Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2008-2

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Kindral. Professor. Vandeadvokaat / toim. Sulev Raudsepp. - Tallinn : Faatum, 2008. - 174 lk. - Sisu: Mina, isa ja abikaasa / Aino-Eevi Lukas ; Tavatu tavapärasus. Kindral Lukase elukäik / Ago Pajur ; Ilmar Rebane - proff. Elu ja tegevus / Uno Lõhmus ; Elulood piltides.
ISBN 978-9985-856-71-0
Märksõnad: juristid ; perekonnad ; ohvitserid ; kindralid ; professorid ; poliitikud ; advokaadid ; ajalugu ; biograafiad ; Eesti
Kohaviit: 2-08-02150

Смирнов, Александр ; Манукян, Артем. Толкование норм права : учебно-практическое пособие. - Москва : Проспект, 2008. - 142 lk.
ISBN 978-5-392-00017-3
Märksõnad: õigusnormid ; seaduste tõlgendamine ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-03771

Vaateid õiguspoliitikale : artiklite kogumik / koost., toim. ja eess.: Silvia Kaugia ; kokkuvõte: Tanel Kerikmäe. - Kõrveküla : Avatar Holding, 2008. - 194 lk.
ISBN 978-9949-15-640-5
Märksõnad: õiguspoliitika ; õigusteadvus ; kriminaalpoliitika ; alaealiste kuritegevus ; laste õigused ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-08-03035

What is Scandinavian law? Social private law / published under the auspices of The Stockholm University Law Faculty ; ed. by Peter Wahlgren. - Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure [distributör] : Almqvist & Wiksell [internationell distributör], 2007. - 558 lk. - (Scandinavian Studies in Law ; 50).
ISBN 978-91-85142-66-8
ISSN 0085-5944
Märksõnad: õiguskultuur ; eraõigus ; rahvusvaheline õigus ; avalik õigus ; sotsiaalsed aspektid ; Põhjamaad ; konverentsikogumikud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1117 ; 50

Õiguskeel 2005-2007 : artiklikogumik / koost. ja toim. Aime Vettik. - Tallinn : Juura, 2008. - 352 lk. - (Juura keeleraamat). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-75-249-4
Märksõnad: õiguskeel ; terminoloogia ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-08-04190

ÕIGUSAJALUGU

Косарев, Андрей. Всеобщая история государства и права : учебник для студентов высших учебных заведений / Московский институт права. - Москва : Юриспруденция, 2007. - 501 lk.
ISBN 978-5-9516-0269-5
Märksõnad: riik ; poliitiline ajalugu ; õigusteooria ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-03574

TSIVIILÕIGUS

Antila, Tuomo. Edunvalvontavaltuutus. - Helsinki : WSOYpro, 2007. - XIV, 223 lk.
ISBN 978-951-0-33179-8
Märksõnad: esindus (jur.) ; volitused ; usaldusisikud ; eestkoste ; Soome
Kohaviit: 2-08-03883

Notaries in Europe - growing fields of competence : Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Slovenia / Center of Legal Competence [etc.] ; contributing authors: Stephan Matyk ... [et al.]. - Wien ; Graz : NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2007. - 238 lk. - (Schriftenreihe des Center of Legal Competence ; 26).
ISBN 978-90-5095-666-6
Märksõnad: notarid ; notariaaltoimingud ; võrdlev analüüs ; Kesk-Euroopa ; Austria ; Horvaatia ; Tšehhi ; Ungari ; Sloveenia ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6535 ; 26

ASJAÕIGUS

Flexibilität der Grundpfandrechte in Europa. Band II : Ergebnisse des Workshops vom September 2007 in Berlin / Redaktion: Otmar M. Stöcker. - Berlin : Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2007. - 253 lk. - (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken ; 32).
ISBN 978-3-9811816-2-3
Märksõnad: tsiviilõigus ; piiratud asjaõigused ; kinnispant ; hüpoteegid ; võrdlev analüüs ; Norra ; Rumeenia ; Venemaa ; Serbia ; Ukraina ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6588 ; 32

