Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud

 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2009-1

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED

Горбачева, Светлана. Причинные аспекты гармонизации права / Научно-исследовательский центр "Эльоф Ацераль" ; под общей ред. В. П. Гоч. - Таллинн : С. Горбачева, 2008. - 166 lk. - Bibl. lk. 160-166.
ISBN 978-9949-15-679-5
Märksõnad: õigusteooria ; õigusfilosoofia ; õigusriik ; õigusnormid ; õigusaktid ; seaduste kooskõlastamine ; Euroopa Liit ; Eesti
Kohaviit: 2-08-07397

Krikk, Mai. Tallinna ja Harjumaa politsei 1918-1940 / toim. Helle Tiisväli. - Tallinn : Olion, 2008. - 332 lk. - Bibl. lk. 330-332.
ISBN 978-9985-66-560-2
Märksõnad: õigusajalugu ; 1918-1940 ; politsei ; Tallinn ; Harjumaa ; Eesti
Kohaviit: 2-08-09594

Law and society / published under the auspices of The Stockholm University Law Faculty ; ed. by Peter Wahlgren. - Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure Law Books [distributör], 2008. - 449 lk. - (Scandinavian Studies in Law ; 53).
ISBN 978-91-85142-67-5
ISSN 0085-5944
Märksõnad: õigusteadus ; õigusteooria ; õigussotsioloogia ; õiguskultuur ; Põhjamaad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/1117 ; 53
Sisukord

Multiple Modernität, Globalisierung der Rechtsordnung und Kommunikationsstruktur der Rechtssysteme : Internationales Symposium zur Theorie der Rechtskommunikation an der Universität Tartu im April 2006 ; II. Sonderheft Estland / hrsg. von Werner Krawietz, Raul Narits. - Berlin : Duncker & Humblot, 2008. - V lk., lk. [197]-394. - (Rechtstheorie : Zeitschrift für Logik und Juristische Methodenlehre, Rechtsinformatik, Kommunikationsforschung, Normen- und Handlungstheorie, Soziologie und Philosophie des Rechts ; Bd. 38, 2007, H. 2/3). - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-3-428-13019-1
ISSN 0034-1398
Märksõnad: õiguskord ; moderniseerimine ; globaliseerumine ; õiguspoliitika ; õigusteooria ; konverentsikogumikud ; Eesti
Kohaviit: PL A/7 ; 38, 2/3
Sisukord

Oikeustiede = Jurisprudentia : Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja. XLI. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2008. - 476 lk.
ISBN 978-951-855-282-9
ISSN 0355-8215
Märksõnad: artiklikogumikud ; aastaraamatud ; Soome
Kohaviit: PL A/3902 ; 61
Sisukord

Riigikogu toimetised. 18 / Riigikogu Kantselei. - Tallinn, 2008. - 206 lk.
ISSN 1406-5665
Märksõnad: parlamendid ; poliitika ; Eesti. Riigikogu ; artiklikogumikud ; toimetised
Kohaviit: PE A/1746 ; 18
Täistekst

Õiguskeel 2008 : [artiklikogumik] / Justiitsministeerium ; toimetus: Priit Pikamäe (peatoim.), Aime Vettik (tegevtoim.), Eneli Illaru, Taima Kiisverk, Maire Raadik, Virgo Saarmets, Karmen Vilms. - Tallinn : Juura, 2008. - 159 lk. - Kogumik sisaldab valikut veebiväljaandes Õiguskeel aasta jooksul ilmunud kirjutistest.
ISSN 1736-7840
Märksõnad: õiguskeel ; õigusloome ; õigusaktid ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE A/2528

TSIVIILÕIGUS

European challenges in contemporary family law / published by the Organising Committee of the Commission on European Family Law ; ed. by Katharina Boele-Woelki, Tone Sverdrup. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2008. - XIX, 424 lk. - (European Family Law Series ; 19).
ISBN 978-90-5095-692-5
Märksõnad: perekonnaõigus ; seaduste kooskõlastamine ; inimõigused ; lapse õigused ; multikultuursus ; islamiusulised ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5920 ; 19
Sisukord

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Eckpfeiler des Zivilrechts / Neubearb. 2008 von Roland Michael Beckmann ... [et al.]. - Berlin : Sellier-de Gruyter, 2008. - XIII, 1270 lk.
ISBN 978-3-8059-1065-1
Märksõnad: seadustikud ; kommentaarid ; Saksamaa
Kohaviit: 2-08-09419
Sisukord

Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938-30/8-2008 / toimituskunta: Pekka Vihervuori ... [et al.]. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2008. - XVIII, 401 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja ; 39)
ISBN 978-951-855-281-2
ISSN 0356-7222
Märksõnad: asjaõigus ; omandiõigus ; varaline õigus ; lepinguõigus ; artiklikogumikud ; juubelikogumikud ; Soome
Kohaviit: PL A/2048 ; 39
Sisukord

Kinnisvarahooldaja käsiraamat / Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2008. - 207 lk.
ISBN 978-9985-59-858-0
Märksõnad: kinnisvara ; kinnisvarahooldus ; käsiraamatud ; dokumendid ; näidised ; Eesti
Kohaviit: 2-08-10200

Morgan, Jill. Aspects of housing law. - London ; New York : Routledge-Cavendish, 2007. - XLVI, 467 lk.
ISBN 978-1-84568-014-5
Märksõnad: eluase ; eluasemepoliitika ; üürimine (eluruumid) ; õigusaktid ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-08-09761
Sisukord

Märitz, Elle. Juhendraamat Korteriühistu raamatupidamine. II. - Haabneeme : RMP Eesti, 2008. - 144 lk.
ISBN 978-9949-15-897-3
Märksõnad: elamuõigus ; korteriühistud ; raamatupidamine ; käsiraamatud ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-08-09343
Sisukord

Vonk, Machteld. Children and their parents : a comparative study of the legal position of children with regard to their intentional and biological parents in English and Dutch law. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2007. - XX, 303 lk. - (European Family Law Series ; 20)
ISBN 978-90-5095-732-8
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsevanemad ; lapsed ; õiguslik seisund ; kasupered ; Suurbritannia ; Holland
Kohaviit: PL A/5920 ; 20
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND

Kelli, Aleksei ; Lätt, Priit ; Pisuke, Heiki. Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik. - Tallinn : Juura, 2008. - 88 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Kasutatud õigusaktid lk. 87-88.
ISBN 978-9985-75-267-8
Märksõnad: õiguskaitse ; kohtuasjad
Kohaviit: 2-08-08422
Täistekst

Klett, Alexander R. ; Sonntag, Matthias ; Wilske, Stephan. Intellectual property law in Germany : protection, enforcement and dispute resolution. - München : C. H. Beck : Lexis/Nexis, 2008. - XXVI, 628 lk. - (German Law Accessible).
ISBN 978-3-406-54530-6
Märksõnad: õiguskaitse ; vaidluste lahendamine ; Saksamaa ; õigusaktid
Kohaviit: 2-08-09683
Sisukord

Tekemisen vapaus : luovuuden ehdot ja tekijänoikeus / toim. Tuomas Mylly, Juha Lavapuro, Marko Karo. - Helsinki : Gaudeamus, 2007. - 258 lk.
ISBN 978-951-662-970-7
Märksõnad: autoriõigus ; õigusloome ; õigusfilosoofia ; loovus ; eetika ; Soome ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-08-08197
Sisukord

TÖÖÕIGUS

Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2008/2009 : näited ja kommentaarid. - Tallinn : Ten-Team, 2008. - 392 lk. + CD-ROM.
ISSN 1736-7905
Märksõnad: tööohutus ; töötervishoid ; töökaitse ; õigusaktid ; kommentaarid ; Eesti ; CD-ROMid ; käsiraamatud
Kohaviit: PE A/2446

KARISTUSÕIGUS

Качаева, Татьяна ; Подройкина, Инна ; Улезько, Сергей. Система наказаний в уголовном праве России и зарубежных стран. - Москва : Юрлитинформ, 2008. - 152 lk. - (Библиотека международного права).
ISBN 978-5-93295-383-9
Märksõnad: karistused ; Venemaa ; SRÜ maad ; Euroopa ; Jaapan ; õigusajalugu
Kohaviit: 1-08-03869
Sisukord

Müller, Leo. Tegevuspaik Zürich : pilguheit rahvusvahelise finantskuritegevuse varjatud maailma / tlk. Katrin Linask. - Tallinn : Juura, 2008. - 264 lk. - Bibl. joonealustes märkustes. - Sõnastik lk. 251-255. - Firma- ja isikunimede register lk. 257-264. - Originaali tiitel: Tatort Zürich : Einblicke in die Schattenwelt der internationalen Finanzkriminalität. 2. Aufl. 2006.
ISBN 978-9985-75-259-3
Märksõnad: kuritegevus ; majanduskuriteod ; maksukuriteod ; pangad (maj.) ; ärisaladused ; Šveits
Kohaviit: 2-08-09963
Sisukord

Rahapesu vältimine : uued nõuded / koost. Virgo Aruste. - Haabneeme : Hansa Äriteenuste OÜ, 2008. - 160 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9985-9826-3-1
ISBN 978-9985-9826-4-8 (CD-ROM)
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; majanduskuriteod ; rahapesu ; terrorism ; järelevalve ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 1-08-03733

Steuerstrafrecht international = International tax criminal law / hrsg. von Roman Leitner, Gerald Toifl. - Wien : Linde : Boorberg, 2007. - 135 lk. - (Fachbuch Recht). - Rööptekst inglise k.
ISBN 978-3-7073-0936-2
Märksõnad: karistusõiguse eriosa ; maksukuriteod ; Euroopa ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-08-09611
Sisukord

MENETLUSÕIGUS

Прокурорский надзор : учебник / под общей ред. Ю. Е. Винокурова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт-Издат, 2008. - 485 lk. - (Основы наук).
ISBN 978-5-94879-990-2
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; prokurörid ; prokuratuur ; järelevalve ; Venemaa ; õigusaktid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-09491
Sisukord

Семёнов, Владимир. Деятельность частного детектива по защите интересов участников уголовного судопроизводства. - Москва : Юрлитинформ, 2008. - 285 lk. - (Библиотека криминалиста).
ISBN 978-5-93295-368-6
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; jälitustegevus ; eradetektiivid ; kaitse (jur.) ; uurimistoimingud (jur.) ; Venemaa
Kohaviit: 1-08-03873
Sisukord

RIIGIÕIGUS

Münch, Ingo von. Die deutsche Staatsangehörigkeit : Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. - Berlin : De Gruyter Recht, 2007. - XLI, 410 lk.
ISBN 978-3-89949-433-4
Märksõnad: kodakondsus ; naturalisatsioon (riik) ; õigusajalugu ; õigusreformid ; Saksamaa
Kohaviit: 2-08-09420
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

Ануфриева, Людмила ; Бекяшев, Дамир ; Бекяшев, Камиль и др. Международное публичное право : учебник / Министерство образования и науки Российской Федерации, Московская государственная юридическая академия ; ответств. ред. К. А. Бекяшев. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2009. - 997 lk.
ISBN 978-5-392-00384-6
Märksõnad: avalik õigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-08-09848
Sisukord

Arbitration in Germany : the model law in practice / ed. by Karl-Heinz Böckstiegel, Stefan Michael Kröll, Patricia Nacimiento. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International ; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers Inc. ; Biggleswade : Sold and distributed in all other countries by Turpin Distribution Services, 2007. - XXXVII, 1223 lk. - (Kluwer Law International).
ISBN 978-90-41-12718-1
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; lepingud ; vaidluste lahendamine ; vahekohtumenetlus ; kommentaarid ; Saksamaa ; UNCITRAL
Kohaviit: 2-08-09757
Sisukord

Cultural human rights / ed. by Francesco Francioni, Martin Scheinin. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. - VIII, 369 lk. - (International Studies in Human Rights ; 95).
ISBN 978-90-04-16294-5
Märksõnad: inimõigused ; põhiõigused ; kultuuriline identiteet ; kultuuripärand ; õiguskaitse ; kultuuripoliitika ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/609 ; 95
Sisukord

Mälksoo, Lauri. Rahvusvaheline õigus Eestis : ajalugu ja poliitika / toim. Toomas Hiio. - Tallinn : Juura, 2008. - 172 lk. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-9985-75-262-3
Märksõnad: artiklikogumikud ; õigusajalugu ; juristid ; õigusteadlased ; õigusteooria ; Tartu Ülikool ; Bulmerincq, August von, 1822-1890 ; Bergbohm, Carl, 1849-1927 ; Grabar, Vladimir, 1865-1956 ; Piip, Ants, 1884-1942 ; Uustal, Abner, 1915-1985 ; Kliimann, Artur-Tõeleid, 1899-1941 ; Schmitt, Carl, 1888-1985
Kohaviit: 2-09-00206
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu


 digitaalarhiiv digar