Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-5

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Common law theory / ed. by Douglas E. Edlin. - Cambridge [UK] ; New York : Cambridge University Press, 2007.  - XIV, 247 lk. - (Cambridge Studies in Philosophy and Law).
ISBN 978-0-521-84642-4
Märksõnad: õigusfilosoofia ; õigusteooria ; tavaõigus ; riigiõigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-04377
Tutvustus
 
Introduction to Greek law / ed. by Konstantinos D. Kerameus, Phaedon J. Kozyris. - 3rd rev. ed. - Alphen aan den Rijn, The Netherlands ; Boston : Kluwer Law International ; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2008. - XXXIX, 547 lk.
ISBN 978-90-411-2540-8 (Kluwer Law International)
ISBN 978-960-15-1837-4 (Ant. N. Sakkoulas Publishers)
Märksõnad: õigussüsteemid ; õigusallikad ; avalik õigus ; eraõigus ; Euroopa Liidu õigus ; kohtusüsteemid ; Kreeka
Kohaviit: 2-09-04484
Sisukord
 
Parisi, Francesco ; Fon, Vincy. The economics of lawmaking. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XV, 329 lk.
ISBN 978-0-19-537415-5
Märksõnad: õigusloome ; seaduste kooskõlastamine ; majanduslikud aspektid ; õigusteooria ; tavaõigus ; pretsedendiõigus ; lepinguõigus ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-09-04482
Sisukord
 
ÕIGUSAJALUGU
 
История государства и права зарубежных стран в двух томах : учебник для студентов высших учебных заведений. Том 2 / ответств. ред.: Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2009. - 816 lk.
ISBN 978-5-89123-943-2
Märksõnad: riik ; poliitiline ajalugu ; õigussüsteemid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-09-04453
 
The Oxford international encyclopedia of legal history. Vol. 1-6 / ed.-in-chief Stanley N. Katz. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009.
Vol. 1 : Abbasid Dynasty-Cicero. - 475 lk.
Vol. 2 : Citizenship-European Union, Private Law in. - 496 lk.
Vol. 3 : Evidence-Labor and Employment Law. - 490 lk.
Vol. 4 : Land-Provincial Edicts and Government. - 498 lk.
Vol. 5 : Prussian Allgemeines Landrecht-Torture. - 488 lk.
Vol. 6 : Training-Zivilgesetzbuch. - 480 lk.
ISBN 978-0-19-513405-6
Märksõnad: entsüklopeediad ; jurisprudents
Kohaviidad: 3-09-01354 ; 3-09-01355 ; 3-09-01356 ; 3-09-01357 ; 3-09-01358 ; 3-09-01359
 
TSIVIILÕIGUS
 
The civil code of the Netherlands / [translated from the Dutch by] Hans Warendorf ... [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2009. - XXIII, 1210 lk.
ISBN 978-90-411-2766-2
Märksõnad: seadustikud ; Holland
Kohaviit: 2-09-04480
Tutvustus
 
Rudolf, Markus ; Saunders, Anthony. Refinancing real estate loans : lessons to be learned from the subprime crisis. - Berlin : Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2009. - 80 lk. - (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken ; 38). - Bibl. lk. 77-80.
ISBN 978-3-9811816-8-5
Märksõnad: võlaõigus ; hüpoteeklaenud ; eluasemelaenud ; krediidirisk ; võrdlevuuringud ; Saksamaa ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: PL A/6588 ; 38
Täistekst
 
INTELLEKTUAALNE OMAND
 
Sterling, J. A. L. World copyright law : protection of authors' works, performances, phonograms, films, video, broadcasts and published editions in national, international and regional law : with a glossary of legal and technical terms, and a reference list of copyright and related rights laws throughout the world. - 3rd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2008. - CVI, 1678 lk.
ISBN 978-184-703-2805
Märksõnad: autoriõigus ; naaberõigused ; siseriiklik õigus ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-09-04491
Tutvustus
 
ÄRIÕIGUS
 
Butler, William Elliott. Russian foreign relations and investment law. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. - LI, 580 lk.
ISBN 0-19-928165-3
Märksõnad: rahvusvahelised majandussuhted ; väliskaubandus ; välisinvesteeringud ; Venemaa
Kohaviit: 3-09-01306
Sisukord
 
Hea raamatupidamistava 2009 : kommenteeritud muudatused / eess.: Madis Peil. - Tallinn : Pandekt, 2009. - 496 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9961-2-6
Märksõnad: raamatupidamine ; ettevõtlus ; finantsarvestus ; õigusaktid ; juhendid ; käsiraamatud ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-04109
Sisukord
 
KESKKONNAÕIGUS
 
Nordberg, Eero Henrik. Maatalouden ympäristövastuu : tutkimus erityisesti peltoviljelyyn liittyvästä oikeudellisesta ympäristövastuusta ja sitä ohjaavista oikeussäännöistä ja -periaatteista. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2009. - LIII, 657 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 291).
ISBN 978-951-855-287-4
ISSN 0356-7206
Märksõnad: keskkonnakaitse ; veekaitse ; pinnasekaitse ; keskkonnakahju ; vastutus ; põllumajanduspoliitika ; põllumajandus ; põllundus ; keskkonnapoliitika ; Euroopa Liidu õigus ; Soome ; Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 291
Tutvustus
 
TÖÖÕIGUS
 
Новый Закон о трудовом договоре : с комментариями от Райли Карьяне. - Таллинн : Ten-Team, 2009. - 352 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9961-5-7
ISBN 978-9985-9961-6-4 (CD-ROM)
Märksõnad: töölepingud ; Eesti ; kommentaarid ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-09-04132
Töölepingu seadus : [kehtivusega alates 1. juulist 2009] / komment. Heino Siigur ; toim. Jaak Kaarma. - Tallinn : Ilo, 2009. - 246 lk. - Märksõnastik lk. 239-244.
ISBN 978-9949-17-051-7
Märksõnad: töölepingud ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-03878
 
SOTSIAALHOOLDUSÕIGUS
 
Tegevuskava puuetega inimeste õiguste kaitse ja ühiskonnas täisosaluse edendamisest : puuetega inimeste elukvaliteedi tõstmine Euroopas 2006-2015 : (vastu võtnud ministrite komitee 5. aprillil 2006 ministrite asetäitjate 961. kohtumisel). - Tallinn : Eesti Puuetega Inimeste Koda : Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2009. - 82 lk. - Bibl. lk. 77-82. - Originaali tiitel: The Council of Europe action plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society: improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006-2015.
ISBN 978-9949-18-401-9
Märksõnad: sotsiaalkaitse ; õiguskaitse ; puuetega inimesed ; Euroopa Nõukogu ; elukvaliteet ; Euroopa ; tegevuskavad
Kohaviit: 2-09-03849
Täistekst
 
KARISTUSÕIGUS
 
Bohlander, Michael. Principles of German criminal law. - Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2009. - XIV, 244 lk. - (Studies in International and Comparative Criminal Law ; 2).
ISBN 978-1-84113-630-1
Märksõnad: kriminaalõigus ; terminoloogia ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-09-04528
Sisukord
 
Karistusseadustik : kommenteeritud väljaanne / koost. [ja eess.:] Jaan Sootak, Priit Pikamäe ; komment. autorid: Norman Aas, Lauri Almann, Jaan Ginter, Olavi Jaggo, Tanel Kalmet, Margus Kurm, Villu Kõve, Saale Laos, Lasse Lehis, Ants Nõmper, Paavo Paal, Priit Pikamäe, Tristan Ploom, Juhan Sarv, Tarmo Sild, Jaan Sootak, Jaanus Tehver, Indrek Tibar, Andres Vutt. -  3., täiend. ja ümbertööt. vlj. - Tallinn : Juura, 2009. - 1144 lk. - Bibl. lk. 1112-1117. - Märksõnaline sisujuht lk. 1118-1144.
ISBN 978-9985-75-277-7
Märksõnad: süüteod ; karistused ; Eesti ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-09-03958
 
Kuritegevus Eestis 2008 / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2009. - 156 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 10). - Bibl. joonealustes märkustes ja artiklite lõpus.
  Sisu: Kuritegevus Eestis 2008. aastal - kokkuvõte / Jako Salla, Brit Tammiste, Eyke Laur. Vägivallakuritegevus / Jako Salla, Brit Tammiste. Varavastane kuritegevus / Andri Ahven, Jako Salla. Narkokuritegevus / Andri Ahven. Valgekrae kuritegevus / Mari-Liis Sööt, Jako Salla. Arvutikuritegevus / Heli Rennik, Mari-Liis Sööt. Seksuaalkuritegevus / Brit Tammiste, Kaire Tamm. Alaealistega seotud kuritegevus / Jako Salla, Kaire Tamm. Inimkaubandus ja prostitutsioon / Brit Tammiste. Kuritegevuse kontrollimine / Jako Salla, Astrid Laurendt-Hanioja, Urvo Klopets, Külli Luha, Andri Ahven, Jarno Jakobson, Anne Kruusement. Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010 : justiitsministri 2008. aasta ettekanne / Rein Lang. Crime in Estonia in 2008 / Jako Salla, Brit Tammiste, Eyke Laur. Lisad.
ISBN 978-9985-9845-3-6
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kuritegevus ; varavastased kuriteod ; narkosüüteod ; korruptsioon ; artiklikogumikud ; statistika ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 10
 
Pullat, Risto. Organized crime related drug trafficking in the Baltic Sea region : police point of view / tlk. Kai Veispak, Craig Rawlings. - Tallinn : Estonian Police Board, 2009. - 190 lk. - Bibl. lk. 167-188. - Isikunimede register lk. 189-190. - Originaali tiitel: Organiseeritud kuritegevusega seotud uimastiäri Läänemere maades : politseiline vaade. Tallinn : Politseiamet, 2008.
Наркобизнес, связанный с организованной преступностью в регионе Балтийского моря, lk. 157-166.
ISBN 978-9949-18-393-7
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; organiseeritud kuritegevus ; narkokaubandus ; narkopolitsei ; õigusteooria ; Läänemeremaad ; Eesti ; Venemaa
Kohaviit: 2-09-04061
 
Sootak, Jaan. Kuri karjas : [artiklite kogumik] / toim. Iti Vanamölder ; sarja peatoim.: Hando Runnel ; eess. kaaneümbrisel: Raul Narits. - Tartu : Ilmamaa, 2009. - 568 lk. - (Eesti mõttelugu ; 83). - Kronoloogia lk. 499-502. - Ilmumisandmed, viited ja kirjandus lk. 503-559. - Nimeloend lk. 560-563. - Tiitellehel ilmumisaasta ekslikult 2008.
  Sisu: Ainult üks kord samasse jõkke. Kain, kus on su vend Aabel? : kes kuidas kaitseb ja ründab inimelu. Mõõgaga leegi vastu : mis õigusega ja mis mõttega karistatakse kurjategijat? Keelatud, järelikult paha : kui kriminaalõigus kaitseb kõlblust, siis mida ta kaitseb. Kelle ees on kurjategija süüdi? : keskaja kriminaalõiguse era- ja avalik-õiguslikust iseloomust. Nägija Themis : õigusemõistmine või kriminaalhoolekanne? Kaheksas loomispäev? : inimgenotehnika eetilisi ja õiguslikke probleeme. Surmanuhtlus : kriminaalpoliitiline ja õigusfilosoofiline. Surm kui kokkulepe : surma mõiste õiguslikke ja eetilisi probleeme. Naise enesemääramisõigus ja loote eluõigus : abordi kriminaalõiguslik regulatsioon. Eetiline või normatiivne etteheide? : süü mõistest kriminaalõiguses. Õigusriik ja kriminaalõigus : Eesti kriminaalõiguse, õigusteaduse ja -teadvuse ümberkujunemine. Kuritegevusehirm, sotsiaalkontroll ja kommunitarism : kas kriminaalõiguse suund suuremale ühiskondlikkusele? Norm ja käitumine : karistusõigusliku normiteooria paradokse. Sõber, kodanik, vastane ja vaenlane : kellele on suunatud tänapäeva karistusõigus? Karistusõigusel on oma füüsika : teo ja tagajärje omistamine - vanad ja uued dogmaatikafiguurid karistusõiguses. Õiguskeele kolm valdkonda. Sanktsioon kui õigusjärelm : sanktsiooni mõiste õiguslikust ja keelelisest määratlemisest. Euroopa õiguskeelt tehakse Eestis. Veretasust kriminaalteraapiani.
ISBN 978-9985-77-283-6
ISSN 1024-1604
Märksõnad: õigusteooria ; õigusloome ; õigusajalugu ; õiguskeel ; esseed ; artiklikogumikud ; juristid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-03889
 
MENETLUSÕIGUS
 
Tsiviilkohtumenetluse seadustik. Olulisemad Riigikohtu lahendid. Eelnõude seletuskirjad / koost. Siim Tammer, Margus Miller. - Tallinn : Tammerraamat, 2009. - 449 lk.
ISBN 978-9949-449-17-0
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; seadustikud ; kohtulahendid ; seaduseelnõud ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-04117
 
RIIGIÕIGUS
 
15 years of constitutional review in the Supreme Court of Estonia : systematized extracts of constitutional review judgements and rulings of the Supreme Court en banc and the Constitutional Review Chamber in 1993-2008 / Riigikohus ; toim. ja eess.: Gea Suumann ; tlk. Silva Soomets. - Tartu : Juura, 2009. - 343 lk. + CD-ROM. - Bibl. joonealustes märkustes. - Lahendite nimekiri lk. 323-343. - Sisaldab ka: The outset of judicial constitutional review / Rait Maruste. Judicial constitutional review at the turn of the century / Uno Lõhmus. Judicial constitutional review through the eyes of Chancellor of Justice / Eerik-Juhan Truuväli. The courts and the Supreme Court in concrete norm control / Madis Ernits.
ISBN 978-9985-75-281-4 (köites)
ISBN 978-9985-75-278-4 (vale)
ISBN 978-9985-75-282-1 (CD-ROM)
Märksõnad: Eesti. Riigikohus ; ülemkohtud ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; kohtulahendid ; CD-ROMid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-04157
 
Riigikohus : põhiseaduslikkuse järelevalve aastatel 1993-2008 : 15 aasta praktika : süstematiseeritud väljavõtted Riigikohtu üldkogu ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahenditest aastatel 1993-2008 / Riigikohus ; toim. ja eess.: Gea Suumann. - Tartu : Juura, 2009. - 359 lk. + CD-ROM. - Bibl. joonealustes märkustes. - Lahendite nimekiri lk. 333-359. - Sisaldab ka: Põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve algusest / Rait Maruste. Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve sajandivahetusel / Uno Lõhmus. Põhiseaduslikkuse kohtulikust järelevalvest õiguskantsleri pilgu läbi / Eerik-Juhan Truuväli. Kohus ja Riigikohus konkreetses normikontrollis / Madis Ernits.
ISBN 978-9985-75-278-4
ISBN 978-9985-75-279-1 (CD-ROM)
Märksõnad: Eesti. Riigikohus ; ülemkohtud ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; kohtulahendid ; CD-ROMid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-04034
 
Spyropoulos ; Philippos C. ; Fortsakis, Theodore P. Constitutional law in Greece. - Alphen aan den Rijn, The Netherlands [etc.] : Kluwer Law International, 2009. - 392 lk.
ISBN 978-904-11-2878-2 (Kluwer)
ISBN 978-960-15-2147-3 (Ant. N. Sakkoulas)
Märksõnad: riigivõimuorganid ; põhiõigused ; haldusõigus ; kodifitseerimine (jur.) ; kohalikud omavalitsused ; Kreeka
Kohaviit: 2-09-04481
Tutvustus
 
Чудаков, Михаил. Конституционный процесс в Беларуси : (от Привилея Казимира до Конституции Республики Беларусь) : монография / Академия управления при Президенте Республики Беларусь. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : [Академия управления при Президенте Республики Беларусь], 2008. - 290 lk.
ISBN 978-985-457-821-7
Märksõnad: konstitutsionalism ; õigusteooria ; õigusajalugu ; põhiseadused ; õigusloome ; Valgevene
Kohaviit: 1-09-01204
 
HALDUSÕIGUS
 
Andresen, Ene. Riigivastutus / toim. Ivo Pilving. - Tartu : Riigikohus, 2009. - 107 lk. - (Õppematerjal kohtunikele). - Bibl. lk. 106-107.
ISBN 978-9949-18-351-7
Märksõnad: riigivastutus ; haldusmenetlus ; kahju hüvitamine ; kohustused ; nõudeõigus ; kohtulahendid ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-03983
 
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
 
Guimaraes-Purokoski, Alice. Vertikaalinen toimivallanjako EU-oikeudessa : tutkimus yhteisön toimivallan kehittymisestä energia-alalla sekä julkisen palvelun velvoitteiden ja yleispalvelun sääntelystä sähkön sisämarkkinoilla. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2009. - LV, 360 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 290).
ISBN 978-951-855-286-7
ISSN 0356-7206
Märksõnad: Euroopa Liidu õigus ; võimkond ; avalik sektor ; elektrienergia ; energiaturg ; siseturg ; turuõigus ; energiapoliitika ; Euroopa Liidu maad ; Soome ; Prantsusmaa ; Suurbritannia ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 290
Tutvustus
 
Hoikka, Mikko. Sananvapaus Euroopan Unionin oikeudessa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2009. - XXVII, 309 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 289).
ISBN 978-951-855-285-0
ISSN 0356-7206
Märksõnad: inimõigused ; sõnavabadus ; Euroopa Liidu õigus ; põhiõigused ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 289
Tutvustus
 
Select proceedings of the European Society of International Law. Vol. 1/2006 / ed. by Hélčne Ruiz-Fabri, Emmanuelle Jouannet, Vincent Tomkiewicz. - Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2008. - XV, 441 lk.
ISBN 978-1-84113-688-2
Märksõnad: õigusteooria ; konverentsikogumikud ; jätkväljaanded
Kohaviit: PL A/250 ; 2006
Sisukord
 
Järgmine nimestik ilmub augusti lõpus.
Koostanud Maia Ruttu

 


 digitaalarhiiv digar