Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-4

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
 
XI Riigikogu stenogrammid 2008. 6. köide : IV istungjärk : 13. oktoober - 13. november. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2009. - XXX, 549 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; stenogrammid ; Eesti
Kohaviit: 3-09-00871
 
Мальцева-Замковая, Наталия. Юридическая латынь : учебное пособие / ред. Лариса Левина. - Tallinn : Argo, 2008. - 126 lk.
ISBN 978-9949-438-45-7
Märksõnad: õiguskeel ; ladina keel ; oskuskeel ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-09-02832
 
TSIVIILÕIGUS
 
Housing, land, and property rights in post-conflict United Nations and other peace operations : a comparative survey and proposal for reform / ed. by Scott Leckie. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XVIII, 372 lk.
ISBN 978-0-521-88823-3
Märksõnad: omand ; elamistingimused ; maa (pinnas) ; eluase ; elamuturg ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahuvalveoperatsioonid ; kodusõjad ; rahuprotsess ; üksikjuhtumite analüüs ; Kosovo ; Kambodža ; Afganistan ; Ida-Timor ; Saalomoni Saared ; Burundi ; Rwanda ; Kongo DV ; Iraak ; Sudaan
Kohaviit: 2-09-03200
Sisukord
 
Kärsna, Olavi. Töökindel töövõtuleping / toim. Aita Nurga. - Tallinn : Äripäev, 2009. - 160 lk. - (Äripäeva raamat).
ISBN 978-9949-434-39-8
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; töövõtulepingud ; ettevõtlus ; tööõigus ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-03032
Tutvustus
 
Stöcker, Otmar M. ; Stürner, Rolf. Flexibilität, Sicherheit und Effizienz der Grundpfandrechte in Europa. Band III : Ergebnisse des Workshops vom 4./5. September 2008 in Berlin. - Berlin : Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2008. - 134 lk. - (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken ; 37).
ISBN 978-3-9811816-7-8
Märksõnad: asjaõigus ; kinnispant ; omand ; maksejõuetus ; hüpoteegid ; piiratud asjaõigused ; finantsõigus ; võrdlev analüüs ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6588 ; 37
 
PANKROTIÕIGUS
 
Piiroja, Marek. Pankrot. - Tallinn : Agitaator, 2009. - 182 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-9932-5-5
Märksõnad: pankrotid ; maksejõuetus ; saneerimine ; kommentaarid ; kohtulahendid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-02956
Tutvustus
 
RAAMATUPIDAMINE
 
Alver, Lehte ; Alver, Jaan. Finantsarvestus : põhikursus. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Deebet, 2009. - 508 lk. - Eesti- ja ingliskeelsete mõistete sõnastik lk. 440-473. - Bibl. lk. 492-495.
ISBN 978-9949-18-352-4
Märksõnad: finantsarvestus ; terminoloogia ; oskuskeel ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-09-02850
Tutvustus
 
Muudatused heas raamatupidamistavas / koost. Virgo Aruste. - Haabneeme : Forenia, 2009. - 283 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-18-306-7
ISBN 978-9949-18-307-4 (CD-ROM)
Märksõnad: ettevõtterahandus ; finantsarvestus ; õigusaktid ; juhendid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-09-02315
 
KESKKONNAÕIGUS
 
Chambers, W. Bradnee. Interlinkages and the effectiveness of multilateral environmental agreements. - Tokyo ; New York : United Nations University Press, 2008. - XVIII, 311 lk.
ISBN 978-92-808-1149-0
Märksõnad: keskkonnakaitse ; reostamise vältimine ; säästev areng ; põllumajandus ; biotehnoloogia ; taimekasvatus ; geneetilised ressursid ; mitmepoolsed lepingud ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-09-03284
Sisukord ja sissejuhatus
 
TÖÖÕIGUS
 
Decent work for domestic workers : fourth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2009. - VI, 130 lk. - (International Labour Conference. Session 99 : 2010 : Genf. Report ; IV (1)).
ISBN 978-92-2-1231885-2
Märksõna: töösuhted ; töötingimused ; kodutöö (tegevus) ; töö (maj.) ; aruanded ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/3984 ; 99, IV, I
Täistekst
 
MAKSUÕIGUS
 
Elling, Tõnis. Käibemaks. I osa : loengukonspekt : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2008. - 73 lk.
ISBN 978-9985-67-159-7
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; käibemaks ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-00850
 
PANGANDUSÕIGUS
 
Raha hoidmine ja kasvatamine. II : fondid ja finantsturud : [õigusaktid]. - Tallinn : Teataja Kirjastus, 2009. - 301 lk. - (Eesti Majanduse Teataja kaasanne ; 2009/3).
  Sisaldab ka: Investeerimisfondide seadus käib kaasas finantsturgude arengutega / Silja Narusk. Finantsinstrumentide turgude direktiiv tugevdab investori kaitset / Kilvar Kessler.
ISBN 978-9985-9798-6-0
ISSN 1406-4499
Märksõnad: pangandus ; pangad (maj.) ; väärtpaberid ; õigusaktid ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; seadused (jur.) ; Eesti
Kohaviit: PE B/1003
 
KARISTUSÕIGUS
 
Tractatus terribiles : artiklikogumik professor Jaan Sootaki 60. juubeliks / koost. Andres Parmas, Peep Pruks ; eess.: Märt Rask. - Tallinn : Juura, 2009. - 240 lk. - Bibl. lk. 201-240.
  Sisu: Õigus(e)rikkumine - ühe mõiste iseseisev elu / Tristan Ploom. Täideviija mõiste laienemine - organisatsiooniline teovalitsemine / Paavo Randma. Kriminaalvastutus juriidilise isiku jagunemisel / Ramon Rask, Marko Kairjak. Inimsusevastased kuriteod eile ja täna / Rait Maruste. Mõistatuslik karistuste liitmine / Priit Pikamäe. Karistusõigus versus kriminaalmenetlusõigus : mõned põgusad väited, näited ja ettepanekud / Eerik Kergandberg. Kas põhiseadus lubab süüdimõistetu kinnipidamist ühiskonna ohutuse tagamiseks? / Sten Lind. Jälitustegevuse seaduslikkuse kontroll / Saale Laos. Kriminaalõiguse muutumisest 1889. a reformi käigus / Toomas Anepaio. Advokaadi kutse-eetika teoreetilised alused / Ain Alvin. Null on number - karistusõiguses / Marju Luts-Sootak. Jaan Sootak : bibliograafia 1968-2008 / koost. Maia Ruttu.
ISBN 978-9985-75-276-0
Märksõnad: õigusteooria ; kriminaalvastutus ; õigusterminoloogia ; kuriteod ; jälitustegevus ; õigusajalugu ; advokaadid ; artiklikogumikud ; juubeliväljaanded ; personaalnimestikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-02900
 
Trafficking in humans : social, cultural and political dimensions / ed. by Sally Cameron, Edward Newman. - Tokyo ; New York : United Nations University Press, 2008. - XI, 292 lk.
ISBN 978-92-808-1146-9
Märksõnad: rahvusvahelised kuriteod : inimkaubandus ; sotsiaalsed aspektid ; majanduslikud aspektid ; poliitilised aspektid ; inimõigused ; migratsioon (demogr.) ; prostitutsioon ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-03282
Sisukord
 
Uulimaa-Margus, Ulvi. Vanglate ajaloo ja arhitektuuri kujunemisest : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2008. - 25 lk. - Bibl. lk. 25.
Märksõnad: kriminaaltäitevõigus ; vangistus ; vanglad ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-00905
 
MENETLUSÕIGUS
 
Krüger, Urmas. Ülekuulamine kohtueelses menetluses : õiguslikud aspektid : [õppematerjal]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2008. - 84 lk.
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; eeluurimine ; uurimistoimingud (jur.) ; ülekuulamine ; õppematerjalid
Kohaviit: 3-09-00849
 
Механизмы обеспечения верховенства права для постконфликтных государств : максимизация наследия смешанных судов / Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. - Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2008. - VI, 45 lk.
ISBN 978-92-1-454029-8
Märksõnad: kohtusüsteemid ; rahvusvahelised kohtud ; kriminaalkohtumenetlus ; sõjakuriteod ; õigusnormid ; inimõigused ; Kosovo ; Ida-Timor ; Kambodža ; Sierra Leone ; Bosnia ja Hertsegoviina
Kohaviit: 2-09-01946
 
HALDUSÕIGUS
 
Vajan relva! 6 : (relvaseadus ja relvade omandamise uus kord) / koost. Raivo Lillemets. - 6. täiend. ja parand. tr. - Tallinn : Talmar ja Põhi, 2009. - 124 lk.
  Sisu: Relvaseadus. Relvasoetamisloa või relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord. Relvaloa taotlemise protseduur. Eksamiküsimused relvaloa taotlejaile / Vambo Oolberg. Relvaalase seadusandluse sätted. Karistusseadustiku §§ 28 ja 29 selgitused / Helges Mändmets. Tulirelvaalased ohutusnõuded / Helges Mändmets. Esmaabi laskevigastuste korral / Kuulo Kutsar. Tulirelva kasutamine ja hooldamine / Lembit Allingu. Tulirelva laenamine ja tulirelva kasutamine lasketiirus / Sven Põierpaas. Euroopa tulirelvapass / Sven Põierpaas. Relvadega seonduv - Eesti Politsei nõuanded.
ISBN 978-9985-813-36-2
Märksõnad: relvad ; tulirelvad ; individuaalrelvad ; järelevalve ; õigusaktid ; teatmikud ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-03058
 
RIIGIÕIGUS
 
Chancellor of Justice of the Republic of Estonia : guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes. National preventive mechanism / foreword: Indrek Teder. - 3. tr. - Tallinn : Chancellor of Justice, 2009. - 23 lk. koos kaanega.
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti
Kohaviit: 2-09-02054
 
Rainne, Juha. Legal implications of NATO membership : focus on Finland and five allied states. - Helsinki : Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, University of Helsinki, 2008. - IV, 247 lk. - (Research Reports Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights ; 24).
ISBN 978-952-10-5107-4
ISSN 1457-5965
Märksõnad: siseriiklik õigus ; julgeolek ; kaitsepoliitika ; inimõigused ; Soome ; Saksamaa ; Holland ; Norra ; Hispaania ; Suurbritannia ; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
Kohaviit: PL A/563 ; 24
Tutvustus
 
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
 
Baltic yearbook of international law. Vol. 8. - Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. - 417 lk.
ISBN 97-90-04-17099-5
ISSN 1569-6456
Märksõnad: vahekohtud ; rahvusvahelised artiklikogumikud ; aastaraamatud ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu
Kohaviit: PL A/5537 ; 2008
Sisukord
 
Юридический ежегодник Организации Обьединенных Наций. 2001 год. -  Нью-Йорк : Организация Обьединенных Наций, 2007. - 752 lk.
ISBN 978-92-1-433010-3
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguslik seisund ; rahvusvahelised lepingud ; aastaraamatud
Kohaviit: PV 3/1224 ; 2001
Täistekst inglise k.
 
Max Planck yearbook of United Nations law. Vol. 12/2008 / Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. - Leiden ; Boston : Kluwer Law International, 2008. - 560 lk.
ISBN 978-90-04-16959-3
ISSN 1389-4633
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised kohtud ; mereõigus ; inimõigused ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguslik seisund ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/357 ; 12
Sisukord
 
INIMÕIGUSED
 
Pentikäinen, Merja. Yritystoiminta ja ihmisoikeudet. - Helsinki : Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, University of Helsinki, 2009. - II, 163 lk. - (Research Reports Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights ; 26).
ISBN 978-952-10-5254-5
ISSN 1457-5965
Märksõnad: õigusnormid ; rahvusvaheline õigus ; sotsiaalne vastutus ; ettevõtlus ; ettevõtted ; Euroopa Liidu õigus ; Soome
Kohaviit: PL A/563 ; 26
Tutvustus
Resümee inglise k.
 
Protracted refugee situations : political, human rights and security implications / ed. by Gil Loescher ... [et al.]. - Tokyo ; New York : United Nations University Press, 2008. - XIII, 406 lk.
ISBN 978-92-808-1158-2
Märksõnad: pagulased ; varjupaigataotlejad ; põhiõigused ; migratsioonipoliitika ; julgeolek ; humanitaarabi ; üksikjuhtumite analüüs ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-09-00775
Sisukord
 
Koostanud Maia Ruttu

 


 digitaalarhiiv digar