Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2008-1

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

XI Riigikogu stenogrammid 2007. II köide : I istungjärk : 2. aprill - 14. juuni ; Erakorraline istungjärk : 13. august. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2008. - XLV, 1.-502. lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; stenogrammid ; Eesti
Kohaviit: 3-08-00279

Comparative law : a handbook / ed. by Esin Örücü, David Nelken. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2007. - X, 469 lk.
ISBN 978-1-84113-596-0
Märksõnad: võrdlev õigusteadus ; õigussüsteemid ; avalik õigus ; eraõigus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-07-09797

Marandi, Rein. Valitud artikleid : Eesti riigist ja poliitikast / koost. Aleksander Loit ; toim. Jüri Ant, Tiia Valdre ; eess.: Jüri Ant. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007. - 279 lk. - Rein Marandi bibliograafia lk. 267-277. - Personaalia lk. 278-279.
ISBN 978-9985-79-200-1
Märksõnad: õigusteadlased ; võimude lahusus ; põhiseadused ; õigusajalugu ; poliitiline ajalugu ; 20. saj. ; publitsistika ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-10003

Oikeus ja politiikka : filosofisia esseitä / toim. Kimmo Nuotio, Heta Aleksandra Gylling. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2007. - IX, 229 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja ; 18).
ISBN 978-951-855-273-7
ISSN 1458-0446
Märksõnad: õigus ; poliitika ; multikultuursus ; õigusfilosoofia ; filosoofilised aspektid ; esseed ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5053 ; 18

Piip, Ants. Õiguse jõud / koost. ja eess.: Priidu Pärna ; toim. Katre Ligi ; sarja peatoim. Hando Runnel. - Tallinn : Ilmamaa, 2007. - 519 lk. - (Eesti mõttelugu ; 77). - Bibl. lk. 501-512. - Nimeloend lk. 513-519.
ISBN 978-9985-77-230-0
ISSN 1024-1604
Märksõnad: õigusteadlased ; juristid ; rahvusvaheline õigus ; publitsistika ; poliitika ; õigusajalugu ; 20. saj. 1. pool ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-10138

Правовые исследования во Франции : сборник научных трудов / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам ; под общей ред. В. В. Маклакова. - Москва : РАН ИНИОН, 2007. - 211 lk. - (Правоведение).
ISBN 978-5-248-00305-1
Märksõnad: õigussüsteemid ; õigusteooria ; riigiõigus ; kohtuvõim ; omandiõigus ; karistusõigus ; artiklikogumikud ; Prantsusmaa
Kohaviit: 2-08-00007

Tuori, Kaarlo. Oikeuden ratio ja voluntas. - Helsinki : WSOYpro, 2007. - 334 lk.
ISBN 978-951-0-32960-3
Märksõnad: õigusnormid ; õigusteadus ; õigusteooria ; õigusfilosoofia ;
õigusajalugu ; positivism
Kohaviit: 2-07-09864

TSIVIILÕIGUS

Kinnisvarahalduri käsiraamat / Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit ; koost. Roode Liias ... jt. - 2., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2007. - 341 lk.
ISBN 978-9985-59-740-8
Märksõnad: asjaõigus ; kinnisvara ; kinnisvarahaldus ; lepingud ; näidised ; Eesti
Kohaviit: 2-08-00592

Медведев, Игорь. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - XVI, 231 lk.
ISBN 978-5-466-00296
Märksõnad: pärimisõigus ; pärimine ; abieluvara ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline eraõigus ; kommentaarid
Kohaviit: 2-08-01146

Вишневская, Ирина ; Селиванова, Евгения. Жилищное право Российской Федерации : учебник. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 286 lk. - (Высшее образование).
ISBN 978-5-222-12343-0
Märksõnad: elamuõigus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-09730

VÕLAÕIGUS

Development of Estonian contract and company law in the context of the harmonized EU law I : EFT project: new lex mercatoria and codification of global commercial law : theoretical problems and legal practice in the context of development of Estonian commercial law / ed. by Irene Kull. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. - 185 lk.
ISBN 978-9949-11-738-3
Märksõnad: eraõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; äriõigus ; äriühinguõigus ; seaduste kooskõlastamine ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: 1-08-00736

International encyclopaedia of laws : tort law. Vol. 3 : Philippines. Serbia and Montenegro. United Kingdom. Zimbabwe / general ed. Roger Blanpain. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2007. - 124 lk.
ISBN 90-411-1573-0
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; kahju tekitamine ; õigusrikkumised ; vastutus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-07-10551

Lahe, Janno. Kindlustusõigus. - Tallinn : Juura, 2007. - 222 lk. - (Loengud). - Bibl. lk. 215. - Kasutatud normatiivmaterjal lk. 217-220. - Kasutatud kohtupraktika lk. 221-222.
ISBN 978-9985-75-242-5
Märksõnad: tsiviilõigus ; kindlustus ; kindlustuslepingud ; kohtulahendid ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-08-00480

The principles of European contract law (Part III) and Dutch law : a commentary. II / ed. by Danny Busch ... [et al.]. - The Hague : Kluwer Law International ; Frederick, Md. : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, Inc., 2006. - XII, 292 lk. - (The Principles of European Contract Law ; 3).
ISBN 90-411-2495-0
Märksõnad: tsiviilõigus ; lepinguõigus ; võrdlev õigusteadus ; kommentaarid ; Holland
Kohaviit: 2-08-01062

PEREKONNAÕIGUS

Dringender Bedarf für ein europäisches Eherecht : nationale Eherechte im Vergleich ; Beiträge der 10. Internationalen Fachtagung für Standesbeamte, Konsulats- und Botschaftsangehörige sowie Mandatsträger, 13.-17.11.2005, Europäische Akademie Otzenhausen / hrsg. von Europäische Akademie Otzenhausen. - Hamburg : Kovač, 2006. - 363 lk. - (Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen ; 141 / Studien zum Familienrecht ; 11).
ISBN 978-3-8300-2512-2
ISSN 1613-0995
Märksõnad: tsiviilõigus ; abielu ; võrdlev analüüs ; siseriiklik õigus ; artiklikogumikud ; konverentsikogumikud ; Euroopa
Kohaviit: PL A/3933 ; 141

Turkin, Viktor. Perekonnaõiguslikud kohtuvaidlused. - Tallinn : Agitaator, 2007. - 171 lk.
ISBN 978-9985-9835-3-9
Märksõnad: tsiviilõigus ; kommentaarid ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-00504

ÄRIÕIGUS

Карелина, Светлана. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебно-практическое пособие. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - IX, 349 lk.
ISBN 978-5-466-00130-3
Märksõnad: pankrotiõigus ; pankrotimenetlus ; pankrotid ; maksejõuetus ; kohtulahendid ; õigusaktid ; Venemaa
Kohaviit: 2-08-01147

Kärsna, Olavi. Juhatuse liikme vastutus ja õigused. - Tallinn : Agitaator, 2007. - 158 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9835-4-6
ISBN 978-9985-9835-5-3 (CD-ROM)
Märksõnad: äriühingud ; juhatused ; vastutus ; õigused ; kohustused ; õigusaktid ; kohtulahendid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-00663

Legal guide to business in Estonia / Ruus, Koch & Vabamets. - Tallinn : Ruus, Koch & Vabamets, 2007. - 42 lk.
Märksõnad: ettevõtlus ; õigussüsteemid ; teatmikud ; Eesti
Kohaviit: 2-08-01822

Schleicher, Matthias. Vorstand, Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften koreanischen Rechts. - Zürich [etc.] : Schulthess, 2007. - LXIV, 651 lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 58).
ISBN 978-3-7255-5416-4
ISSN 1015-9746
Märksõnad: äriühinguõigus ; aktsiaseltsid ; äriühingud ; juhatused ; nõukogud ; vastutus ; õiguslik seisund ; Lõuna-Korea ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/427 ; 58

Vahimets, Risto ; Savi, Marit ; Park, Minni-Triin ; Hint, Meelis ; Lahevee, Margit ; Kullerkup, Kristi ; Torokoff, Kuldar-Jaan ; Siigur, Andres ; Jesse, Piret ; Aru, Allar ; Jankelevitš, Rolan ; Tark, Tanel. Ühinemised ja omandamised - alternatiiv äri orgaanilisele kasvule / toim. Kätlin Kontor. - Tallinn : Äripäev, 2007. - 264 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat). - Bibl. lk. 251. - Autoritest lk. 253-264.
ISBN 978-9949-434-12-1
Märksõnad: ettevõtted ; tehingud ; omandamine ; lepingud ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-10655

Варул, Пауль ; Кальюранд, Алдо ; Майленд, Антс ; Пиккметс, Хелмут ; Толстов, Леонид. Руководящие органы коммерческого товарищества : права, обязанности и ответственность членов руководящих органов коммерческого товарищества / tlk. Maia Tamm. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2007. - 249 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat). - Bibl. lk. 200-202. - Riigikohtu lahendid lk. 203-248.
ISBN 978-9985-9690-9-0
Märksõnad: äriühingud ; äriühinguõigus ; osaühingud ; juhatused ; kohustused ; vastutus ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-10717

