Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19, P suletud

23.02 avatud kuni 17.00, 24.02 suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2010-5

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Bürgerliches Recht. 1 / hrsg. von Gerrit Langenfeld. - 6., neubearb. Aufl. - München : Beck, 2008. - XXVI, 1392 lk. - (Münchener Vertragshandbuch ; 5).
ISBN 978-3-406-56621-9
Märksõnad: kinnisvara ; rentimine ; lepinguõigus ; töösuhted ; tööõigus ; Saksamaa ; lepingud ; töölepingud ; kollektiivlepingud ; näidised ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-10-02876
Sisukord

ASJAÕIGUS
PROPERTY LAW

Eigentumsrecht und Enteignungsunrecht : Analysen und Beiträge zur Vergangenheitsbewältigung. Teil 1-2 / hrsg. von Gilbert H. Gornig, Hans-Detlef Horn, Dietrich Murswiek. - Berlin : Duncker & Humblot, 2008-2009.
1. - 2008. - 322 lk. - (Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht ; 25/1).
ISBN 978-3-428-12842-6
ISSN 1434-8705
2. - 2009. - 261 lk. - (Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht ; 25/2).
ISBN 978-3-428-13212-6
ISSN 1434-8705
Märksõnad: omand ; sundvõõrandamine ; õigusrikkumised ; reparatsioonid ; hüvitised ; restoratiivõigus ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; inimõigused ; konverentsikogumikud
Kohaviidad: PL A/636 ; 25,1 ; PL A/636 ; 25,2

Ulas, Tiit. Eraomandisse tagasi 1991-2009 : erastamise ikka veel lõppemata lugu - eritlusi, meenutusi, hinnanguid / toim. Anto Raukas, Irja Pärnapuu ; eess.: Anto Raukas ; järels.: Urmas Reinsalu. - Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2010. - 168 lk. - Bibl. lk. 10-12.
ISBN 978-9985-50-409-3
Märksõnad: erastamine ; omandireformid ; 1990-ndad ; 2000-ndad ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: 2-10-03599

PEREKONNAÕIGUS
FAMILY LAW

Blauwhoff, Richard John. Foundational facts, relative truths : a comparative law study on children's right to know their genetic origins. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2009. - XIX, 461 lk. - (European Family Law Series ; 25).
ISBN 978-90-5095-913-1
Märksõnad: Lapse õiguste konventsioon (1989) ; lapsevanemad ; lapsed ; päritolu ; identifitseerimine ; lapse õigused ; lapsendamine ; lapsevanema-lapse suhe ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; Prantsusmaa ; Saksamaa ; Holland ; Portugal
Kohaviit: PL A/5920 ; 25
Sisukord

Debates in family law around the globe at the dawn of the 21st century / ed. by Katharina Boele-Woelki. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2009. - XX, 416 lk. - (European Family Law Series ; 23).
ISBN 978-90-5095-875-2
Märksõnad: peresuhted ; võrdlev õigusteadus ; lapsevanema-lapse suhe ; samasooliste partnerlus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/5920 ; 23
Sisukord

Jeppesen de Boer, Christina Gyldenløve. Joint parental authority : a comparative legal study on the continuation of joint parental authority after divorce and the breakup of a relationship in Dutch and Danish law and the CEFL principles. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2008. - XVII, 341 lk. - (European Family Law Series ; 22).
ISBN 978-90-5095-800-4
Märksõnad: abielulahutus ; lapsevanema-lapse suhe ; vanemlik eestkoste ; lapsevanemad ; vastutus ; võrdlev õigusteadus ; Holland ; Taani
Kohaviit:  PL A/5920 ; 22
Sisukord

Juxtaposing legal systems and the principles of European family law on parental responsibilities / ed. by Esin Örücü, Jane Mair. - Antwerp [etc.] : Intersentia, 2010. - XIV, 316 lk. - (European Family Law Series ; 27).
ISBN 978-90-5095-979-7
Märksõnad: lapsevanemad ; vastutus ; õigussüsteemid ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5920 ; 27
Sisukord

Пчелинцева, Людмила. Семейное право России : учебник для студентов высших учебных заведений. - 6-е изд., перераб. - Москва : Норма, 2009. - 719 lk.
ISBN 978-5-468-00298-8
Märksõnad: abielu ; vanemad ; lapsed ; Venemaa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-10-03048

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Tootjavastutus elektroonikaromu, romusõidukite, vanarehvide ning patarei- ja akujäätmete käitlemisel : juhendeid õigusaktide nõuete täitmiseks / koost. Harri Moora. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2009. - 32 lk.
Märksõnad: keskkonnakaitse ; mootorsõidukid ; elektroonika ; jäätmekäitlus ; taaskasutus ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-10-03423
Täistekst

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Kägi, Kalle ; Valge, Regina ; Oru, Enre ; Vetevoog, Kaido. Maksuviidad 2010. - Tallinn : Äripäev, 2010. - 142 lk. - (Äripäeva raamat).
ISSN 1736-6674
Märksõnad: tulumaks ; käibemaks ; maksukorraldus ; maksustamine ; õigusaktid ; kohtulahendid ; Eesti
Kohaviit: PE A/2266 ; 2010

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Alvey, Susan ; Robbins, Stever. Töötaja palkamine / toim. Mati Feldmann ; tlk. Ülle Jälle. - Tallinn : Äripäev, 2010. - 89 lk. - (Taskumentor : asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele ; 6. Äripäeva raamat). - Bibl. lk. 89. - Originaali tiitel: Hiring an employee. Harvard : Harvard Business School Publishing, 2009.
ISBN 978-9949-434-75-6
Märksõnad: töötajad ; töösuhted ; personali palkamine ; käsiraamatud ; nõuanded
Kohaviit: 1-10-01381

Alvey, Susan ; Robbins, Stever. Töötaja vallandamine / toim. Mati Feldmann ; tlk. Ülle Jälle. - Tallinn : Äripäev, 2010. - 93 lk. - (Taskumentor : asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele ; 5. Äripäeva raamat). - Bibl. lk. 93. - Originaali tiitel: Dismissing an employee. Harvard : Harvard Business School Publishing, 2009.
ISBN 978-9949-434-78-7
Märksõnad: vallandamine ; töötajad ; töösuhted ; käsiraamatud ; nõuanded
Kohaviit: 1-10-01377

Alvey, Susan ; Robbins, Stever. Töötajate koondamine / toim. Mati Feldmann ; tlk. Ülle Jälle. - Tallinn : Äripäev, 2010. - 99 lk. - (Taskumentor : asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele ; 2. Äripäeva raamat). - Bibl. lk. 99. - Originaali tiitel: Laying off employees. Harvard : Harvard Business School Publishing, 2010.
ISBN 978-9949-434-73-2
Märksõnad: koondamine ; personalijuhtimine ; töösuhted ; juhtimine ; meeskonnatöö ; käsiraamatud ; nõuanded
Kohaviit: 1-10-00822

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Computer crime / ed. by Indira Carr. - Farnham : Ashgate, 2009. - XX, 576 lk. - (International Library of Criminology, Criminal Justice and Penology. Second Series).
ISBN 978-0-7546-2835-4
Märksõnad: arvutikuriteod ; arvutivõrgud ; arvutiturve ; andmekaitse ; seaduste kooskõlastamine ; rahvusvahelised lepingud ; Ameerika Ühendriigid ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-10-00821
Sisukord

Recent developments in criminological theory : toward disciplinary diversity and theoretical integration / ed. by Stuart Henry, Scott A. Lukas. - Farnham : Ashgate, 2009. - XXXVIII, 521 lk. - (International Library of Criminology, Criminal Justice and Penology. Second Series).
ISBN 978-0-7546-2469-1
Märksõnad: kriminoloogia ; teooriad ; kuritegevus ; delinkventne käitumine ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-10-00820
Sisukord

Retsidiivsus Eestis = Recidivism in Estonia / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond ; koost. Andri Ahven, Jako Salla, Siim Vahtrus ; tlk. Ad Rem Tõlkebüroo. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2010. - 217 lk. - (Kriminaalpoliitika uuringud ; 11). - Bibl. lk. 213-217. - Rööptekst inglise k.
ISBN 978-9985-9845-5-0
ISSN 1736-2377
Märksõnad: kuritegevus ; kurjategijad ; retsidiivsus (jur.) ; kuriteod ; uuringud ; Eesti
Kohaviit: PE A/2201 ; 11
Täistekst

"Teadmistemahukas turvalisus" = "Knowledge-intensive security" / Sisekaitseakadeemia ; peatoim. ja eess.: Lauri Tabur ; tegevtoim. Annika Talmar. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2009. - 157 lk. - (Sisekaitseakadeemia toimetised = Proceedings of the Estonian Public Service Academy ; 8).
ISSN 1736-8901
Märksõnad: turvalisus ; politsei ; kriminalistika ; kriminaalmenetlus ; humanitaarõigus ; kriminoloogia ; Eesti ; artiklikogumikud
Kohaviit: PE A/2354
Täistekst

