Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2010-4

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XI Riigikogu stenogrammid 2009. 7. köide : VI istungjärk : 26. oktoober - 19. november 2009. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2010. - XXVIII, 342 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: õigusloome ; riigiõigus ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-10-00723

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Beyond the state rethinking private law / ed. by Nils Jansen, Ralf Michaels. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2008. - XII, 422 lk.
ISBN 978-3-16-149862-6
Märksõnad: eraõigus ; riik ; õigusteooria ; õigusajalugu ; õigussotsioloogia ; rahvusvaheline eraõigus ; õigusantropoloogia ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-01982
Sisukord

Hyland, Richard. Gifts : a study in comparative law. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XXI, 708 lk.
ISBN 978-0-19-534336-6
Märksõnad: kingitused ; võrdlev õigusteadus ; rahvusvaheline eraõigus ; õigusajalugu ; õigusfilosoofia ; õigussotsioloogia ; tavaõigus ; Inglismaa ; India ; Ameerika Ühendriigid ; Belgia ; Prantsusmaa ; Saksamaa ; Itaalia ; Hispaania
Kohaviit: 2-10-02928
Sisukord

VÕLAÕIGUS
LAW OF OBLIGATIONS

Bueno Díaz, Odavia. Franchising in European contract law : a comparison between the main obligations of the contracting parties in the Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (PEL CAFDC), French and Spanish law. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2008. - XXVIII, 292 lk. - (Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft ; 8).
ISBN 978-3-86653-075-1
Märksõnad: lepinguõigus ; lepingud ; frantsiis ; kaubanduslepingud ; müügilepingud ; Euroopa Liidu õigus ; seaduste kooskõlastamine ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu maad ; Prantsusmaa ; Hispaania
Kohaviit: 2-10-01983
Sisukord

The CISG and its impact on national legal systems / ed. by Franco Ferrari. - Munich : Sellier, 2008. - VII, 489 lk.
ISBN 978-3-86653-078-2
Märksõnad: lepinguõigus ; rahvusvahelised lepingud ; müügilepingud ; Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980) ; rahvusvaheline kaubandus ; äriõigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu õigus
Kohaviit: 2-10-02934
Sisukord

European contract law : materials for a Common Frame of Reference : terminology, guiding principles, model rules / produced by Association Henri Capitant des amis de la culture juridique franįaise and Société de législation comparée ; ed. by Bénédicte Fauvarque-Cosson, Denis Mazeaud ; prepared by Jean-Baptiste Racine ... [et al.]. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2008. - XXXIV, 613 lk.
ISBN 978-3-86653-067-6
Märksõnad: lepingud ; lepinguõigus ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvaheline eraõigus ; terminoloogia ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liit ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-10-01990

European tort law 2008 / ed. by the European Centre of Tort and Insurance Law together with the Research Unit for European Tort Law of the Austrian Academy of Sciences ; ed. by Helmut Koziol, Barbara C. Steininger. - Wien ; New York : Springer, 2009. - XII, 708 lk. - (Tort and Insurance Law Yearbook).
ISBN 978-3-211-92797-7
ISSN 1618-8623
Märksõnad: seaduste kooskõlastamine ; kahju tekitamine ; tsiviilvastutus ; kohtulahendid ; Euroopa Liidu maad ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5758 ; 2008
Täistekst

Mäkelä, Juhani. Sopimus ja erehdys : sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksestä valinnanvapauden teorian näkökulmasta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2010. - XXIII, 288 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 297).
ISBN 978-951-855-296-6
ISSN 0356-7206
Märksõnad: lepingud ; lepinguõigus ; eksimused ; õigustoimingud ; õigusteooria ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 297
Tutvustus

Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) / prepared by the Project Group Restatement of European Insurance Contract Law... ; ed. by Drafting Committee: Jürgen Basedow...[et al.]. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2009. - LXVII, 668 lk.
ISBN 978-3-86653-069-0
Märksõnad: kindlustuslepingud ; lepinguõigus ; kindlustusõigus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liit ; Euroopa Liidu maad ; kommentaarid
Kohaviit: 2-10-01989
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Hagström, Mariana ; Rüütel, Risto. Konkurentsiõigus ja praktika / toim. Aita Nurga. - Tallinn : Äripäev, 2010. - 240 lk. - (Juht ja seadus. Äripäeva raamat). - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 208-210. - Kasutatud kohtupraktika lk. 200-208.
ISBN 978-9949-434-67-1
Märksõnad: konkurentsiõigus ; konkurents (maj.) ; ettevõtlus ; ettevõtjad ; koostöö ; keelustamine ; lepingud ; turg (süsteem) ; hinnapoliitika ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-10-02140

Knuts, Mårten. Kursmanipulation på värdepappersmarknaden. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2010. - XXXVII, 379 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 296).
ISBN 978-951-855-295-9
ISSN 0356-7206
Märksõnad: väärtpaberiturg ; väärtpaberibörs ; manipuleerimine ; dumping ; finantskuriteod ; finantsõigus ; kriminaalõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Soome ; Rootsi ; Taani ; Saksamaa ; Suurbritannia ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 296
Tutvustus

Security over receivables : an international handbook / ed. by William Johnston. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - LXXIV, 750 lk.
ISBN 978-0-19-955045-6
Märksõnad: debitoorsed võlgnevused ; finantsõigus ; pangandusõigus ; pankrotiõigus ; võrdlev õigusteadus ; käsiraamatud
Kohaviit: 3-10-00809
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Abbott, Frederick M. ; Correa, Carlos M. World Trade Organization accession agreements : intellectual property issues / tables and analysis by Ermias Tekeste Biadgleng. - Geneva : Quarker United Nations Office, 2007. - IV, 60 lk. - (Global Economic Issues Publication).
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; liitumine ; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994) ; patendid ; õiguskaitse ; rahvusvaheline õigus ; patendiõigus ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 3-10-00181
Täistekst

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Casale, Giuseppe ; Sivananthiran, A. The fundamentals of labour administration. - Geneva : International Labour Office, 2010. - XV, 91 lk.
ISBN 978-92-2-122999-5
Märksõnad: avalik haldus ; tööhõivepoliitika ; töötingimused ; töösuhted ; järelevalve ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-10-00115
Sisukord

Tööõigusdokumendid 2009 : 1. juulil 2009 jõustunud töölepingu seaduse järgi vormistatud dokumentide näidised : [elektrooniline teavik] / Tööõigusbüroo Labour Consulting OÜ ; toim. Merike Lees. - 2. tr. - Tallinn : Äripäev, 2009. - CD-ROM.
ISBN 978-9949-434-50-3
Märksõnad: töölepingud ; näidised ; dokumendid ; CD-ROMid ; Eesti
Kohaviit: EC-01181

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Ashworth, Andrew. Principles of criminal law. - 6th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XXXIII, 510 lk.
ISBN 978-0-19-954197-3
Märksõnad: kriminaalpoliitika ; kuriteod ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-02925
Sisukord

Blackstone's guide to the Criminal Justice and Immigration Act 2008 / ed. by Maya Sikand ; with contributions by Kate Aubrey-Johnson ... [et al.]. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - LIV, 473 lk. - (Blackstone's Guide Series).
ISBN 978-0-19-955382-2
Märksõnad: kuriteod ; õigusabi ; rahvusvaheline koostöö ; välismaalased ; õiguslik seisund ; kurjategijad ; kriminaalmenetlus ; sisseränne ; Suurbritannia ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-10-02929
Sisukord

Handbuch der Korruptionsprävention : für Wirtschaftsunternehmen und öffentliche Verwaltung / hrsg. von Dieter Dölling. - München : Beck, 2007. - XXXV, 676 lk.
ISBN 978-3-406-52296-3
Märksõnad: korruptsioon ; majanduskuriteod ; ametialased süüteod ; ennetamine ; kontroll ; kriminoloogia ; tsiviilõigus ; tööõigus ; haldusõigus ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-10-01988
Sisukord

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Eesti Advokatuur : aastaraamat 2009. - Tallinn : Ilo, 2010. - 153 lk.
ISSN 1406-7315
Märksõnad: advokatuur ; advokaadid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1584 ; 2009

Конев, Денис. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по гражданским и торговым делам в Германии и России : сравнительно-правовой анализ / науч. ред. В. В. Ярков. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - X, 257 lk. - (Гражданский и арбитражный процесс : современный взгляд).
ISBN 978-5-466-00489-2
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; kohtulahendid ; tunnistamine ; täitemenetlus ; õigusaktid ; võrdlev analüüs ; võrdlev õigusteadus ; Saksamaa ; Venemaa
Kohaviit: 2-10-01923
Täistekst

Lewinski, Kai von. Grundriss des anwaltlichen Berufsrechts. - 2. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2008. - 229 lk. - (Berliner Schriften zum Anwaltsrecht ; 1).
ISBN 978-3-8329-3748-5
Märksõnad: advokaadid ; õiguslik seisund ; töösuhted ; kohustused ; vastutus ; kutseorganisatsioonid ; tööõigus ; Saksamaa
Kohaviit: PL A/99 ; 1