Мингазова, Ирина. Право собственности в международном праве. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - 295 lk.
ISBN 978-5-466-00295-9
Märksõnad: tsiviilõigus ; omandiõigus ; rahvusvaheline õigus ; Venemaa
Kohaviit: 2-08-02607

VÕLAÕIGUS

Абрамова, Елена. Практический комментарий вексельного законодательства Российской Федерации. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - VII, 245 lk.
ISBN 978-5-466-00300-0
Märksõnad: tsiviilõigus ; vekslid ; äriõigus ; õigusaktid ; Venemaa
Kohaviit: 2-08-02613

Essential cases on natural causation / ed. by Bénédict Winiger ... [et al.] ; contributors: Håkan Andersson ... [et al.]. - Wien ; New York : SpringerWienNewYork, 2007. - XXI, 632 lk. - (Digest of European Tort Law ; 1).
ISBN 978-3-211-36957-9
Märksõnad: tsiviilõigus ; kahju tekitamine ; hüvitised ; Euroopa Kohus ; kohtulahendid ; Euroopa ; kommentaarid
Kohaviit: 2-08-03802

Johansoo, Helje ; Kaus, Katrin ; Kull, Irene ; Käerdi, Martin ; Mets, Victoria ; Paal, Kaupo ; Parkel, Kaisa ; Tropp, Mare ; Volens, Urmas ; Ligi, Rauno ; Värk, Rutt. Lepingud : näidised ja kommentaarid. 1-2 : [seisuga märts 2008] / peatoim. Marko Kairjak. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2008. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat).
ISSN 1736-5120
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; kommentaarid ; näidised ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: PE A/2485

Piiroja, Marek. Praktilised lepingud ettevõtluses. - Tallinn : Agitaator, 2008. - 200 lk. + CD-ROM. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-9835-7-7
ISBN 978-9985-9835-8-4 (CD-ROM)
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; rendilepingud ; üürilepingud ; töövõtulepingud ; kindlustuslepingud ; turvateenused ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-02965

Tampuu, Tambet. Lepinguväliste võlasuhete õigus. - 2., täiendatud tr. - Tallinn : Juura, 2007. - 263 lk. - (Loengud). - Bibl. lk. 243-247. - Märksõnastik lk. 249-263.
ISBN 978-9985-75-244-9
Märksõnad: tsiviilõigus ; nõudeõigus ; alusetu rikastumine (jur.) ; kahju tekitamine ; vastutus ; hüvitised ; kohtulahendid ; Eesti ; õppematerjalid ; loengud
Kohaviit: 2-08-01694

PEREKONNAÕIGUS

Convergence and divergence of family law in Europe / ed. by Masha Antokolskaia. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2007. - XIV, 282 lk. - (European Family Law Series ; 18).
ISBN 978-90-5095-690-1
Märksõnad: tsiviilõigus ; õigusteooria ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/5920 ; 18

Gottberg, Eva. Perhesuhteet ja lainsäädäntö. - 4. ajantasaistettu painos. - Turku : Turun yliopisto, 2007. - XIV, 280 lk. - (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A ; 117).
ISBN 978-951-29-3242-9
ISSN 0783-2001
Märksõnad: tsiviilõigus ; peresuhted ; paarisuhted ; lapsed ; elatis ; Soome
Kohaviit: PL A/6479 ; 117

Juxtaposing legal systems and the principles of European family law on divorce and maintenance / ed. by Esin Örücü, Jane Mair. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia ; [Holmes Beach, FL : Distribution for North America, Gaunt Inc.], 2007. - XVII, 269 lk. - (European Family Law Series ; 17).
ISBN 978-90-5095-577-5
Märksõnad: tsiviilõigus ; abielulahutus ; ülalpidamiskohustus ; õigussüsteemid ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5920 ; 17

Riigikohtu lahendid perekonnaasjades 1993-2007 / koost. Viktor Turkin. - Tallinn : Agitaator, 2008. - 543 lk. - Märksõnastik lk. 542-543.
ISBN 978-9985-9835-6-0
Märksõnad: tsiviilõigus ; kohtulahendid ; Eesti. Riigikohus ; Eesti
Kohaviit: 2-08-04489

ÄRIÕIGUS

Григораш, Игорь. Зависимые юридические лица в гражданском праве : опыт сравнительно-правового исследования. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. -
X, 169 lk.
ISBN 978-5-466-00292-8
Märksõnad: äriühinguõigus ; äriühingud ; juriidilised isikud ; tütarettevõtted ; võrdlev õigusteadus ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid ; Prantsusmaa ; Saksamaa ; Venemaa
Kohaviit: 2-08-02611

Joamets, Kristi ; Solarte Vasquez, Maria Claudia. Legal environment of business : textbook / Tallinn University of Technology, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Public Economy, Chair of Business Law. - 2nd ed., amended. - Tallinn : Tallinn University of Technology Press, 2008. - 128 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-59-755-2
Märksõnad: ettevõtlus ; majandusõigus ; lepinguõigus ; tööõigus ; Eesti
Kohaviit: 2-08-03186

Jõks, Karin ; Liibert, Kersti ; Ots, Maivi ; Peep, Viljar ; Tropp, Mare ; Valter, Jürgen ; Vutt, Andres ; Vutt, Margit. Äriõigus : näidised ja kommentaarid. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat). - Seisuga aprill 2008.
ISSN 1736-5171
Märksõnad: äriühingud ; osaühingud ; äriregistrid ; füüsilised isikud ; aktsiaseltsid ; riigilõiv ; kommentaarid ; näidised ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2493

Jõks, Karin ; Liibert, Kersti ; Ots, Maivi ; Peep, Viljar ; Tropp, Mare ; Valter, Jürgen ; Vutt, Andres ; Vutt, Margit. Äriõigus : aktsiaselts : näidised ja kommentaarid. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat). - Seisuga aprill 2008.
ISSN 1736-5104
Märksõnad: äriühingud ; aktsiaseltsid ; kommentaarid ; näidised ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2494

Jõks, Karin ; Liibert, Kersti ; Ots, Maivi ; Peep, Viljar ; Tropp, Mare ; Valter, Jürgen ; Vutt, Andres ; Vutt, Margit. Äriõigus : osaühing : näidised ja kommentaarid. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2007. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat). - Seisuga aprill 2008.
ISSN 1736-5147
Märksõnad: osaühingud ; kommentaarid ; näidised ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2495

Siimann, Ingrid ; Reinberg, Kristi ; Tropp, Mare ; Kirves, Tõnu ; Laks, Eva ; Põldmann, Ivar ; Tagaväli, Reelika ; Ikla, Inna ; Männa, Urmas ; Palts, Mait ; Teder, Reet ; Koppel, Mart Enn ; Saar, Riina. Dokumendinäidised äritegevuses. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2008. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat). - Seisuga aprill 2008.
ISSN 1736-5112
Märksõnad: dokumendid ; lepingud ; intellektuaalne omand ; kohtud ; näidised ; kommentaarid ; õigusaktid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2491

RAAMATUPIDAMINE

Allikvee, Anu. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine. - Tallinn : Pandekt, 2008. - 224 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9868-4-4
Märksõnad: äriõigus ; dokumendid ; aruandlus ; eeskirjad ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-03032

Villems, Toomas. Majandusaasta aruande koostamine. - 2., täiendatud ja kohandatud tr. - Tallinn : Pandekt, 2008. - 288 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9868-2-0
Märksõnad: äriõigus ; ettevõtted ; aruandlus ; aruanded ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: PE A/2466

KESKKONNAÕIGUS

The Oxford handbook of international environmental law / ed. by Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, Ellen Hey. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2007. - XXVIII, 1080 lk.
ISBN 978-0-19-926970-9
Märksõnad: õigusteooria ; keskkonnakaitse ; käsiraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-08-00913

TÖÖÕIGUS

Aigro, Janika ; Muda, Merle ; Ojasu, Herdis ; Orgo, Inge-Maret ; Oro, Lemmi ; Rohtla, Thea ; Sarap, Katrin ; Siigur, Heino ; Siitam, Niina ; Toomla, Helve ; Tropp, Mare ; Vahtra, Katrin ; Vallisaar, Heli. Tööõigus : näidised ja kommentaarid / peatoim. Thea Rohtla. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2008. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat). - Seisuga aprill 2008.
ISSN 1736-5155
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; tööaeg ; puhkus (töökorraldus) ; palk ; kommentaarid ; näidised ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2490

Reisberg, Rein ; Soon, Silja ; Soon, Argo ; Brückel, Ester ; Kiviall, Jaan. Töötervishoid ja -ohutus : näidised ja kommentaarid. - Tallinn : Käsiraamatute Kirjastus, 2008. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat). - Seisuga aprill 2008.
ISSN 1736-5163
Märksõnad: töökeskkond ; tööohutus ; töökaitse ; näidised ; kommentaarid ; õigusaktid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2303

Sorainen, Olli. Ulkomaalainen työntekijä : rekrytointi, maahantulo ja työnteko. - Helsinki : Edita, 2007. - 300 lk. - (Työsuhdekirjasto).
ISBN 951-37-4853-1
Märksõnad: töösuhted ; välistööjõud ; tööjõu vaba liikumine ; tööload ; õiguslikud aspektid ; sotsiaalkaitse ; Soome
Kohaviit: 2-08-02586

Тавитс, Гаабриель ; Райдве, Хели ; Антсмяэ, Рандо ; Мяги, Ренно. Справочник по трудовым отношениям. 2. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2008. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat).
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; tööaeg ; töövaidlused ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2300

Tavits, Gaabriel ; Raidve, Heli ; Antsmäe, Rando ; Mägi, Renno ; Treier, Thea ; Käärats, Egle. Töösuhete käsiraamat. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2008. - Lõimväljaanne (lahtised lehed). - (Äripäeva käsiraamat). - Seisuga aprill 2008.
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; tööaeg ; töövaidlused ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2285

Työoikeus tänään : juhlajulkaisu Martti Kairinen 1947 - 24/6 - 2007 / toim. Ari Saarnilehto. - Turku : Turun yliopisto, 2007. - IX, 213 lk. - (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut ; 19).
ISBN 978-951-29-3206-1
ISSN 0784-1752
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; juristid ; Soome ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL B/4956 ; 19

MAKSUÕIGUS

Tulumaksuseadus : kommenteeritud muudatused / eess.: Madis Peil. - Tallinn : Pandekt, 2008. - 216 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9903-4-6
ISBN 978-9985-9903-5-3 (CD-ROM)
Märksõnad: tulumaks ; muudatused ; kommentaarid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-04668

KARISTUSÕIGUS

Festschrift in honour of Raimo Lahti / ed. by Kimmo Nuotio. - Helsinki : University of Helsinki, 2007. - VIII, 374 lk. - (Forum iuris : Publications of the Faculty of Law University of Helsinki).
ISBN 978-952-10-3749-8
ISSN 1456-842X
Märksõnad: kriminaalõigus ; õigusteooria ; võrdlev õigusteadus ; juristid ; Soome ; artiklikogumikud ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-08-01217

Чупрова, Елена. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - XVII, 187 lk. - (Уголовное право : современный взгляд).
ISBN 978-5-466-00228-3
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; majanduskuriteod ; kriminaalvastutus ; karistused ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-08-02610

MENETLUSÕIGUS

Eesti Advokatuur : aastaraamat 2007. - Tallinn : Ilo, 2008. - 136 lk.
ISSN 1406-7315
Märksõnad: advokatuur ; advokaadid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1584 ; 2007

Court system of Japan. - [Tokyo] : Supreme Court of Japan, 2007. - 27 lk.
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; Jaapan
Kohaviit: 2-08-02372

Lappalainen, Juha ; Frände, Dan ; Havansi, Erkki ; Koulu, Risto ; Niemi-Kiesiläinen, Johanna ; Nylund, Anna ; Rautio, Jaakko ; Sihto, Juha ; Virolainen, Jyrki. Prosessioikeus. - Helsinki : WSOYpro, 2007. - 1517 lk. - (Oikeuden perusteokset).
ISBN 978-951-0-32491-2
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; kriminaalkohtumenetlus ; Euroopa Liidu õigus ; Soome
Kohaviit: 3-08-00750

RIIGIÕIGUS

15 kaasust / idee: Alo Heinsalu ; peatoim.: Madis Ernits ; toim. Katrin Prükk ; koost. Merike Saarmann, Ksenia Žurakovskaja, Jaana Padrik, Alo Heinsalu, Nele-Marit Oras. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2008. - 145 lk. - Bibl. lk. 135-145. - Sisaldab ka: Õiguskantsler 15 aasta pärast / Allar Jõks ; Õiguskantsleri institutsiooni kronoloogia / Jaana Padrik, Alo Heinsalu ; Statistika / Nele-Marit Oras, Alo Heinsalu.
ISSN 1736-3039
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-04060

Annual report 2006 of the Chancellor of Justice : overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. - Tallinn : Office of the Chancellor of Justice, 2007. - 272 lk.
ISSN 1736-3039
Märksõnad: põhiseaduslikkuse järelevalve ; õiguskantslerid ; aastaraamatud ; Eesti
Kohaviit: PE B/2935

Kodaniku käsiraamat : [seisuga detsember 2007] / koost. ja autorid: Mare Jõeorg, Liina Kirsipuu, Märt Kõrgmaa, Sten Hansson, Meeli Miidla-Vanatalu, Erko Vanatalu, Anna-Maria Veidemann, Priit Vinkel, Rait Kaarma, Mare Räis, Kristina Vaksmaa, Rein Taagepera, Aivar Jarne, Kaie Piiskop, Kadri Klettenberg-Paas ; eess.: Urve Palo, Ülle Kraft. - 4., täiend. ja parand. tr. - Tallinn : Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2007. - 326 lk.
Märksõnad: riik ; kodanikud ; kodakondsus ; institutsioonid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 3-08-01052

Põhiseaduse teel / dokumente ja materjale kogunud ja selgitanud Eerik-Juhan Truuväli. - Tallinn : Ilo, 2008. - 445 lk. - Raamat on mapis.
ISBN 978-9985-57-943-5
Märksõnad: õigusloome ; põhiseadused ; õigusaktid ; allikapublikatsioonid ; dokumendid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-03012

Eesti Vabariigi õiguskantsler : põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja. Alandava kohtlemise ennetaja. Muud ülesanded / eess.: Indrek Teder. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2008. - 20 lk. + lisa: Õiguskantslerile esitatava avalduse blankett.
Vt. ka: http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/buklett_2008_Teder_UUS.pdf
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti
Kohaviit: 2-08-04331

HALDUSÕIGUS

Дмитриев, Юрий ; Комарова, Валентина ; Пылин, Владимир. Муниципальное право Российской Федерации : учебник для студентов высших учебных заведений. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 686 lk. - (Высшее образование).
ISBN 978-5-22-12219-8
Märksõnad: kohalikud omavalitsused ; munitsipaalõigus ; haldusjuhtimine ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-03561

Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных стран / Федеральный центр образовательного законодательства, Центр публично-правовых исследований ; под ред. А. Н. Козырина. - Москва : Academia, 2007. - 422 lk. - (Монографические исследования : право).
ISBN 5-87444-264-2
Märksõnad: haridus ; hariduskorraldus ; õigusaktid ; õigusloome ; võrdlev analüüs ; Ameerika Ühendriigid ; Suurbritannia ; Prantsusmaa ; Soome ; Jaapan ; Hiina ; Türgi ; Iraan ; Pakistan
Kohaviit: 2-08-03560

Публичные услуги : правовое регулирование (российский и зарубежный опыт) : сборник статей. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - IX, 245 lk.
ISBN 978-5-466-00251-5
Märksõnad: avalikud teenused ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-08-02620

Штобер, Рольф. Хозяйственно-административное право : основы и проблемы : мировая экономика и внутренний рынок : перевод с немецкого = Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. - Москва : Волтерс Клувер, 2008. - XXVIII, 370 lk. - (Гражданское и экономическое право Германии и Европы ; 5).
ISBN 978-5-466-00328-4
Märksõnad: majandusõigus ; majandusjuhtimine ; siseturg ; turuõigus ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa Liidu õigus ; Saksamaa
Kohaviit: 2-08-03768

Таможенное право : учебник / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; ответств. ред. А. Ф. Ноздрачев. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - XIII, 666 lk. - (Библиотека студента).
ISBN 5-466-00218-6
Märksõnad: toll ; majandusõigus ; äriõigus ; Venemaa
Kohaviit: 2-08-02616

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Baltic yearbook of international law 2007. Vol. 7. - Leiden ; Boston : Kluwer, 2008. - 485 lk.
ISBN 978-90-04-16413-0
ISSN 1569-6456
Märksõnad: artiklikogumikud ; aastaraamatud ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu
Kohaviit: PL A/5537 ; 2007

The British year book of international law 2006. - Oxford : Clarendon Press, 2007. - XIII, 943 lk.
ISSN 0068-2691
Märksõnad: aastaraamatud ; rahvusvahelised kohtud ; õigusemõistmine ; sõjaõigus ; inimõigused ; kohtulahendid
Kohaviit: PL A/4025 ; 2006

Dolzer, Rudolf ; Schreuer, Christoph. Principles of international investment law. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. - XLIII, 433 lk. - (Foundations of Public International Law).
ISBN 978-0-19-921175-3
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; välisinvesteeringud ; vaidluste lahendamine ; vahekohtud
Kohaviit: 2-08-03505

Кокин, Александр. Международная морская перевозка груза : право и практика. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - XVIII, 562 lk.
ISBN 978-5-466-00225-6
Märksõnad: mereõigus ; meretransport ; merekaubandus ; rahvusvahelised veod ; äriõigus ; transpordiõigus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-08-02606

Лукашук, Игорь. Международное право : общая часть : учебник для студентов юридических факультетов и вузов / Российская академия наук, Институт государства и права, Академический правовой университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - XV, 416 lk. - (Библиотека студента).
ISBN 5-466-00103-1
Märksõnad: õigusallikad ; õigusloome ; normitehnika ; siseriiklik õigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-02605

Лукашук, Игорь. Международное право : особенная часть : учебник для студентов юридических факультетов и вузов / Российская академия наук, Институт государства и права, Академический правовой университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - XVI, 518 lk. - (Библиотека студента).
ISBN 5-466-00104-X
Märksõnad: õigusallikad ; inimõigused ; rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-02617

Nurmela, Ilona ; Almann, Lauri ; Punison, Birgit ; Põldvere, Pirkka-Marja ; Tuulas, Viktoria ; Vainomaa, Madis. Rahvusvaheline eraõigus. - 3., täiend. tr. - Tallinn : Juura, 2008. - 352 lk. - (Loengud). - Bibl. lk. 321-342. - Märksõnastik lk. 343-352.
ISBN 978-9985-75-252-4
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; asjaõigus ; pärimisõigus ; võlaõigus ; perekonnaõigus ; tsiviilkohtumenetlus ; kõrgkooliõpikud ; loengud
Kohaviit: 2-08-04741

Звеков, Виктор. Коллизии законов в международном частном праве / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - XX, 392 lk.
ISBN 978-5-466-00248-5
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; õigusnormid
Kohaviit: 2-08-02614

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar