Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-6

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

XI Riigikogu stenogrammid 2008. 7. köide : IV istungjärk : 17. november - 18. detsember 2008. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2009. - XXXI, 433 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-09-01225

XI Riigikogu stenogrammid 2009. 1. köide : V istungjärk : 12. jaanuar - 20. veebruar 2009. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2009. - XXX, 551 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-09-01226

Bibliographia iuridica Estonica 2008 = Eesti õigusbibliograafia = Legal literature of Estonia = Estnische Rechtsbibliographie : [võrguteavik] / koost. Maia Ruttu ; toim. Katrin Ordlik, Gerli Eero. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2009. - 174 lk. - Nimeregister lk. 160-171. - Rubriigiloend lk. 172-174.
ISSN 1736-8308
Märksõnad: õigusteadus ; bibliograafiad ; aastaraamatud ; võrguväljaanded ; Eesti
Täistekst

ÕIGUSAJALUGU

Попова, Анна. Фемида в эпоху преобразований : судебные реформы 1864 г. и рубежа ХХ-XXI вв. в контексте модернизации / Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI). - Москва : Новый хронограф, 2009. - 453 lk. - (Российское общество. Современные исследования).
ISBN 978-5-94881-073-7
Märksõnad: kohtusüsteemid ; kohtud ; võim ; õigusreformid ; Venemaa
Kohaviit: 2-09-04451

TSIVIILÕIGUS

Economic loss caused by genetically modified organisms : liability and redress for the adventitious presence of GMOs in non-GM crops / ed. by Bernhard A. Koch ; with contributions by Bjarte Askeland...[et al.]. - Wien ; New York : Springer, 2008. - XII, 747 lk. - (Tort and Insurance Law ; 24).
ISBN 978-3-211-77987-3
ISSN 1616-8623
Märksõnad: võlaõigus ; vastutuskindlustus ; õigusemõistmine ; hüvitised ; tootevastutus ; põllukultuurid ; geneetiliselt muundatud toiduained ; geenitehnoloogia ; majanduslikud aspektid ; Euroopa ; aruanded
Kohaviit: PL A/5758 ; 24
Tutvustus

O'Halloran, Kerry. The politics of adoption : international perspectives on law, policy & practice. - 2nd ed. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2009. - XXII, 495 lk.
ISBN 978-1-4020-9151-3
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsendamine ; perepoliitika ; kultuuridevahelised uuringud ; rahvusvahelised lepingud ; õigusaktid ; Suurbritannia ; Inglismaa ; Wales ; Iirimaa ; Ameerika Ühendriigid ; Austraalia ; Rootsi ; Prantsusmaa ; islamimaad ; Jaapan
Kohaviit: 2-09-04376
Sisukord

Rules for the transfer of movables : a candidate for European harmonisation or national reform? / ed. by Wolfgang Faber, Brigitta Lurger. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2008. - XI, 268 lk. - (Schriften zur europäischen Rechtswissenschaft ; 6).
ISBN 978-3-86653-060-7
ISSN 1861-454X
Märksõnad: asjaõigus ; vallasvara ; omandireformid ; Euroopa Liidu õigus ; eraõigus ; seaduste kooskõlastamine ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/169 ; 6
Sisukord

Сооляте, Фред. Введение в теорию общей части гражданского права. - Тарту ; [Tallinn] : Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2008. - 363 lk. - Bibl. lk. 325-331.
ISBN 978-9985-9902-1-6
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa ; õigusteooria ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-05565

INTELLEKTUAALNE OMAND

Kurisoo, Kairi ; Kaur, Viive ; Ant, Pirjo. Intellektuaalne omand. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2009. - 175 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-434-44-2
Märksõnad: õiguskaitse ; autoriõigus ; tööstusomand ; naaberõigused ; kaubamärgid ; leiutised ; patendid ; tööstuskunst ; õigusrikkumised ; vastutus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-09-05442
Tutvustus

ÄRIÕIGUS

Bachner, Thomas. Creditor protection in private companies : Anglo-German perspectives for a European legal discourse. - Cambridge ; New York [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XXXVI, 315 lk. - (International Corporate Law and Financial Market Regulation).
ISBN 978-0-521-89538-5
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; eraettevõtted ; ettevõtterahandus ; maksejõuetus ; pankrotiõigus ; ärijuhid ; kohustused ; vastutus ; finantsõigus ; võrdlev analüüs ; Saksamaa ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-09-04476
Sisukord

Ettevõtja piibel : piiratud vastutusega äriühingud / koost. Virgo Aruste. - Haabneeme : Hansa Äriteenuste OÜ, 2009. - 180 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9826-5-5
ISBN 978-9985-9826-6-2 (CD-ROM)
Märksõnad: äriühingud ; osaühingud ; ettevõtted ; asutamine ; likvideerimine ; pankrotid ; asjaajamine ; õigusaktid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-05686

Gillies, Lorna E. Electronic commerce and international private law : a study of electronic consumer contracts. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2008. - XIX, 261 lk. - (Markets and the Law).
ISBN 978-0-7546-4855-0
Märksõnad: elektrooniline kaubandus ; elektroonilised dokumendid ; tarbijakaitse ; tarbijakaitseõigus ; rahvusvaheline eraõigus ; rahvusvahelised lepingud ; lepinguõigus ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-09-04477
Tutvustus

Kärsna, Olavi. Pisiettevõtja käsiraamat : praktiline abimees / toim. Silvi-Aire Villo. - Tallinn : Ilo, 2009. - 272 lk.
ISBN 978-9949-17-062-3
Märksõnad: väikeettevõtted ; asutamine ; ettevõtlus ; füüsilised isikud ; ettevõtjad ; ettevõttemajandus ; ettevõttemaksud ; raamatupidamine ; likvideerimine ; pankrotid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-05489
Tutvustus

Saario, Seppo. Saario investeerimisraamat : kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse / tlk. Arno Kirt. - Tallinn : Juura, 2009. - 288 lk. - Originaali tiitel: Saarion sijoituskirja: miten sijoitan pörssiosakkeisiin. Helsinki : WSOY, 2007.
ISBN 978-9985-75-283-8
Märksõnad: investeeringud ; börs ; väärtpaberibörs ; väärtpaberid ; aktsiad ; investeerimisfondid ; väärtpaberiturg ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-09-05582

PANGANDUS

Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht / hrsg. von Peter Derleder ... [et al.]. - 2. Aufl. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009. - XXIX, 2886 lk.
ISBN 978-3-540-76644-5
Märksõnad: pangad (maj.) ; finantsõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Saksamaa ; Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-09-04535
Sisukord

KESKKONNAÕIGUS

Legal systems and wind energy : a comparative perspective / ed. by Helle Tegner Anker ... [et al.]. - Alphen aan den Rijn [etc.] : Kluwer Law International ; Copenhagen : DJØF, 2008. - 357 lk. - (Energy and Environmental Law & Policy Series).
ISBN 978-87-574-1817-0
Märksõnad: looduskaitse ; keskkonnakaitse ; keskkonnamõju hindamine ; energiamajandus ; tuuleenergia ; võrdlev analüüs ; Euroopa Liidu õigus ; Taani ; Norra ; Ameerika Ühendriigid ; Uus-Meremaa
Kohaviit: 2-09-04527
Sisukord

TÖÖÕIGUS

Rask, Mari ; Raidve, Heli. Töölepingu seadus 2009. Esimene raamat : töölepingu sõlmimine ja varaline vastutus / toim. Marge Kask. - Tallinn : Äripäev, 2009. - 158 lk. - (Äripäeva raamat).
ISBN 978-9949-434-42-8
Märksõnad: töölepingud ; töösuhted ; töötajad ; varaline vastutus ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-05124
Tutvustus

Rask, Mari ; Raidve, Heli. Töölepingu seadus 2009. Teine raamat : töötaja ja tööandja kohustused. Töötasu. Puhkus / toim. Marge Kask. - Tallinn : Äripäev, 2009. - 166 lk. - (Äripäeva raamat).
ISBN 978-9949-434-46-6
Märksõnad: töölepingud ; töösuhted ; töötajad ; tööandjad ; kohustused ; palk ; puhkus (töökorraldus) ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-05415
Tutvustus

MAKSUÕIGUS

Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega : õigusaktide kogumik seisuga 15. märts 2009 : Lasse Lehise kommentaaridega. 1.-3. kd. / Eesti Maksumaksjate Liit, Eesti Maksuteadlaste Selts, IMG Advokaadibüroo ; kogumiku koost. ja tekstide toim.: Martin Huberg, Madis Uusorg, Gaily Kuusik ; eess.: Lasse Lehis. - Tartu : Eesti Maksumaksjate Liidu Kirjastus, 2009.
1. kd. : Seadused. - 463 lk.
2. kd. : Rakendusaktid. - 566 lk.
3. kd. : Kommentaarid. - 348 lk.
ISSN 1406-8028
Märksõnad: maksustamine ; seadused (jur.) ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: PE A/2044

Villems, Toomas. Erisoodustused : näited ja kommentaarid / täiend. ja ajakohast. Andres Tammsaar. - 2., täiend. ja ajakohast. tr. - Tallinn : Pandekt, 2009. - 192 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9961-9-5
ISBN 978-9985-9987-0-0 (CD-ROM)
Märksõnad: maksustamine ; lisasoodustused ; tulumaks ; hüvitised ; õigusaktid ; kommentaarid ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-09-05661
Sisukord

KARISTUSÕIGUS

Лившиц, Юзеф. Применение наказания за преступление : курс лекции. - Таллинн : Социально-гуманитарный институт, 2009. - 221 lk. - Bibl. lk. 197-201.
ISBN 978-9985-9902-0-9
Märksõnad: karistusõiguse üldosa ; karistused ; seadustikud ; Eesti ; Saksamaa ; Venemaa ; võrdlev analüüs ; loengud ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-09-05562

MENETLUSÕIGUS

Arbitration in the Baltics : LAWIN, your advisor on arbitration in the Baltics. – Vilnius ; Riga ; Tallinn : LAWIN, 2008. - 64 lk.
Märksõnad: vahekohtud ; vahekohtumenetlus ; vaidluste lahendamine ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu
Kohaviit: 3-09-00579
Täistekst

Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid : sotsiaalkindlustus / Sotsiaalministeerium ; eess.: Rait Maruste ; tlk. Kristin Uik, Kadri Kivistik, Mari-Kelve Liivsoo, Anu Tehver, Kadri-Liis Aun, Urmas Maranik. - Tallinn : Juura, 2009. - 448 lk. - Temaatiline märksõnastik lk. 447-448.
ISBN 978-9985-75-284-5
Märksõnad: kohtulahendid ; Euroopa Kohus ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; rahvusvahelised kohtud ; inimõigused ; sotsiaalkaitse ; sotsiaalkindlustus ; Euroopa
Kohaviit: 2-09-05248

Hooijdonk, Marieke van ; Eijsvoogel, Peter. Litigation in the Netherlands : civil procedure, arbitration and administrative litigation. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2009. - XIX, 187 lk. - (Dutch Business Law ; 1).
ISBN 978-90-411-2855-3
Märksõnad: hagimenetlus ; tsiviilkohtumenetlus ; vahekohtumenetlus ; halduskohtumenetlus ; vaidluste lahendamine ; Holland
Kohaviit: 2-09-04487
Sisukord

Kergandberg, Erki ; Blankin, Piret ; Lemetti, Margo ; Vahimets, Risto ; Torokoff, Kuldar-Jaan ; Muna, Elmer ; Kolk, Mihkel ; Penne, Jaana. Vaidluste lahendamine / toim. Aita Nurga. - Tallinn : Äripäev, 2009. - 159 lk. - (Juht ja seadus).
ISBN 978-9949-434-48-0
Märksõnad: vaidluste lahendamine ; kokkuleppemenetlus ; täitemenetlus ; riigilõiv ; läbirääkimised ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-05685
Tutvustus

RIIGIÕIGUS

European ombudsman-institutions : a comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea / ed. by Gabriele Kucsko-Stadlmayer. - Wien ; New York : Springer, 2008. - XV, 584 lk. - (Springer Rechtswissenschaft).
ISBN 978-3-211-72880-2
Märksõnad: ombudsmanid ; õiguskantslerid ; õiguslik seisund ; võrdlev analüüs ; Euroopa
Kohaviit: 2-09-04537
Sisukord

Фадеев, Владимир ; Варлен, Мария. Депутатский мандат в Российской Федерации : конституционно-правовые основы : учебное пособие. - Москва : Норма, 2008. - 447 lk.
ISBN 978-5-468-00234-6
Märksõnad: esinduskogud ; parlamendiliikmed ; kohalikud omavalitsused ; liikmeskond ; õiguslik seisund ; mandaat ; kohalik õigus ; Venemaa ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-09-04609
Sisukord

Иванов, Виталий. Нормативный конституционно-правовой договор : теория и практика. К критике современной теории государства. - Москва : Территория будущего, 2008. - 350 lk.
ISBN 5-91129-034-0
Märksõnad: riigiteooriad ; õigusteooria ; lepingud ; õigusnormid ; õigusaktid ; Venemaa
Kohaviit: 2-09-04448
Tutvustus

Riigikontroll 1918-2008 : sissevaateid ajalukku, dokumente, artikleid / koost. Küllo Arjakas, Toomas Mattson. - Tallinn : SE & JS, 2009. - 840 lk. - Bibl. lk. 822-830. - Nimeloend lk. 831-839.
ISBN 978-9985-854-92-1
Märksõnad: riigiasutused ; Eesti. Riigikontroll ; riigikontrolörid ; ajalugu ; õigusaktid ; kronoloogiad ; allikapublikatsioonid ; artiklid (meedia) ; dokumendid ; juubeliväljaanded ; Eesti
Kohaviit: 2-09-05653

HALDUSÕIGUS

Koskinen, Seppo ; Kulla, Heikki. Virkamiesoikeuden perusteet. - 5., uud. p. - Helsinki : Talentum, 2009. - XIX, 427 lk. - (Juridica-kirjasarja ; 8).
ISBN 978-952-14-1369-8
ISSN 1459-7535
Märksõnad: avalik teenistus ; riigiametnikud ; töösuhted ; ametiseisund ; õigused ; kohustused ; vastutus ; õiguskaitse ; kompetentsus ; tööõigus ; õigusloome ; Soome
Kohaviit: 2-09-04412
Tutvustus

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Tiilikka, Päivi. Journalistin sananvapaus. - Helsinki : WSOYpro, 2008. - 398 lk.
ISBN 978-951-0-33177-4
Märksõnad: inimõigused ; ajakirjandus ; sõnavabadus ; ajakirjandusvabadus ; põhiõigused ; eraelu ; kaitse (jur.) ; vastutus ; kriminaalvastutus ; kahju hüvitamine ; Soome ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-09-04410
Sisukord

Yearbook of international humanitarian law. X/2007. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2009. - 572 lk.
ISBN 978-90-6704-270-3
ISSN 1389-1359
Märksõnad: humanitaarõigus ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/329 ; 2007
Sisukord

Yearbook of private international law. X/2008 / published in association with Swiss Institute of Comparative Law. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2009. - XIII, 743 lk.
ISBN 978-3-86653-114-7
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1255 ; 2008, 10
Sisukord

EUROOPA LIIDU ÕIGUS

Delinesheva, Magdanela ; Kmetova, Tatyana ; Laja, Reet ; Sarv, Margit ; Aleksejūnė, Virginija ; Jankauskaitė, Margarita ; Žalėnienė, Inga. Soolise võrdõiguslikkuse käsiraamat kohalikele omavalitsustele / toim. Indrė Mackevičiūtė / tlk. Riina Kütt. - Tallinn : [Sotsiaalministeerium ; Vilnius] : Center for Equality Advancement, 2008. - 67 lk. - Bibl. lk. 66-67.
ISBN 978-9955-805-02-1
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus ; võrdsed võimalused ; soouuringud ; õiguslikud aspektid ; kohalikud omavalitsused ; osalusdemokraatia ; Eesti ; Euroopa ; statistilised andmed ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-09-04313
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar