Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-8

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Exploiting the limits of law : Swedish feminism and the challenge to pessimism / ed. by Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson, Margaret Davies. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2007. - XII, 232 lk.
ISBN 978-0-7546-4935-9
Märksõnad: sotsiaalsed aspektid ; õigussotsioloogia ; feminism ; võrdsus ; Rootsi ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-07610
Täistekst

Kiris, Advig ; Kukrus, Ants ; Nuuma, Poigo ; Oidermaa, Enno. Õigusõpetus. - 2., täiend. ja ümbertööt. vlj. - Tallinn : Külim, 2009. - 416 lk. - (Majandusraamat ; 2-16). - Bibl. peatükkide lõpus ja lk. 403-407. - Ainejuht lk. 408-416.
Märksõnad: õigusteadus ; eraõigus ; avalik õigus ; õpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-08484

Leps, Ando. Kui Eestit valitsesid juristid : välismaise professuuri panus Eesti rahvusest juristide kasvatamisel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas aastatel 1889-1938. Eesti juristid poliitikas 1917-1940 ja nende hilisem saatus / toim.: Karl Kello ; retsensent: Peeter Järvelaid ; kokkuvõtte ingliskeelne tõlge: Mart Aru, venekeelne tõlge: Olga Ottenson. - Tallinn : Ortwil, 2009. - 159 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 152-159.
ISBN 978-9985-897-21-8
Märksõnad: õigusharidus ; ülikoolid ; teaduskonnad ; Tartu Ülikool. Õigusteaduskond ; õppejõud ; juristid ; riigitegelased ; poliitikud ; Eesti ; 19. saj. lõpp ; 20. saj. 1. pool ; 1918-1940 ; biograafiad
Kohaviit: 2-09-08503

Tammer, Enno. Simon Levin : sündinud advokaadiks / toim. Riste Uuesoo. - Tallinn : Tammerraamat, 2009. - 263 lk.
ISBN 978-9949-449-31-6
Märksõnad: juristid ; advokaadid ; Levin, Simon, 1928-2008 ; biograafiad ; memuaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-06246

TSIVIILÕIGUS

Основные институты гражданского права зарубежных стран / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; отв. ред. В. В. Залесский. - Москва : Норма, 2009. - 1183 lk.
ISBN 978-5-468-00315-2
Märksõnad: eraõigus ; asjaõigus ; elamuõigus ; võlaõigus ; autoriõigus ; pärimisõigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; Argentina ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-09-07598
Tutvustus

Responsibility, law and the family / ed. by Jo Bridgeman, Heather Keating, Craig Lind. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2008. - 284 lk.
ISBN 978-0-7546-7109-1
Märksõnad: perekonnaõigus ; perekond ; lapsed ; lapsevanemad ; vastutus ; perepoliitika ; Suurbritannia ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-07609
Täistekst

ÄRIÕIGUS

Audenas, Mads ; Woolridge, Frank. European comparative company law. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - 561 lk.
ISBN 978-0-521-84219-8
Märksõnad: äriettevõtted ; äriühingud ; äriühinguõigus ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; õigusreformid ; seaduste kooskõlastamine ; Euroopa ; Suurbritannia ; Prantsusmaa ; Saksamaa ; Itaalia ; Hispaania ; Belgia ; Holland
Kohaviit: 2-09-07377
Sisukord

PANKROTIÕIGUS

Fletcher, Ian F. The law of insolvency / with a chapter on company receivership contributed by Letitia Crabb. - 4th ed. - London : Sweet & Maxwell, 2009. - CXXXII, 1103 lk.
ISBN 978-0-421-902701
Märksõnad: maksejõuetus ; füüsilised isikud ; juriidilised isikud ; pankrotid ; pankrotimenetlus ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa Liidu õigus ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-09-07505
Sisukord

TÖÖÕIGUS

Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2009/2010 : seadusandlus, kommentaarid ja näited / koost. Madis Peil. - Tallinn : Ten-Team, 2009. - 424 lk. + CD-ROM.
ISSN 1736-7905
Märksõnad: töökeskkond ; tööohutus ; töötervishoid ; töökaitse ; Eesti ; käsiraamatud ; õigusaktid ; kommentaarid ; CD-ROMid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2446 ; 2009/2010

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2009 / toim. Kimmo Nieminen. - 6., uud. p. - Helsinki : WSOYpro, 2009. - 347 lk.
ISBN 978-951-0-34896-3
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; Soome
Kohaviit: 2-09-06614
Sisukord

MAKSUÕIGUS

Knuutinen, Reijo. Muoto ja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus- ja sijoitusinstrumentit. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2009. - LX, 615 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 292).
ISBN 978-951-855-289-8
ISSN 0356-7206
Märksõnad: maksustamine ; tulumaks ; õigusteooria ; võrdlev õigusteadus ; seaduste kooskõlastamine ; Ameerika Ühendriigid ; Suurbritannia ; Saksamaa ; Rootsi ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 292
Tutvustus

Niskakangas, Heikki. Johdatus Suomen verojärjestelmään. - 2., uud. p. - Helsinki : WSOYpro, 2009. - 179 lk.
ISBN 978-951-0-35248-9
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; Soome ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-09-06615
Sisukord

PANGANDUSÕIGUS

Wood, Philip R. International loans, bonds, guarantees, legal opinions. - 2nd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2007. - XXIV, 487 lk. - (Law and Practice of International Finance Series ; 3).
ISBN 978-1-84703-208-9
Märksõnad: rahvusvaheline rahandus ; välislaenud ; võlakirjad ; garantii ; väärtpaberihaldus ; finantsõigus ; kohtulahendid ; kommentaarid
Kohaviit: 2-09-07509
Täistekst

KARISTUSÕIGUS

Oikeustilastollinen vuosikirja 2008 = Rättsstatistisk årsbok = Yearbook of justice statistics. - Helsinki : Tilastokeskus, 2009. - 431 lk.
ISBN 978-952-467-986-2
Märksõnad: kuritegevus ; riiklik statistika ; Soome ; statistilised andmed ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/1301 ; 2008

Sootak, Jaan. Varavastased süüteod. - 2., täiend. ja ümbertööt. vlj. - Tallinn : Juura, 2009. - 248 lk. - Bibl. lk. 239-241. - Märksõnaline sisujuht lk. 244-248.
ISBN 978-9985-75-291-3
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; varavastased kuriteod ; vargused ; röövimine ; pettus ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-07238

MENETLUSÕIGUS

International electronic evidence / ed. by Stephen Mason. - London : British Institute of International and Comparative Law, 2008. - LXXXV, 1002 lk.
ISBN 978-1-905221-29-5
Märksõnad: kohtumenetlus ; tõendamine (jur.) ; elektroonilised dokumendid ; digitaalallkiri ; andmekaitse ; võrdlev õigusteadus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-06685
Sisukord

Комментарий судебной практики. 12-14 / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юридическая литература, 1994- .
12. - 2006. - 319 lk.
ISBN 5-7260-1067-1
13. - 2007. - 255 lk.
ISBN 978-5-7260-1077-9
14. - 2008. - 228 lk.
ISBN 978-5-7260-1093-9
Märksõnad: kohtulahendid ; tsiviilõigus ; tööõigus ; kriminaalõigus ; Venemaa ; kommentaarid ; jätkväljaanded
Kohaviit: PV 3/1261

Prošin, Dagne. Ex officio põhimõte eelmenetluses : [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Anneli Alekand. - Tartu : Tartu Ülikool, 2009. - 115 lk. - Bibl. lk. 103-115.
The principle of ex officio in preliminary hearing, lk. 97-102.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; kohtud ; õigusteooria ; mõisted ; terminid ; teadusmagistritööd
Täistekst

RIIGIÕIGUS

Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band VI : Bundesstaat / hrsg. von Josef Isensee, Paul Kirchhof. - 3., völlig neubearb. und erw. Aufl. - Heidelberg : Müller, 2008. - XLII, 1392 lk.
ISBN 978-3-8114-6336-3
Märksõnad: käsiraamatud ; Saksamaa
Kohaviit: 2-09-07390

Schreiber, Wolfgang. BWahlG : Kommentar zum Bundeswahlgesetz : unter Einbeziehung des Wahlprüfungsgesetzes, des Wahlstatistikgesetzes, der Bundeswahlordnung, der Bundeswahlgeräteverordnung und sonstiger wahlrechtlicher Nebenvorschriften. - 8., vollst. neubearb. Aufl. - Köln : Heymann, 2009. - XXIV, 1125 lk.
ISBN 978-3-452-26948-5
Märksõnad: parlamendivalimised ; Saksamaa. Liidupäev ; valimised ; valimisõigus ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-09-07391
Sisukord

Silverstein, Gordon. Law's allure : how law shapes, constrains, saves, and kills politics. - Cambridge [UK] ; New York : Cambridge University Press, 2009. - XIII, 316 lk.
ISBN 978-0-521-72108-0
Märksõnad: poliitilised aspektid ; kohtuvõim ; poliitiline võim ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-09-07601
Sisukord

Zucca, Lorenzo. Constitutional dilemmas : conflicts of fundamental legal rights in Europe and the USA. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. - XVI, 188 lk.
ISBN 978-0-19-955218-4
Märksõnad: põhiõigused ; õigusfilosoofia ; õigusteooria ; Euroopa ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-09-07611
Sisukord

HALDUSÕIGUS

Морозов, Сергей. Транспортное право : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - VIII, 320 lk.
ISBN 978-5-466-00306-2
Märksõnad: transpordiõigus ; veolepingud ; veoteenused ; kaubavedu ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-09-07705
Tutvustus

Schoch, Friedrich. Informationsfreiheitsgesetz : Kommentar. - München : Beck, 2009. - XXVII, 854 lk.
ISBN 978-3-406-54920-5
Märksõnad: informatsioonivabadus ; valitsused ; avalik teave ; juurdepääs infole ; õiguskaitse ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 1-09-02804
Tutvustus

MEDITSIINIÕIGUS

Žmenja, Marika. E-tervis ja õigus : [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Eerik Kergandberg. - Tartu, 2009. - 141 lk. - Bibl. lk. 124-141.
E-health and the law, lk. 119-123.
Märksõnad: e-tervis ; õiguslikud aspektid ; Euroopa Liidu maad ; Eesti ; teadusmagistritööd
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Oppenheim, Lassa. Oppenheim's international law. Volume I : peace / ed. by Robert Jennings, Arthur Watts. - 9th ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008.
Introduction and part 1. - LXXXVI, 554 lk.
ISBN 978-0-582-30245-7
Kohaviit: 2-09-07388
Parts 2 to 4. - XC, lk. 561-1333.
ISBN 978-0-582-30245-7
Kohaviit: 2-09-07389
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; rahvusvahelised lepingud
Sisukord

INIMÕIGUSED

60 years of the Universal Declaration of Human Rights in Europe / ed. by Vinodh Jaichand, Markku Suksi. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2009. - XVII, 471 lk.
ISBN 978-90-5095-880-6
Märksõnad: Euroopa Nõukogu ; Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ; Euroopa Liit ; Inimõiguste ülddeklaratsioon (1948) ; rahvusvahelised lepingud ; demokratiseerimine ; õigusajalugu ; Euroopa ; Eesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-06695
Sisukord

Hestermeyer, Holger. Human rights and the WTO : the case of patents and access to medicines. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. - XXXVI, 369 lk. - (International Economic Law Series).
ISBN 978-0-19-955217-7
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; majanduslikud aspektid ; rahvusvaheline kaubandus ; sotsiaalsed aspektid ; ravimid ; patendid ; sotsiaalne vastutus
Kohaviit: 2-09-07612
Sisukord

SÕJAÕIGUS

Murphy, Ray. UN peacekeeping in Lebanon, Somalia and Kosovo : operational and legal issues in practice. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XV, 375 lk.
ISBN 978-0-521-11444-8
Märksõnad: rahukaitseväed ; rahuvalveoperatsioonid ; sõjalised operatsioonid ; inimõigused ; resolutsioonid ; interventsioonid ; sõjaline juhtimine ; käsuliinid ; kontroll ; sõjalised konfliktid ; üksikjuhtumite analüüs ; Liibanon ; Somaalia ; Kosovo ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu ; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
Kohaviit: 2-09-07516
Täistekst

Nasu, Hitoshi. International law on peacekeeping : a study of Article 40 of the UN Charter. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2009. - XLVII, 322 lk.
ISBN 978-90-04-17226-5
Märksõnad: rahukaitseväed ; rahuvalveoperatsioonid ; sõjalised konfliktid ; konfliktiennetus ; rahvusvahelised organisatsioonid ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu ; Ühinenud Rahvaste Harta (1945) ; hartad ; üksikjuhtumite analüüs
Kohaviit: 2-09-07519
Sisukord

MEREÕIGUS

Freedom of seas, passage rights and the 1982 Law of the Sea Convention / Center for Oceans Law and Policy ; ed. by Myron H. Nordquist, Tommy T.B. Koh, John Norton Moore. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2009. - XXII, 623 lk. + CD-ROM. - (Center for Oceans Law and Policy ; 13).
ISBN 978-90-04-17359-0
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ; ÜRO mereõiguse konventsioon (1982) ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; territoriaalveed ; rannikumeri ; laevandus ; majandusregioonid ; õiguslik seisund ; keskkonnakaitse ; merereostus ; merekaitse ; okeanograafia ; hüdroloogia ; sõjalaevastik ; piraatlus (röövimine) ; mereröövlid ; terrorism ; konverentsikogumikud ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-09-07520
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar