Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

30. aprillil on raamatukogu SULETUD! 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-2

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

XI Riigikogu stenogrammid 2008. 4. köide : III istungjärk : 9.-19. juuni 2008. Erakorraline istungjärk : 12. august 2008. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2008. - XXVI, 392 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: õigusloome ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-09-00042
Täistekst

XI Riigikogu stenogrammid 2008. 5. köide : IV istungjärk : 8. september - 9. oktoober 2008. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2008. - XXVI, 426 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: õigusloome ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-09-00043
Täistekst

Мальцева-Замковая, Наталия. Юридическая латынь : учебное пособие / ред. Лариса Левина. - Tallinn : Argo, 2008. - 126 lk.
ISBN 978-9949-438-45-7
Märksõnad: õiguskeel ; oskuskeel ; ladina keel ; terminoloogia ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-09-00454

ÕIGUSPSÜHHOLOOGIA

Auväärt, Lembit. Psühholoogiaekspertiis : õppematerjale / MTÜ ÕPS Tartu Ühing ; vastutav toim. Vaino Vahing. - 2., parand. tr. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. - 316 lk. - Bibl. lk. 313-316.
ISBN 978-9949-11-985-1
Märksõnad: psühholoogiaekspertiis ; eraõigus ; kriminaalmenetlus ; õppematerjalid
Kohaviit: 1-08-04210

Hofmann, Roland ; Rothfischer, Doris B. Mediatsioon : mediatsiooni teoreetilised ja praktilised alused / koost. Arthur Trossen ; tlk. Meelis Leesik, Juta Schnur ; toim. Meelis Leesik ; eess.: Arno Baltin. - Tartu : Eesti Õiguskeskus, 2008. - 167 lk. - (Õppematerjal kohtunikele ; 2008). - Bibl. lk.162-163. - Märksõnaregister lk. 164-165. - Originaali tiitel: Mediation : die Grundlagen der Mediation in Theorie und Praxis.
ISBN 978-9985-9630-5-0
Märksõnad: õiguslikud aspektid ; vaidluste lahendamine ; läbirääkimised ; konfliktid ; suhtlemine ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-09-01495

ÕIGUSAJALUGU

Eesti õiguse ajalugu / koost. Peeter Ilus ; toim. Ranno Roosi. - Tallinn : Penikoorem, 2008. - Eraldi pag.
  Sisu: Eestimaa õiguse ajalugu / Karl Wilhelm von Seeler. Eestlaste lepingud võõrastega XVIII sajandil / Jüri Uluots. Eesti õigusajaloo senisest uurimisest ja tuleviku ülesandeist / Jüri Uluots. Vana-Eesti rahvakoosolekutest / Jüri Uluots. Eestimaa õiguse ajalugu : konspekt / koost. prof. J. Uluotsa loengute põhjal õppe- ja eksamikava kohaselt V. E. Muhel. Eesti õigusloo kirjandus 1940. aasta vaates / Leo Leesment. Eesti õiguslugu : prof. Leo Leesmendi loengute autoriseeritud konspekt / koost. R. Oja, T. Vaino. Põhijooni Eesti õiguse ajaloost. I : sissejuhatuslik üldosa. Vana- ja keskaegse Eesti õigusajastu / Ilmar Arens.
ISBN 978-9985-9523-7-5
Märksõnad: õigusallikad ; vanaaeg ; keskaeg ; lepingud ; loengud ; õppematerjalid ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-00431

История государства и права зарубежных стран. Т. 1 : Древний мир и средние века : учебник для студентов высших учебных заведений / ответств. ред.: Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2009. - 720 lk.
ISBN 978-5-89123-870-1
Märksõnad: vanaaeg ; keskaeg ; poliitiline ajalugu ; õigussüsteemid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-09-00914
Sisukord

Кудинов, Олег. Комментарии к источникам римского права. - Москва : Дашков и К, 2009. - 343 lk.
ISBN 978-5-91131-746-1
Märksõnad: Rooma õigus ; õigusallikad ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 1-09-00620
Sisukord

TSIVIILÕIGUS

Лившиц, Юзеф. Основы обязательственного права Эстонии : общая часть. Схемы = Võlaõiguse alused : üldosa. Skeemid. - Таллинн : Социально-гуманитарный институт, 2008. - 101 lk.
ISBN 978-9985-9773-5-4
Märksõnad: võlaõigus ; lepingud ; skeemid ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 1-09-00136

ÄRIÕIGUS

Bossche, Peter van den. The law and policy of the World Trade Organization : text, cases and materials. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - LI, 917 lk.
ISBN 0-521-82290-4

Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; kaubanduspoliitika ; vaidluste lahendamine ; kohtulahendid ; rahvusvaheline kaubandus ;  reguleerimine ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-08-10248
Sisukord

Väärtpaberite teejuht / toim. Villu Zirnask ; eess.: Kaidi Ruusalepp. - Tallinn : Eesti Päevaleht, 2008. - 207 lk.
ISBN 978-9949-431-59-5
Märksõnad: aktsiad ; osaühingud ; väärtpaberid ; väärtpaberiturg ; obligatsioonid ; investeeringud ; maksustamine ; intervjuud ; Eesti
Kohaviit: 2-09-01108

Äriühing : käsiraamat ettevõtte juhile / koost. Virgo Aruste. - Haabneeme : Forenia, 2008. - 172 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-15-748-8
ISBN 978-9949-15-749-5 (CD-ROM)
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; ettevõtlus ; äriregistrid ; osaühingud ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-10143

MAAÕIGUS

Gray, Kevin ; Gray, Susan Francis. Elements of land law. - 5th ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - CXXXVI, 1434 lk.
ISBN 978-0-19-921972-8
Märksõnad: maakasutus ; maaomand ; omandiõigus ; kinnisvara ; kohtuasjad ; Inglismaa ; Wales
Kohaviit: 2-09-00778
Sisukord

TÖÖÕIGUS

Child labour in a globalized world : a legal analysis of ILO action / ed. by Giuseppe Nesi, Luca Nogler, Marco Pertile ; [with an afterword by Bob Hepple]. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, 2008. - XXIV, 467 lk.
ISBN 978-0-7546-7222-7
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ; lapsed ; lapse õigused ; õiguskaitse ; rahvusvahelised lepingud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-08-0762
Sisukord

MAKSUÕIGUS

Tulu- ja käibemaks 2009 : kommenteeritud muudatused / eess.: Madis Peil ; komment.: Kaido Loor, Priit Raudsepp. - Tallinn : Pandekt, 2009. - 264 lk. - ISBN 978-9985-9920-7-4
Märksõnad: maksustamine ; tulumaks ; käibemaks ; seadused (jur.) ; kommentaarid ; CD-ROMid
Kohaviit: PE A/2535
Sisukord

KARISTUSÕIGUS

Лившиц, Юзеф. Виды наказания за преступление : курс лекций / Таллинн : Социально-гуманитарный институт, 2007. - 216 lk. - Bibl. lk. 206-216.
ISBN 978-9985-9773-4-7
Märksõnad: karistusõiguse üldosa ; karistused ; loengud ; õppematerjalid
Kohaviit: 1-09-00133

Pullat, Risto. Organiseeritud kuritegevusega seotud uimastiäri Läänemere maades : politseiline vaade. - Tallinn : Politseiamet, 2008. - 176 lk. - Bibl. lk. 151-172. - Isikunimede register lk. 173-176.
ISSN 978-9949-18-105-6
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; organiseeritud kuritegevus ; narkokaubandus ; salakaubandus ; narkootikumid ; Läänemeremaad
Kohaviit: 2-09-01344

MENETLUSÕIGUS

The International Criminal Court and national jurisdictions / ed. by Mauro Politi, Federica Gioia. - Aldershot [etc.] : Ashgate, 2008. - XIII, 177 lk.
ISBN 978-0-7546-7436-8
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; Rahvusvaheline Kriminaalkohus ; rahvusvaheline koostöö ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-08-08791
Sisukord

RIIGIÕIGUS

Dietel, Alfred ; Gintzel, Kurt ; Kniesel, Michael. Versammlungsgesetz : Kommentar zum Gesetz über Versammlungen und Aufzüge. - 15. Aufl. - Köln ; München : Heymann, 2008. - XXX, 605 lk.
ISBN 978-3-452-26902-7
Märksõnad: koosolekute vabadus ; meeleavaldused ; ühinemisvabadus ; keelustamine ; õigusaktid ; kommentaarid ; Saksamaa
Kohaviit: 2-09-00725
Sisukord

The ombudsman of Spain : summary of the report to Parliament year 2007. - Madrid : Cyan, 2008. - 113 lk.
Märksõnad: ombudsmanid ; seaduslikkuse järelevalve ; Hispaania ; aastaraamatud
Kohaviit: 3-09-00596
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Acta Societatis Martensis. 3/2007 / Martensi Selts ; peatoim. Heiki Lindpere. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. - 274 lk.
ISSN 1736-3918
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; sõjaõigus ; õigusteadus ; artiklikogumikud ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2306 ; 3
Täistekst

Finnish yearbook of international law. Vol. XVII. 2006 / Ius Gentium Association. - Leiden/Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. - 439 lk.
ISBN 978-90-04-17172-5
ISSN 0786-6453
Märksõnad: inimõigused ; rahvusvahelised lepingud ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/3919 ; 2006, 17
Sisukord

NGOs in international law : efficiency in flexibility? / ed. by Pierre-Marie Dupuy, Luisa Vierucci. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : E. Elgar, 2008. - VII, 281 lk.
ISBN 978-1-84720-560-5
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; valitsusvälised organisatsioonid ; mittetulundusühingud ; õiguslik seisund ; rahvusvahelised kohtud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-08-08784
Sisukord

Seyersted, Finn. Common law of international organizations. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. - XXVI, 604 lk.
ISBN 978-90-04-16699-8
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; valitsustevahelised organisatsioonid ; valitsusvälised organisatsioonid ; siseriiklik õigus ; tavaõigus ; võimkond ; vaidluste lahendamine ; rahvusvahelised kohtud ; võrdlev analüüs
Kohaviit: 2-08-08794
Sisukord

Yearbook of international humanitarian law 2006. - The Hague : T.M.C.Asser Press, 2008. - 760 lk.
ISBN 978-90-6704-269-7
ISSN 1389-1359
Märksõnad: humanitaarõigus ; sõjaõigus ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/329 ; 2006
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

Yearbook of private international law. Vol. 8. 2006 / published in association with Swiss Institute of Comparative Law. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2007. - XIV, 464 lk.
ISBN 978-3-86653-018-8
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1255 ; 2006, 8
Sisukord

Yearbook of private international law. Vol. 9. 2007 / published in association with Swiss Institute of Comparative Law. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2008. - XV, 621 lk.
ISBN 978-3-86653-071-3
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1255 ; 2007, 9
Sisukord

EUROOPA LIIDU ÕIGUS

Estonia in the European Union : creation and implementation of new laws / ed.-in-chief Paul Varul ; ed. Peep Pruks ; foreword: Jüri Saar ; transl. Liina Aavik, Helen Kaptein, Kadri Kivistik, Elisabet Klaas, Marge Sütt, Katrin Ärm. - Tartu : Iuridicum : Interlex, 2008. - 184 lk. - (Juridica International ; 15). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-870-25-9
ISSN 1406-1082
Märksõnad: Euroopa Liit ; siseriiklik õigus ; Eesti ; seaduste kooskõlastamine ; õigusloome ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 15
Täistekst

Le nouveau règlement européen "Rome I" relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles : actes de la 20e Journée de droit international privé du 14 mars 2008 à Lausanne / éds. Eleanor Cashin Ritaine, Andrea Bonomi. - Zürich : Schulthess, 2008. - 249 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 62).
ISBN 978-3-7255-5799-8
ISSN 1015-9746
Märksõnad: Euroopa Liit ; Rooma leping (1957) ; lepinguõigus ; võrdlev õigusteadus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 62
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar