Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2007-1

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

X Riigikogu stenogrammid. 4. kd : VII istungjärk : 15. mai - 15. juuni 2006. Erakorraline istungjärk 28. august 2006. Erakorraline istungjärk 29. august 2006. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2006. - XLIII, 1251.-1825. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-07-00041

Slapper, Gary ; Kelly, David. English law. - 2nd ed. - London : Cavendish, 2006. - XCII, 1009 lk.
ISBN 1-85941-898-8
Märksõnad: õigusallikad ; õigussüsteemid ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-07-00501

Tammelo, Ilmar. Õiglus ja hool / koost. Raul Narits, Marju Luts ; toim. Marju Luts, Siiri Ombler ; eess.: Raul Narits. - 2. tr. - Tartu : Ilmamaa, 2006. - 496 lk. - (Eesti mõttelugu ; 42). - Bibl. märkustes. - Märkused lk. 447-490. - Nimeloend lk. 491-493.
ISBN 9985-77-215-6
ISSN 1024-1604
Märksõnad: õigusfilosoofia ; õiglus ; õigusteadus ; esseed ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-06-09407

ÕIGUSAJALUGU

Графский, Владимир. Всеобщая история права и государства : учебник для вузов / Ин-т государства и права Российской академии наук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2007. - 737 lk.
ISBN 5-89123-941-8
Märksõnad: poliitiline ajalugu ; riik ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-09868

TSIVIILÕIGUS

Lepingute käsiraamat / Advokaadibüroo Aivar Pilv = Law Office Aivar Pilv ; aut. ja koost.: Aivar Pilv, Piret Blankin, Margo Lemetti. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat).
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; ettevõtlus ; näidised ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2325

Lepingute sõlmimine : kommenteeritud näidised / [Advokaadibüroo Ruus, Koch & Vabamets] ; koost. Taivo Ruus, Kari-Paavo Koch, Erki Vabamets, Meelis Masso, Katri Tomson, Maili Kalmus, Klen Laus. - Tallinn : Teabekirjanduse OÜ, 2006. - 256 lk. + CD-ROM.
ISBN 9985-9753-2-4
ISBN 9985-9753-3-2 (CD-ROM)
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; näidised ; kommentaarid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-09790

Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon : Ahti Saarenpää 60 vuotta / [toimituskunta: Aulis Aarnio ... [et al.]]. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - 401 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 17).
ISBN 951-855-264-9
ISSN 1458-0446
Märksõnad: perekonnaõigus ; pärimisõigus ; infoõigus ; andmekaitse ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5053 ; 17

Süss, Rembert ; Ring, Gerhard. Eherecht in Europa. - Angelbachtal : Zerb ; Baden-Baden : Nomos ; Basel : Helbing und Lichtenhahn, 2006. - XI, 1413 lk.
ISBN 3-8329-1419-6
Märksõnad: perekonnaõigus ; abielu ; kooselu ; abielulahutus ; siseriiklik õigus ; õigusallikad ; võrdlev analüüs ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa
Kohaviit: 2-07-00753

INTELLEKTUAALNE OMAND

Carpentier, Xavier. Essays on the law and economics of intellectual property. - Helsinki : Helsinki School of Economics, 2006. - 1 kd. (eraldi pag.). - (Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis. A ; 282).
ISBN 952-488-067-9
ISSN 1237-556X
Märksõnad: autoriõigus ; patendid ; ärisaladused ; õiguslik kaitse ; majanduslikud aspektid ; innovatsioonid ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/4000 ; 282
Täistekst

Pisuke, Heiki. Autoriõiguse alused ja muusikateoste kasutamine. - Tallinn : Eesti Kirikute Nõukogu, 2006. - 109 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 106-109.
ISBN 9949-13-542-7
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; muusika ; autorsus ; käsiraamatud ; lepingud
Kohaviit: 2-06-09452

ÄRIÕIGUS

Butterworths banking law guide / general eds. Mark Howard, Rodger Masefield ; assistant ed. Jason Chuah. - London [etc.] : LexisNexis Butterworths, 2006. - LXXVII, 636 lk.
ISBN 0-406-04935-1
Märksõnad: pangandusõigus ; pangandus ; Suurbritannia ; teatmikud
Kohaviit: 2-07-00771

Hagström, Mariana ; Rüütel, Risto ; Teder, Indrek. Konkurentsiõigus ettevõtjale. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006. - 192 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat). - Bibl. joonealustes märkustes. - Kasutatud kohtupraktika lk. 181-187.
ISBN 9985-9762-0-7
Märksõnad: konkurentsiõigus ; konkurents (maj.) ; ettevõtlus ; koostöö ; lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti
Kohaviit: 2-06-09270

Kärsna, Olavi. Füüsilisest isikust ettevõtja käsiraamat. - 7. tr. - Tallinn : Ilo, 2006. - 334 lk.
ISBN 9985-57-819-8
Märksõnad: ettevõtlus ; ettevõtjad ; ettevõttemaksud ; maksustamine ; füüsilised isikud ; äriraamatupidamine ; tööõigus ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-06-08805

Lehtinen, Tuomas. Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja remburssi. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2006. - XXV, 403 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 276).
ISBN 951-855-261-4
ISSN 0356-7206
Märksõnad: kaubanduslepingud ; rahvusvaheline kaubandus ; heausksus ; akreditiivid ; võlaõigus ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 276

Osaühing : käsiraamat osaühingu juhile / koost. Virgo Aruste. - Haabneeme : Hansa Äriteenuste OÜ, 2006. - 152 lk. + CD-ROM.
ISBN 9985-9676-7-4
ISBN 9985-9676-8-2 (CD-ROM)
Märksõnad: äriühingud ; osaühing ; ettevõtlus ; õigusaktid ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-06-09793

MAKSUÕIGUS

Maksuviidad 2007 / koost. Kadri Arula. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006. - 202 lk. - (Äripäeva raamat). - Märksõnad lk. 199-202.
ISBN 9985-9762-7-4
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; raamatupidamine ; tulumaks ; käibemaks ; toll ; Eesti ; Euroopa Liidu maad ; käsiraamatud ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2266 ; 2007

Tingas, Ranno ; Saag, Marko. Erisoodustus. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2006. - 198 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 9985-9762-5-8
Märksõnad: maksustamine ; soodustused ; lisasoodustused ; hüvitised ; Eesti
Kohaviit: 2-06-09797

KESKKONNAÕIGUS

Esimene Eesti looduskaitse seadus / koost. Andres Tõnisson ; eess.: Juhan Telgmaa. - Tallinn : Huma, 2006. - 143 lk. - Bibl. lk. 118-119.
ISBN 9949-408-53-9
Märksõnad: looduskaitse ; õigusajalugu ; 1918-1940 ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-06-08815

KARISTUSÕIGUS

Ambos, Kai. Internationales Strafrecht : Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht : ein Studienbuch / unter Mitarbeit von Peter Rackow, Dennis Miller. - München : Beck, 2006. - XL, 491 lk. - (Juristische Kurz-Lehrbücher).
ISBN 3-406-54163-1
Märksõnad: kriminaalõigus ; rahvusvahelised kuriteod ; rahvusvaheline koostöö ; Euroopa Liidu õigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-00758

Tóth, Mihály. Einführung in das ungarische Strafrecht. - Passau : Schenk, [2006]. - 239 lk. - (Studia Hungarica).
ISBN 3-939337-12-9
Märksõnad: kriminaalõigus ; õigusallikad ; Ungari ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-00754

MENETLUSÕIGUS

Аверьянова, Татьяна. Судебная экспертиза : курс общей теории. - Москва : Норма, 2006. - 479 lk. - Õppevahend.
ISBN 5-89123-713-X
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; kohtuekspertiis ; õigusteooria ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-09041

The future of the European judicial system in a comparative perspective : 6th International ECLN-Colloquium / IACL Round Table, Berlin, 2-4 November 2005 / eds. Ingolf Pernice ... [et al.]; bearb. von Patricia Stöbener, Julia Mall. - Baden-Baden : Nomos, 2006. - 324 lk. - (European Constitutional Law Network-Series ; 6).
ISBN 3-8329-2157-5
Märksõnad: kohtusüsteemid ; kohtud ; konstitutsioonikohtud ; ülemkohtud ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Kohus
Kohaviit: PL A/5529 ; 6

RIIGIÕIGUS

Annual report 2005 of the Chancellor of Justice : overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. - Tallinn : Office of the Chancellor of Justice, 2006. - 185 lk.
ISSN 1736-3039
Märksõnad: põhiseaduslikkuse järelevalve ; õiguskantslerid ; ülevaated ; statistilised andmed ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE B/2925

Annus, Taavi. Riigiõigus. - 2. vlj. - Tallinn : Juura, 2006. - 480 lk. - (Õigusteaduse õpik : avalik õigus). - Bibl. paragrahvide alguses ja lk. 447-449. - Kohtulahendite register lk. 451-463. - Märksõnaregister lk. 464-480.
ISBN 9985-75-209-0
Märksõnad: põhiseadused ; õigusajalugu ; õigusfilosoofia ; rahvusvaheline õigus ; põhiõigused ; õigusteooria ; parlamendid ; valitsused ; presidendid ; kohtud ; valimised ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti ; Euroopa ; kõrgkooliõpikud ; õiguskantslerid
Kohaviit: 2-07-00244

Hallik, Klara ; Poleštšuk, Vadim ; Saar, Andrus ; Semjonov, Aleksei. Eesti : rahvussuhted ja ebavõrdse kohtlemise probleemid Tallinnas = Estonia : interethnic relations and the issue of discrimination in Tallinn / tlk. A. Pihlak, N. Schonfeld. - Tallinn : Inimõiguste Teabekeskus, 2006. - 60 + 60 lk. - Bibl. lk. 60. - Tirelraamat. - Rööptekst inglise k.
ISBN 9985-9542-3-8
Märksõnad: kodakondsus ; rahvussuhted ; diskrimineerimine ; integratsioon ; Eesti ; venelased
Kohaviit: 2-06-08491

Hogan, Gerard ; Whyte, Gerry. J. M. Kelly : the Irish Constitution. - 4th ed. - Haywards Heath ; Dublin : Trottel Publishing, 2006. - CLXXXII, 2279 lk.
ISBN 1-84592-366-9
Märksõnad: põhiseadused ; õigusloome ; õigusajalugu ; Iirimaa
Kohaviit: 2-06-08083

Kodaniku käsiraamat : [muudatused seisuga märts 2006] / koost. ja aut. Helen Allik, Inna Dolgovskaja, Sten Hansson … jt. ; eess.: Paul-Eerik Rummo, Jaan Õunapuu. - 3., täiend. ja parand. tr. - Tallinn : Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2006. - 250 lk.
ISBN 9985-9601-9-X
Märksõnad: kodanikud ; kodakondsus ; maksustamine ; ravikindlustus ; kohalikud omavalitsused ; Eesti
Kohaviit: 2-06-09128

Nacimiento, Patricia. Gemeinschaftsrechtliche und nationale Staatshaftung in Deutschland, Italien und Frankreich. - Baden-Baden : Nomos, 2006. - 304 lk. - (Schriften des Europa-Instituts der Universität des Saarlandes. Rechtswissenschaft ; 65).
ISBN 3-8329-1820-5
Märksõnad: siseriiklik õigus ; õiguskord ; riigivastutus ; Euroopa Liidu õigus ; Saksamaa ; Itaalia ; Prantsusmaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/6552 ; 65

Report of the Finnish Chancellor of Justice 2005. - Helsinki : Office of the Chancellor of Justice, 2006. - 83 lk.
ISSN 1456-4998
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; põhiõigused ; inimõigused ; Soome
Kohaviit: PL A/5149 ; 2005

The rights of minorities in Europe : a commentary on the European Framework Convention for the Protection of National Minorities / ed. by Marc Weller. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XLIX, 688 lk. - (Oxford Commentaries on International Law).
ISBN 0-19-920762-3
Märksõnad: vähemusrahvused ; õiguslik seisund ; põhiõigused ; rahvusvahelised lepingud ; kommentaarid ; Euroopa ; vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon (1995)
Kohaviit: 2-06-07963

Stern, Klaus. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. IV : die einzelnen Grundrechte. 1. Halbband : der Schutz und die freiheitliche Entfaltung des Individuums. - München : Beck, 2006. - CXXIII, 2422 lk.
ISBN 3-406-07020-5
Märksõnad: põhiõigused ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-07-00548

HALDUSÕIGUS

Kautz, Ilona. Schadensersatz im europäischen Datenschutzrecht : die Umsetzung von Art. 23 der EG-Datenschutzrichtlinie in Grossbritannien und Deutschland. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2006. - 330 lk. - (Europäische Hochschulschriften. Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 4442).
ISBN 3-631-55464-8
ISSN 0531-7312
Märksõnad: andmekaitse ; kahju tekitamine ; hüvitised ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/611 ; 4442

Муниципальное право зарубежных стран : (сравнительно-правовой анализ) : учебное пособие для вузов / под ред. В. В. Еремяна. - Москва : Академический проект : Фонд "Мир", 2006. - 749 lk. - (Gaudeamus).
ISBN 5-8291-0723-6
Märksõnad: munitsipaalõigus ; kohalikud omavalitsused ; võrdlev analüüs
Kohaviit: 2-06-09094

Müller, Bernd ; Preis, Francisca. Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst : mit TVöD. - 6., völlig überarb. Aufl. - München : Vahlen, 2006. - XXI, 437 lk.
ISBN 3-8006-3245-4
Märksõnad: avalik teenistus ; avalikud teenistujad ; riigiametnikud ; tööõigus ; töösuhted ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-07-00752

Pilving, Ivo. Haldusakti siduvus : uurimus kehtiva haldusakti õiguslikust tähendusest rõhuasetusega avalik-õiguslikel lubadel : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kalle Merusk. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. - 267 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 18). - Kokkuv. saksa k. lk. 225-238. - Bibl. jooneal. märkustes ja lk. 239-260. - Autori publikatsioonid lk. 264-265.
ISBN 9949-11-456-X
ISSN 1406-6394
Märksõnad: haldusaktid/load (jur.)/kehtivus/siduvus (jur.)/dissertatsioonid/Eesti
Kohaviit: PE A/1819 ; 18
Täistekst

MEDITSIINIÕIGUS

Jaggo, Olavi. Patsiendi õigused rahvusvahelises ja Eesti õiguses / toim., rets., eess.: Kaido Kolk. - Tartu : Elmatar, 2006. - 72 lk. - Bibl. lk. 69-71.
ISBN 9949-406-80-3
Märksõnad: patsiendid ; arstid ; õiguskaitse ; lepingud ; kohustused ; vastutus ; õigusaktid ; karistusõigus ; võlaõigus ; põhiseadused ; Eesti ; kommentaarid
Kohaviit: 2-06-09667

Legislation on coercive mental health care in Europe : legal documents and comparative assessment of twelve European countries / eds. Thomas W. Kallert, Francisco Torres-González. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2006. - 408 lk.
ISBN 3-631-55446-X
Märksõnad: tervishoid ; vaimne tervis ; õigusloome ; seaduste kooskõlastamine ; vaimuhaiged ; Euroopa ; aruanded
Kohaviit: 2-06-09841

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Basic documents on international migration law / [ed. by] Richard Plender. - 3rd rev. ed. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. - XIV, 850 lk.
ISBN 90-04-15239
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; pagulased ; migratsioon (demogr.) ; õiguslik seisund ; asüül ; liikumisvabadus ; varjupaigaõigus ; inimõigused ; dokumendid
Kohaviit: 2-07-00697

Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu võitlemise konventsioon / koost. Kommunikatsioonidirektoraadi avalike suhete talitus koostöös Inimõiguste Peadirektoraadi võrdõiguslikkuse talitusega. - Tallinn : Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitus, 2006. - 18 lk.
Märksõnad: inimõigused ; õiguskaitse ; Euroopa Nõukogu ; rahvusvahelised lepingud ; inimkaubandus ; organiseeritud kuritegevus ; Euroopa ; infotrükised
Kohaviit: 1-06-03096

Международное право : учебник для вузов / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2006. - 705 lk.
ISBN 5-468-00016-4
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; õigusteadus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-06-09040

Places of refuge for ships : emerging environmental concerns of a maritime custom / ed. by Aldo Chircop, Olof Linden. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2006. - XVIII, 557 lk. - (Publications on Ocean Development ; 51).
ISBN 90-04-14952-X
ISSN 0924-1922
Märksõnad: mereõigus ; merekaitse ; meretransport ; jäätmekäitlus ; merereostus ; ohutus ; laevandusjäätmed ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6562 ; 51

Rahvusvahelise õiguse lepingud / koost. Lauri Mälksoo. - Tallinn : Juura, 2006. - 632 lk.
ISBN 9985-75-204-X
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; rahvusvahelised organisatsioonid ; põhikirjad ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-07-00102

Verhellen, Eugeen. Lapse õiguste konventsioon : konventsiooni vastuvõtmise taust ja motivatsioon, selle peateemad ning strateegiad / tlk. Peeter Pedak. - Tallinn : Lastekaitse Liit, 2006. - 211 lk. - Bibl. lk. 206-211. - Originaali tiitel: Convention on the rights of the child. Background, motivation, strategies, main themes.
ISBN 9949-13-910-4
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; lapse õiguste konventsioon (1989) ; lapsed ; õiguslik seisund ; lapse õigused
Kohaviit: 2-07-00296

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar