; töötuskindlustus ; võrdlev õigusteadus ; Austria ; Saksamaa ; Šveits ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-07-00696

Töösuhted 2006 : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Ten-Team, 2006. - CD-ROM + sisukord (24 lk.).
ISSN 1736-4612
Märksõnad: töösuhted ; ametijuhendid ; dokumendid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: EC-00951

Vahtra, Karin ; Raidve, Heli. Palgakäsiraamat 2007 : arvestus, tingimused, maksmine. - Tallinn : Pandekt, 2007. - 240 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9783-4-4
ISBN 978-9985-9783-5-1 (CD-ROM)
Märksõnad: palk ; lisatasud ; raamatupidamine ; käsiraamatud ; õigusaktid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-07-02716

KARISTUSÕIGUS

Ginter, Jaan ; Randma, Paavo ; Sootak, Jaan. Narkosüüteod Eestis / Tartu Ülikool, õigusteaduskond. - Tallinn : Juura, 2007. - 51 lk. - Bibl. lk. 48-51.
ISBN 978-9985-75-213-5
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; narkosüüteod ; kuritegevus ; Eesti ; Saksamaa
Kohaviit: 2-07-03706

Terrorismus und Extremismus - der Zukunft auf der Spur : Beiträge zur Entwicklungsdynamik von Terrorismus und Extremismus - Möglichkeiten und Grenzen einer prognostischen Empirie / hrsg. von Uwe E. Kemmesies. - Neuwied ; Kriftel : Luchterhand, 2006. - VIII, 263 lk. - (BKA Polizei + Forschung ; 33).
ISBN 3-472-06588-5
Märksõnad: terrorism ; ekstremism ; tulevikuuringud ; terrorismivastane võitlus ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/4900 ; 33

Vuorenpää, Mikko. Syyttäjän tehtävät : erityisesti silmällä pitäen rikoslain yleisestävää vaikutusta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2007. - XXVII, 276 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 277).
ISSN 0356-7206
ISBN 978-951-855-265-2
Märksõnad: kriminaalõigus ; kriminaalmenetlus ; kriminaalpoliitika ; kriminaalpreventsioon ; süüdistus (jur.) ; õiguskaitse ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 277

MENETLUSÕIGUS

Eesti Advokatuur : aastaraamat 2006. - Tallinn : Ilo, 2007. - 122 lk.
ISSN 1406-7315
Märksõnad: advokatuur ; advokaadid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1584 ; 2006

Eesti kohtunikud = Estonian judges / koost. Kersti Kerstna-Vaks, Toomas Riismaa, Krista Tamm ; eess.: Meelis Eerik, Märt Rask ; tlk. Luisa Tõlkebüroo. - Tartu : Eesti Kohtunike Ühing, 2006. - 98 lk. - Nimeloend lk. 95-98. - Tekst eesti ja inglise k.
ISBN 9949-13-899-X
Märksõnad: kohtunikud ; ülemkohtud ; biograafiad ; Eesti
Kohaviit: 2-07-02151

Karlen, Peter. Das neue Bundesgerichtsgesetz : die wesentlichen Neuerungen und was sie bedeuten. - Basel [etc.] : Helbing & Lichtenhahn, 2006. - XVII, 125 lk.
ISBN 3-7190-2520-9
Märksõnad: kohtumenetlus ; kohtusüsteemid ; ülemkohtud ; kohtud ; Shveits
Kohaviit: 2-07-00700

Koolmeister, Indrek ; Kangur, Andreas ; Lind, Sten ; Pajula, Evelin ; Ploom, Tristan ; Sirk, Indrek. Väärteomenetluse seadustik : kommenteeritud väljaanne. - Tallinn : Juura, 2007. - XX, 306 lk. - Bibl. lk. 291-292. - Märksõnaline sisujuht lk. 293-306.
ISBN 978-9985-75-212-8
Märksõnad: seadustikud ; väärteod ; edasikaebemenetlus ; haldusmenetlus ; Eesti
Kohaviit: 2-07-02131

Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen alternativer Streitbeilegung : Erfahrungen und Tendenzen im Ostseeraum / hrsg. von Alexander Trunk ... [et al.]. - Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006. - 162 lk.
ISBN 3-8305-1128-0
Märksõnad: vahekohtumenetlus ; vaidluste lahendamine ; vahekohtud ; regionaalne koostöö ; Läänemeremaad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-07-00761

RIIGIÕIGUS

Андреев, К. Правовой статус коренных малочисленных народов в зарубежных странах : справочник. - Москва : ИНИОН РАН, 2006. - 141 lk.
ISBN 5-248-00279-6
Märksõnad: vähemusrahvused ; põlisrahvastik ; õiguslik seisund ; Austraalia ; Kanada ; Uus-Meremaa ; Norra ; Soome ; Rootsi ; teatmikud
Kohaviit: 1-07-00557

Khorrami, Esfandiar. Bundestagswahlen per Internet : zur rechtlichen und tatsächlichen Realisierbarkeit von Internetwahlen. - Baden-Baden : Nomos, 2006. - 216 lk. - (Schriften zur rechtswissenschaftlichen Innovationsforschung ; 9).
ISBN 3-8329-1530-3
Märksõnad: valimisõigus ; parlamendivalimised ; hääletamine ; e-hääletamine ; e-riik ; õiguskindlus ; võrdlev analüüs ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6594 ; 9

Recent trends in German and European constitutional law : German reports presented to the XVIIth International Congress on Comparative Law, Utrecht, 16 to 22 July 2006 / eds. Eibe Riedel, Rüdiger Wolfrum. - Berlin [etc.] : Springer, 2006. - VI, 287 lk. - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; 188).
ISSN 0172-4770
ISBN 3-540-34667-8
Märksõnad: avalik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; Saksamaa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/2022 ; 188

Riigikogu liikme ABC 2007 / eess.: Heiki Sibul ; toim. Marje Jõeste. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2007. - 76 lk.
Märksõnad: parlamendid ; struktuur ; parlamendiliikmed ; teatmikud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-03557

Riigikohus 2006 : lahendid ja kommentaarid : Riigikohtu väljaanne / koost. Tanel Kask ; komment.: Sirje Kaljumäe, Irene Kull, Janno Lahe. - Tallinn : Juura, 2007. - 1334 lk. - Abistav üldregister lk. 5-9. - Märksõnastik lk. 1161-1289. - Kommentaarid lk. 1291-1334. - Seljapealkiri: Riigikohtu lahendid 2006.
ISSN 1736-1389
ISBN 978-9985-75-225-8
Märksõnad: ülemkohtud ; Eesti. Riigikohus ; kohtulahendid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1573 ; 2006

Sisejulgeolek = Internal security / koost. Tiiu Pohl. - Tallinn 2007. - 113 lk. - (Sisekaitseakadeemia toimetised ; 2007/6).
ISBN 978-9985-67-145-0
Märksõnad: julgeolek ; terrorismivastane võitlus ; sotsiaalne turvalisus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE A/2354 ; 6

HALDUSÕIGUS

Ametisuhtlus 2006 / koost. Klaire Kolmann ; näidised: Helene Eelmaa ... jt. - Tallinn : Hai Uim, 2006. - 320 lk. + CD-ROM. – Kaanel ka pealkiri: Bürootöötaja käsiraamat.
ISBN 9985-9614-8-X
ISBN 9985-9614-9-8 (CD-ROM)
Märksõnad: asjaajamine ; dokumendid ; ärisuhtlus ; etikett ; äritavad ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 1-07-00345

Krüger, Urmas. Kriminaalpolitseiniku eetika : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2006. - 56 lk.
ISBN 9985-67-144-3
Märksõnad: politsei ; politseinikud ; kriminaalpolitsei ; kriminaalmenetlus ; eetika ; kutse-eetika ; väärtused (filos.) ; Eesti ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-07-00298

Маклаков, В. Административная юстиция во Франции : Кодекс административной юстиции и Кодекс финансовых судебных учреждений : перевод. - Москва : ИНИОН РАН, 2006. - 121 lk.
ISBN 5-248-00254-0
Märksõnad: haldusmenetlus ; halduskohtud ; auditeerimine ; kontroll ; seadustikud ; Prantsusmaa
Kohaviit: 1-07-00556

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Калугин, Виталий. Курс международного гуманитарного права. - Минск : Тесей, 2006. - 296 lk.
ISBN 985-463-208-3
Märksõnad: humanitaarõigus ; sõjaõigus ; kodanikukaitse ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-01905

Rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri - 1972 = International regulations for preventing collisions at sea - 1972. - Tallinn : Veeteede Amet, 2007. - 176 lk. - Rööptekst inglise k.
ISBN 978-9949-403-44-8
Märksõnad: mereõigus ; rahvusvahelised lepingud ; laevaõnnetused ; laevaliiklus ; ohutuseeskirjad ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-07-01462

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar