Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2010-3

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XI Riigikogu stenogrammid 2009. 6. köide : VI istungjärk : 14. september - 22. oktoober 2009. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2010. - XXVIII, 501 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-10-00613

Fellmeth, Aaron X. ; Horwitz, Maurice. Guide to Latin in international law. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - XXI, 298 lk.
ISBN 978-0-19-536938-0
Märksõnad: ladina keel ; inglise keel ; rahvusvaheline õigus ; terminid ; oskussõnastikud ; seletussõnaraamatud
Kohaviit: 2-10-00561
Sisukord

Гамзатов, Магомед. Латинско-русский словарь юридических терминов и выражений для специалистов и переводчиков английского языка / Санкт-Петербургский государственный университет. - [Санкт-Петербург] : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002. - 508 lk.
ISBN 5-288-03059-6
Märksõnad: õiguskeel ; ladina keel ; väljendid ; vene keel ; hääldus ; inglise keel ; oskussõnastikud
Kohaviit: 2-10-01898

Multicultural jurisprudence : comparative perspectives on the cultural defense / ed. by Marie-Claire Foblets, Alison Dundes Renteln. - Oxford : Hart, 2009. - XIV, 378 lk. - (Oņati International Series in Law and Society).
ISBN 978-1-84113-896-1
Märksõnad: multikultuurilisus ; jurisprudents ; õigusemõistmine ; kaitse (jur.) ; sotsiaalsed aspektid ; õigussotsioloogia ; kriminaalõigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-00490
Sisukord

Чашин, Александр. Правоведение : учебник для неюридических вузов. - Москва : Дело и Сервис, 2009. - 527 lk.
ISBN 978-5-8018-0428-6
Märksõnad: õigusteadus ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-01661
Sisukord

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Constitutional values and European contract law / ed. by Stefan Grundmann. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International ; Frederick, MD : sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2008. - XVI, 265 lk. - (Private Law in European Context Series ; 13).
ISBN 978-90-411-2765-5
ISSN 1571-5140
Märksõnad: võlaõigus ; lepingud ; lepinguõigus ; riigiõigus ; põhiõigused ; eraõigus ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu maad ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5678 ; 13
Täistekst

Müügilepingud 2010 : [elektrooniline teavik] / koost. Advokaadibüroo Arvisto & Koch ; toim. Merike Lees. - Tallinn : Äripäev, 2009. - CD-ROM.
ISBN 978-9949-434-61-9
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; müügilepingud ; näidised ; Eesti ; CD-ROMid
Kohaviit: Ec-01150

Стрембелев, Сергей. Управление общим имуществом многоквартирного дома : правовые аспекты. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - XVI, 190 lk.
ISBN 978-5-466-00450-2
Märksõnad: asjaõigus ; omand ; korteriomand ; ühisomand ; korterelamud ; korteriühistud ; haldamine ; elamuõigus ; Venemaa ; Euroopa
Kohaviit: 2-10-01750

TV rights and sport : legal aspects / ed. by Ian Blackshaw, Steve Cornelius, Robert Siekmann. - The Hague : T.M.C. Asser Press ; Cambridge : Cambridge University Press [distributor], 2009. - XXX, 624 lk. - (Asser International Sports Law Series).
ISBN 978-90-6704-281-9
ISSN 1874-6926
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; lepingud ; litsentsilepingud ; telesaated ; spordisaated ; õiguslikud aspektid ; konkurentsiõigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-00315
Tutvustus

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Wirtschaftsrecht. 1-2 / hrsg. von Rolf A. Schütze, Lutz Weipert. - 6., neu bearb. Aufl. - München : Beck, 2009.
1. - XXIII, 1214 lk. - (Münchener Vertragshandbuch ; 2).
ISBN 978-3-406-57473-3
2. - XXV, 1438 lk. - (Münchener Vertragshandbuch ; 3).
ISBN 978-3-406-57474-0
Märksõnad: majandusõigus ; finantsõigus ; lepinguõigus ; intellektuaalne omand ; Saksamaa ; lepingud ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviidad: 2-10-00348 ; 2-10-00349
Sisukord

PANKROTIÕIGUS
BANKRUPTCY LAW

Трушников, Сергей. Возбуждение производства по делам о несостоятельности в России и Германии. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2006. - 198 lk. - (Сравнительное правоведение).
ISBN 5-9645-0053-6
Märksõnad: maksejõuetus ; pankrotid ; pankrotimenetlus ; võrdlev õigusteadus ; Venemaa ; Saksamaa
Kohaviit: 2-10-01621

