Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2008-3

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

XI Riigikogu stenogrammid 2007 : III köide : II istungjärk : 10. september - 25. oktoober 2007. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2008. - XXXII, 510 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad:
riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-08-01365
Täistekst

XI Riigikogu stenogrammid 2007 : IV köide : II istungjärk : 5. november - 20. detsember 2007. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2008. - XXXII, 554 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad:
riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-08-01499
Täistekst

XI Riigikogu stenogrammid 2008 : I köide : III istungjärk : 14. jaanuar - 28. veebruar 2008. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2008. - XXIX, 436 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-08-01594

Bibliographia iuridica Estonica 2007 = Eesti õigusbibliograafia = Legal literature of Estonia = Estnische Rechtsbibliographie / koost. Maia Ruttu ; toim. Katrin Ordlik, Gerli Eero. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2008. - 155 lk. - Nimeregister lk. 138-152. - Rubriigiloend lk. 153-155.
ISSN 1406-5142
Märksõnad:
õigusteadus ; bibliograafiad ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/1636
Täistekst

Introduction to French law / ed. by George A. Bermann, Etienne Picard. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2008. - XL, 486 lk.
ISBN 978-90-411-2466-1
Märksõnad: õigussüsteemid ; avalik õigus ; eraõigus ; Prantsusmaa
Kohaviit: 2-08-05198

Liber amicorum Kjell Å Modéer / utgivare: Bernhard Diestelkamp ... [et al.]. - Lund : Juristförlaget, 2007. - 822 lk.
ISBN 978-91-544-0364-6
Märksõnad: õiguskultuur ; juristid ; professorid ; personaalnimestikud ; Rootsi ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-08-03876

MacCormick, Neil. Institutions of law : an essay in legal theory. - New York : Oxford University Press, 2007. - XVI, 317 lk.
ISBN 978-0-19-953543-9
Märksõnad: õigusteooria ; õigusfilosoofia ; positivism ; avalik õigus ; õigusnormid ; moraal
Kohaviit: 2-08-03949

Nordic law - between tradition and dynamism / ed. by Jaakko Husa ... [et al.]. - Antwerp ; Oxford : Intersentia, 2007. - XI, 177 lk. - (Ius commune europaeum ; 66).
ISBN 978-90-5095-706-9
Märksõnad: õigussüsteemid ; võrdlev õigusteadus ; Põhjamaad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5854 ; 66

The Oxford handbook of comparative law / ed. by Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. - XIX, 1430 lk.
ISBN 978-0-19-953545
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-08-04952

The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005 : transition to the rule of law and accession to the European Union / ed. by András Jakab, Péter Takács, Allan F. Tatham. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2007. - XVIII, 673 lk.
ISBN 978-90-411-2694-8
Märksõnad: õigusnormid ; õiguskord ; liitumine ; Euroopa Liit ; Ungari ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-08-05197

Vissak, Helle ; Vissak, Jüri. Suur eesti-vene ja vene-eesti õigussõnaraamat : (üle 60 000 sõna ja väljendi) = Большой эстонско-русский и русско-эстонский юридический словарь : (более 60 000 слов и выражений). I-II. - Tallinn : Agitaator, 2008.
I. - 720 lk.
ISBN 978-9985-9885-2-7
II. - 729 lk.
ISBN 978-9985-9885-3-4
Märksõnad: oskussõnastikud ; õigusteadus ; vene keel ; eesti keel
Kohaviit: 2-08-04492 ; 2-08-04842

ÕIGUSAJALUGU

Maim, Nikolai. Mundoloogia / koost. ja eess.: Kristin Strauss ; sarja peatoim. Hando Runnel ; toim. Katre Ligi ; saatesõna kaaneümbrisel: Lauri Mälksoo. - Tartu : Ilmamaa, 2008. - 432 lk. - (Eesti mõttelugu ; 79). - Nimeloend lk. 406-409. - Bibl. lk. 410-432.
ISBN 978-9985-77-279-9
ISSN 1024-1604
Märksõnad: õiguse üldküsimused ; 20. saj. 1. pool ; õigusteadus ; juristid ; riigiõigus ; haldusõigus ; kohalikud omavalitsused ; iseseisvus (pol.) ; publitsistika ; Eesti
Kohaviit: 2-08-04671