Маклаков, В. Судебная власть во Франции : новое законодательство : перевод / Российская академия наук, Институт научной информации по общественным наукам ; [ответств. ред. Е. В. Алферова]. - Москва : РАН ИНИОН, 2007. - 138 lk. - (Правоведение).
ISBN 978-5-248-00427-0
Märksõnad: kohtud ; kohtuvõim ; kohtusüsteemid ; õigusajalugu ; kohtunikud ; Prantsusmaa
Kohaviit: 1-10-00225

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Fechner, Frank ; Wössner, Axel. Journalistenrecht : 40 brisante Fragen aus dem journalistischen Alltag. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2009. - XII, 200 lk.
ISBN 978-3-16-1500051-0
Märksõnad: meedia ; ajakirjandus ; ajakirjanikud ; ajakirjandusvabadus ; õiguslikud aspektid ; Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-10-02940
Sisukord

MEDITSIINIÕIGUS
MEDICAL LAW

The law and regulation of medicines / ed. by Peter Feldschreiber. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - LII, 473 lk.
ISBN 978-0-19-953467-8
Märksõnad: ravimid ; vastutus ; ravimikontroll ; tervisekaitse ; intellektuaalne omand ; õiguskaitse ; Euroopa Liidu õigus ; Suurbritannia ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-10-00810
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Ethics and human rights in a globalized world : an interdisciplinary and international approach / ed. by Klaus Hoffmann-Holland. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2009. - IX, 351 lk.
ISBN 978-3-16-149992-0
Märksõnad: inimõigused ; õiguskaitse ; eetika ; kriminaalõigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-10-01981
Täistekst

Lee, Luke T. ; Quigley, John. Consular law and practice. - 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. - XLIV, 684 lk.
ISBN 978-0-19-829851-9
Märksõnad: diplomaatiline ja konsulaarõigus ; diplomaatilised eriõigused ; konsulaarteenused ; konsulid ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-10-02927
Sisukord

Maritime security : current problems in the Baltic Sea : conference in cooperation with the International Tribunal for the Law of the Sea, May 9-11, 2007 / ed. by Ulrich Karpen, Djoko Lukic, Sonja Heinze. - Baden-Baden : Nomos, 2008. - 194 lk. - (European Association of Legislation (EAL) ; 13).
ISBN 978-3-8329-3710-2
Märksõnad: mereõigus ; mereohutus ; merekaitse ; meretransport ; sadamad ; turvameetmed ; rahvusvaheline koostöö ; Euroopa Liidu õigus ; Läänemeri ; Läänemere maad ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6452 ; 13

Механизмы обеспечения верховенства права для постконфликтных государств : национальные консультации по вопросам отправления правосудия в переходный период / Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. - Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2009. - VI, 34 lk.
ISBN 978-92-1-454034-2
Märksõnad: sõjalised konfliktid ; inimõigused ; õigusrikkumised ; konsultatsioonid
Kohaviit: 2-10-01853
Täistekst

Toman, Jiří. Cultural property in war : improvement in protection : commentary on the 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. - Paris : UNESCO, 2009. - 892 lk. - (World Heritage Series. Ethics Series).
ISBN 978-92-3-104142-6
Märksõnad: Relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsioon (1954, 1999) ; sõjalised konfliktid ; kultuurivarad ; kaitse ; õiguskaitse ; restitutsioon (jur.) ; rahvusvaheline koostöö ; kriminaalvastutus ; kriminaalõigus ; rahvusvahelised lepingud ; kommentaarid
Kohaviit: 2-10-00113

United Nations juridical yearbook 2006. - New York : United Nations, 2009. - XXIX, 625 lk.
ISBN 978-92-1-133670-2
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguslik seisund ; rahvusvahelised lepingud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/3958 ; 2006

United Nations reform and the new collective security / ed. by Peter G. Danchin, Horst Fischer. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - XVIII, 431 lk. - (EIUC Studies in Human Rights and Democratisation).
ISBN 978-0-521-51543-6
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Nõukogu ; rahvusvahelised organisatsioonid ; institutsioonid ; reformid ; rahvusvaheline julgeolek ; terrorism ; rahvusvahelised suhted ; rahvusvaheline koostöö ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-10-01995
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
30. aprill 2010


 digitaalarhiiv digar