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Loodust ja bioloogilist mitmekesisust käsitlevad kohtuasjad : Euroopa Kohtu otsused / Euroopa Komisjon ; [tõlge: Luisa Tõlkebüroo ; eess.: Ladislav Miko]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2009. - 120 lk. - Euroopa Kohtu lahendite loetelu lk. 111-116. - Märksõnastik lk. 117-119. - Originaali tiitel: Nature and biodiversity cases. Ruling of the European Court of Justice. - European Union Publications Office, 2006.
Märksõnad: Natura 2000 (kaitsealade võrgustik) ; Euroopa Kohus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvahelised kohtud ; looduskaitse ; bioloogiline mitmekesisus ; Euroopa ; õigusaktid ; kohtulahendid
Kohaviit: 3-10-00589
Täistekst

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Lassmann, Andreas. Kündigung und Kündigungsschutz im norwegischen Arbeitsrecht : eine rechtsvergleichende Arbeit zum sog. "skandinavischen Modell" sowie zur Deregulierung und Lockerung des Kündigungsschutzes (mit einer Übersicht über das norwegische Individualarbeitsrecht). - Aachen : Shaker, 2007. - 333 lk. - (Berichte aus der Rechtswissenschaft).
ISBN 978-3-8322-6736-0
ISSN 0945-098X
Märksõnad: vallandamine ; töökaitse ; töölepingud ; tööturg ; tööpuudus ; võrdlev õigusteadus ; Norra ; Põhjamaad ; Saksamaa ; Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-10-00482
Sisukord

The Laval and Viking cases : freedom of services and establishment v. industrial conflict in the European Economic Area and Russia / ed. by Roger Blanpain ; guest ed. Andrzej M. Sẃiatkowski ; contributors: Nikitas Aliprantis ... [et al.]. - Austin : Wolters Kluwer Law & Business ; Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International ; Frederick, MD : sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2009. - XXII, 248 lk. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 69).
ISBN 978-90-411-2850-8
Märksõnad: töösuhted ; töölepingud ; kollektiivlepingud ; töövaidlused ; streigid ; teenuste vaba liikumine ; üksikjuhtumite analüüs ; Laval un Partneri (Läti äriühing) ; Viking Line (laevafirma) ; Euroopa Kohus ; Rahvusvaheline Transporditöötajate Ametiühing ; Soome Meremeeste Ametiühing ; Rosella (reisilaev) ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline eraõigus ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; Euroopa ; Venemaa
Kohaviit: PL A/5100 ; 69
Täistekst

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Crime and media : a reader / ed. by Chris Greer. - London ; New York : Routledge, 2008. - XIX, 601 lk. - (Routledge Student Readers).
ISBN 978-0-415-42239-0
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; vägivald ; meedia ; ajakirjandus ; uudised ; mõjud ; moraal ; eetika ; küberruum ; arvutikuriteod ; meediakriitika ; meediauuringud ; lugemikud ; antoloogiad
Kohaviit: 2-10-00390
Sisukord

Fifty key thinkers in criminology / ed. by Keith Hayward, Shadd Maruna, Jayne Mooney. - New York, NY : Routledge, 2009. - XXXII, 312 lk. - (Routledge Key Guides).
ISBN 978-0-415-42911-5
Märksõnad: kriminoloogia ; kriminoloogid ; biograafialeksikonid ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-00389
Tutvustus

Shea, Evelyn. Why work? : a study of prison labour in England, France and Germany. - Berlin : Duncker & Humblot ; Freiburg im Breisgau : Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 2007. - XIV, 181 lk. - (Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Reihe K, Kriminologische Forschungsberichte ; 137).
ISBN 978-3-86113-086-4
ISSN 1861-5937
Märksõnad: kriminaaltäitevõigus ; vanglad ; vangid ; töö (maj.) ; töökorraldus ; koolitus ; võrdlev analüüs ; kriminoloogia ; Inglismaa ; Prantsusmaa ; Saksamaa
Kohaviit: PL A/2345 ; 137
Sisukord

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Bĕlohlavek, Alexander J. Arbitration, ordre public and criminal law : (interaction of private and public international and domestic law). 1-3 = Арбитраж, ordre public и уголовное право : (взаимодействие международного и национального частного и публичного права). 1-3. - Kyiv : Taxon, 2009. - Rööptekst inglise ja vene k.
1. - CCXXI, 1436 lk.
2. - LXXVII, 1437.-2821. lk.
3. - LXXVII, 2822.-3877. lk.
ISBN 978-966-7128-74-6
Märksõnad: vahekohtumenetlus ; vahekohtud ; eraõigus ; avalik õigus ; avalik kord ; kriminaalõigus ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus ; bibliograafiad ; registrid ; rööptekstid ; inglise keel ; vene keel
Kohaviidad: 2-10-01788 ; 2-10-01789 ; 2-10-01790

Колесов, Павел. Групповые иски в США. - Москва : Городец-издат, 2004. - 102 lk.
ISBN 5-9258-0083-4
Märksõnad: hagimenetlus ; hagemisõigus ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-10-01665

Кудрявцева, Елена. Гражданское судопроизводство Англии / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - Москва : Городец, 2008. - 319 lk.
ISBN 978-5-9584-0192-5
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; Suurbritannia ; Inglismaa ; õigusaktid
Kohaviit: 2-10-01666

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Die Finanzierung von politischen Parteien in Europa : Bestandsaufnahme und europäische Perspektive / hrsg. von Gerrit Manssen. - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, 2008. - 253 lk. - (Regensburger Beiträge zum Staats- und Verwaltungsrecht ; 9).
ISBN 978-3-631-57515-4
ISSN 1860-319X
Märksõnad: parteid ; finantseerimine ; õiguslikud aspektid ; Saksamaa ; Poola ; Austria ; Ungari ; Valgevene ; Leedu ; Venemaa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6633 ; 9
Tutvustus

Höfling, Wolfram. Fälle zum Staatsorganisationsrecht. - 4., vollst. neu bearb. Aufl. - München : Beck, 2009. - XII, 211 lk. - (Schriftenreihe der Juristischen Schulung ; 92).
ISBN 978-3-406-56391-1
Märksõnad: riigivõimuorganid ; õigusloome ; haldusõigus ; Saksamaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: PL A/4357 ; 92
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Contemporary problems of freedom, human rights and identity : East-West Studies : Journal of Social Sciences of University Nord / ed.-in-chief: Rein Müllerson. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2009. - 83 lk. - (Akadeemia Nord toimetised ; 40. East-West Studies ; November 2009).
ISSN 1406-5762
Märksõnad: inimõigused ; õigusajalugu ; õigusloome ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE B/2181

Human rights, democracy and the rule of law = Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat = Droits de l'homme, démocratie et etat de droit : liber amicorum Luzius Wildhaber / ed. by Stephan Breitenmoser... [et al.]. - Zürich : Dike ; Baden-Baden : Nomos, 2007. - XXXV, 1650 lk.
ISBN 978-3-8329-2646-5
Märksõnad: inimõigused ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; õiguskaitse ; demokraatia ; õigusriik ; riigiõigus ; Euroopa ; juubeliväljaanded ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-00308
Tutvustus

Legitimacy in international law / ed. by Rüdiger Wolfrum, Volker Röben. - Berlin [etc.] : Springer, 2008. - VI, 420 lk. - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; 194).
ISBN 978-3-540-77763-2
ISSN 0172-4770
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; legitiimsus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/2022 ; 194
Täistekst

Mowbray, Alastair. Cases and materials on the European Convention on Human Rights. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - XXXVIII, 1058 lk.
ISBN 978-0-19-920674-2
Märksõnad: inimõigused ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) ; Euroopa Liidu õigus ; põhiõigused ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; Euroopa
Kohaviit: 2-10-00560
Täistekst

Palojärvi, Pia. A battle in bits and bytes : computer network attacks and law of armed conflict. - Helsinki : Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, University of Helsinki, 2009. - VI, 186 lk. - (Research reports / Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights ; 27).
ISBN 978-952-10-6009-0
ISSN 1457-5965
Märksõnad: sõjaõigus ; sõjalised konfliktid ; küberterrorism ; kübersõda ; infosõda ; arvutivõrgud ; rünnakud ; õigusloome ; rahvusvaheline õigusloome
Kohaviit: PL A/563 ; 27

Rule-of-law tools for post-conflict states : national consultations on transitional justice / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - VI, 34 lk.
ISBN 978-92-1-154188-5
Märksõnad: sõjalised konfliktid ; inimõigused ; õigusrikkumised ; konsultatsioonid
Kohaviit: 2-10-00110
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu

31. märts 2010


 digitaalarhiiv digar