Tolonen, Hannu. Oikeuden kaleidoskooppi : kirjoituksia oikeudesta ja sen historiasta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2008. - XXI, 423 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 19).
ISBN 978-951-855-274-4
ISSN 1458-0446
Märksõnad: õigusteooria ; õigusfilosoofia ; õigusallikad ; Brusiin, Otto, 1906-1973 ; Thomas Aquinost, 1225-1274 ; Locke, John, 1632-1704
Kohaviit: PL A/5053 ; 19

Vinx, Lars. Hans Kelsen's pure theory of law : legality and legitimacy. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2007. - X, 230 lk.
ISBN 978-0-19-922795-2
Märksõnad: õigusteooria ; õigusfilosoofia ; positivism ; legitiimsus ; Kelsen, Hans, 1881-1973
Kohaviit: 2-08-04955

TSIVIILÕIGUS

Opening up European law : the Common Core Project towards Eastern and South Eastern Europe / ed. by Mauro Bussani, Ugo Mattei. - Berne, Switzerland : Stämpfli ; Munich, Germany : Sellier. European Law Publishers ; Durham, NC : Carolina Academic Press, 2007. - XX, 283 lk.
ISBN 978-3-7272-2029-6, 978-3-86653-022-5, 978-1-59460-358-7
Märksõnad: eraõigus ; seaduste kooskõlastamine ; ühisprojektid ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-08-03954

Зенин, Иван. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебное пособие. - Москва : Высшее образование, 2008. - 238 lk.
ISBN 978-5-9692-0198-9
Märksõnad: eraõigus ; asjaõigus ; võlaõigus ; intellektuaalne omand ; perekonnaõigus ; pärimisõigus ; äriõigus ; tööstusriigid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-06205

ASJAÕIGUS

Clarke, Alison ; Kohler, Paul. Property law : commentary and materials. - Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2007. - XLVI, 729 lk. - (Law in Context).
ISBN 978-0-521-61489-9
Märksõnad: tsiviilõigus ; omandiõigus ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-05196

VÕLAÕIGUS

Hoffrén, Mia. Tieto ja sivullissuoja. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2008. - XXVI, 224 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 284).
ISBN 978-951-855-278-2
ISSN 0356-7206
Märksõnad: lepinguõigus ; kolmandad isikud (jur.) ; õiguskaitse ; heausksus ; kahju tekitamine ; hüvitised ; vastutus ; võrdlevuuringud ; Prantsusmaa ; Rootsi ; Saksamaa ; Suurbritannia ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 284

ÄRIÕIGUS

Goode, Roy ; Kronke, Herbert ; McKendrick, Ewan ; Wool, Jeffrey. Transnational commercial law : primary materials. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - XXIX, 894 lk.
ISBN 978-0-19-928707-9
Märksõnad: äritehingud ; rahvusvaheline kaubandus ; lepinguõigus ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline eraõigus ; rahvusvahelised kohtud
Kohaviit: 2-08-05191

Hurni, Christoph. Die Vermögensübertragung im Spannungsfeld zwischen Vermögens- und Unternehmensrecht : vergleichende Studie zu einem neuen Institut des Fusionsgesetzes. - Zürich [etc.] : Schulthess, 2008. - XLIII, 301 lk. - (Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung ; 60).
ISBN 978-3-7255-5451-5
ISSN 1015-9746
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; ettevõtted ; ettevõtterahandus ; fusioon ; dissertatsioonid ; Šveits
Kohaviit: PL A/427 ; 60

Коммерческий кодекс Франции / перев. с французского, предисл., доп., коммент. и словарь-справочник В. Н. Захватаева. - Москва : Волтерс Клувер, 2008. - 1269 lk.
ISBN 978-5-466-00335-2
Märksõnad: äriühinguõigus ; ettevõtlus ; seadustikud ; kommentaarid ; Prantsusmaa
Kohaviit: 2-08-06218

Кярсна, Олави. Ответственность и права члена правления / перевод: Антон Косинов. - [Таллинн] : Agitaator, 2008. - 188 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9885-4-1
ISBN 978-9985-9885-5-8 (CD-ROM)
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; juhatused ; õigused ; kohustused ; vastutus ; õigusaktid ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-04692

Shashkova, A. Russian business law. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Линкорн, 2007. - 483 lk.
ISBN 978-5-903541-01-0
Märksõnad: äriühinguõigus ; ettevõtlus ; omandiõigus ; Venemaa
Kohaviit: 2-08-06221

Skog, Rolf ; Fäger, Catarina. The Swedish Companies Act : an introduction / translated from the Swedish by Reuven Ben-Dor. - Stockholm : Norstedts juridik, 2007. - 361 lk.
ISBN 978-91-39-01240-5
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; aktsiaseltsid ; seadused (jur.) ; Rootsi
Kohaviit: 2-08-03878

RAAMATUPIDAMINE

Kärsna, Olavi. Raamatupidaja teejuht 2008. - Tallinn : Agitaator, 2008. - 176 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9885-6-5
ISBN 978-9985-9885-7-2 (CD-ROM)
Märksõnad: äriõigus ; maksustamine ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-08-04753

TÖÖÕIGUS

Eklund, Ronnie ; Siegeman, Tore ; Carlson, Laura. Swedish labour and employment law : cases and materials. - Uppsala : Iustus Förlag, 2008. - 518 lk.
ISBN 978-91-7678-669-7
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; tööturg ; kohtulahendid ; kommentaarid ; Rootsi
Kohaviit: 2-08-03879

Employment law / [Center for International Legal Studies] ; volume ed. by Antonida Alibekova. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International ; Frederick, MD : sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2007. - IX, 519 lk. - (Comparative Law Yearbook of International Business. Special issue ; vol. 28a).
ISBN 978-90-411-2440-1
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; tööhõive ; diskrimineerimine ; Euroopa ; Austraalia ; Kanada ; Tšiili ; Uus-Meremaa ; Jaapan ; Ameerika Ühendriigid ; aruanded
Kohaviit: PL A/2025 ; 28a

Gellner, Lars ; Sydolf, Lars. Swedish labour law = Svensk arbetsrätt : engelsk och svensk text. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2008. - 300 lk.
ISBN 978-91-39-10904-4
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; kollektiivlepingud ; tööhõive ; Rootsi
Kohaviit: 2-08-03877

Maamajandusettevõtja käsiraamat : töökeskkond ja töösuhted. - Tallinn : Teabekirjandus, 2008. - 432 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9903-8-4
ISBN 978-9985-9903-9-1 (CD-ROM)
Märksõnad: töösuhted ; töötervishoid ; töölepingud ; maamajandus ; ettevõtted ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-08-06508

Merimaa, Mare ; Oidermaa, Enno ; Tambur, Merle ; Tammeleht, Tiia-Edith ; Teiverlaur, Maria. Töö problemaatikast nüüdisajal. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2008. - 54 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 40).
ISBN 978-9985-9878-5-8
ISSN 1406-5762
Märksõnad: töösuhted ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE B/2181 ; 40

Rautiainen, Hannu ; Äimälä, Markus. Työaikalaki. - 3. uudistettu p. - Helsinki : WSOYpro, 2008. - 261 lk.
ISBN 978-951-0-34290-9
Märksõnad: tööaeg ; õigusloome ; Soome
Kohaviit: 2-08-06261

Справочник по гигиене и безопасности труда : образцы и комментарии. - Таллинн : Ten-Team, 2008. - 344 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9903-6-0
ISBN 978-9985-9903-7-7 (CD-ROM)
Märksõnad: tööohutus ; töökeskkond ; tööhügieen ; töötervishoid ; kutsehaigused ; õigusaktid ; kommentaarid ; eeskirjad ; käsiraamatud ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-08-05697

FINANTSÕIGUS

Benjamin, Joanna. Financial law. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2007. - LIII, 654 lk.
ISBN 978-0-19-928293-7
Märksõnad: ettevõtterahandus ; riskihaldus ; laenud ; väärtpaberid
Kohaviit: 3-08-01779

Швейцарское финансовое право и международные стандарты : [перевод с английского]. - Москва : Волтерс Клувер, 2008. - LVI, 1095 lk.
ISBN 978-5-466-00222-5
Märksõnad: pangandus ; standardid (normid) ; rahvusvaheline koostöö ; Šveits
Kohaviit: 2-08-05325

KARISTUSÕIGUS

Ahven, Andri ; Rämmer, Andu ; Rootalu, Kadri ; Murakas, Rein. Ettevõtete kokkupuuted kuritegevusega 2007 : ettevõtete juhtide ja töötajate küsitlus / Tartu Ülikool. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2008. - 93 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 9). - Kokkuv. inglise k. lk. 70-75. - Bibl. lk. 76-77.
ISBN 978-9985-9845-1-2
ISSN 1736-2377
Märksõnad:
kuritegevus ; ettevõtted ; ettevõtlus ; küsitlusuuringud ; statistilised andmed ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 9
Täistekst