KONKURENTSIÕIGUS

Competition law handbook for the EU and Nordic-Baltic area : Finland, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania / RoschierRaidla. - Porvoo : WS Bookwell, 2007. - 215 lk.
ISBN 978-951-0-33101-9
Märksõnad: äriõigus ; konkurents (maj.) ; konkurentsipoliitika ; Euroopa Liit ; Põhjamaad ; Baltimaad ; Eesti ; Läti ; Leedu ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-08-00977

Eichhorn, Kaarli Harry ; Ginter, Carri. Euroopa Liidu ja Eesti konkurentsiõigus / eess.: Uno Lõhmus. - Tallinn ; Brüssel : Juura, 2007. - 400 lk. - Kasutatud kohtulahendid ja õigusaktid lk. 15-29. - Osa teksti inglise k.
ISBN 978-9985-75-234-0
Märksõnad: äriõigus ; konkurents (maj.) ; turg (süsteem) ; kahju tekitamine ; Euroopa Liidu õigus ; kohtulahendid ; Eesti ; käsiraamatud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-09938

INTELLEKTUAALNE OMAND

Copyright law and the information society in Asia / a joint project by The Max Planck Institute, Munich, The Academia Sinica, Taipei & The IP Academy Singapore ; ed. by Christopher Heat, Kung-Chung Liu. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2007. - XXV, 276 lk. - (IIC Studies : Studies in Industrial Property and Copyright Law ; 26).
ISBN 978-1-84113-654-7
ISSN 0930-2395
Märksõnad: autoriõigus ; digitaalinformatsioon ; infoühiskond ; andmebaasid ; Aasia
Kohaviit: PL A/6257 ; 26

Kukrus, Ants ; Kartus, Raul. Tööstusomand ja globaalmajandus. - Tallinn : Külim, 2008. - 248 lk.
ISBN 978-9985-9786-7-2
Märksõnad: tööstusomand ; patendid ; õiguskaitse ; infoühiskond ; rahvusvahelised lepingud ; Eesti
Kohaviit: 2-08-01957

Sorvari, Katariina. Tekijänoikeuden loukkaus. - Helsinki : WSOYpro, 2007. - XV, 447 lk.
ISBN 978-951-0-31110-3
Märksõnad: autoriõigus ; kahju tekitamine ; hüvitised ; karistused ; Soome
Kohaviit: 2-07-09865

KESKKONNAÕIGUS

Мисник, Галина ; Мисник, Николай ; Нарежная, Елена. Экологическое право : учебник для студентов юридических вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 576 lk. - (Высшее образование).
ISBN 5-222-07986
Märksõnad: keskkonnakaitse ; õigusaktid ; kõrgkooliõpikud ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-09675

TÖÖÕIGUS

Employment and labour law : jurisdictional comparisons / general ed.: Janet Gaymer. - 2nd ed. - London : European Lawyer, 2007. - VI, 371 lk. - (European Lawyer Reference Series).
ISBN 978-0-9555667-2-1
Märksõnad: töölepingud ; tööhõive ; kohtud ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-08-00976

Erisoodustused : töösuhtest tulenevad hüved / koost. Virgo Aruste. - Haabneeme : Hansa Äriteenused, 2007. - 152 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9826-1-7
ISBN 978-9985-9826-2-4 (CD-ROM)
Märksõnad: töösuhted ; töötajad ; lisasoodustused ; maksustamine ; Eesti ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 2-07-10652

Karjane, Raili ; Masso, Meelis. Korrektsed töösuhted : personalitöötaja käsiraamat. - Tallinn : Ten-Team, 2007. - 264 lk. + CD-ROM.
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; töökorraldus ; tööaeg ; Eesti ; CD-ROMid ; käsiraamatud
Kohaviit: PE A/2455

Rautiainen, Hannu ; Äimälä, Markus. Työsopimuslaki. - 4. uudistettu painos. - Helsinki : WSOYpro, 2007. - 392 lk.
ISBN 978-951-0-32958-0
Märksõnad: töölepingud ; töösuhted ; töötajad ; tööandjad ; õigusloome ; Soome
Kohaviit: 2-07-09863

SOTSIAALHOOLDUSÕIGUS

Posio, Sirpa. Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2008. - XXXVI, 359 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 283).
ISBN 978-951-855-275-1
ISSN 0356-7206
Märksõnad: sotsiaalõigus ; privaatsus ; andmekaitse ; õiguskaitse ; inimõigused ; infoõigus ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 283

Romppainen, Esko. Sosiaali- ja terveysjärjestön oikeudellinen asema hyvinvointipalvelujen järjestämisessä : tutkimus julkista avustusta saavan yhdistyksen asemasta hankintasääntöjen näkökulmasta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2007. - XXXVIII, 564 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 281).
ISBN 978-951-855-271-3
ISSN 0356-7206
Märksõnad: sotsiaalteenused ; terviseteenused ; avalikud teenused ; riigivastutus ; põhiõigused ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; Soome
Kohaviit: PL A/1815 ; 281

MAKSUÕIGUS

Saag, Marko. Siirdehinnad Eestis. - Tallinn : Professional Knowledge, 2007. - 232 lk. - Kokkuvõte inglise k. - Bibl. lk. 164-165.
ISBN 978-9949-15-297-1
Märksõnad: maksustamine ; siirdehinnad ; äritehingud ; raamatupidamine ; hinnakujundus ; turuväärtus ; õigusaktid ; käsiraamatud ; Eesti
Kohaviit: 2-07-10085

Zernask, Joel ; Kallavus, Aidi ; Oja, Merike ; Leppik, Maike ; Mäesalu, Riina ; Laasberg, Erle ; Pellis, Tauno ; Parisalu, Edvin ; Mauring, Liina ; Kirch, Kerli. Maksuviidad 2008 / koost. Joel Zernask ; toim. Kätlin Kontor. - Tallinn : Äripäeva Kirjastus, 2008. - 199 lk. - (Äripäeva raamat). - Autorid lk. 179-190. - Märksõnaregister lk. 191-199.
ISSN 1736-6674
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; tulumaks ; käibemaks ; aktsiisid ; siirdehinnad ; Euroopa Liidu õigus ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: PE A/2266 ; 2008

KARISTUSÕIGUS

Hilborn, Jim. Ülevaade kuriteoennetuse planeerimisest / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond ; toim. Anu Leps, Kalev Lattik ; tlk. Helgi Hilborn. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2007. - 272 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 7). - Kuriteoennetuse veebilehed lk. 236-237. - Mõistete seletused lk. 238-248. - Bibl. lk. 249-269. - Nimeregister lk. 269-272.
ISBN 978-9985-9359-8-9
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kuritegevus ; kriminaalpreventsioon ; ennetamine ; kriminaalpoliitika
Kohaviit: PE A/2201 ; 7

Retsidiivsus : uuring korduvalt kriminaalkorras vabaduskaotusega karistatud noormeeste, vanuses 16-24, retsidiivsuse mõjuteguritest. - Tallinn : KESA-Mauritius, 2007. - 111 lk. - Bibl. lk. 106-108.
Märksõnad: kriminoloogia ; kurjategijad ; noormehed ; retsidiivsus (jur.) ; hälbiv käitumine ; kriminaalpreventsioon ; vanglad ; uuringud ; Eesti
Kohaviit: 3-07-03447

Saar, Jüri. Kriminaalpsühholoogia. - Tallinn : Juura, 2007. - 350 lk. - (Õigusteaduse õpik : karistusõigus). - Bibl. lk. 277-326 ja joonealustes märkustes. - Nimeregister lk. 327-336. - Märksõnastik lk. 337-350.
ISBN 978-9985-75-241-8
Märksõnad: kriminoloogia ; õiguspsühholoogia ; kriminaalõiguse abiteadused ; kõrgkooliõpikud ; Eesti
Kohaviit: 2-08-01381

Современное уголовное право и криминология : сборник научных трудов / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам, Институт государства и права и др. ; [ответств. ред.: А. Э. Жалинский]. - Москва : ИНИОН РАН, 2007. - 249 lk. - (Правоведение).
ISBN 978-5-248-00310-5
Märksõnad: kriminoloogia ; kriminaalpoliitika ; kuritegevus ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa Liidu õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 1-07-04092

MENETLUSÕIGUS

Бабенко, В. Судебная система России : история и современность / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам и др. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНИОН РАН, 2007. - 263 lk.
ISBN 978-5-248-00303-7
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; kohtuvõim ; kohtumenetlus ; õigusajalugu ; Venemaa
Kohaviit: 1-07-04094

Рагулин, Андрей. Адвокат в уголовном процессе : учебно-практическое пособие / [под общей ред. И. Л. Шерстневой]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 478 lk. - (Библиотека юриста).
ISBN 978-5-222-10725-6
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; advokaadid ; Venemaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-07-09728

Смирнов, Александр ; Калиновский, Константин. Уголовный процесс : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2007. - 691 lk.
ISBN 978-5-85971-719-4
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-10625

Смоленский, Михайл ; Карапетян, Анна. Правоохранительные органы. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 254 lk. - (Высшее образование).
ISBN 978-5-222-10995-3
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; prokuratuur ; advokatuur ; notarid ; õiguskaitse ; õigusabi ; politsei ; julgeolekuteenistused ; ministeeriumid ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-09726

Tapanila, Antti. Tuomarin esteellisyys. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2007. - XXII, 419 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 282).
ISBN 978-951-855-272-0
ISSN 0356-7206
Märksõnad: kohtunikud ; kutse-eetika ; kohtumenetlus ; võrdlev õigusteadus ; Soome ; Euroopa
Kohaviit: PL A/1815 ; 282

RIIGIÕIGUS

101 lühielulugu : Riigikogu XI koosseis / Eesti Rahvusraamatukogu ; koost. Gerli Eero ja Rita Hillermaa koostöös Riigikogu Kantselei infotalitusega. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2007. - 124 lk.
ISBN 978-9949-413-16-4
Märksõnad: parlamendid ; parlamendiliikmed ; Eesti ; biograafiad
Kohaviit: 2-08-01811

15 years of the Estonian Constitution / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief Paul Varul ; ed. Peep Pruks ; foreword: Kalle Merusk ; transl. Helen Kaptein, Karin Kaup, Kadri Kivistik, Katrin Ärm. - Tartu : Iuridicum : Interlex, 2007. - 192 lk. - (Juridica International ; 12). - Bibl. märkustes.
ISBN 978-9985-870-22-8
ISSN 1406-1082
Vt. ka: http://www.juridica.ee/international_en.php?year=2007&number=1
Märksõnad: põhiseadused ; õigusloome ; põhiõigused ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; artiklikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE B/1875 ; 12

Chancellor of Justice of the Republic of Estonia : guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes. National preventive mechanism / foreword: Allar Jõks. - 2. tr. - Tallinn : Chancellor of Justice, 2007. - 22 lk. + 1 leht ümbrikus.
Märksõnad: õiguskantslerid ; ombudsmanid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti
Kohaviit: 2-08-01875

Constitutional law : constitutions / published under the auspices of The Stockholm University Law Faculty ; ed. by Peter Wahlgren. - Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure [distributör] : Almqvist & Wiksell [internationell distributör], 2007. - 503 lk. - (Scandinavian Studies in Law ; 52).
ISBN 978-91-85142-65-1
ISSN 0085-5944
Märksõnad: põhiseadused ; inimõigused ; Euroopa Liidu õigus ; Põhjamaad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1117 ; 52

Constitutional law of 10 EU member states : the 2004 enlargement / ed. by Constantijn Kortmann, Joseph Fleuren, Wim Voermans. - Deventer : Kluwer BV ; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2006. - Pag. var.
ISBN 978-90-13-03468-4
Märksõnad: konstitutsionalism ; riik ; põhiõigused ; kohtuvõim ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-08-01061

Eesti Vabariigi õiguskantsler : põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja. Alandava kohtlemise ennetaja / eess.: Allar Jõks. - 2. tr. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2007. - 20 lk. + 1 leht ümbrikus.
Märksõnad: õiguskantslerid ; ombudsmanid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; Eesti
Kohaviit: 2-08-01871

Енгибарян, Роберт. Сравнительное конституционное право : учебное пособие. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 544 lk. - (Высшее образование).
ISBN 5-222-09155-4
Märksõnad: põhiseadused ; riigivõimuorganid ; võrdlev õigusteadus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-07-09727

Международно-правовые стандарты в конституционном праве. Ч. 2 : сборник научных трудов / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам, Российская академия правосудия, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ; под ред. И. А. Конюховой. - Москва : ИНИОН РАН, 2007. - 199 lk.
ISBN 978-5-248-00300-6
Märksõnad: iseseisvus (pol.) ; parlamentarism ; standardid (normid) ; rahvusvaheline õigus ; humanitaarabi ; artiklikogumikud
Kohaviit: 1-07-04093

Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". - Москва : Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 2007. - 861 lk.
Märksõnad: põhiõigused ; valimised ; referendumid ; valimisõigus ; õigusaktid ; kommentaarid ; Venemaa
Kohaviit: 2-07-10343

Political questions in constitutional review : what is the dividing line between interference with policy-making and routine constitutional review? / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation ; ed.-in-chief Paul Varul ; ed. Peep Pruks ; foreword: Märt Rask ; transl. Helen Kaptein, Karin Kaup, Kadri Kivistik, Katrin Ärm. - Tartu : Iuridicum : Interlex, 2007. -140 lk. - (Juridica International ; 13). - Bibl. märkustes.
ISBN 978-9985-870-23-5
ISSN 1406-1082
Vt. ka: http://www.juridica.ee/international_en.php?year=2007&number=2
Märksõnad: põhiseaduslikkuse järelevalve ; demokraatia ; konstitutsionalism ; konstitutsioonikohtud ; põhiõigused ; artiklikogumikud ; konverentsikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PE B/1875 ; 13

Report of the Finnish Chancellor of Justice 2006 : summary. - Helsinki : Office of the Chancellor of Justice, 2007. - 152 lk.
ISSN 1456-4998
Märksõnad: õiguskantslerid ; põhiseaduslikkuse järelevalve ; aastaraamatud ; Soome
Kohaviit: PL A/5149 ; 2006

Riigikogu valimine : 4. märts 2007 / koost. Mare Orav, Epp Maaten, Priit Vinkel. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2007. - 219 lk.
ISBN 978-9985-9531-5-0
Märksõnad: parlamendid ; valimised ; statistilised andmed ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 3-08-00548

HALDUSÕIGUS

Aimre, Ivar. Politseisotsioloogia : alused. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2007. - 113 lk. - Bibl. lk. 108-113.
ISBN 978-9985-67-148-1
Märksõnad: politsei ; sotsiaaluuringud ; õppematerjalid ; Eesti
Kohaviit: 3-08-00215

Дашян, Микаэл. Право информационных магистралей : вопросы правового регулирования в сфере Интернет = Law of information highways. - Москва : Волтерс Клувер, 2007. - X, 275 lk.
ISBN 978-5-466-00307-9
Märksõnad: Internet ; infovõrgud ; õiguslikud aspektid ; elektrooniline äri ; intellektuaalne omand ; arvutikuriteod ; Venemaa
Kohaviit: 2-08-01149

Kommenteeritud liikluseeskiri / komment. Lauri Koger. - 6., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Mats, 2007. - 183 lk. - Liiklusega seonduvad õigusaktid (seisuga 7. mai 2007), lk. 175-182.
ISBN 978-9985-51-073-5
Märksõnad: liikluseeskirjad ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti
Kohaviit: 2-07-10147

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Cheng, Tai-Heng. State succession and commercial obligations. - Ardsley, NY : Transnational Publishers, 2006. - XVI, 483 lk.
ISBN 1-57105-359-X
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline äriõigus ; õigusjärglus ; õigusteooria
Kohaviit: 2-08-00075

La Convention de Lugano : passé, présent et devenir : actes de la 19e Journée de droit international privé du 16 mars 2007 à Lausanne / [ed. par] Andrea Bonomi ... [et al.]. - Zürich : Schulthess, 2007. - 209, XL lk. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé ; 59).
ISBN 978-3-7255-5538-3
ISSN 1015-97416
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud ; rahvusvahelised kohtud ; Euroopa Kohus ; Lugano konventsioon (1988) ; rahvusvaheline eraõigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/427 ; 59

The international comparative legal guide to international arbitration 2007. - London : Global Legal Group, 2007. - 524 lk.
ISBN 978-1-904654-31-5
ISSN 1741-4970
Märksõnad: vahekohtud ; vahekohtumenetlus ; võrdlev analüüs ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/1437 ; 2007

Saul, Ben. Defining terrorism in international law. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. - XXXIII, 373 lk. - (Oxford Monographs in International Law).
ISBN 978-0-19-929597-5
Märksõnad: terrorism ; rahvusvahelised kuriteod ; rahvusvahelised lepingud ; humanitaarõigus ; tavaõigus ; kriminaalõigus
Kohaviit: 2-07-10382

EUROOPA LIIT

Tanning, Lembo ; Tanning, Toivo. Uus Euroopa Liit - 27. - Tallinn : L. Tanning, 2007. - 530 lk.
ISBN 978-9949-15-329-9
Märksõnad: Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised lepingud ; majandusintegratsioon
Kohaviit: 3-07-03697

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar