Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-7

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Kansallinen oikeus ja liittovaltioistuva Eurooppa = National law and europeanisation / toim. Erkki J. Hollo. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2009. - IX, 327 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 21).
ISBN 978-951-855-288-1
ISSN 1458-0446
Märksõnad: siseriiklik õigus ; eurointegratsioon ; Euroopa Liidu õigus ; inimõigused ; tsiviilõigus ; kriminaalõigus ; keskkonnaõigus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5053 ; 21
Sisukord

Õiguse sotsiaalsest olemusest ja toimest ühiskonnas : artiklite kogumik / koost., toim. ja eess.: Silvia Kaugia. - [Kõrveküla] : Avatar Holding, 2009. - 350 lk. - Eduard Raska olulisemad publikatsioonid lk. 348-350.
  Sisu: Памяти друга / Яков Гилинский. Eduard Raska omas ajas / Lembit Auväärt. Sotsiaalse regulatsiooni õigusvorm / Eduard Raska. Õigus sotsiaalse ja poliitilise fenomenina / Armand Mark. Sotsiaalsete normide tunnetamine ja normiteadvus / Silvia Kaugia. Kriminaalkaristuse teadvustamisest õiguslikus resotsialiseerimises / Lembit Auväärt. Eluaegsed vangid Eestis : (Tallinna Vangla näitel) / Svetlana Meister. Kriminaalõigusest globaliseeruvas maailmas / Jaanus Kangur. Jälitustegevus ja põhiõiguste riived / Raivo Kiisk. Rahvusvaheline terrorism / Hans Raudsik. Innovatsiooni roll ühiskonna arengus / Heinu Koitel. Õiglase õiguse probleemist : lõppsõna asemel / Eduard Raska. Õiglase õiguse otsinguil : kokkuvõte / Tanel Kerikmäe. Памяти профессора Эдуарда Эдуардовича Раски / M. Бабаев, В. Бабак.
ISBN 978-9949-18-512-2
Märksõnad: kriminaalpoliitika ; kriminoloogia ; karistusõigus ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-06084

Õigusteaduse osa Eesti õiguskorra kujunemises : teaduskonverents professor Kalle Meruski 60. juubeli auks / koost. Peep Pruks. K. Meruski bibliograafia: Maia Ruttu. - Tallinn : Juura, 2009. - 88 lk.
  Sisu: Programm. Õigusteaduse rollist Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete sisustamisel / Raul Narits. Keskkonnaõiguse kodifitseerimise teaduslikud alused / Hannes Veinla. "Kord Vestmann peal ja Piibeleht all, siis jälle..." : praktika ja õigusteaduse vahekord õiguse kujundamisel 19. sajandi Läänemereprovintsides / Marju Luts-Sootak. Teaduslik analüüs tsiviilõigusloomes / Paul Varul. Õiguslaenud ja võrdlev õigusteadus Eesti eraõiguse süsteemi kujundamisel / Irene Kull. Professor Meruski juubeliks / Märt Rask. Kolleegi kiituseks / Raul Narits. Professor Kalle Merusk : õpetaja ja inimene / Ivo Pilving. Kalle Merusk : valikbibliograafia 1990-2009 / koost. Maia Ruttu.
ISBN 978-9985-75-288-3
Märksõnad: juristid ; õigusteadus ; õiguskord ; õigusloome ; Eesti ; juubeliväljaanded ; personaalnimestikud ; konverentsikogumikud
Kohaviit:  2-09-07031

ÕIGUSAJALUGU

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 1 : древний мир и средние века : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - Москва : Норма, 2009. - VIII, 807 lk.
ISBN 978-5-89123-707-0
Märksõnad: riik ; poliitiline ajalugu ; õigussüsteemid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-09-06442

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 2 : cовременное государство и право : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; ответственный редактор Н. А. Крашенинникова. - Москва : Норма, 2008. - 669 lk.
ISBN 978-5-89123-708-7
Märksõnad: riik ; poliitiline ajalugu ; õigussüsteemid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-09-06443

TSIVIILÕIGUS

Stöcker, Otmar M. ; Stüner, Rolf. Flexibility, security and efficiency of security rights over real property in Europe. Volume III : results of the workshop of 4th/5th September 2008 held in Berlin. - Berlin : Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2009. - 133 lk. - (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken ; 39).
ISBN 978-3-9811816-9-2
Märksõnad: asjaõigus ; kinnispant ; omand ; maksejõuetus ; hüpoteegid ; piiratud asjaõigused ; finantsõigus ; võrdlev analüüs ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6588 ; 39

Tiivel, Rein. Tsiviilõiguse üldosa. - Tallinn : Juura, 2009. - XXVI, 266 lk. - (Loengud). - Bibl. lk. XXI-XXVI. - Märksõnastik lk. 257-266.
ISBN 978-9985-75-287-6
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa ; isikud ; esemed ; tehingud ; lepingud ; aegumine , õppematerjalid ; loengud ; käsiraamatud ; Eesti ; Saksamaa
Kohaviit: 2-09-06917

Võlaõigusseadus. III : 8. ja 10. osa (§-d 619-916 ja 1005-1067) : kommenteeritud väljaanne /  koost. Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi ; kommentaaride autorid: Paul Varul, Irene Kull, Martin Käerdi, Andrus Hinrikus, Ave Hussar, Marget Kukk. - Tallinn : Juura, 2009. - XXII, 737 lk. - Riigikohtu praktika lk. 711-714. - Bibl. lk. 715-720. - Märksõnaline sisujuht lk. 721-737.
ISBN 978-9985-75-287-6
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-06937

INTELLEKTUAALNE OMAND

de Icaza, Maria. Õpi minevikust, loo tulevikku : kunst ja autoriõigus. - Tallinn : Kultuuriministeerium, 2009. - 72 lk. - Sõnastik lk. 66-68. - Bibl. lk. 69-71. - Lisa: Kasutusloa taotluskirja näidis. - Originaali tiitel: de Icaza, Maria. Learn from the past, create the future : the arts and copyright. WIPO, 2007.
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; kunst ; kunstiteosed ; muusika ; piraatlus (omandikaitse) ; õigusrikkumised ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-01736
Täistekst

ÄRIÕIGUS

Paas, Katri. Implications of smallness of an economy on merger control : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Olav Kolstad, Paul Varul. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. - 179 lk. - Bibl. lk. 158-174. - CV lk. 175-178. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 23).
Majanduse väiksuse erisustest tulenevad mõjud koondumiste kontrollile, lk. 141-156.
ISBN 978-9949-19-175-8 (trükis)
ISBN 978-9949-19-176-5 (PDF)
ISSN 1406-6394
Märksõnad: konkurentsiõigus ; konkurents (maj.) ; fusioon ; ühisettevõtted ; kontroll ; väikeriigid ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 23
Täistekst

PANGANDUS

Current developments in monetary and financial law. Vol. 5. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - 657 lk.
ISBN 978-1-58906-773-8
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond ; rahandus ; rahanduspoliitika ; pangandus ; finantsõigus ; jätkväljaanded
Kohaviit: PL A/5060 ; 5
Sisukord

TÖÖÕIGUS

Bronstein, Arturo. International and comparative labour law : current challenges. - Basingstoke : Palgrave MacMillan ; Geneva : International Labour Organization, 2009. - 285 lk.
ISBN 978-92-2-121202-7
Märksõnad: rahvusvaheline tööõigus ; töötajad ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-09-04709
Sisukord

Rask, Mari ; Raidve, Heli. Töölepingu seadus 2009. Kolmas raamat : töölepingu lõppemine ja üleminek. Vastutus. Rakendussätted / toim. Marge Kask. - Tallinn : Äripäev, 2009. - 151 lk. - (Äripäeva raamat).
ISBN 978-9949-434-47-3
Märksõnad: töölepingud ; töösuhted ; töölepingu lõpetamine ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-05995
Tutvustus

Tööleping 2009 : [elektrooniline teavik]. - Tallinn : Ten-Team, 2009. - CD-ROM.
  Sisu: Seadusandja seletused töölepingu seaduse juurde. Võlaõigusseaduse üldosa kohaldamine töölepingule / Raili Karjane. Muudatused töösuhetes alates 1. juulist 2009. a. / Raili Karjane. Uue töölepingu seadusega kooskõlas olevad töölepingu näidised / Advokaadibüroo Arvisto & Koch. Vana ja uue töölepingu seaduse võrdlustabelid. Töölepingu seaduse 17.12.2008 vastu võetud algse redaktsiooni ja 01.07.2009 jõustunud muudetud redaktsiooni võrdlustabel.
ISBN 978-9985-9987-2-4
Märksõnad: töölepingud ; võlaõigus ; töösuhted ; näidised ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: EC-01131

MENETLUSÕIGUS

Alekand, Anneli. Proportsionaalsuse printsiip põhiõiguste riive mõõdupuuna täitemenetluses : [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Raul Narits. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. - 176 lk. - Bibl. lk. 162-172. - CV lk. 173-174. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 24).
Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz als Massstab der Grundrechtsbeeinträchtigungen in der Zwangsvollstreckung, lk. 147-161.
ISBN 978-9949-19-198-7 (trükis)
ISBN 978-9949-19-199-4 (PDF)
ISSN 1406-6394
Märksõnad: täitemenetlus ; proportsionaalsuse põhimõte ; õigusnormid ; printsiibid ; põhiõigused ; õiguskaitse ; riigiõigus ; õigusteooria ; sunnivahendid ; võlaõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 24
Täistekst

Mäenpää, Olli. Hallintoprosessioikeus. - 2., uud. p. - Helsinki : WSOYpro, 2007. - XVIII, 694 lk.
ISBN 978-951-0-33402-7
Märksõnad: halduskohtumenetlus ; halduskohtud ; haldusmenetlus ; edasikaebemenetlus ; Euroopa Liidu õigus ; inimõigused ; õiguskaitse ; Soome
Kohaviit: 2-09-04411

RIIGIÕIGUS

Gerangelos, Peter A. The separation of powers and legislative interference in judicial process : constitutional principles and limitation. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2007. - XXI, 338 lk.
ISBN 978-1-84113-661-5
Märksõnad: võimude lahusus ; kohtumenetlus ; kohtuvõim ; Ameerika Ühendriigid ; Austraalia ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-09-05907
Sisukord

Исаев, Максим. Основы конституционного строя Швеции : учебное пособие / Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, кафедра конституционного права. - Москва : МГИМО-Университет, 2008. - 192 lk.
ISBN 978-5-9228-0381-6
Märksõnad: konstitutsiooniline monarhia ; konstitutsionalism ; riigikord ; seadusandlik võim ; täidesaatev võim ; kohtuvõim ; riigivõimuorganid ; valitsemisorganid ; kohalikud omavalitsused ; Rootsi ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-09-02694

On the role of consistency of the legal system in a democratic republic / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief: Paul Varul ; ed. by Peep Pruks ; foreword: Kalle Merusk ; transl.: Interlex Translations. - Tartu : Iuridicum, 2009. - 240 lk. - (Juridica International ; 16). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-870-26-6
ISSN 1406-1082
Märksõnad: avalik õigus ; haldusõigus ; õigusloome ; Eesti ; rahvusvaheline õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 16
Täistekst

HALDUSÕIGUS

Igaühe õigused e-riigis : e-riigi harta : [võrguteavik]. - Tallinn : Riigikontroll, 2008. - 27 lk.
Märksõnad: haldusmenetlus ; avalik teave ; õigusaktid ; võrguväljaanded ; Eesti
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Alexander, Kern. Economic sanctions : law and public policy. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XVIII, 359 lk.
ISBN 978-0-230-52555-9
Märksõnad: majandusõigus ; majandussanktsioonid ; siseriiklik õigus
Kohaviit: 2-09-05846

German yearbook of international law = Jahrbuch für internationales Recht. Vol. 51/2008 / Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel. - Berlin : Duncker & Humblot, 2009. - 771 lk.
ISBN 978-3-428-13132-7
ISSN 0344-3094
Märksõnad: humanitaarõigus ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/11 ; 51
Sisukord

Netherlands yearbook of international law : published jointly with the Netherlands International Law Review. Vol. XXXIX/2008 / T.M.C. Asser Instituut, Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2008. - 527 lk.
ISBN 978-90-6704-301-4
ISSN 0167-6768
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline koostöö ; Holland ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5622 ; 2008
Sisukord

Svantesson, Dan Jerker B. Private international law and the internet. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2007. - XXI, 440 lk.
ISBN 90-411-2516-7
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; õigusemõistmine ; Internet ; rahvusvahelised lepingud ; tavaõigus ; tsiviilõigus ; Austraalia ; Inglismaa ; Hongkong ; Ameerika Ühendriigid ; Saksamaa ; Rootsi ; Hiina
Kohaviit: 2-09-04489
Sisukord

INIMÕIGUSED

Engström, Viljam. Understanding powers of international organizations : a study of the doctrines of attributed powers, implied powers and constitutionalism - with a special focus on the Human Rights Committee. - Åbo : Åbo Akademis Förlag, 2009. - 287, LXXI lk.
ISBN 978-951-765-465-4
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Komitee ; põhiõigused ; õiguslik seisund ; rahvusvahelised organisatsioonid ; võim ; legitiimsus ; konstitutsionalism ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-09-04415
Täistekst

The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights : background, principles and application / ed. by Henk A.M.J. ten Have, Michčle S. Jean. - Paris : UNESCO Publishing, 2009. - 370 lk. - (Ethic Series).
ISBN 978-92-3-104088-7
Märksõnad: inimväärikus ; meditsiinieetika ; bioeetika ; UNESCO bioeetika ja inimõiguste ülddeklaratsioon (2005) ;  bioeetika ; meditsiinieetika ; inimväärikus ;  rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised lepingud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-04713
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar