Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2008-4

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

XI Riigikogu stenogrammid. 2. köide : III istungjärk : 10. märts - 24. aprill 2008. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2008. - XXXII, 506 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; stenogrammid ; Eesti
Kohaviit: 3-08-02079

XI Riigikogu stenogrammid. 3. köide : III istungjärk : 5. mai - 5. juuni 2008. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2008. - XXVI, 334 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; stenogrammid ; Eesti
Kohaviit: 3-08-02972

Riigikogu aastaraamat 2007/2008 / Riigikogu Kantselei, Eesti Rahvusraamatukogu ; koost. Piret Viljamaa ; toim. Rita Hillermaa. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2008. - 79 lk.
ISSN 1736-776X
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; parlamendiliikmed ; struktuur ; õigusloome ; õigusaktid ; seaduseelnõud ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3483 ; 2007/2008

Syrjänen, Jussi. Oikeudellisen ratkaisun perusteista. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2008. - XXII, 295 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 285).
ISBN 978-951-855-279-9
ISSN 0356-7206
Märksõnad: õigusteadus ; õigusfilosoofia ; õigusallikad ; õigusnormid ; õigusteooria ; õigusteadlased ; Luhmann, Niklas, 1927-1998 ; Aarnio, Aulis ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 285

ÕIGUSAJALUGU

Andresen, Andres. Eestimaa kirikukorraldus 1710-1832 : riigivõimu mõju institutsioonidele ja õigusele. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. - 215 lk. - (Tartu Ülikooli doktoritöid). - Bibl. lk. 194-215.
ISBN 978-9949-11-958-5
ISSN 1736-7468
Märksõnad: 18. saj. ; 19. saj. 1. pool ; kirikuõigus ; kirikukorraldus ; riigi-kiriku suhe ; Eestimaa kubermang ; luterlik kirik ; Eesti
Kohaviit: 3-08-03120

Eesti õigusteadlaste päevad 1922-1940 : protokollid / Eesti Juristide Liit ; koost. ja eess.: Jaanika Erne ; saateks: Priidu Pärna. - Tallinn : Juura, 2008. - XXX, 736 lk. - Isikunimede indeks lk. 727-735. - Sisaldab ka: Anepaio, Toomas. Eesti õigusteadlaste päevade algus, lk. XXI-XXX.
ISBN 978-9985-75-264-7
Märksõnad: 1918-1940 ; õigusteadus ; protokollid ; konverentsikogumikud ; dokumendid ; Eesti
Kohaviit: 3-08-02907

Дигесты Юстиниана : перевод с латинского = Digesta Iustiniani. I-II / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, юридический факультет, Российская академия наук, институт всеобщей истории, центр изучения римского права ; ответств. ред. Л. Л. Кофанов. - 2-е изд., испр. - Москва : Статут, 2008.
I - 583 lk.
ISBN 978-5-8354-0445-2
II - 621 lk.
ISBN 978-5-8354-0456-8
Märksõnad: Rooma õigus ; Justinianus I, Bütsantsi keiser, 482(483)-565 ; õigussüsteemid ; rööptekstid ; ladina keel ; vene keel
Kohaviit: 2-08-08208 ; 2-08-08209

Ogris, Werner. Mozart oma aja perekonna- ja pärimisõiguses : kihlus, abiellumine, pärand / toim. ja konsultant: Marju Luts-Sootak ; tlk. Krista Räni. - Tallinn : Juura, 2008. - 152 lk. - Sõnastik lk. 129-135. - Isikuregister lk. 137-146. - Bibl. lk. 147-152. - Originaali tiitel: Mozart im Familien- und Erbrecht seiner Zeit : Verlöbnis, Heirat, Verlassenschaft. Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 1999.
Märksõnad: 18. saj. 2. pool ; perekonnaõigus ; abielu ; kihlus ; pärimisõigus ; pärand ; heliloojad ; Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 ; Austria
Kohaviit: 2-08-07374

Varga, Csaba. Transition? To rule of law? : constitutionalism and transitional justice challenged in Central & Eastern Europe. - Pomáz : Kráter, 2008. - 292 lk. - (Polísz sorozat ; 6).
ISBN 978-963-9735-44-6
ISSN 1589-3405
Märksõnad: õigusfilosoofia ; õigusnormid ; õigussotsioloogia ; konstitutsionalism ; õigusreformid ; Kesk-Euroopa ; Ida-Euroopa
Kohaviit: PL A/1277 ; 6

TSIVIILÕIGUS

Vahtre, Lauri. Eesti notariaadi ajalugu 1918-2003. - Tallinn : Juura, 2008. - 271 lk. - Bibl. lk. 271. - Eesti notarite koondnimekiri 1918-2008, lk. 229-270.
History of notarial offices in Estonia 1918-2003 : abstract, lk. 215-220 ; Die Geschichte des estnischen Notariats 1918-2003, lk. 221-227.
ISBN 978-9985-75-261-6
Märksõnad: notarid ; notariaat ; Notarite Koda ; Eesti Notarite Ühing ; Eesti
Kohaviit: 2-08-08674

Waldner, Wolfram. Tõestamisõigus notariaalpraktikas / Notarite Koda ; tlk. ja toim. Virve Tamm ; eess.: Tiit Sepp ; tõestamisseaduse tlk. Tiina Prööm. - Tallinn : Juura, 2008. - 167 lk. - Bibl. lk. 137-140. - Aineregister lk. 141-144. - Lisatud: Tõestamisseadus (Beurkundungsgesetz) eesti k. lk. 147-167. - Originaali tiitel: Beurkundungsrecht für die notarielle Praxis. Berlin : Erich Schmidt Verlag GmbH&Co.
ISBN 978-9985-75-256-2
Märksõnad: notarid ; notariaaltoimingud ; tõendamine (jur.) ; dokumendid ; Saksamaa ; seadused (jur.) ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-07460

VÕLAÕIGUS

European tort law 2006 / ed. by the European Centre of Tort and Insurance Law together with the Research Unit for European Tort Law of the Austrian Academy of Sciences ; ed. by Helmut Koziol, Barbara C. Steininger. - Wien ; New York : Springer, 2008. - 576 lk. - (Tort and Insurance Law Yearbook).
ISBN 978-3-211-70937-5
ISSN 1616-8623
Märksõnad: tsiviilõigus ; kahju tekitamine ; seaduste kooskõlastamine ; tsiviilvastutus ; kohtulahendid ; Euroopa Liidu maad ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/6254 ; 2006

Viljanen, Mika. Vahingonkorvauksen määrä : tutkimus vahingoista ja rahoista. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2008. - XLVII, 583 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 287).
ISBN 978-951-855-283-6
ISSN 0356-7206
Märksõnad: tsiviilõigus ; kahju tekitamine ; hüvitised ; Soome ; Saksamaa ; Põhjamaad ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 287

ÄRIÕIGUS

Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2006 = Konkurrensrättslig årsbok = Competition law yearbook / Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys. - Helsinki : Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys, 2007. - 273 lk.
Märksõnad: konkurentsiõigus ; konkurents (maj.) ; konkurentsipoliitika ; Euroopa Liidu õigus ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/118 ; 2006

MAAÕIGUS

Sparkes, Peter. European land law. - Oxford ; Portland, Or. : Hart Publishing, 2007. - LXXXV, 547 lk.
ISBN 978-1-84113-758-2
Märksõnad: maakasutus ; maaomand ; omandiõigus ; kinnisvara ; Euroopa Liidu maad ; siseriiklik õigus
Kohaviit: 2-08-08769

TÖÖÕIGUS

Karjane, Raili ; Vahtra, Karin ; Raidve, Heli ; Masso, Meelis. Korrektsed töösuhted 2008/2009 : personalitöötaja käsiraamat. - Tallinn : Ten-Team, 2008. - 288 lk. + CD-ROM. - Lisatud näidised.
ISBN 978-9985-9920-4-3
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; töökorraldus ; tööaeg ; näidised ; Eesti ; CD-ROMid ; käsiraamatud
Kohaviit: PE A/2455

Orgo, Inge-Maret ; Muda, Merle ; Tavits, Gaabriel ; Treier, Thea. Tööõigus : loengud / koost. Merle Muda. - 4., täiend. ja muud. tr. - Tallinn : Juura, 2008. - 309 lk. - (Loengud). - Bibl. peatükkide lõpus.
ISBN 978-9985-75-268-5
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; töötajad ; Euroopa Liidu õigus ; kohtulahendid ; Eesti ; Saksamaa ; Põhjamaad ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-08955

Raidve, Heli ; Vahtra, Karin ; Vallisaar, Heli ; Härma, Heike ; Hage, Karin ; Raidve, Hanna ; Naaber, Liis. Kohtulahendid tööõiguses : kuidas vältida ja lahendada töövaidlusi? / koost. Heli Raidve ; toim. Merike Lees. - Tallinn : Äripäev, 2008. - 207 lk. - (Äripäeva raamat).
ISBN 978-9949-434-27-5
Märksõnad: töövaidlused ; töösuhted ; kohtulahendid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 1-08-02998

Redundancy law in Europe / Kluwer Law International ; ed. by Maarten van Kempen ... [et al.]. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer, 2008. - XXXI, 278 lk. - (European Labour Law in Practice ; 1).
ISBN 978-90-411-2764-8
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; töötajad ; vallandamine ; Euroopa Liidu maad ; ülevaated
Kohaviit: 2-08-07262

Трудоустройство иностранных граждан в России / под ред. И. А. Феоктистова. - Москва : ГроссМедиа : Российский Бухгалтер, 2008. - 176 lk. - (Ваш юридический советник).
ISBN 978-5-476-00619-0
Märksõnad: töölepingud ; tööload ; elamisload ; tööhõive ; välistööjõud ; välismaalased ; teatmikud ; Venemaa
Kohaviit: 1-08-02564

Töötajate usaldusisiku seadus : kommenteeritud väljaanne / koost. Tiit Kaadu ; koostamises osalenud: Egle Käärats, Thea Treier, Marko Talur ; eess.: Maret Maripuu. - Tallinn : Juura, 2008. - 127 lk. - Kasutatud õigusaktide lühendid lk. 115-117. - Bibl. lk. 119-127. - Ülevaade töötajate kaasamise kontseptsioonist ja arengust, seaduse kommentaarid.
ISBN 978-9985-75-255-5
Märksõnad: töösuhted ; tööandjad ; töötajad ; töötajate esindused ; usaldusisikud ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-08436

KARISTUSÕIGUS

Hecker, Bernd ; Heine, Günter ; Risch, Hedwig ; Windolph, Andreas ; Hühner, Claudia. Abfallwirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung : eine exploratorische und rechtsdogmatische Studie / Bundeskriminalamt ; Redaktion: Heinrich Schielke. - Köln : Luchterhand : BKA, 2008. - XV, 318 lk. - (Polizei + Forschung ; 37).
ISBN 978-3-472-07156-3
Märksõnad: majanduskuriteod ; keskkonnakuriteod ; jäätmekäitlus ; korruptsioon ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad ; Saksamaa
Kohaviit: PL A/4900 ; 37

Квашис, Виталий. Смертная казнь : мировые тенденции, проблемы и перспективы = The death penalty : a global trends, problems and perspective. - Москва : Юрайт, 2008. - 797 lk.
ISBN 978-5-9916-0020-0
Märksõnad: surmanuhtlus ; õigusloome ; kohtulahendid ; kriminaalpoliitika
Kohaviit: 2-08-07208

Nullum ius sine scientia : Festschrift für Jaan Sootak zum 60. Geburtstag am 16. Juli 2008 / Verfasser: Andres Parmas, Peep Pruks ; Bibliographie von Jaan Sootak: Maia Ruttu ; Vorwort: Kalle Merusk. - Tallinn : Juura, 2008. - 320 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Jaan Sootaki bibliograafia lk. 269-320.
ISBN 978-9985-75-258-6
Märksõnad: õigusteadlased ; juristid ; bibliograafiad ; personaalnimestikud ; artiklikogumikud ; juubeliväljaanded ; kriminaalpoliitika ; õigusloome ; õigusteooria ; Eesti ; Saksamaa
Kohaviit: 2-08-07799

Põld, Tiiu. Eesti kohtueksperdid ja nende lahendatud lood / toim. Marika Kullamaa. - Tallinn : Tammerraamat, 2008. - 248 lk.
ISBN 978-9985-9918-1-7
Märksõnad: kriminalistika ; kohtuekspertiis ; eksperdid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-07352

Sahavirta, Ritva. Rahanpesu rangaistavana tekona. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2008. - LVII, 453 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 286).
ISBN 978-951-855-280-5
ISSN 0356-7206
Märksõnad: majanduskuriteod ; rahapesu ; karistused ; konfiskeerimine ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; Soome ; Ameerika Ühendriigid ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 286

MENETLUSÕIGUS

Eerik, Meelis. Eesti kohtumenetluste ühtlustamise võimalikkusest : [doktoritöö] / juhendaja: Rein Müllerson. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2008. - 114 lk. - (Akadeemia Nord väitekirjad). - Bibl. lk. 85-96. - CV lk. 111-112. - Temaatilised publikatsioonid ja teadusettekanded lk. 113-114.
The possibility of harmonizing Estonian judicial procedures, lk. 103-110.
ISBN 978-9985-9878-2-7
ISSN 1406-5762
Märksõnad: kohtumenetlus ; tsiviilkohtumenetlus ; kriminaalkohtumenetlus ; halduskohtumenetlus ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: 3-08-02762

Handbook of independent law firms 2007. - 2nd ed. - [London] : European Lawyer, 2007. - 320 lk. - (European Lawyer Reference Series).
Märksõnad: advokaadibürood ; õigusabi ; teatmikud ; aadressiraamatud ; Euroopa
Kohaviit: 2-08-06093

Kohtute aastaraamat 2007 / toimetuskolleegium: Eerik Kergandberg, Harri Salmann, Ants Kull, Andra Pärsimägi, Kersti Kerstna-Vaks, Margit Vutt, Meelis Eerik, Kristiina Herodes, Kristel Voltenberg, Kerli Valk ; ingliskeelne kokkuvõte: Silva Soomets-Lõhmus. - Tallinn : s. n., 2008. - 136 lk.
Märksõnad: kohtud ; kohtunikud ; kohtulahendid ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE B/3349

Merimaa, Mare. Menetluse põhimõtted ja tõendamine tsiviilkohtumenetluses : [doktoritöö]. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2008. - 184 lk. - (Akadeemia Nord väitekirjad). - Bibl. lk. 148-165. - CV lk. 181-182. - Temaatilised publikatsioonid ja teadusettekanded lk. 183-184.
Verfahrensgrundsätze und Nachweis im Zivilgerichtsverfahren, lk. 171-180.
ISBN 978-9985-9878-3-4
ISSN 1406-5762
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; tõendamine (jur.) ; dissertatsioonid ; Eesti
Kohaviit: 3-08-02764

Riigikohtu lahendid töövaidlusasjades 1994-2007 / koost. Viktor Turkin. - Tallinn : Agitaator, 2008. - 821 lk. - Märksõnastik lk. 820-821.
ISBN 978-9985-9885-8-9
Märksõnad: kohtulahendid ; tööõigus ; töövaidlused ; Eesti. Riigikohus ; Eesti
Kohaviit: 2-08-07342

RIIGIÕIGUS

Gerstmann, Evan. Same-sex marriage and the Constitution. - 2nd ed. - New York : Cambridge University Press, 2008. - XIV, 231 lk.
ISBN 978-0-521-70913-2
Märksõnad: põhiõigused ; põhiseadused ; homoseksuaalsus ; abielu ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-08-09247

Ginter, Carri. Application of principles of European law in the Supreme Court of Estonia : [doktoritöö] / juhendaja: Raul Narits. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. - 104 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 21). - Bibl. lk. 37-39. - Autori CV ja avaldatud teadustööd lk. 101-104.
ISBN 978-9949-11-918-9
ISSN 1406-6394
Märksõnad:
Eesti. Riigikohus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; seaduste tõlgendamine ; ülimuslikkus ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 21
Täistekst

Sullivan, John V. How our laws are made / presented by Mr. Brady of Pennsylvania. - Revised and updated. - Washington : U.S. Government Printing Office, 2007. - VIII, 57 lk. - (House Document ; 110-49).
Märksõnad: seadusandlik võim ; parlamendid ; õigusloome ; Ameerika Ühendriigid. Kongress. Esindajatekoda
Kohaviit: 2-08-07846

Канцлер юстиции Эстонской Республики : слежение за конституционностью. Защита основных прав и свобод. Разрешение дискриминационных споров. Орган, предупреждающий унижающее достоинство обращение / предисл.: Индрек Тедер. - Таллинн : Канцлер юстиции, 2008. - 22 lk. + lisa: õiguskantslerile esitatava avalduse blankett.
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; ülevaated ; Eesti
Kohaviit: 2-08-09001

Report of the Finnish Chancellor of Justice 2007 : summary. - Helsinki : Office of the Chancellor of Justice, 2008. - 185 lk.
ISSN 1456-4998
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; ülevaated ; aastaraamatud ; Soome
Kohaviit: PL A/5149 ; 2007

Õiguskantsleri 2007. aasta tegevuse ülevaade : ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmisest / eess.: Indrek Teder. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2008. - 360 lk.
ISSN 1736-3039
Märksõnad:
õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; ülevaated ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE B/2635 ; 2007
Täistekst

HALDUSÕIGUS

Мороз, Леонид. Информационное право : общая часть. - Минск : Право и Жизнь, 2007. - 276 lk.
ISBN 978-985-90116-3-4
Märksõnad: infoõigus ; infoühiskond ; teabelevi ; teabekorraldus ; õigusaktid ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-08-07859

Праманн-Салу, Моника. Система местных самоуправлений Эстонии в 1989-2008 годах / ред.-корректор: Игорь Громов. - Таллинн : Объединение наставников успешного уклада жизни, 2008. - 264 lk. - Bibl. lk. 247-248.
ISBN 978-9949-15-829-4
Märksõnad: munitsipaalõigus ; kohalikud omavalitsused ; Eesti
Kohaviit: 2-08-08481

MEDITSIINIÕIGUS

Griffiths, John ; Weyers, Heleen ; Adams, Maurice. Euthanasia and law in Europe. - Oxford ; Portland, Or. : Hart Publishing, 2008. - XLVIII, 595 lk.
ISBN 978-1-84113-700-1
Märksõnad: eutanaasia ; meditsiinieetika ; patsiendid ; õigused ; Euroopa
Kohaviit: 2-08-06411

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Бобылев, Геннадий. Консульское право : учебное пособие / Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, кафедра международного права. - 2-е изд., доп. и испр. - Москва : МГИМО-Университет, 2007. - 134 lk.
ISBN 978-5-9228-0305-2
Märksõnad: diplomaatiline ja konsulaarõigus ; konsulaadid ; rahvusvahelised lepingud ; õppematerjalid
Kohaviit: 1-08-02471

The British year book of international law 2007. - Oxford : Clarendon Press, 2008. - 939 lk.
ISBN 978-0-19-954740-1
Märksõnad: rahvusvahelised suhted ; rahvusvahelised kohtud ; inimõigused ; inimsusevastased kuriteod ; õigusemõistmine ; kohtulahendid ; arvustused ; Suurbritannia ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/4025 ; 2007

Contemporary problems of freedom, human rights and identity : East-West Studies : Journal of Social Sciences of University Nord / ed.-in-chief: Rein Müllerson. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2008. - 75 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 39. East-West Studies ; 2, April 2008).
ISBN 978-9985-9878-4-1
ISSN 1406-5762
Märksõnad: inimõigused ; kõrgharidus ; õigusloome ; rahvusriigid ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/2181 ; 2 (39)

European initiatives (CFR) and reform of civil law in new member states : international conference dedicated to the 375th anniversary of the University of Tartu : 15-16 November 2007, Tartu / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief: Paul Varul ; ed. by Christian von Bar, Norbert Reich, Peep Pruks ; foreword: Paul Varul ; transl. by Marge Sütt. - Tartu : Iuridicum : Interlex, 2008. - 228 lk. - (Juridica International ; 14). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-870-24-2
ISSN 1406-1082
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; seaduste kooskõlastamine ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; tsiviilõigus ; õigusloome ; konverentsikogumikud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/1875 ; 14

German yearbook of international law. Vol. 50/2007 = Jahrbuch für internationales Recht / Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel. - Berlin : Duncker & Humblot, 2008. - 902 lk.
ISBN 978-3-428-12844-0
ISSN 0344-3094
Märksõnad: inimõigused ; sõjaõigus ; õigusteadus ; kohtulahendid ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/11 ; 50

Netherlands yearbook of international law : published jointly with the Netherlands International Law Review. Vol. 38 / T.M.C. Asser Instituut, Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law. - The Hague, 2007. - 578 lk.
ISBN 978-90-6704-268-0
ISSN 0167-6768
Märksõnad: rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised organisatsioonid ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5622 ; 2007

Yearbook of international humanitarian law. Vol. 8/2005. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2007. - 669 lk.
ISBN 978-90-6704-244-4
ISSN 1389-1359
Märksõnad: humanitaarõigus ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvahelised kohtud ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/329 ; 2005

INIMÕIGUSED

Susi, Mart. Õigus tõhusale menetlusele enda kaitseks - Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni artikkel 13 Euroopa Inimõiguste Kohtu dünaamilises käsitluses : [doktoritöö] / juhendaja: Kalle Merusk. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. - 175 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 20). - Bibl. lk. 150-161. - Autori CV ja avaldatud teadustööd lk. 172-175.
Summary, lk. 162-171.
ISBN 978-9949-11-895-3
ISSN 1406-6394
Märksõnad:
rahvusvahelised kohtud ; menetlusõigus ; põhiõigused ; õiguskaitse ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; kohtulahendid ; rahvusvahelised lepingud ; Eesti ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 20
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

Principles, definitions and model rules of European private law : Draft Common Frame of Reference (DCFR) / prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) ; ed. by Christian von Bar, Eric Clive, Hans Schulte-Nölke, Hugh Beale, Johnny Herre, Jérôme Huet, Peter Schlechtriem, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano, Fryderyk Zoll. - Munich : Sellier, 2008. - 395 lk.
ISBN 978-3-86653-059-1
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; tsiviilõigus ; Euroopa Liidu õigus ; seadustikud ; lepingud
Kohaviit: 1-08-0342

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar