E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

2009-4

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations
 

| Üld/General | ICAO | ILO | IMF | IMO | NATO | OECD | UN/ÜRO | UNESCO |
| UNWTO | WHO | WTO |


 

Üld
General

Regional cooperation and international organizations : the Nordic model in transnational alignment / edited by Norbert Götz and Heidi Haggrên. - London ; New York : Routledge, 2009. - xviii, 290 lk. -  (Routledge advances in international relations and global politics ; 70.).
ISBN 9780415459648
Märksõnad: regionaalne koostöö; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; rahvusvahelised organisatsioonid; integratsioon; majandusintegratsioon; julgeolek; kaitsepoliitika; konfliktid; Põhjamaad; Baltimaad

Reinalda, Bob. The Routledge history of international organizations : from 1815 to the present day / Bob Reinalda. - Milton Park, Abingdon, Oxon New York : Routledge, 2009. - 846 lk.
ISBN 9780415476249
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline poliitika; poliitiline ajalugu; ajalugu; 19. saj; 20. saj; 21. saj. algus; käsiraamatud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organisation

Aerodromes. Volume I, Aerodrome design and operations. Volume II, Heliports : international standards and recommended practices. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2009. - (International standards and recommended practices.).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (1944); lennundus; tsiviillennundus; lennujaamad; lennuväljad; disain; aeronavigatsioon; standardid (normid); rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Aeronautical charts : international standards and recommended practices. - 11th ed. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2009. - Ilmumissagedus teadmata. - (International standards and recommended practices.).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (1944); lennundus; tsiviillennundus; lennukaardid; aeronavigatsioon; rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Designators for aircraft operating agencies, aeronautical authorities and services = Условные обозначения летно-эксплуатационных агенств, авиационных полномочных органов и служб. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2009.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennundusettevõtted; firmamärgid; lühendid; jätkväljaanded

Milde, Michael. International air law and ICAO / by Michael Milde. - Utrecht, Netherlands : Eleven International Publishing, c2008. - xiii, 351 lk. - (Essential air and space law ; v. 4.).
ISBN 9789077596548
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; tsiviillennundus; lennuliiklus; õhutransport; õhuruumiõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; seaduste kooskõlastamine

Quality assurance manual for flight procedure design. Volume 1, Flight procedure design quality assurance system / International Civil Aviation Organization. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2009.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; aeronavigatsioon; lennuohutus; kvaliteedijuhtimine; jätkväljaanded

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation

Forced labor : coercion and exploitation in the private economy / edited by Beate Andrees, Patrick Belser. - Geneva : International Labour Office ; Boulder, Colo. etc. : Lynne Rienner Publishers, 2009. - xv, 229 lk.
ISBN 9789221201649
Märksõnad: sunnitöö; orjapidamine; inimkaubandus; inimsusvastased kuriteod; artiklikogumikud

Landau, Eve C. From ILO standards to EU law : the case of equality between men and women at work / by Eve C. Landau, Yves Beigbeder. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. – xix, 340 lk.
ISBN 9789004157187
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Euroopa Liit; naised; tööhõive; sooline diskrimineerimine; võrdõiguslikkus; tööõigus; standardid (normid); Euroopa Liidu õigus; Euroopa Liidu maad; rahvusvahelised lepingud

Määttä, Paula. Equal pay : just a principle of the ILO? / Paula Määttä. - Norderstedt : Books on Demand, 2009. - 465 lk.
ISBN 9783837075540
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Konventsioon mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest (1951); palk; palgapoliitika; naised; mehed; võrdõiguslikkus; rahvusvahelised lepingud

Occupational wages and hours of work and retail food prices : statistics from the ILO October inquiry 2008. - Geneva : International Labour Office, 2009.
ISSN 1020-0134
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; palk; töötunnid; toiduained; hinnad; statistilised andmed; aastaraamatud

Occupational wages and hours of work and retail food prices : statistics from the ILO October inquiry 2009 : Elektrooniline teavik. - Geneva : International Labour Office, 2009. - Tekst ingl., pr. ja hisp. keeles..
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; palk; töötunnid; toiduained; hinnad; statistilised andmed; aastaraamatud; CD-ROMid

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Accrual budgeting and fiscal policy / prepared by Marc Robinson. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 33 lk. - (IMF working paper ; WP/09/84.).
Märksõnad: eelarvepoliitika; eelarve koostamine; kulude ja tulude analüüs

Anatomy of regional disparities in the Slovak Republic / prepared by Biswajit Banerjee and Mariusz Jarmuzek. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 28 lk. - (IMF working paper ; WP/09/145.).
Märksõnad: majandusmudelid; majanduskasv; tööhõivepoliitika; tööviljakus; konvergents; Slovakkia

Determinants of inflation in GCC / prepared by Magda Kandil and Hanan Morsy. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 31 lk - (IMF working paper ; WP/09/82.).
Märksõnad: inflatsioon; riiklik poliitika; valuutakursid; rahapoliitika; likviidsus; naftakaubandus; majandusmudelid; võrdlev analüüs

Do workers' remittances promote economic growth / [prepared by] Adolfo Barajas...[et al.]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 22 lk. - (IMF working paper ; WP/09/153.).
Märksõnad: rahasaadetised; välistööjõud; majanduskasv; vaesus; heaolu; erainvesteeringud; arengumaad

The effects of the financial crisis ion public-private partnerships / prepared by Philippe Burger. -  Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 24 lk. - (IMF working paper ; WP/09/144.).
Märksõnad: finantskriisid; riiklikud investeeringud; arenevad turud; riskihaldus; krediidirisk; laenud; välisinvesteeringud; riigiettevõtted

Finance, development, and the IMF / James M. Boughton and Domenico Lombardi (editors). - Oxford : University Press, 2009. - xiii, 315 lk.
ISBN 9780199239863
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahandus; rahvusvaheline rahandus; välislaenud; rahvusvaheline abi; arengumaad

Global imbalances and petrodollars / [prepared by] Rabah Arezki and Fuad Hasanov. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 25 lk. : ill. - (IMF working paper ; WP/09/89.).
Märksõnad: eelarvedefitsiit; kapitalikäive; jooksevkonto; nafta; hinnad; eksport; eelarvepoliitika; empiirilised meetodid

Hold your nose and vote : why do some democracies tolerate corruption? / prepared by Marco Pani. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 32 lk. : ill. - (IMF working paper ; WP/09/83.).
Märksõnad: korruptsioon; avalik sektor; riigikulud; poliitiline ökonoomia; arenenud riigid; arengumaad; valimised; majandusmudelid

IT framework design parameters / prepared by Charles Freedman and Douglas Laxton. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 16 lk. : ill. - (IMF working paper ; WP/09/87.).
Märksõnad: rahapoliitika; inflatsioon; keskpangad; andmevalmendus; andmeanalüüs

Macroeconomic fundamentals, price discovery and volatility dynamics in emerging markets / [prepared by] Sylvia Nowak. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 30 lk. : ill. - (IMF working paper ; WP/09/147.).
Märksõnad: finantsturg; arenevad turud; makroökonoomika; majandusmudelid; välismuutujad; võlakiri; väärtpaberiturg

Pop-Eleches, Grigore. From economic crisis to reform : IMF programs in Latin America and Eastern Europe / Grigore Pop-Eleches. - Princeton : Princeton University Press, 2009. - xvii, 341 lk.
ISBN 9780691135038 (hbk.)
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahvusvaheline abi; majandusabi; majanduspoliitika; majanduskriisid; Ida-Euroopa; Ladina-Ameerika

Regional economic outlook : Europe / International Monetary Fund. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - (World economic and financial surveys,).
Märksõnad: majandustingimused; rahandus; rahanduspoliitika; Euroopa; jätkväljaanded

Requirements for using interest rates as an operating target for monetary policy : the case of Tunisia / [prepared by] Alexandre Chailloux, Alain Durrê, and Bernard J. Laurens. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 45 lk. - (IMF working paper ; WP/09/149.).
Märksõnad: majandusmudelid; majandusreformid; rahanduspoliitika; rahasüsteemid; rahaturg; inflatsioon; Tuneesia

Simple, implementable fiscal policy rules / prepared by Michael Kumhof and Douglas Laxton. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 41 lk. - (IMF working paper ; WP/09/76.).
Märksõnad: eelarvepoliitika; eelarve; majanduslik tasakaal; tulu; maksutulu; tootmine; majandusmudelid

Spillovers from the rest of the world into Sub-Saharan African countries / prepared by Paulo Drummond and Gustavo Ramirez. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 19 lk. - (IMF working paper ; WP/09/155.).
Märksõnad: kaubaturg; turuhinnad; nõudlus; majandustingimused; stagnatsioon; rahaturg; eksport; kapitalieksport; majandushinnangud; Sahara; Aafrika

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organisation

Freedom of seas, passage rights and the 1982 Law of the Sea Convention / Center for Oceans Law and Policy ; edited by Myron H. Nordquist, Tommy T.B. Koh, and John Norton Moore. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2009. - 623 lk. : 1 CD-ROm.
ISBN 9789004173590
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ÜRO mereõiguse konventsioon (1982); mereõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; territoriaalveed; rannikumeri; saarestikud; navigatsioon; laevandus; majandusregioonid; õiguslik seisund; keskkond; keskkonnakaitse; merereostus; merekaitse; okeanograafia; hüdroloogia; sõjandus; sõjalaevad; sõjalaevastik; piraatlus (röövimine); mereröövlid; terrorism; Hiina; Indoneesia; Filipiinid; Singapur; konverentsikogumikud; CD-ROMid

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organisation

Reichard, Martin. The EU-NATO relationship : a legal and political perspective / Martin Reichard. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2006. - 412 lk.
ISBN 0754647595
Märksõnad: Euroopa Liit; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; sõjalised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvusvaheline julgeolek; 2000-ndad

 

 OECD
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Cooperation and Development

Benefiting from globalisation : transport sector contribution and policy challenges : introductory reports and summary of discussion : 25-27 October 2006, Berlin / International Transport Forum (ITF) ; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). - Paris : OECD/ITF, 2008. - 466 lk.
ISBN 9789282101681
Märksõnad: transport; transpordipoliitika; rahvusvaheline kaubandus; globaliseerumine; konverentsikogumikud

Business for development 2008 : promoting commercial agriculture in Africa / Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 121 lk. : ill. - (A Development Centre perspective.).
ISBN 9264044698
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; põllumajandus; põllumajandussaadused; väliskaubandus; Aafrika

Doing better for children / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development ; 2009. - 191 lk.
ISBN 9789264059337
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; lapsed; sotsiaalne heaolu; lastekaitse; sotsiaalkaitse; sotsiaalstatistika

Environmental policy, technological innovation and patents / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008. - 179 lk. - (OECD studies on environmental innovation.).
ISBN 9789264046818
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; keskkonnapoliitika; majanduslikud aspektid; autotööstus; tselluloosi- ja paberitööstus; taastuvad energiaallikad; tööstuse juhtimine; keskkonnakorraldus; tehnoloogilised uuendused; patendid; keskkonnasäästlik tehnoloogia; üksikjuhtumite analüüs; aruanded

Jobs for immigrants / OECD. - Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007-2008. - 2 kd.
ISBN 9264033599
Märksõnad: immigrandid; välistööjõud; tööturg; tööhõive; Austraalia; Taani; Saksamaa; Rootsi; Belgia; Prantsusmaa; Holland; Portugal

Jobs for youth. Australia / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. - 149 lk. : ill. - Inglise keeles, kokkuvõte ka prantsuse keeles.
ISBN 9789264060197
Märksõnad: tööhõive; tööturg; noored; Austraalia; aruanded

Meeting of the OECD Council at Ministerial Level : programme and key documents : Paris, 24-25 June 2009. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2009. - 44 lk.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; maailmamajandus; majanduskriisid; majanduslik areng; arengustrateegiad; konverentsikogumikud

OECD patent statistics manual / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. - 158 lk.
ISBN 9789264054127
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; patendid; tehnoloogilised uuendused; patentimine; indikaatorid (andmed); statistika

OECD rural policy reviews. Italy / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. - 225 lk.
ISBN 9789264056220
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; põllumajanduspoliitika; maaelu; maamajandus; regionaalpoliitika; Itaalia

OECD rural policy reviews. Spain / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009. - 299 lk.
ISBN 9789264060067
Märksõnad: põllumajanduspoliitika; maaelu; maamajandus; regionaalpoliitika; Hispaania

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Beyond the UN charter : peace, security and the role of justice / edited by Olivier Ribbelink. - Hague : Hague Academic Press, 2008. -  209 lk. - (From peace to justice series.). - Tekst inglise ja prantsuse keeles.
ISBN 906704282X
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; Euroopa Liit; Rahvusvaheline Kriminaalkohus; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); rahvusvaheline koostöö; rahuprotsess; rahuvalveoperatsioonid; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised kohtud; interventsioonid; sõjalised operatsioonid; legitiimsus; poliitika; tuumarelva leviku tõkestamise lepingud; relvastuse piiramine; relvastuskontroll; tuumakatsetused; genotsiid; Dārfūr; Sudaan; Rwanda; Iraak; konverentsikogumikud

Fassbender, Bardo. The United Nations Charter as the constitution of the international community / by Bardo Fassbender. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2009. -  215 lk. - (Legal aspects of international organization, v. 51.).
ISBN 9789004175105
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); konstitutsionalism; õigusteooria; riigiõigus; põhiseadused; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised organisatsioonid; hartad

Gillis, Melissa. Disarmament : a basic guide / by Melissa Gillis. - New York : United Nations, 2009. - 94 lk.
Märksõnad: desarmeerimine; relvastuse piiramine; relvastus; rahvusvahelised lepingud; sõjaised konfliktid; tuumarelvad; keemiarelv; biorelv; raketid; raketitõrje; maamiinid; klaster-pommid; laskurrelvad; kulud; rahu; julgeolek; naised; lapsed; teatmikud

Grant, Thomas D. Admission to the United Nations : Charter Article 4 and the rise of universal organization / by Thomas D. Grant. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2009. - xxix, 332 lk. - (Legal aspects of international organization, v. 50.).
ISBN 9789004173637
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised organisatsioonid; liikmeskond; liitumine; õiguslikud aspektid; üksikjuhtumite analüüs; riigid; Baltimaad

Knoll, Bernhard. The legal status of territories subject to administration by international organisations / by Bernhard Knoll. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - 519 lk. : ill.
ISBN 9780521885836
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; territooriumid; õiguslik seisund; iseseisvus (pol.); rahvuslik enesemääramine; rahvusvahelised organisatsioonid; haldus; valitsemine; halduspoliitika; üksikjuhtumite analüüs; rahvusvaheline õigus; inimõigused; Namiibia; Kosovo

Murphy, Ray. UN peacekeeping in Lebanon, Somalia and Kosovo : operational and legal issues in practice / Ray Murphy. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. – xv, 375 lk. : kaart.
ISBN 9780521114448
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahukaitseväed; rahuvalveoperatsioonid; sõjalised operatsioonid; rahvusvaheline õigus; humanitaarõigus; inimõigused; resolutsioonid; interventsioonid; sõjaline juhtimine; käsuliinid; kontroll; sõjalised konfliktid; üksikjuhtumite analüüs; Liibanon; Somaalia; Kosovo

Nasu, Hitoshi. International law on peacekeeping : a study of Article 40 of the UN charter / by Hitoshi Nasu. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2009. - xlvii, 322 lk.
ISBN 9789004172265 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); rahukaitseväed; rahuvalveoperatsioonid; sõjalised konfliktid; konfliktiennetus; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline õigus; üksikjuhtumite analüüs

Riddell, Anna. Evidence before the International Court of Justice / Anna Riddell and Brendan Plant. - London : British Institute of International and Comparative Law, 2009. -  420 lk.
ISBN 1905221258
Märksõnad: Rahvusvaheline Kohus; vaidluste lahendamine; tõendamine (jur.); rahvusvahelised kohtud; kodukorrad; kohtuvõim; rahvusvaheline õigus; võrdlev õigusteadus

Ripinsky, Sergey. NGO involvement in international organizations : a legal analysis / Sergey Ripinsky and Peter van den Bossche. - London : British Institute of International and Comparative Law, 2007. - xv, 362 lk.
ISBN 9781905221196
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon; Maailma Terviseorganisatsioon; Maailmapank; Rahvusvaheline Valuutafond; Maailma Kaubandusorganisatsioon; valitsusvälised organisatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid; tegevus; töökorraldus; kodukorrad; õiguslik seisund; rahvusvaheline õigus; võrdlev analüüs; dokumendid; allikapublikatsioonid

Space security 2009 : moving towards a safer space environment : conference report 15-16 June 2009 / United Nations Institute for Disarmament Research. - Geneva : United Nations, 2009. – xvi, 25 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Desarmeerimisuuringute Instituut; julgeolekupoliitika; universum; rahvusvaheline julgeolek; kosmosetehnoloogia; desarmeerimine; relvastuskontroll; konverentsikogumikud

Trade and development report 2009 : Responding to the Global Crisis : Climate Change Mitigation Development / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2009.
ISSN 0255-4607
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; maailmamajandus; rahvusvaheline kaubandus; majanduslik areng; aastaraamatud

UNCTAD training manual on statistics for FDI and the operations of TNCs / United Nations Conference on Trade and Development, Division on Investment and Enterprise. - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - 3 kd.
ISBN 9789211127638
Märksõnad: otseinvesteeringud; välisinvesteeringud; hargmaised ettevõtted; majandusstatistika; statistika; käsiraamatud

The UN Genocide Convention : a commentary / edited by Paola Gaeta. - Oxford : University Press, 2009. - 580 lk. - (Oxford commentaries on international law.).
ISBN 9780199570218
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon (1948); genotsiid; rahvusvahelised kuriteod; inimsusvastased kuriteod; rahvusvahelised lepingud; kriminaalvastutus; riigivastutus; rahvusvaheline õigus; kriminaalõigus; rahvusvahelised kohtud; kommentaarid; artiklikogumikud

World investment report 2009 : transnational corporations, agricultultural production and development / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - XXXII, 280 lk.
ISBN 9789211127751
Märksõnad: välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; hargmaised ettevõtted; arengumaad; põllumajandus; aruanded

 

UNESCO
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UN Educational, Scientific and Cultural Organisation

Quirk, Joel. Unfinished business : a comparative survey of historical and contemporary slavery / Joel Quirk ; Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation, University of Hull. - Paris : UNESCO Publishing, 2009. - 141 lk.
ISBN 9789231041242
Märksõnad: tööjõud; orjad; orjapidamine; orjakaubandus; inimkaubandus; abolitsionism; võrdlev analüüs; 19. saj; 20. saj; 2000-ndad

 

UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organisation

Compendium of tourism statistics / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2009.
ISSN 1013-1744
Märksõnad: turism; hotellid; kulud; statistilised andmed; aastaraamatud

Handbook on tourism destinations branding / World Tourism Organization ; European Travel Commission ; with an introduction by Simon Anholt. - Madrid : World Tourism Organization ; Brussels : European Travel Commission, 2009. - 165 lk.
ISBN 9789284413119
Märksõnad: turism; vaatamisväärsused; turismiturundus; bränding; käsiraamatud

The Indian outbound travel market : with special insight into the image of Europe as a destination / World Tourism Organization ; European Travel Commission. - Madrid : World Tourism Organization ; Brussels : European Travel Commission, 2009. - 172 lk.
ISBN 9789284413096
Märksõnad: India; majandustingimused; turism; turismigeograafia; Euroopa

Third International Avian and Human Influenza Simulation Exercise : Bangkok, Thailand 19-20 September 2008 / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2009. - 74 lk. :
ISBN 9789284413034
Märksõnad: turism; gripp; lindude gripp; nakkushaigused; epidemioloogia; tervisekaitse; ennetav meditsiin; ettevalmistus; evakuatsioon; karantiin; majutusasutused; kodumajandus; koolitus; õppematerjalid

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organisation

Evaluating the effectiveness of smoke-free policies / International Agency for Research on Cancer ; World Health Organization. - Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2009. - 334 lk. - .(IARC handbooks of cancer prevention, vol. 13.).
ISBN 9789283230137
Märksõnad: vähk; suitsetamine; ennetav meditsiin; tervisepoliitika; halduspoliitika; õigusaktid

Housing, land, and property restitution rights of refugees and displaced persons : laws, cases, and materials / edited by Scott Leckie. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007. – xxii, 570 lk.
ISBN 9780521858755
Märksõnad: Rahvusvaheline Kohus; Euroopa Inimõiguste Kohus; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Komitee; restitutsioon (jur.); pagulased; ümberasustatud; õiguslik seisund; eluase; omand; repatrieerumine; rahvusvaheline õigus; humanitaarõigus; inimõigused; rahvusvahelised lepingud; rahulepingud; kohtuasjad; õigusaktid; riigid; Eesti

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organisation

Hestermeyer, Holger. Human rights and the WTO : the case of patents and access to medicines / Holger Hestermeyer. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. - 369 lk. - (International economic law series).
ISBN 9780199552177
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; inimõigused; majanduslikud aspektid; rahvusvaheline kaubandus; sotsiaalsed aspektid; ravimid; patendid; sotsiaalne vastutus

Pauwelyn, Joost. Conflict of norms in public international law : how WTO law relates to other rules of international law / Joost Pauwelyn. - Cambridge: Cambridge University Press, 2008. - 522 lk. -  (Cambridge studies in international and comparative law.).
ISBN 9780521100472
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; vaidluste lahendamine; rahvusvaheline õigus; rahvusvaheline eraõigus; võrdlev õigusteadus

Van Damme, Isabelle. Treaty interpretation by the WTO Appellate Body / Isabelle Van Damme. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. -  419 lk.
ISBN 9780199562237
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon. Appellate Body; rahvusvaheline kaubandus; vaidluste lahendamine; edasikaebemenetlus; rahvusvahelised lepingud; interpretatsioon; äriõigus; rahvusvaheline õigus

WTO public forum 08 "Trading into the future" / World Trade Organization. - Geneva : World Trade Organization, 2009. - viii, 229 lk.
ISBN 9789287034991
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; konverentsikogumikud; DVD-d