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Europeanization of procedural law and the new challenges to fair trial / ed. by Laura Ervo, Minna Gräns, Antti Jokela. - Groningen : Europa Law Publishing, 2009. - XIII, 248 lk.
ISBN 978-90-8952-005-0
Märksõnad: kohtumenetlus ; õiglus ; kaitse (jur.) ; õiguskaitse ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; kohtuasjad ; eurointegratsioon ; uurimisprogrammid ; Euroopa Liidu maad ; Põhjamaad
Kohaviit: 2-10-03024
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Klaver, J. F. I. ; Odé, A. W. M. Civic integration and modern citizenship : the Netherlands in perspective. - Groningen : Europa Law Publishing, 2009. - XIV, 204 lk.
ISBN 978-90-8952-065-4
Märksõnad: sisserändajad ; rändepoliitika ; mittekodanikud ; integratsioon ; kodanikud ; kodakondsus ; õiguslik seisund ; Holland ; Belgia ; Kanada ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-10-03158
Sisukord

Perustuslain tarkistamiskomitean mientintö. - Helsinki : Oikeusministeriö, 2010. - 237 lk. - (Oikeusministeriön julkaisu. Mietintöjä ja lausuntoja ; 9/2010).
ISSN 1798-7091
Märksõnad: põhiseadused ; õigusloome ; muudatused ; valitsused ; presidendid ; võimkond ; võrdlev õigusteadus ; Soome
Kohaviit: PL A/4179 ; 2010,9

MEDITSIINIÕIGUS
MEDICAL LAW

Европейская хартия прав пациентов. Комментарии и положения о правах пациентов в Эстонии / [сост. Пилле Ильвес]. - Tallinn : Eesti Patsientide Esindusühing, 2009. - 84 lk.
Märksõnad: Euroopa patsientide õiguste harta (2002) ; põhiõigused ; patsiendid ; patsiendikaitse ; õiguskaitse ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti ; kommentaarid
Kohaviit: 2-09-09010

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Euroopa Parlamendi valimine : 7. juuni 2009 / koost. Priit Vinkel. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2010. - 95 lk.
ISBN 978-9949-21-032-9
Märksõnad: Euroopa Parlament ; parlamendivalimised ; tulemused ; valimisõigus ; Eesti ; 2000-ndad ; statistilised andmed ; õigusaktid ; ametlikud väljaanded
Kohaviit: 3-10-01112

Tikk, Eneken ; Kaska, Kadri ; Vihul, Liis. International cyber incidents : legal considerations / preface: Maeve Dion. - Tallinn : Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2010. - 130 lk. - Bibl. lk. 116-127 ja joonealustes märkustes. - Õigusaktid lk. 128-130.
ISBN 978-9949-9040-0-6
Märksõnad: küberruum ; kübersõda ; küberturve ; arvutikuriteod ; kriminaalõigus ; siseriiklik õigus ; õigusabi ; rahvusvaheline koostöö ; Vaba Euroopa (raadiojaam) ; Vabadus (raadiojaam) ; raadiojaamad ; sõnavabadus ; üksikjuhtumite analüüs ; Eesti ; Leedu ; Gruusia ; Valgevene ; Euroopa
Kohaviit: 2-10-03456

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Albrant, Merle ; Haruoja, Merle ; Käsper, Kari ; Kübar, Urmo ; Meiorg, Marianne. Inimõigused Eestis 2008-2009 : Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi inimõiguste keskuse aastaaruanne / toim. Kari Käsper, Marianne Meiorg. - Tallinn : Inimõiguste keskus, 2010. - 59 lk.
Märksõnad: diskrimineerimine ; sooline diskrimineerimine ; õiguskaitse ; õigusemõistmine ; põhiõigused ja -vabadused ; aastaraamatud ; aruanded ; Eesti
Kohaviit: PE A/3507
Täistekst

MEREÕIGUS
MARITIME LAW

Kachel, Markus J. Particularly sensitive sea areas : the IMO's role in protecting vulnerable marine areas. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2008. - 376 lk. - (Hamburg Studies on Maritime Affairs ; 13).
ISBN 978-3-540-78778-5
ISSN 1614-2462
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ; ookeanikeskkond ; merereostus ; mereelustik ; bioloogiline mitmekesisus ; merekaitse ; ÜRO mereõiguse konventsioon (1982) ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: PL A/126 ; 13
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu
31. mai 2010

Järgmine nimestik ilmub augusti lõpus.


 digitaalarhiiv digar