Kuritegevus Eestis 2007 / toim. Mari-Liis Sööt. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2008. - 256 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 8). - Bibl. lk. 165-166. - Lisatud tabelid.
ISBN 978-9985-9845-2-9
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kuritegevus ; isikuvastased kuriteod ; varavastased kuriteod ; statistilised andmed ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 8

Livingstone, Stephen ; Owen, Tim ; MacDonald, Alison. Prison law. - 4th ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. - LXVI, 777 lk.
ISBN 978-0-19-921101-2
Märksõnad: kriminaaltäitevõigus ; vanglad ; vangid ; õiguslik seisund ; inimõigused ; õigusaktid ; Suurbritannia
Kohaviit: 3-08-00796

Sootak, Jaan. Karistusõiguse kaasusülesannete lahendamise metoodikast. - 3., ümbertööt. ja täiend. vlj. - Tallinn : Juura, 2008. - 61 lk. - Bibl. lk. 61.
ISBN 978-9985-75-254-8
Märksõnad: süüteod ; karistused ; kohtulahendid ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-05819

Vanglate ja kriminaalhoolduse aastaraamat [2007] = Estonian prison system and probation supervision yearbook [2007] / eess.: Priit Kama. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2008. - 48 lk.
Märksõnad:
kriminaaltäitevõigus ; vanglad ; vangistus ; kriminaalhooldus ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE B/2393
Täistekst

MENETLUSÕIGUS

Eerik, Meelis. Eesti kohtumenetluste ühtlustamise võimalikkusest : doktoriväitekirja autoreferaat / juhendaja: Rein Müllerson. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2008. - 30 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 37). - CV lk. 27-28. - Bibl. lk. 29. - Teadusettekannete nimestik lk. 30. - Kokkuv. inglise k. lk. 21-26.
ISSN 1406-5762
Märksõnad: kohtumenetlus ; tsiviilkohtumenetlus ; kriminaalkohtumenetlus ; halduskohtumenetlus ; autoreferaadid ; Eesti
Kohaviit: PE B/2181 ; 37

Eesti kohtu lugu : 2006.-2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik / toim. Eveli Kuklane ; eess.: Tõnu Anton. - Tartu : Riigikohus, 2008. - 147 lk.
ISBN 978-9949-15-792-1
Märksõnad: kohtumenetlus ; kohtukorraldus ; õigusemõistmine ; kohtulahendid ; kohtud ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti. Riigikohus ; Eesti
Kohaviit: 2-08-05687

Kergandberg, Eerik ; Kangur, Andreas ; Lind, Sten ; Saaremäel-Stoilov, Katrin ; Saarmets, Virgo. Sissejuhatus kohtumenetluse õpetusse. Eesti kohtumenetlusõiguse võrdluspilt. - Tallinn : Juura, 2008. - 448 lk. - (Õigusteaduse õpik : menetlusõigus). - Bibl. lk. 441-445. - Märksõnastik lk. 446-448. - Kaanel pealkiri: Kohtumenetlus.
ISBN 978-9985-7525-3-1
Märksõnad: kohtumenetlus ; õigusteooria ; halduskohtumenetlus ; väärteod ; kriminaalmenetlus ; tsiviilkohtumenetlus ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-08-04743

Kuosmanen, Taru. Bringing justice closer : hybrid courts in post-conflict societies. - Helsinki : Erik Castrén Institute, 2007. - X, 148 lk. - (The Erik Castrén Institute Research Reports ; 22/2007).
ISBN 978-952-10-4053-5
ISSN 1457-5965
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; erikohtud ; rahvusvahelised kohtud ; sõjakuriteod ; Rahvusvaheline Kriminaalkohus ; kohtuasjad ; Ida-Timor ; Kosovo ; Sierra Leone
Kohaviit: PL A/563 ; 22

Merimaa, Mare. Menetluse põhimõtted ja tõendamine tsiviilkohtumenetluses : doktoriväitekirja autoreferaat. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2008. - 50 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 38). - Kokkuv. saksa k. lk. 39-46. - CV lk. 47-48. - Bibl. lk. 49. - Teadusettekannete nimestik lk. 50.
ISSN 1406-5762
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; tõendamine (jur.) ; autoreferaadid ; Eesti
Kohaviit: PE B/2181 ; 38

Пучинский, Василий. Гражданский процесс зарубежных стран / Российский университет дружбы народов. - Москва : Зерцало, 2007. - XVI, 503 lk.
ISBN 978-5-8078-0146-3
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; anglo-ameerika õigussüsteem ; Ameerika Ühendriigid ; Suurbritannia ; Prantsusmaa
Kohaviit: 2-08-06205

Ross, David. Advocacy. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007. - XI, 180 lk.
ISBN 978-0-521-88476-1
Märksõnad: advokaadid ; kohtumenetlus ; kaitse (jur.) ; Austraalia ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-08-05139

RIIGIÕIGUS

Handbuch Ius Publicum Europaeum. Bd. 1-2/ hrsg. von Armin von Bogdandy, Pedro Cruz Villalón, Peter M. Huber. - Heidelberg : Müller, 2007-2008.
Bd. 1: Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrechts. - 2007. - 856 lk.
ISBN 978-3-8114-3541-4
Bd. 2: Offene Staatlichkeit - Wissenschaft vom Verfassungsrecht. - 2008. - 970 lk.
ISBN 978-3-8114-6301-1
Märksõnad: põhiseadused ; Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-08-05183 ; 2-08-05184

Heringa, Aalt Willem ; Kiiver, Philipp. Constitutions compared : an introduction to comparative constitutional law. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2007. - X, 171 lk. - (Ius commune europaeum ; 65).
ISBN 978-90-5095-688-8
Märksõnad: põhiseadused ; võrdlev õigusteadus ; föderalism ; parlamendid ; õigusloome ; valitsused ; inimõigused ; Suurbritannia ; Saksamaa ; Holland ; Ameerika Ühendriigid ; Prantsusmaa
Kohaviit: PL A/5854 ; 65

Parpworth, Neil. Constitutional and administrative law. - 5th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - LXI, 565 lk. - (Core Text Series).
ISBN 978-0-19-923285-7
Märksõnad: haldusõigus ; kohtuasjad ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-03948

Soolise võrdõiguslikkuse voliniku tegevuse ülevaade 2005/2006. - Tallinn : Juura, 2007. - 75 lk.
ISBN 978-9985-75-243-2
Märksõnad:
sooline võrdõiguslikkus ; sooline diskrimineerimine ; järelevalve ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2454 ; 2005/2006
Täistekst

Thanner, Theodor. Das Recht der direkten Demokratie : Kommentar zu Volksbegehrensgesetz, Volksbefragungsgesetz, Volksabstimmungsgesetz : Stand: 01. 01. 2007. - Wien ; Graz : NWV, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2007. - 270 lk. - (Kommentar).
ISBN 978-3-7083-0430-4
Märksõnad: referendumid ; otsene demokraatia ; esindusdemokraatia ; õigusaktid ; kommentaarid ; Austria
Kohaviit: 2-08-05987

HALDUSÕIGUS

Baudewin, Christian. Der Schutz der öffentlichen Ordnung im Versammlungsrecht. - Frankfurt am Main ; New York [etc.] : Lang, 2007. - 312 lk. - (Beiträge zum nationalen und internationalen öffentlichen Recht ; 5).
ISBN 978-3-631-56486-8
ISSN 1613-8406
Märksõnad: avalik kord ; õiguskaitse ; meeleavaldused ; koosolekud ; koosolekute vabadus ; halduspoliitika ; Saksamaa
Kohaviit: PL A/783 ; 5

Parre, Jaak ; Kaljurand, Aldo. Riigihange : põhimõtted, hankija ja hankeleping. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2008. - 155 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat). - Bibl. lk. 149-151.
ISBN 978-9949-434-24-4
Märksõnad: riigihanked ; lepingulised teenused ; ettevõtlus ; õiguslikud aspektid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-08-06512

Talvik, Mati ; Salumaa, Tarmo. Kooli õppenõukogu pädevused alates 01. 09. 2008 ning selgitused otsuste faktilise ja õigusliku aluse esitamiseks õppenõukogu otsuses. - Võru : Merlecons ja Ko, 2008. - 49 lk. - (Merlecons toimetised. Seeria B ; 13).
ISBN 978-9985-9864-4-8
ISSN 1736-5759
Märksõnad: haridus ; koolid ; õppekorraldus ; õppenõukogud ; kompetentsus ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: PE B/3350 ; B 13

Talvik, Mati ; Salumaa, Tarmo. Muudatused õppenõukogu tegevuses alates 01. 09. 2008. - Võru : Merlecons ja Ko, 2008. - 33 lk. - (Merlecons toimetised. Seeria B ; 12).
ISBN 978-9985-9864-3-1
ISSN 1736-5759
Märksõnad: haridus ; koolid ; õppekorraldus ; õppenõukogud ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: PE B/3350 ; B 12

Talvik, Mati ; Salumaa, Tarmo. Nõuded koolidirektori käskkirja vormistamisele. - Võru : Merlecons ja Ko, 2008. - 33 lk. - (Merlecons toimetised. Seeria B ; 11).
ISBN 978-9985-9864-2-4
ISSN 1736-5759
Märksõnad: haridus ; haldusaktid ; asjaajamine ; koolid ; käskkirjad ; juhendid ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: PE B/3350 ; B 11

Talvik, Mati ; Salumaa, Tarmo. Nõuded koolieelse lasteasutuse juhataja käskkirja vormistamisele. - Võru : Merlecons ja Ko, 2008. - 24 lk. - (Merlecons toimetised. Seeria C ; 3).
ISBN 978-9985-9864-5-5
ISSN 1736-6003
Märksõnad: haridus ; haldusaktid ; asjaajamine ; lasteaiad ; lasteasutused ; käskkirjad ; juhendid ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: PE B/3350 ; C 3

Tolliajaloo lühiülevaade : õppematerjal / koost. Lembit Kiik. - Tallinn : Tallinna Majanduskool, 2007. - 106 lk. - Bibl. lk. 105-106.
Märksõnad: toll ; tollipoliitika ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvaheline kaubandus ; vanaaeg ; keskaeg ; uusaeg ; 20. saj. ; maailm ; Eesti
Kohaviit: 3-08-01492

MEDITSIINIÕIGUS

Ulsenheimer, Klaus. Arztstrafrecht in der Praxis. - 4., neu bearb. und erw. Aufl. - Heidelberg : Müller, 2008. - XXXIV, 724 lk. - (Praxis der Strafverteidigung ; 7).
ISBN 978-3-8114-3610-7
Märksõnad: arstid ; ravivead ; kriminaalmenetlus ; karistused ; Saksamaa
Kohaviit: 2-08-05986

RELIGIOONIÕIGUS

Juntunen, Hannu. Esivalta olemme me : valtiosääntöoikeuden perusteiden oikeusteologinen tulkinta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2008. - 207 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 20).
ISBN 978-951-855-277-5
ISSN 1458-0446
Märksõnad: kirikuõigus ; usuvabadus ; riigi-kiriku suhe ; riigiõigus ; põhiseadused ; teoloogia ; positivism ; õigusfilosoofia
Kohaviit: PL A/5053 ; 20

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Amerasinghe, Chittharanjan F. Diplomatic protection. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - XXV, 350 lk. - (Oxford Monographs in International Law).
ISBN 978-0-19-921238-5
Märksõnad: inimõigused ; välismaalased ; õiguslik seisund ; õiguskaitse ; diplomaatiline ja konsulaarõigus ; kohtulahendid
Kohaviit: 2-08-04954

Бордунов, Виталий. Международное воздушное право : [учебное пособие] / Российский университет дружбы народов. - Москва : НОУ ВКШ "Авиабизнес" : Научная книга, 2007. - 462 lk.
ISBN 978-5-94935-124-6
Märksõnad: õhuruumiõigus ; õppematerjalid
Kohaviit: 2-08-03770

Fragmentation of international law : difficulties arising from the diversification and expansion of international law : report of the Study Group of the International Law Commission / finalized by Martti Koskenniemi. - Helsinki : Erik Castrén Institute, 2007. - III, 306 lk. - (The Erik Castrén Institute Research Reports ; 21/2007).
ISBN 978-952-10-2337-8
ISSN 1457-5965
Märksõnad: rahvusvaheline õigusloome ; rahvusvaheline eraõigus ; õigusnormid ; seaduste kooskõlastamine ; aruanded
Kohaviit: PL A/563 ; 21

Gardiner, Richard K. Treaty interpretation. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - XXIX, 407 lk. - (The Oxford International Law Library).
ISBN 978-0-19-927791-9
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon (1969) ; rahvusvaheline õigusloome ; interpretatsioon
Kohaviit: 2-08-06146

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar