E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

Kunstisaal
Muusikasaal
Humanitaarteaduste saal
Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal
Ühiskonnateaduste saal
Teatmesaali konsultandid
Teatmesaal
30
3
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Fuajee
Ülo Õun „Perekond”
Suur konverentsisaal
Teenetemärkide galerii
6. korruse näitusesaal
6. korruse galerii
Peanäitusesaal
Harulduste kogu näitusesaal
Pääs lugemisalasse, taustal Enn Põldroosi seinamaal „Valguse ja varju piiril”
Harulduste kogu näitusesaal
Harulduste ja arhiivkogu saal
Arvutiklass täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Auditoorium täiendõppeks ja kasutajakoolitusteks
Hoidla
Hoidla
Kartograafia- ja geograafia saal
Eesti Rahvusraamatukogu

DEA : Digiteeritud Eesti Ajalehed

1. EESMÄRK
Projekti eesmärk on vanade eestikeelsete ajalehtede digiteerimine ja nende digitaalsetele pildifailidele juurdepääsu loomine veebis andmebaasi DEA vahendusel. Projekti tegevus on suunatud avaliku teenuse arendamisele eesmärgiga oluliselt suurendada digiteeritud ajalehtede üldmahtu veebis.

2. AJALINE RAAMISTIK
Projekt DEA algas 21. aprillil 2004 koostöölepingu sõlmimisega kolme teadusraamatukogu ja ELNET Konsortsiumi vahel eesmärgiga saavutada projektikulude jagamise teel oluline kasv digiteeritud ajalehtede üldmahu suurendamise osas, mis kajastuks veebilehel DEA avatud juurdepääsus digiteeritud vanale ajakirjandusele Eestis. Aastal 2010 on projekti arenduslik uudsus asendunud raamatukogude igapäevase tegevusega vanema perioodika digiteerimisel ja esitlemisel veebis.

3. TAUSTAINFO
Vajadus vanade ajalehtede digiteerimiseks tulenes raamatukogudes säilitatavate paberoriginaalide halvast seisundist ja kasutamise suurest intensiivsusest. Olukorras, kus esmatähtis on originaalide säilitamine, on piiratud vanade paberajalehtede laenutamist lugejaile. Vanem perioodika on küll enamjaolt mikrofilmitud, kuid mikrofilmide kasutamine lugejateeninduses on probleemne. Mikrofilmid kuluvad kiiresti, nende asendamine on kulukas ja kasutamine ebamugav. Kujunenud olukorras on digiteerimine ainus võimalik lahendus, et võimaldada mugavat ja kiiret juurdepääsu raamatukogudes säilitatavatele perioodilistele väljaannetele.

4. TULEMUSED
Projekti tulemusel on loodud andmebaas DEA, mis on kasutatav võrguaadressil http://dea.nlib.ee.
Vanade ajalehtede digiteerimine tagab lugejaile laiema ja mugavama juurdepääsu digiteeritud ainestule arvutivõrgu kaudu. Paranenud on teabe vahendamise kiirus, kvaliteet ja haare, mis mikrofilmide puhul oli äärmiselt piiratud. Digitaalse ajalehe põhiline eelis mikrofilmi ees on kvaliteedi säilimine sõltumata kasutamise sagedusest ja tema hõlbus kättesaadavus ja kasutatavus. Andmebaasi DEA kaudu on vanem perioodika üksnes lehitsetav nimetuste ja kalenderkuva alusel. Täistekstotsingut saab teostada üksnes selle osa perioodika piires, mis on tärktuvastatud (ocr) ja kättesaadav digitaalarhiivi DIGAR kaudu.
31.12.2009 seisuga on DEAs leitav ja lehitsetav 975 922 lehekülge vanemat perioodikat.

5. PARTNERID
Eesti Rahvusraamatukogu, projekti koordinaator
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
ELNET Konsortsium